Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „dokumenty do pobrania”

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

to : PAMIĘĆ – ODWAGA – PRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

– PAMIĘĆ to – PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

– ODWAGA to – JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej
wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

– PRZYSZŁOŚĆ to – życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

JUBILEUSZ 1050 – lecia CHRZTU POLSKI

Gniezno 14 kwietnia 2016 r

Poznań 15-16 kwietnia 2016 r

Nasi przodkowie – Piastowie przez te minione stulecia ukształtowali nam wartości, kulturę i tradycję. Aby to Dziedzictwo Narodowe zachować i umacniać, właśnie w kolebce Piastów powołano nową alternatywę PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. To Dziedzictwo wyraźnie akcentujemy w swoim programie.  W nazwie PIAST nawiązujemy do początków i kontynuacji państwa Polskiego, a w nazwie Jedność Myśli Europejskich Narodów podkreślamy teraźniejszość w zakresie współpracy, wzajemnego szacunku i pokoju.

PIASTOWIE – aby osiągnąć sukces musimy się jednoczyć, zakładając struktury w całym kraju, bo jeśli nie PIASTOWIE, to KTO ??? PIASTOWIE będą mądrzy i będą gospodarzami w swoim kraju, albo niewolnikami drugich !

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Gniezno – Uroczystości Jubileuszu w Bazylice Prymasowskiej

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU W POZNANIU

ZARZĄD KRAJOWY PIAST-JMEN

Apel do Wyborców 12 grudnia 2015r

W społeczeństwie krąży powiedzenie, że nadal toczy się wojna Polsko – Polska. Rodacy musimy w końcu zrozumieć, że to nie jest wojna Polsko – Polska, lecz wojna mniejszości narodowej, która chorobliwie dzieli społeczeństwo na dwie części.

Naród rozdwojony, skłócony i osłabiony może runąć. Tylko w jedności, mądrości i miłości jest siła. Polakom nie kłótni i podziałów trzeba, lecz pracy i chleba !.

Partia, która otrzymuje mandat wyborców do rządzenia, ma prawo skutecznie to czynić. Aby szybko wprowadzić Polskę na drogę postępu i rozwoju gospodarczego muszą być usuwane wszelkie bariery, wprowadzając nowe ustawy w myśl zasady, ustawy zmienia się ustawami – innej drogi nie ma. Obecne odcinanie ryjków od koryta boli, tym bardziej, że PiS  robi to szybko bez znieczulenia i dlatego taki kwik w Sejmie i przestrzeni politycznej.

Minione i obecne wojny polityczne jednoznacznie wskazują, iż koniecznie musi dojść do władzy nowa partia polityczna i zaprowadzić porządek w naszej Ojczyźnie. Będzie to również konieczne, gdyby  PiS nie sprostał podjętym wyzwaniom.

Obecnie przychodzi czas na PIASTÓW. Taką partią jest właśnie PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. Jako potomkowie PIASTÓW musimy wykazać czujność, odpowiedzialność i dlatego już teraz musimy tworzyć struktury nowej partii PIAST – JMEN w całym kraju. W tym miejscu należy przytoczyć pouczenia naszych ojców : „Pamiętajcie, że przed Wami nie ma wyboru, możecie być gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich”. Proszę również o wysłuchanie apelu !.

11 listopada 2015

Zarząd Krajowy PIAST – JMEN uroczystości w 97 rocznicę odzyskania niepodległości upamiętnił w Turku składając kwiaty pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

DRODZY  WYBORCY

Serdecznie dziękuję za poparcie PIAST – JMEN 25 października 2015 r., oddając na mnie głos.

PIAST – JMEN to partia łącząca wszystkich Polaków, to partia przyszłości dla ludzi odważnych,

rozsądnych i odpowiedzialnych za Naród i Ojczyznę.

Kto ma dobro Ojczyzny w sercu, chce mieć wpływ na politykę w kraju, chce brać udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych proszony jest o tworzenie struktur w swoim rejonie od zaraz.

