Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Aktualności

 

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „dokumenty do pobrania”

ŚWIĘTO PLONÓW  pow. TURECKIEGO w KACZKACH ŚREDNICH, dn. 04.09.2016 r

Główny organizator dożynek Starosta – członek partii chłopskiej PSL –  nie pozwolił wystąpić Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” w Turku, aby przekazać zgromadzonym parę zdań w temacie rolnictwa i złożyć życzenia rolnikom w dniu ich Święta Plonów.

Poniżej podajemy  treść przygotowanego przemówienia :

 PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE

Szanowni Rolnicy, Przedstawiciele Władzy, Przedstawiciele Kościoła, Panie, Panowie.

ZZR „Ojczyzna” w naszym powiecie działa już 4 lata.    Braliśmy udział w protestach rolniczych, kierujemy pisma do Ministra Rolnictwa, organizujemy kolonie dla dzieci, itd..

Jeśli chodzi o minione protesty, zainteresowanie miejscowych rolników było znikome. Kierowane pisma do MR poprzedniego rządu i obecnego nie znajdują odpowiedzi. Organizowane przez ZZR „Ojczyzna” kolonie letnie dla dzieci głównie rolników nie wykazują zainteresowania  władz samorządowych, aby wesprzeć finansowo dzieci ze swoich gmin, by więcej mogło skorzystać z tej formy wypoczynku. Nawiasem mówiąc gmina Tuliszków i Władysławów w ogóle nie pokryła kosztów dowozu swoich dzieci na kolonie w 2014 r i z tym mamy problemy do dnia dzisiejszego. W tym roku na 50 miejsc na kolonie, tylko 20 dzieci było z naszego powiatu, a pozostałe miejsca wykorzystały dzieci z powiatu Konin, Kalisz, Pleszew, Poddębice.

Polityka rolna musi być tak prowadzona, aby mogły funkcjonować gospodarstwa : małe, średnie i wielkoobszarowe. Wiadomo, że małe rodzinne gospodarstwa to perła Polskiego rolnictwa produkująca zdrową żywność. Takie gospodarstwa muszą się rozwijać, a nie zwijać !!! To w czasach socjalizmu nie zniszczono rodzinnych gospodarstw, a teraz w wolnej Polsce nie możemy do tego dopuścić !!! Zabrano nam przemysł, handel, banki, to uratujmy choć rolnictwo ! To jest sprawa nie tylko rolników !, ale nas wszystkich !, bo każdy powinien jeść zdrowe produkty !!! , bo zdrowa żywność, to zdrowe społeczeństwo !!!. Pytam, gdzie są politycy, instytuty żywienia i sanitarne, PIH – aby społeczeństwo miało do dyspozycji zdrową żywność!. Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić społeczeństwo, więc nie powinniśmy sprowadzać do naszego kraju roślin wątpliwej jakości, czyli GMO. Jako związkowcy jesteśmy  przeciwni takim praktykom !!!.   Już kuriozalny jest fakt, gdzie buduje się biogazownie zasilane zdrowymi Polskimi roślinami, a sprowadzane z zagranicy rośliny GMO przeznacza do karmienia zwierząt i ludzi. To jest chore !!!. Jak można spalać zdrową żywność na energię, skoro Polska węglem stoi !  Stwórca to widzi i już teraz poprzez suszę spala nam żywność na polu, aby człowiek się opamiętał.

Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją  i powiedzcie NIE !, dla praktyk szkodzących  naszemu Narodowi i Ojczyźnie.

Aby wszelkie nieprawidłowości eliminować społeczeństwo musi mieć alternatywę polityczną. Na szczęście taka alternatywa  jest organizowana i jest nią : PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów – wykorzystajmy TO !!!

 Współczesny rolnik powinien wczuć się w powiedzenie swoich ojców „Chłop potęgą jest i basta”

Przekazuję wszystkim serdeczne pozdrowienia i życzę wszelkiej pomyślności z okazji Święta Plonów.

Dziękuję ! Szczęść Boże !

                                                                                                                 Przewodniczący

ZZR „OJCZYZNA”

w  TURKU

Eugeniusz Maciejewski

 

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

to : PAMIĘĆ – ODWAGA – PRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

– PAMIĘĆ to – PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

– ODWAGA to – JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej
wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

– PRZYSZŁOŚĆ to – życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

UROCZYSTOŚCI 15 SIERPNIA 2016 r.

