Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA, 15 – 16 maja 2024 r.

Na Jasnej Górze, w dniu 15 maja 2024 r., w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w święto Patrona Rolników Św. Izydora Oracza odbyła się uroczysta Msza Święta za POLSKICH ROLNIKÓW, którą celebrował Krajowy Duszpasterz Rolnictwa bp Leszek Leszkiewicz. W uroczystości tej uczestniczyli również członkowie i sympatycy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. PIASTOWIE to „Witosy”, to organizacja społeczno – polityczna dla środowiska wiejskiego i całego społeczeństwa. Natomiast w dniu następnym, w święto Św. Andrzeja Boboli – drugiego Patrona Polski – odbyła się Msza Święta o dobro Ojczyzny – za Jego wstawiennictwem .

Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

 

KONFERENCJA – „KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI”, POZNAŃ 12 maja 2024 r.

W Instytucie Zachodnim w Poznaniu, dnia 12 maj 2024 r. odbyła się Konferencja w tematyce rolnictwa, zorganizowana przez Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP oraz Komitet Organizacyjny 43-rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich i legalizacji NSZZ RI „Solidarność”. W spotkaniu, na zaproszenie uczestniczyło wiele innych organizacji rolniczych, w tym przedstawiciele Stronnictwa Piast Turek i PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Wystąpienia poszczególnych uczestników skupiały się głównie na obecnych zagrożeniach związanych z Zielonym Ładem UE i rozwiązaniach na przyszłość. Mocno również akcentowano znaczenie zasad moralnych w życiu i funkcjonowaniu Polskiej Wsi, jak również całego społeczeństwa – co zostało odnotowane w „Konstytucji Polskiej Wsi” Poznań, 12 maja 2024 r. Podczas Konferencji wypracowano  REZOLUCJĘ, którą podpisali uczestnicy i została skierowana do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

PROTEST ROLNIKÓW i SOLIDARNOŚCI, WARSZAWA 10 maj 2024 r.

Demonstrację zorganizował: NSZZ „Solidarność” i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” pod hasłem” PRECZ Z ZIELONYM ŁADEM” Przeciw ZŁYM rozwiązaniom Zielonego Ładu, wdrażanego przez Unię Europejską, protestowali również członkowie i sympatycy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Manifestacja zaczęła się na Placu Zamkowym o godz. 12.00  i ulicami Warszawy pod Sejm RP przemaszerowało ok. 250.000 jej uczestników – wyrażając swój zdecydowany sprzeciw wobec „ZIELONEGO ŁADU” UE.  Zagrożenia jakie niesie – nie tylko dla rolników, ale całego społeczeństwa – Zielony Ład proponowany przez dygnitarzy Unijnych, czy dyrektywy Klimatyczne,  przedstawił m.in. Pan Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”,  Pan Tomasz Obszański  Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.  Po czy Petycję w tej sprawie przekazano Marszałkowi Sejmu RP. Osobiście dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w drodze powrotnej z niniejszej manifestacji.

Eugeniusz Maciejewski

 

ŚWIĘTO 3-go MAJA 2024 r. – TUREK

Święto Najświętszej Maryi Panny  Królowej Polski i Konstytucji 3-go Maja, PIASTOWIE obchodzili w Turku – w siedzibie Zarządu Krajowego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. PIASTOWIE nade wszystko cenią sobie WOLNOŚĆ – SUWERENNOŚĆ – POKÓJ!!! Opowiadamy się za CYWILIZACJĄ PRZYJAŹNI, gdzie ma panować GODNOŚĆ PRAWA, JEDNOŚĆ, WZAJEMNY SZACUNEK. Gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. Tylko wtedy możemy zapewnić bezpieczeństwo Narodu i Ojczyzny Polski, która trwać będzie WIECZNIE!

Eugeniusz Maciejewski

Roman Łaszcz

PAŃSTWOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI, GNIEZNO dnia 14.04 2024 r.