Bo jeśli nie PIASTOWIE to KTO ?

PREZES
PIAST – JMEN
Eugeniusz Maciejewski

Apel

do Narodu Polskiego

 

Wiedząc, że mniejsze partie i nowe Komitety Wyborcze będą miały określone perturbacje w celu połączenia się w jeden Komitet Wyborczy, zarejestrowałem 31 lipca 2015 r. nową partię PIAST-JMEN, aby ten proces ułatwić. Wysłałem e-maile do przywódców tych organizacji, rozmawiałem telefonicznie i bez odzewu. W dniu 27 sierpnia zorganizowałem konferencję prasową zapraszając 24 różne stacje telewizyjne i radiowe, aby przekazać wyborcom w całym kraju o powstałej alternatywie i możliwości współpracy oraz udziału nowych kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Na konferencję przybyły tylko trzy lokalne media, więc prawie całe społeczeństwo nie wie o przedmiotowej alternatywie.  Wobec powyższego i w tak krótkim czasie niemożliwe było wystawić kandydatów na posłów i senatorów, za wyjątkiem okręgu 93 do Senatu.

RODACY

PIAST-JMEN jest partią wszystkich Polaków. Dlatego –  PIAST, bo jesteśmy potomkami Piastów. Dlatego – Jedność Myśli Europejskich Narodów, bo stawiamy zdecydowanie na Europę Ojczyzn, czyli więcej wolności dla poszczególnych państw Unii, a mniej dyktatu ze strony Brukseli i jednocześnie zmniejszenie nadmiernie rozbudowanej biurokracji. PIAST-JMEN to partia głęboko ugruntowana w kulturze i tradycji naszego narodu. Program jest pronarodowy, dynamiczny tj. można go doskonalić, za wyjątkiem motta i deklaracji ideowej.

MUSIMY WRESZCIE ZROZUMIEĆ, że dotychczas rządzące partie z różnych względów nie dokonają radykalnych zmian. Wodzowie małych partii są tak zapatrzeni w siebie, że widzą tylko własny czubek nosa. Nieodpowiedzialne jest tworzenie regionalnych Komitetów Wyborczych, bo to prowadzi do głębokiego podziału społeczeństwa, niczym  „rozbicia dzielnicowego” – co już w historii przerabialiśmy. Nie ma sensu popierać różne partie „wybuchowe”, bo szybko powstają i szybko znikają.

Polska jest dużym krajem w środku Europy i musi mieć partię ugruntowaną w kulturze i tradycji, która weźmie pełną odpowiedzialność za naród i Ojczyznę. PIAST-JMEN podany na tacy, jest partią rolników, jak i robotników oraz inteligencji. Bo jako potomkowie Piastów stanowimy JEDNO. Więc wszyscy, co chcą zmian na lepsze, co chcą w przyszłości brać udział w wyborach PROSZENI SĄ DO TWORZENIA STRUKTUR PIAST – JMEN. Po co walczyć ze starym, BUDUJMY NOWE !!!. Bo jeśli nie PIASTOWIE, to kto ?.

Pełna demokracja, każdy będzie gospodarzem w swoim rejonie. Nie będzie wożenia nikogo w „teczkach” na listy wyborcze. Niech w gminach struktury tworzą w większości rolnicy, w miastach powiatowych robotnicy i inteligencja. Głęboko wierzę, że w każdej gminie i w każdym mieście powiatowym znajdzie się te parę osób, by powołać Zarządy partii. Zarządy są konieczne właśnie do organizowania wyborów, bo najsilniejszą i skuteczną bronią do zmian jest właśnie kartka wyborcza. W myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” jesteśmy skazani na tworzenie struktur od zaraz. Tym bardziej, że gdy PiS nie uzyska pełni władzy, może dojść do wcześniejszych wyborów. Ponadto mając struktury w całym kraju będziemy konstruktywną opozycją wpływając na pozytywne zmiany.