PIAST – JMEN uroczystości 15 sierpnia 2016 r. tj. 96 rocznicę Cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego i WNMP obchodził w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Obchody Świąt to czas do refleksji, pamięci o przeszłości, a nade wszystkim wyciąganie właściwych wniosków z lekcji historii.
Naród, który traci pamięć o swoim DZIEDZICTWIE przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium !!!

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 

 

KONFERENCJA PRASOWA PIAST – JMEN

Witam serdecznie ……………

Wszyscy Polacy wiedzą, że w obecnym roku -2016- obchodzimy Jubileusz 1050-lecia  Chrztu Polski.      To właśnie Piastowie w 966 roku wprowadzili nas w kulturę i wartości chrześcijańskie.

Teraz potomkowie Piastów są zobowiązani to Dziedzictwo przez wieki ukształtowane przestrzegać i kontynuować.   Piastowie czuwają i w tym celu powołali nową od podstaw partię polityczną  PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów.

Nazwa PIAST jest nam bliska, bo to nasza historia, kultura i wartości – nazwa łącząca wszystkich Polaków, a Jedność Myśli Europejskich Narodów to współczesność w zakresie Europy Ojczyzn tj. więcej wolności poszczególnych państw, a mniej dyktatu Brukseli i zachowanie dotychczasowych wartości Europy.

Dlatego PIASTOWIE w programie mocno podkreślają znaczenie wiary i akcentują to w swoim MOTTO wyrazami GÓG – HONOR – OJCZYZNA.

W służbie dla dobra Ojczyzny czerpiemy mądrości m.in. z nauk naszego Papieża JP II, stąd świętem PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów – zgodnie ze statutem – jest dzień ocalenia Jana Pawła II i objawień w Fatimie, czyli 13 maj.

Właśnie dzisiaj mamy 13 maja i PIAST –JMEN  obchodzi swoje święto.

Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski potomkowie Piastów chcą uczcić poprzez zorganizowanie struktur PIAST – JMEN w całym kraju.

To jest zadanie wszystkich Polaków od zaraz, bo nie kopie się studni, gdy się pali. Tym bardziej w obecnej sytuacji kłótni politycznych.

Mam nadzieję, że w każdej Gminie znajdzie się 5 Piastów, a w mieście powiatowym 8 Piastów i szybko się zorganizujemy.

To PIASTOWIE są gwarantem rozwoju i stabilności naszej OJCZYZNY – POLSKI, bo w rodzinie PIASTÓW frajerów nie ma.    Zapraszamy  wszystkich Polaków do wspólnego działania w roku Jubileuszu.

Dziękuję za uwagę.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

ZARZĄD KRAJOWY PIAST-JMEN W 225 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ZŁOŻYŁ KWIATY POD POMNIKIEM ORŁA BIAŁEGO W TURKU.

2 MAJA -ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIAST-JMEN OBCHODZIŁ W TURKU.

1 MAJA PIAST-JMEN NA UROCZYSTOŚCIACH Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ W KALISZU.

 

 

PISMO DO PANI PREMIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Turek 19 kwietnia 2016 r
L.dz. P-J/7/2016

P   A   N   I

BEATA SZYDŁO

P R E M I E R

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Zarząd  Krajowy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów mając na względzie szeroko pojęte dobro zagłębia węgla brunatnego Konin – Koło – Turek, zwraca się z prośbą o ujęcie w projektowanych planach strategicznych rozwoju narodowej gospodarki, sektora paliwowo – energetycznego naszego regionu tj. nowe odkrywki węgla brunatnego  – Piaski, Siąszyce, Grochowy   –  i nowy blok energetyczny w Turku.

Za uruchomieniem powyższych inwestycji przemawiają  następujące czynniki :

– wykształcony dotychczas potencjał ludzki ,

– istniejący park maszynowy,

– zatrudnienie do 3 tysięcy osób,

– zapewnienie pracy do 40 lat,

– zapewnienie energii  cieplnej dla miasta Turku,

– niski koszt wytwarzania energii elektrycznej,

– po wykorzystaniu węgla  powstaną zbiorniki wodne, które okazują się konieczne w nadchodzące

lata deficytów wody !

W imieniu  mieszkańców i własnym  prosimy o uwzględnienie powyższych celów strategicznych w planach  narodowej gospodarki.