1. Państwowe Święto Chrztu Polski. (kliknij tutaj)

2. Państwowe Święto Chrztu Polski. (kliknij tutaj)

PIKIETY ANTYWOJENNE, WARSZAWA – POZNAŃ

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec tendencji uwikłania Polski w wojnę Rosyjsko – Ukraińską i absolutnie sprzeciwiamy się wysyłania żołnierzy Polskich na front tej wojny na Ukrainę –  co publicznie zapowiedział Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz. Skoro już to Samorządy i Rząd na FRONT – skoro nie potrafią pokojowo załatwić przedmiotowego konfliktu. Dlatego wyrażając  SWÓJ ZDECYDOWANY SPRZECIW WOBEC WOJNY,  uczestniczymy w różnych protestach ANTYWOJENNYCH. W przestrzeni medialnej nie słychać, by były prowadzone rozmowy pokojowe, a tylko informacje o zbrojeniach, zbrojeniach, a tym samym następuje eskalacja napięcia. PIASTOWIE żądają od władz Samorządowych – bo są fundamentem władzy w Polsce – władz Rządowych i Parlamentarnych, dialogu – rozmów pokojowych dla zakończenia wojny na Ukrainie, a nie ulegania naciskom możnych tego świata, działać w ich interesie – za cenę życia swoich obywateli. TO JEST NIEDOPUSZCZALNE !!!. PIASTOWIE jednocześnie wyrażają sprzeciw, wobec nadmiernej pomocy ekonomicznej Ukrainie, kosztem ubożenia Narodu Polskiego. NIE DLA „POLIN”, czy „UKROPOLIN” – które to określenia krążą w przestrzeni medialnej – publicznej. Polska to kraina PIASTÓW, koniec kropka. Ojczyzno Nasza umiłowana Matko – Polsko, jak długo jeszcze twoje Córy i Synowie będą protestować na ulicach o swoje PRAWA, o WOLNOŚĆ, SUWERENNOŚĆ i o POKÓJ!!! PIASTOWIE przedstawiają drogę PRAWDY – ŻYCIA – WOLNOŚCI – SUWERENNOŚCI i POKOJU.

Przedstawiamy CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem! – co prezentował nasz Patron Św. Jan Paweł II.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

ZBLIŻA SIĘ 1058 ROCZNICA CHRZTU POLSKI (14 KWIETNIA 2024r.)

DLA PRZYPOMNIENIA ODEZWA Z ROKU 2023.

https://mega.nz/file/QroSxT4C#cKR5MDmJ2Q3FyL2SoSX6r_i1o2cb5B6kD2IubJEv-xE(kliknij tutaj)

BUDOWA NOWEJ LINII KOLEJOWEJ TUREK – KONIN

W dniu 13 maca 2024 r. w Turku odbyło się spotkanie konsultacyjne w temacie budowy nowej linii kolejowej Turek – Konin, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy Turku i okolic, w tym członkowie i sympatycy organizacji społeczno – politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata oraz samorządowcy i przedstawiciele innych ugrupowań społecznych.

Kolej w Turku to perspektywa rozwoju naszego miasta i regionu, to postęp cywilizacyjny, to możliwość połączeń komunikacyjnych w krajową sieć kolejową, to wreszcie realizacja marzeń naszych Ojców, by taka kolej w Turku powstała. Z wyjaśnień przedstawicieli PKP wynika, że obecne projekty przewidują kolej pasażerską, a w przyszłości można wybudować bocznice i wykorzystać kolej do przewozów  towarowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania  byli za realizacją przedmiotowej inwestycji.  W czasie spotkania było wiele pytań technicznych, sytuacyjnych, czy wątpliwości, do przedstawicieli – projektantów PKP, organizujących te konsultacje.  Każdy miał możliwość zadania pytania i na każde pytanie udzielono odpowiedzi.

Osobiście zadałem pytania:

1– czy przy przystanku w Turku zaplanowano parking samochodowy z wykorzystaniem do zatrzymania się w czasie przywozu, czy odbioru pasażerów z pociągu?

Odp. Parkingów nie planują i to jest w gestii władz samorządowych.

 1. 2. czy planuje się projektowanie linii kolejowej dalej do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) koło Łodzi, lub bezpośrednio do Łodzi?

Odp. Na tym etapie projektowana jest tylko linia kolejowa Turek – Konin.

Pod koniec spotkania, mając na uwadze odpowiedź na moje pierwsze pytanie – jako kandydat do Rady Powiatu Tureckiego – zabrałem ponownie głos i zwróciłem się w imieniu własnym oraz mieszkańców, do obecnych na sali kandydatów na Burmistrza miasta Turek, by w swoich programach wyborczych uwzględnili wydzielenie parkingu przy przystanku kolejowym – nie było sprzeciwu, co wskazuje, że prośba zostanie uwzględniona.