PIAST-JMEN jest partią Polaków, przez Polaków i dla Polaków. Nowo organizowana partia nie posiada dofinansowania, a wydatki do jej funkcjonowania są znaczne, dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Osoby bardziej majętne prosimy o przekazanie krótkiej informacji o organizowaniu przedmiotowej partii z podaniem strony internetowej www.piast-jmen.pl, w różnych środkach medialnych. Tylko wspólne działanie i pełna wiara w sukces przyniesie oczekiwane efekty !!!.

Dla uaktywnienia i przywrócenia wiary  ok. 60 % wyborcom nie chodzącym głosować i ok. 80 % rozczarowanych polityką, przytoczę kilka pouczających mądrości :

– Polska zostanie zniszczona nie tylko przez tych, co czynią zło, ale również przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią. Inaczej mówiąc – ten, co biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny, jak ten co je popełnia,

– nikt z nas nie może zmienić swojego wczoraj, ale każdy z nas może zmienić swoje jutro,

– tam, gdzie jest mądrość i szacunek, rodzi się obfitość, piękno i radość, a tam, gdzie jest egoizm i nienawiść, powstają zgliszcza, pustka i smutek,

– wielki mąż stanu Prymas Wyszyński wskazywał – „Polacy albo będą mądrzy, albo ich nie będzie”

– im słabsza jest organizacja państwa, tym silniej musi być zorganizowany naród, jeśli nie chce zginąć,

– nic nie tworzy przyszłości, tak jak marzenia i głęboka wiara w sukces itd..

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często na wszystko się godzimy. To nie znaczy aby nas oszukiwano, poniżano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Jeszcze raz powtórzę : po co walczyć ze starym, budujmy NOWE : PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów, jako alternatywę w następne wybory.

Proszę przekazywać innym o powstałej alternatywie. Dziękuję. Pozdrawiam.

 

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

WYBORCY

Na konferencję prasową PIAST – JMEN w dniu 27 sierpnia 2015 w Turku zaprosiliśmy 24(dwadzieścia cztery)różne organizacje medialne, a przybyły tylko 3 (trzy)  tj. :  TV Wielkopolska, portal internetowy i Turek oraz net Turek. Sądzę, że komentarz jest zbyteczny. Wyraźnie widać jaką mamy demokrację i wolność w naszej Ojczyźnie.

Dlatego musimy pomóc sami sobie i proszę wszystkich rodaków o przekazywanie powstałej alternatywy różnymi metodami  np. życzeń świątecznych (wszyscy wszystkim ślą życzenia) telefonicznie, SMS, e-maile. Internetowo facebook  itd.. Osoby majętne proszę o podanie informacji do mediów ogólnokrajowych, regionalnych  – króciutki artykuł z podaniem strony internetowej, aby w parę dni wiedziała cała Polska !!!.

Jest to konieczne, aby zdążyć do 15 września zarejestrować listy wyborcze w całym kraju. Wykonałem ogrom pracy z utworzeniem nowej organizacji, zarejestrowaniem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zarejestrowaniem Komitetu Wyborczego w PKW itd. z myślą m.in. dla młodego pokolenia i rozczarowanych polityką. Te dwie grupy społeczne, gdy zrozumieją historyczny moment i włączą się do działań oraz pójdą w 100 % na wybory, to PIAST-JMEN  jesienią przejmuje władzę w POLSCE !!!.  Podane jest wszystko na tacy. Teraz potrzebni są tylko chętni kandydaci na posłów i senatorów, utworzyć listy wyborcze i zarejestrować, dając wyborcą alternatywę !!!.                                                                                                                     Żeby zmienić naszą politykę na lepsze musi być dokonana wymiana obecnych partii na nowe z nowymi politykami. Obecni politycy istotnych i radykalnych zmian w kraju nie dokonają. Będą tylko dobrze mówić przed wyborami i myśleć jak przetrwać.