Otrzymują :

  1. Poseł Ziemi Turkowskiej                                        PREZES
  2. Ryszard Bartosik                                                      PIAST – JMEN
  3. Starosta Powiatu Turek Mariusz Seńko               Eugeniusz Maciejewski

JUBILEUSZ 1050 – lecia CHRZTU POLSKI

Gniezno 14 kwietnia 2016 r

Poznań 15-16 kwietnia 2016 r

Nasi przodkowie – Piastowie przez te minione stulecia ukształtowali nam wartości, kulturę i tradycję. Aby to Dziedzictwo Narodowe zachować i umacniać, właśnie w kolebce Piastów powołano nową alternatywę PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. To Dziedzictwo wyraźnie akcentujemy w swoim programie.  W nazwie PIAST nawiązujemy do początków i kontynuacji państwa Polskiego, a w nazwie Jedność Myśli Europejskich Narodów podkreślamy teraźniejszość w zakresie współpracy, wzajemnego szacunku i pokoju.

PIASTOWIE – aby osiągnąć sukces musimy się jednoczyć, zakładając struktury w całym kraju, bo jeśli nie PIASTOWIE, to KTO ??? PIASTOWIE  będą mądrzy i będą gospodarzami w swoim kraju, albo niewolnikami drugich !

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Gniezno – Uroczystości Jubileuszu w Bazylice Prymasowskiej

 UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU W POZNANIU

PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 10 KWIETNIA 2016R

PISMO DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

PIAST -JMEN                                                                 Turek, 22 marca 2016r

Zarząd Krajowy

w Turku

 

 

L.dz. P-J/5/2016                                                                P  A  N

      Krzysztof Jurgiel

         Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów mając na względzie szeroko pojęte         dobro naszego Narodu wskazuje na pilne kierunki działań w sektorze rolnictwa.

Dotychczasowa polityka rolna w wykonaniu PO i PSL zmierzała do ekonomicznej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych.

To socjalizm nie zniszczył małych gospodarstw, a teraz w wolnym kraju nie możemy do tego dopuścić !.  Wiadomo, że małe gospodarstwa to perła Polskiego rolnictwa, produkująca zdrową żywność. To jest sprawa nie tylko rolnictwa, ale całego społeczeństwa, bo każdy jeść musi. Kuriozalny jest fakt, gdzie buduje się biogazownie zasilane zdrowymi Polskimi roślinami, a sprowadzane z zagranicy rośliny GMO przeznacza do karmienia zwierząt i ludzi. To jest chore !!!. Jak można spalać zdrową żywność na energię, skoro Polska węglem stoi !

Zdrowa  żywność, to zdrowy Naród !!!

Aby zapobiec powyższym zagadnieniom prosimy podjąć starania m. in. w zakresie :

– Polska całkowicie wolna od GMO,

– rozwój przemysłu rolno – spożywczego,

– rozwój eksportu,

– produkcja drobnego taniego sprzętu dla małych gospodarstw,

– zrównanie dopłat w całej UE.

Prosimy o wdrożenie powyższych celów do realizacji, za co z góry dziękujemy.

 

Do wiadomości :

Jarosław Sachajko                                                                                 PREZES

Przewodniczący Sejmowej Komisji                                                 PIAST – JMEN

Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                          Eugeniusz Maciejewski

 

 

Manifestacja Wolności i Solidarności  Warszawa 13.12.2015r

Apel do Wyborców 12 grudnia 2015r

W społeczeństwie krąży powiedzenie, że nadal toczy się wojna Polsko – Polska. Rodacy musimy w końcu zrozumieć, że to nie jest wojna Polsko – Polska, lecz wojna mniejszości narodowej, która chorobliwie dzieli społeczeństwo na dwie części.

Naród rozdwojony, skłócony i osłabiony może runąć. Tylko w jedności, mądrości i miłości jest siła. Polakom nie kłótni i podziałów trzeba, lecz pracy i chleba !.

Partia, która otrzymuje mandat wyborców do rządzenia, ma prawo skutecznie to czynić. Aby szybko wprowadzić Polskę na drogę postępu i rozwoju gospodarczego muszą być usuwane wszelkie bariery, wprowadzając nowe ustawy w myśl zasady, ustawy zmienia się ustawami – innej drogi nie ma. Obecne odcinanie ryjków od koryta boli, tym bardziej, że PiS  robi to szybko bez znieczulenia i dlatego taki kwik w Sejmie i przestrzeni politycznej.

