Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

15 SIERPNIA 2022 r.

15 sie 2022

W dniu 15 sierpnia 2022 r. PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i uroczystość Wojska Polskiego związane z Bitwą Warszawską – Cudem nad Wisłą, świętował  w Sanktuarium w Licheniu. Dodatkową uroczystością w Sanktuarium Licheńskim była 55 rocznica Koronacji Obrazu M. B. Licheńskiej przez Prymasa 1000-lecia  –  Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wiernych powitał kustosz Licheńskiego Sanktuarium i powiedział m.in., że M. B. Licheńska jest Zwiastunką pokoju i jedności narodu. Tego pokoju potrzebuje nasza  Ojczyzna, Europa, świat, ale również każdy z nas, osobiście i rodzinie.

Właśnie te wartości zawiera i prezentuje organizacja PIASTÓW już w swojej nazwie : „Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata”.

Eugeniusz Maciejewski