Oczywiście sam PIAST-JMEN tego nie dokona, dlatego kolejny raz proszę wszystkie, powtarzam WSZYSTKIE ugrupowania patriotyczne do wspólnego działania w PIAST-JMEN, zachowując swoją podmiotowość. Proszę brać przykład z lewej strony, mają  w sondażach już 8 % poparcia. Podzieleni na małe ugrupowania pozostaniemy na burcie, a pozostali odpłyną do Sejmu, Senatu i nadal będzie prowadzona polityka degradacji naszego kraju i niezrównoważonego  rozwoju społecznego.  Ja osobiście i grupa założycielska nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Pełna demokracja , nikt nikomu w „teczce” kandydata nie przywiezie. Organizujcie się w swoich okręgach wyborczych informując Pełnomocnika Wyborczego, który prześle stosowne dokumenty do rejestracji list wyborczych. Inne dokumenty są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Kto nie chce wstąpić do partii może występować jako sympatyk, wypełniając Deklarację  zobowiązując się do przestrzegania statutu oraz programu i innych postanowień władz partii.

Czas ucieka. Zapraszamy do wspólnego działania !!!!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

KONFERENCJA PRASOWA 27.08.2015r

Jak jest w naszym kraju wszyscy wiemy i szkoda czasu na przedstawianie znanych nieprawidłowości. Od tego są odpowiednie służby, które tym zagadnieniem się zajmą.

Ogólnie mówiąc, dotychczasowi politycy zrujnowali rodzimą gospodarkę, kraj prowadzą ku upadłości, a co gorsze stosując oszustwa polityczne, nie wywiązując się z obietnic programowych, doprowadzili do znienawidzenia polityki przez społeczeństwo. Za taki stan rzeczy odpowiadają wyłącznie politycy, co ją uprawiają.

Nadszedł wielki czas, aby takich polityków wymienić jak pieluchy z wiadomego powodu.

Dlatego powstała nowa organizacja polityczna PIAST- Jedność Myśli Europejskich Narodów, jako alternatywa dla wszystkich Polaków. Stosujemy zasadę Sokratesa : „ Sekretem sukcesu jest skupienie całej Twojej energii nie na walce ze starym, a na budowaniu nowego „.

PIAST-JMEN powstał m.in. z myślą dla ok. 60 % społeczeństwa, które jest rozczarowane polityką i nie chodzi na wybory z powodu stracenia wiary w uczciwość polityków oraz dla ok. 80 % społeczeństwa, które mówi, że nie ma na kogo głosować.

PIAST-JMEN powstał wreszcie dla prawie 10 milionów ludzi solidarności, która została oszukana, a jej idea legła w gruzach. Wielu wybitnych działaczy solidarności już nie ma wśród nas, ale są ich dzieci i wnukowie. Ma to być taki sam zryw, jak w tamtych latach, (jest to również sierpień) tym bardziej, że teraz łatwiejszy do przeprowadzenia bo mamy wolny kraj, wolne wybory !.

PIAST-JMEN powstał, aby zaprowadzić właściwą demokrację, począwszy od naszej partii. Bo brak demokracji w partii = brakiem demokracji w kraju – co dziś obserwujemy w układaniu list wyborczych. W PIAST-JMEN pełna demokracja tj. nie będzie wożenia nikogo w „teczkach”. Załatwi to już po części ideę JOW.