Minione i obecne wojny polityczne jednoznacznie wskazują, iż koniecznie musi dojść do władzy nowa partia polityczna i zaprowadzić porządek w naszej Ojczyźnie. Będzie to również konieczne, gdyby  PiS nie sprostał podjętym wyzwaniom.

Obecnie przychodzi czas na PIASTÓW. Taką partią jest właśnie PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. Jako potomkowie PIASTÓW musimy wykazać czujność, odpowiedzialność i dlatego już teraz musimy tworzyć struktury nowej partii PIAST – JMEN w całym kraju. W tym miejscu należy przytoczyć pouczenia naszych ojców : „Pamiętajcie, że przed Wami nie ma wyboru, możecie być gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich”. Proszę również o wysłuchanie apelu !.

11 listopada 2015

Zarząd Krajowy PIAST – JMEN uroczystości w 97 rocznicę odzyskania niepodległości upamiętnił w Turku składając kwiaty pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

DRODZY  WYBORCY

Serdecznie dziękuję za poparcie PIAST – JMEN 25 października 2015 r., oddając na mnie głos.

PIAST – JMEN to partia łącząca wszystkich Polaków, to partia przyszłości dla ludzi odważnych,

rozsądnych i odpowiedzialnych za naród i Ojczyznę.

Kto ma dobro Ojczyzny w sercu, chce mieć wpływ na politykę w kraju, chce brać udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych proszony jest o tworzenie struktur w swoim rejonie od zaraz.

Bo jeśli nie PIASTOWIE to KTO ?

PREZES
PIAST – JMEN
Eugeniusz Maciejewski

Apel

do Narodu Polskiego

 

Wiedząc, że mniejsze partie i nowe Komitety Wyborcze będą miały określone perturbacje w celu połączenia się w jeden Komitet Wyborczy, zarejestrowałem 31 lipca 2015 r. nową partię PIAST-JMEN, aby ten proces ułatwić. Wysłałem e-maile do przywódców tych organizacji, rozmawiałem telefonicznie i bez odzewu. W dniu 27 sierpnia zorganizowałem konferencję prasową zapraszając 24 różne stacje telewizyjne i radiowe, aby przekazać wyborcom w całym kraju o powstałej alternatywie i możliwości współpracy oraz udziału nowych kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Na konferencję przybyły tylko trzy lokalne media, więc prawie całe społeczeństwo nie wie o przedmiotowej alternatywie.  Wobec powyższego i w tak krótkim czasie niemożliwe było wystawić kandydatów na posłów i senatorów, za wyjątkiem okręgu 93 do Senatu.

RODACY

PIAST-JMEN jest partią wszystkich Polaków. Dlatego –  PIAST, bo jesteśmy potomkami Piastów. Dlatego – Jedność Myśli Europejskich Narodów, bo stawiamy zdecydowanie na Europę Ojczyzn, czyli więcej wolności dla poszczególnych państw Unii, a mniej dyktatu ze strony Brukseli i jednocześnie zmniejszenie nadmiernie rozbudowanej biurokracji. PIAST-JMEN to partia głęboko ugruntowana w kulturze i tradycji naszego narodu. Program jest pronarodowy, dynamiczny tj. można go doskonalić, za wyjątkiem motta i deklaracji ideowej.

MUSIMY WRESZCIE ZROZUMIEĆ, że dotychczas rządzące partie z różnych względów nie dokonają radykalnych zmian. Wodzowie małych partii są tak zapatrzeni w siebie, że widzą tylko własny czubek nosa. Nieodpowiedzialne jest tworzenie regionalnych Komitetów Wyborczych, bo to prowadzi do głębokiego podziału społeczeństwa, niczym  „rozbicia dzielnicowego” – co już w historii przerabialiśmy. Nie ma sensu popierać różne partie „wybuchowe”, bo szybko powstają i szybko znikają.

Polska jest dużym krajem w środku Europy i musi mieć partię ugruntowaną w kulturze i tradycji, która weźmie pełną odpowiedzialność za naród i Ojczyznę. PIAST-JMEN podany na tacy, jest partią rolników, jak i robotników oraz inteligencji. Bo jako potomkowie Piastów stanowimy JEDNO. Więc wszyscy, co chcą zmian na lepsze, co chcą w przyszłości brać udział w wyborach PROSZENI SĄ DO TWORZENIA STRUKTUR PIAST – JMEN. Po co walczyć ze starym, BUDUJMY NOWE !!!. Bo jeśli nie PIASTOWIE, to kto ?.