Organizacja PIAST – JMENiŚ jest za budową linii kolejowej Turek – Konin i dalszej jej rozbudowy do Łodzi.

 

KANDYDAT

RADY POWIATU TURECKIEGO

Eugeniusz  Maciejewski

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 7 KWIETNIA 2024r

Samorządność to fundament polityki oddolnej w kraju, gdzie włodarze muszą dbać nie tylko o politykę lokalną, ale również współdziałać z polityką Władz Centralnych i zdecydowanie przeciwstawiać się szkodliwym rozwiązaniom, które następnie muszą realizować jako władza Samorządowa.  Pojedyncze Samorządy, reprezentowane przez Stowarzyszenia, czy Komitety Wyborcze Wyborców nie mają żadnej siły przebicia w realizacji większych zadań i skazani są tylko na wegetację, a nie na rozwój gminy, miasta, czy powiatu. To CELOWA polityka twórców transformacji ustrojowej, dając możliwość nieograniczonej liczby rejestracji Komitetów Wyborczych, by bardziej podzielić i przy tym skłócić  Polaków, bo skłóconym narodem łatwiej się rządzi. Ponadto Samorządowcy wiedząc, że społeczeństwo jest rozczarowane politykami i by się przypodobać swoim wyborcom, stosują bardzo szkodliwe, błędne określenia np: „Nas polityka nie interesuje”, „My z dala od polityki”. Te szkodliwe stwierdzenia przeniosły się do młodego pokolenia i dziś mówią to samo, odmawiając udziału w organizacjach politycznych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że przed ogłoszeniem wyborów rozmawiałem z różnymi osobami i Stowarzyszeniami, by iść razem do wyborów pod szyldem partii PIAST – JMENiŚ, lecz zainteresowania nie było. To potwierdza wąskie myślenie, nie zważając na LOS OJCZYZNY. Samorządowcy, a zwłaszcza młode pokolenie musi zrozumieć, że to polityka kreuje prawo i od polityki zależy nasza przyszłość. Ojczyznę możemy porównać do płynącego statku. I co z tego, jeśli Samorządy zadbają tylko o sprawy lokalne, inaczej o swoje „pokoje” na tym statku, skoro cały statek (Polska) płynie na skały, ku zatraceniu.  Dziś Samorządy dbają o własne interesiki, nie zważając na interes ogólnonarodowy, a  Władza Centralna – niewiadomego pochodzenia –  bardziej dba o interesy innych, niż o interes Polski. Polska jest pod pręgierzem polityki UE. Ma być „zaorane” polskie rolnictwo, zamknięte górnictwo, wprowadzone doktryny: zielone – tęczowe – klimatyczne – oświatowe eliminując nasze Dziedzictwo historyczne, WHO, NWO itd., co już skutkuje odcięciem Polski od korzeni cywilizacyjnych, wynarodowieniu, pomieszaniu serc i umysłów Polaków. Dziś Polska jest drenowana na rzecz wojny na Ukrainie, drenowana finansowo – to droga do wywłaszczenia, to jest droga do likwidacji państwa Polskiego. Rządzący w Warszawie nie mają prawa abdykować suwerenności naszej Ojczyzny – to TRAGEDIA NARODOWA!.   Dlatego czyhającym niebezpieczeństwom musi zdecydowanie przeciwstawić się nowo wybrana Władza Samorządowa w całej Polsce, jako fundament polityki lokalnej w państwie odpowiedzialnej oddolnie również za bezpieczeństwo swoich mieszkańców, a tym samym Polski.  PIASTOWIE twierdzą, że Samorządy w Polsce są odpowiedzialne za stan Państwa, na równi z Władzami Centralnymi. Dlatego musi być świadomość polityczna również wśród Samorządowców, by móc skutecznie przeciwstawiać się błędom „na górze”.

PIASTOWIE wskazują przyszłym Włodarzom,  iż mieszkańcy miasta Turek oczekują m.in.:

– SFINALIZOWANIA GEOTERMII TUREK, BY OBNIŻYĆ RACHUNKI ZA CIEPŁO;

– REALIZACJI BUDOWY KOLEI KONIN- TUREK I JEJ ROZBUDOWY DO ŁODZI,

– NAUCZANIA POLSKIEJ HISTORII I O POLSKICH BOHATERACH,

– EFEKTYWNOŚCI LECZENIA, ZMNIEJSZAJĄC KOLEJKI DO SPECJALISTÓW,

– REWITALIZACJI STADIONU 1000 LECIA, W NOWYM STYLU.