PIAST-JMEN powstał dla młodego pokolenia, aby brało losy własne – a tym samym Ojczyzny – w swoje ręce. Kochana młodzieży Polska, Orlęta Polskie nie narzekajcie na swoją Ojczyznę, bo to jest Wasz rodzinny dom. Mówcie , że polityka jest kłamliwa,  wstrętna itd.. Pytam, a kto wykonuje i kieruje polityką ?.  Chyba ludzie – politycy, więc ich trzeba zmienić jak pieluchy z wiadomego powodu. Właśnie przyszedł taki czas. Proszę młode pokolenie Polaków, aby włączyli się w organizowanie struktur nowej partii politycznej PIAST-JMEN. Będzie to Wasza organizacja – uczciwa, lojalna, po prostu normalna, przyjazna dla wszystkich obywateli, a nie dla oszustów politycznych. Nie wolno mówić, że ja noc nie zrobię. Owszem sam nic nie zrobisz, ale wspólnie w całej Polsce możemy wszystko zmienić na lepsze. Bo jeśli nie MY PIASTOWIE, TO KTO ?.  Po co krzyczeć i strajkować na ulicach, narzekać i płakać w domach. Najsilniejszą bronią w demokracji jest kartka wyborcza, więc idźmy wspólnie tą drogą, a osiągniemy SUKCES. Nie patrzcie na „świecidełka”, wymyślone populistyczne hasła, lecz bądźcie realistami, optymistami, silnej wiary w sukces (mówisz i masz), stąpajcie twardo nogami po ziemi. Bądźcie fundamentem PIAST-JMEN opartym na właściwych wnioskach z historii, kultury i tradycji i budujcie na nim swój dom Ojczyznę –  Polskę. Jak mówił do Was rodak – Papież „abyście się nie znużyli, nie zniechęcili się, nie podcinali korzeni skąd wyrastamy”. Więc wspólnie zmieniajmy polityków, politykę, aby żyło nam się godnie.

Mówiąc językiem budowlanym powiem tak, dla młodego pokolenia Polaków :

Ja jestem tylko rusztowaniem dla zbudowania – utwardzenia fundamentu. Wszyscy Polacy to kamyczki żwiru, a spoiwem jest wspólny cel Ojczyzna – Polska.

Gdy fundament się utwardzi to rusztowanie jest zbyteczne. Wówczas wybierzecie spośród swojego pokolenia przywódcę i na tych fundamentach opartych na historii, tradycji i kultury, będziecie budować swój dom OJCZYZNĘ – POLSKĘ.   Dopiero wtedy będę mógł spokojnie odpoczywać.

PIAST-JMEN skończy z oszustwem politycznym stosują instytucję odwołania posła, gdy będzie przeciwny realizacji założeń programowych i gdy będzie chciał przejść do innej partii w czasie trwania kadencji Sejmu. Poseł, skacząc jak pchła na kołnierzu, z partii do partii w czasie trwania kadencji również oszukuje wyborcę, bo wyborca w pierwszej kolejności wybiera daną partię o określonym programie, a następnie posła, który tą partię reprezentuje.

PIAST-JMEN to partia umocowana programowo głęboko w historii, tradycji i kulturze narodu Polskiego. Więc budujmy ją na zdrowych, silnych fundamentach, żeby nie być atrapą Państwa Polskiego w Unii Europejskiej, a Państwem Polskim w UE. Niech te silne fundamenty będą wzorem dla wszystkich Europejczyków i świata.

PIAST-JMEN powstał, aby stworzyć warunki do powrotu ok. 3 milionów Polaków z tułaczki za chlebem do kraju.  Dotychczasowym politykom zapewnimy pracę na umowy śmieciowe, jakie wprowadzili dla  robotników.

PIAST-JMEN powstał, aby łączyć wszystkich Polaków. Jako potomkowie Piastów musimy stanowić jedno. Mieszkańcy wsi to rolnicy, bo pracują na roli, mieszkańcy miast to robotnicy, bo pracują w zakładach, ale wszyscy stanowimy jedno – pracując dla wspólnego domu Ojczyzny – Polski.

Wśród polityków krąży opinia : żeby wygrać wybory trzeba dużo obiecać, bajerować, stosować „świecidełka”, hasła populistyczne itp..

Rodacy czyżby tak źle było z nami ?. Proszę Was nie idźcie na lep jak muchy.

Koniec oszustw politycznych !!!.