Pełna demokracja, każdy będzie gospodarzem w swoim rejonie. Nie będzie wożenia nikogo w „teczkach” na listy wyborcze. Niech w gminach struktury tworzą w większości rolnicy, w miastach powiatowych robotnicy i inteligencja. Głęboko wierzę, że w każdej gminie i w każdym mieście powiatowym znajdzie się te parę osób, by powołać Zarządy partii. Zarządy są konieczne właśnie do organizowania wyborów, bo najsilniejszą i skuteczną bronią do zmian jest właśnie kartka wyborcza. W myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” jesteśmy skazani na tworzenie struktur od zaraz. Tym bardziej, że gdy PiS nie uzyska pełni władzy, może dojść do wcześniejszych wyborów. Ponadto mając struktury w całym kraju będziemy konstruktywną opozycją wpływając na pozytywne zmiany.

PIAST-JMEN jest partią Polaków, przez Polaków i dla Polaków. Nowo organizowana partia nie posiada dofinansowania, a wydatki do jej funkcjonowania są znaczne, dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Osoby bardziej majętne prosimy o przekazanie krótkiej informacji o organizowaniu przedmiotowej partii z podaniem strony internetowej www.piast-jmen.pl, w różnych środkach medialnych. Tylko wspólne działanie i pełna wiara w sukces przyniesie oczekiwane efekty !!!.

Dla uaktywnienia i przywrócenia wiary  ok. 60 % wyborcom nie chodzącym głosować i ok. 80 % rozczarowanych polityką, przytoczę kilka pouczających mądrości :

– Polska zostanie zniszczona nie tylko przez tych, co czynią zło, ale również przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią. Inaczej mówiąc – ten, co biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny, jak ten co je popełnia,

– nikt z nas nie może zmienić swojego wczoraj, ale każdy z nas może zmienić swoje jutro,

– tam, gdzie jest mądrość i szacunek, rodzi się obfitość, piękno i radość, a tam, gdzie jest egoizm i nienawiść, powstają zgliszcza, pustka i smutek,

– wielki mąż stanu Prymas Wyszyński wskazywał – „Polacy albo będą mądrzy, albo ich nie będzie”

– im słabsza jest organizacja państwa, tym silniej musi być zorganizowany naród, jeśli nie chce zginąć,

– nic nie tworzy przyszłości, tak jak marzenia i głęboka wiara w sukces itd..

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często na wszystko się godzimy. To nie znaczy aby nas oszukiwano, poniżano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Jeszcze raz powtórzę : po co walczyć ze starym, budujmy NOWE : PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów, jako alternatywę w następne wybory.

Proszę przekazywać innym o powstałej alternatywie. Dziękuję. Pozdrawiam.

 

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

17 września 2015r

76 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę 

 

 

 

 DOŻYNKI POWIATOWE 2015

POWIAT TUREK, GMINA WŁADYSŁAWÓW

Wystąpienie

Witam serdecznie wszystkich Rolników, bo to dziś,  WASZE Święto Plonów.

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości i w domach.

Minęły już trzy lata, jak w naszym powiecie funkcjonuje Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”.

Braliśmy udział w akcjach protestacyjnych rolników w Poznaniu, Koninie i wielokrotnie  w Warszawie. Kierujemy  różne pisma do Ministra Rolnictwa, Premiera Rządu itd. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej (związek zawodowy rolników „ojczyzna” turek)

Organizujemy kolonie letnie dla dzieci. W ubiegłym roku skorzystało 50 dzieci , a w tym roku 25 dzieci z całego powiatu, a nawet z powiatu kolskiego.

W imieniu rodziców dzieci i własnym dziękuję  : wójtowi z Gminy Turek, Przykona i Malanów, Panu staroście Powiatu Tureckiego,  Panu Ludwikowi Greberowi – Zakład Drew Tur Słodków, Pani Krystynie Szkudlarek-Graczyk – radnej powiatowej i Panu Pawłowi Kaźmierczakowi – przewoźnikowi, za dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na kolonie oraz podziękowania za przekaz medialny dla : TV Wielkopolska,  i Turek,  net Turek, Echo  Turku.

Dzieciom, mogę powiedzieć, że na przyszły rok również kolonie będą organizowane, bo największą radością jest Wasz uśmiech.

Drodzy rolnicy, politycy , włodarze, duchowni ! ZZR”OJCZYZNA” mówi głośno i zdecydowanie  : ziemia to terytorium kraju, ziemia żywi, ziemia to matka, a matki się nie oszukuje i nie sprzedaje  w obce ręce. Dla przedsiębiorców jest instytucja dzierżawy – koniec,  kropka. Już tysiące hektarów ziemi sprzedane i gdzie były partie rządzące. Teraz słyszymy, że ma być ustawa chroniąca Polską ziemię przed wysprzedażą. Po co te kombinacje. Związki Rolnicze domagają się ustawy mówiącej wprost o zakazie sprzedaży ziemi dla obcego kapitału. Niech to wołanie poprzez Warszawę  dotrze do Brukseli. Panom z Brukseli trzeba powiedzieć jasno : wolny przepływ kapitału, za wyjątkiem ziemi. To samo prawo może dotyczyć wszystkich państw UE. Trzeba powiedzieć twardo, że  nasi Ojcowie przelewali krew za ziemię Ojczystą i my teraz jesteśmy zobowiązani to uszanować. Ponadto mamy gorący przykład KRYMU. Musimy patrzeć –  w przyszłość,  dalekowzrocznie i przyszłym pokoleniom nie stwarzać okoliczności do konfliktów .  Aby  rodzinne gospodarstwa rolne przetrwały, Polska musi być całkowicie wolna od GMO, zrównane dopłaty w całej UE i rozwój rodzimego przemysłu rolno-spożywczego.

Kuriozalne jest przeznaczanie naszej zdrowej żywności do biogazowni, a do kraju sprowadza się żywność GMO z przeznaczeniem dla żywienia zwierząt i ludzi. To jest chore, Polska leży na węglu, a żywność jest przeznaczana na energię !!!!.  Żywność, jak samo słowo mówi, służy do ż y w i e n i a, a nie do spalania !!!!   Stwórca to widzi i już ostrzega przypalając żywność na polach. Gdy braknie żywności, to szybko te zakłady będą przerabiane na węgiel, czy gaz.  Pytam !, co to za gospodarka ?, gdzie sens ?, gdzie logika ?. Wyjaśniam decydentom, że na zachodzie wymyślono biogazownie przy dużych zakładach, ale do UTYLIZACJI ODPADÓW.

Władza Polska – jak z powyższego wynika – utraciła już logikę myślenia, głowy noszą do potakiwania i dlatego gruntownie trzeba ich wymienić !!!, jak pieluchy z wiadomego powodu !!!!.     Nie ma sensu strajkować, stosować protesty uliczne, narzekać i płakać w domach, bo to i tak nic nie da !!!.

W demokracji mamy piękną „broń” w postaci kartki wyborczej, więc musimy  w 100% iść na wybory !!!!.   Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją i powiedźcie NIE, dla praktyk szkodzących naszemu Narodowi i Ojczyźnie.

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często, powtarzam – zbyt często, na wszystko się godzimy. To nie znaczy, aby nas poniżano, ośmieszano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej, poprzez przywrócenia powiedzenia naszych ojców „chłop potęgą jest i basta „ !!!!. Dziękuję, Szczęść Boże !

Przewodniczący

Zarządu Powiatowego

ZZR „OJCZYZNA”

w T u r k u

Eugeniusz Maciejewski

W ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

KWIATY POD POMNIKIEM „NIGDY WIĘCEJ WOJNY” ZŁOŻYŁA DELEGACJA ZARZĄDU KRAJOWEGO PIAST-JMEN

 

WYBORCY

 

Na konferencję prasową PIAST – JMEN w dniu 27 sierpnia 2015 w Turku zaprosiliśmy 24(dwadzieścia cztery)różne organizacje medialne, a przybyły tylko 3 (trzy)  tj. :  TV Wielkopolska, portal internetowy i Turek oraz net Turek. Sądzę, że komentarz jest zbyteczny. Wyraźnie widać jaką mamy demokrację i wolność w naszej Ojczyźnie.