Proszę Was, przeczytajcie te parę kartek programu. Są w nim zawarte Wasze dążenia i jestem przekonany, że prawie całe społeczeństwo będzie ten program popierać – mówię „prawie całe” bo mam świadomość, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Wiem, że społeczeństwo – na ogół – nie jest zainteresowane czytaniem programu, dlatego nasz program jest krótki, ale zawiera wszystkie najważniejsze zagadnienia. Dla tych co nie lubią czytać zrobiłem jeszcze wyciąg z tego programu – tezy programowe, które będziemy wspólnie realizować.

Konkurenci będą stosować różne metody Pijarowskie, aby nas osłabić, poniżyć i wykluczyć.

Ktoś mądrze powiedział „głowę nosi się do myślenia, a nie do potakiwania”. Nie dajcie się nabrać na lep, włączcie logiczne myślenie.

Jeśli ktoś mi powie, że nie mamy doświadczenia, to riposta będzie taka : Arkę Noego budowali amatorzy, Titanica wielcy znawcy. I co ?. Arka uratowała wiele istnień, a Titanic zatonął.

Więc nie lękajcie się iść z nami, z PIAST-JMEN. Bo to my grupa założycielska pójdziemy z Wami, pójdziemy RAZEM.

A za tym proszę :

  • całą wieś Polską, bo  stamtąd pochodzę, tam są moje korzenie,
  • całe środowisko robotników bo pracowałem od ucznia po czeladnika, mistrza i inspektora,
  • całe środowisko administracji, bo również zapisałem setki metrów papieru,
  • całe środowisko inteligencji, kultury, sztuki, bo historia pokazuje, że gdy kraj wpada w ruinę, to te środowiska są najbardziej prześladowane,
  • całe środowisko oświaty i służby zdrowia,
  • całe środowisko mundurowych, bo tam służyłem i pracowałem,
  • wszystkie organizacje społeczne, związkowe, „Oburzonych”, „Niepokonanych”, „Frankowiczów”, Ruch Kukiza, Ruch Społeczny Sławomira Izdebskiego, Stronnictwo „Piast”, Samoobronę, Polskę Patriotyczną, Ligę Obrony Suwerenności, Przymierze dla Polski itd., itd.. Wszystkie patriotyczne ugrupowania chcące zmian w Polsce. Podzieleni nic znaczącego nie osiągniemy. Jesteśmy prawie 40 milionowym narodem, dużym państwem w środku Europy i nie powinniśmy okopywać się we własnych ogródkach. Dlatego zarejestrowałem nową partię, aby Was wszystkich połączyć i osiągnąć CEL, o którym mówiliśmy na protestach rolniczych. Jeżeli program PIAST-JMEN jest po waszej myśli – ZAPRASZAMY. Działania muszą być szybkie, bo mało czasu, ale wystarczająco, aby się zorganizować.

Rodacy, ja nie muszę jeździć do Was, bo ja byłem, jestem i będę pośród Was, a po drugie  mam ogrom pracy przedwyborczej.  Znam doskonale Wasze problemy. Wszystkie informacje są zawarte na naszej stronie internetowej. Na szczęście mamy technikę internetową, można korzystać z tych nagrań, przekazywać innym na spotkaniach, na uroczystościach itd.

Kończąc powiem tak :   jesteśmy jak ziarnko gorczycy, najmniejsze, ale wsiane w odpowiedni grunt wyda plon obfity w postaci przyjaznej partii PIAST-JMEN o charakterze narodowo – chrześcijańsko – ludowym.

My Polacy, bądź wola Twoja  mówimy i zbyt często – powtarzam : zbyt często -na wszystko się godzimy. To nie znaczy, aby nas poniżano, ośmieszano, wykorzystywano. Wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy.

Zapraszam do współpracy i pozdrawiam.

Dziękuję za uwagę !

PREZES
PIAST-JMEN
Inż. Eugeniusz Maciejewski

REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

 

Ostatnie wydarzenia

9 października
2016

Stanowisko PIAST – JMEN w sprawie ABORCJI

Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji.

Eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.