Dlatego musimy pomóc sami sobie i proszę wszystkich rodaków o przekazywanie powstałej alternatywy różnymi metodami  np. życzeń świątecznych (wszyscy wszystkim ślą życzenia) telefonicznie, SMS, e-maile. Internetowo facebook  itd.. Osoby majętne proszę o podanie informacji do mediów ogólnokrajowych, regionalnych  – króciutki artykuł z podaniem strony internetowej, aby w parę dni wiedziała cała Polska !!!.

Jest to konieczne, aby zdążyć do 15 września zarejestrować listy wyborcze w całym kraju. Wykonałem ogrom pracy z utworzeniem nowej organizacji, zarejestrowaniem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zarejestrowaniem Komitetu Wyborczego w PKW itd. z myślą m.in. dla młodego pokolenia i rozczarowanych polityką. Te dwie grupy społeczne, gdy zrozumieją historyczny moment i włączą się do działań oraz pójdą w 100 % na wybory, to PIAST-JMEN  jesienią przejmuje władzę w POLSCE !!!.  Podane jest wszystko na tacy. Teraz potrzebni są tylko chętni kandydaci na posłów i senatorów, utworzyć listy wyborcze i zarejestrować, dając wyborcą alternatywę !!!.                                                                                                                     Żeby zmienić naszą politykę na lepsze musi być dokonana wymiana obecnych partii na nowe z nowymi politykami. Obecni politycy istotnych i radykalnych zmian w kraju nie dokonają. Będą tylko dobrze mówić przed wyborami i myśleć jak przetrwać.

Oczywiście sam PIAST-JMEN tego nie dokona, dlatego kolejny raz proszę wszystkie, powtarzam WSZYSTKIE ugrupowania patriotyczne do wspólnego działania w PIAST-JMEN, zachowując swoją podmiotowość. Proszę brać przykład z lewej strony, mają  w sondażach już 8 % poparcia. Podzieleni na małe ugrupowania pozostaniemy na burcie, a pozostali odpłyną do Sejmu, Senatu i nadal będzie prowadzona polityka degradacji naszego kraju i niezrównoważonego  rozwoju społecznego.  Ja osobiście i grupa założycielska nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Pełna demokracja , nikt nikomu w „teczce” kandydata nie przywiezie. Organizujcie się w swoich okręgach wyborczych informując Pełnomocnika Wyborczego, który prześle stosowne dokumenty do rejestracji list wyborczych. Inne dokumenty są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Kto nie chce wstąpić do partii może występować jako sympatyk, wypełniając Deklarację  zobowiązując się do przestrzegania statutu oraz programu i innych postanowień władz partii.

Czas ucieka. Zapraszamy do wspólnego działania !!!!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

KONFERENCJA PRASOWA  27.08.2015r

Uroczystości 15 sierpnia 2015r

 

Zarząd Krajowy PIAST-JMEN z Prezesem Eugeniuszem Maciejewskim uroczystości 15 sierpnia 2015 r.  tj. 95 rocznicę Cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego i WNMP obchodził w mieście TUREK. Po Mszy Św. w kościele pw. NSPJ złożono kwiaty w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Obchody Świąt Państwowych to nie tylko składanie kwiatów, ale nade wszystko wyciąganie właściwych wniosków z lekcji historii.

Jest to właściwy moment, aby przypomnieć rządzącym, że nie po to ginęli nasi OJCOWIE na różnych frontach w obronie OJCZYZNY, aby teraz sprzedawać ziemię w obce ręce !!!.

9 października
2016

Stanowisko PIAST – JMEN w sprawie ABORCJI

Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji. Eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

9 października
2016

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa

16 grudnia
2015

Apel do Wyborców 12.12.2014r

W społeczeństwie krąży powiedzenie, że nadal toczy się wojna Polsko – Polska. Rodacy musimy w końcu zrozumieć, że to nie jest wojna Polsko – Polska, lecz wojna mniejszości narodowej, która chorobliwie dzieli społeczeństwo na dwie części. Naród rozdwojony, skłócony i osłabiony może runąć. Tylko w jedności, mądrości i miłości jest siła. Polakom nie kłótni i […]

13 sierpnia
2015

Wyborcy !!!

POWSTAŃ TY, który się rozczarowałeś, który już straciłeś nadzieję, który przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz, że można zbudować coś nowego. Prezes PIAST-JMEN Eugeniusz Maciejewski