– BEZPIECZEŃSTWA DLA MIESZKAŃCÓW  TURKU i POWIATU, itd..

Szanowny Wyborco przed oddaniem głosu pomyśl kogo popierasz.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

FORUM ROLNICZE pow. TUREK, 2024

W dniu 29 luty 2024 r. w Kaczkach Średnich pow. Turek, odbyło się Forum Rolnicze , gdzie dominującym tematem były protesty rolnicze w kraju i w Europie.

Z uwagi na moje szpitalne leczenie nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, jak i w protestach. Z ramienia Zarządu Krajowego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, brał udział Z-ca Prezesa Roman Łaszcz.

Ku zdziwieniu, mimo tak ważnych problemów rolnicy nie wykazali większego zainteresowania propozycją PIASTÓW – rozwiązań na przyszłość wyrażonych w ODEZWIE (jak niżej) –  co świadczy o głębokiej desperaci i zupełnego stracenia zaufania  do dotychczasowych partii politycznych i z tym związaną nieufność do nowych organizacji politycznych w tym PIASTÓW.

Będziemy w tym temacie rozmawiać z rolnikami, wszak organizacja polityczna PIAST – JMENiŚ powstała m.in. dla środowiska wiejskiego, bo PIAST = Wincenty Witos. PIAST to Polskość, gdzie zawarte jest Dziedzictwo Narodowe Polaków. PIAST – JMENiŚ to nie „trzecia” droga, lecz WŁAŚCIWA DROGA DLA ROLNIKÓW I CAŁEGO NARODU POLSKIEGO.

Dziś konieczne jest wspólne działanie CAŁEGO NARODU W JEDNOŚCI, jeśli tego  społeczeństwo nie zrozumie , to jak mamy bronić naszej wspólnej przyszłości?.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

Odezwa do Rolników 28.02.2024(kliknij tutaj)

SPOTKANIE NOWOROCZNE POWIATU TURECKIEGO w lokalu BARBÓRKA, TUREK 9 Luty 2024 r.

     Przedstawiciele Zarządu Krajowego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Powiatu Tureckiego, gdzie spotkali się: głównie przedstawiciele samorządów, izb rolniczych, placówek, instytucji, organizacji politycznych i stowarzyszeń oraz różnych firm. Takie spotkanie noworoczne to okazja do podsumowania minionego roku, wskazania planów na przyszłość, wymiana doświadczeń, integracja społeczna.

      Osiągnięcia powiatu podsumował Starosta Turecki  Dariusz Kałużny. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii powiatu pozyskano  prawie 87 mln zł środków zewnętrznych – co znacznie zwiększyło inwestycje drogowe i oświatowe itd. – służące mieszkańcom naszego powiatu.  Dokładną informację można  uzyskać na stronie internetowej starostwa.

      W imieniu przedsiębiorców głos zabrał wiceprezes Tureckiej Izby Gospodarczej Witold Jarecki podkreślając m.in. sukces najniższego bezrobocia w regionie, dziękując za współpracę z PUP i zakładów pracy.

       Przewodniczący Izby Rolniczej w Turku Krzysztof Kałużny przedstawił problemy w rolnictwie i z tym związane obecne protesty rolników w całym kraju i Unii Europejskiej.

       Przedstawiciel Tureckiego Klubu Ekologicznego Zdzisław Czapla  omówił działalność ekologów. Głos zabrali również obecni na Gali parlamentarzyści – Ryszard Bartosik i Leszek Galemba, wyrażając m.in. niezadowolenie obecnej sytuacji w rolnictwie i współczucie rolnikom.

        Na zakończenie Gali Samorządowej wręczono tytuły i nagrody osobom najbardziej zasłużonym swoimi działaniami w roku minionym, w kategoriach: Rolnik Roku, Człowiek Powiatu Tureckiego, Firma Roku i Człowiek Zatroskany o Środowisko.

        Jako organizacja polityczna PIAST – Jednść Myśli Europejskich Narodów i Świata przedstawiamy pogląd, iż rolnikom współczucie NIC nie pomoże!!! To właśnie w Sejmie muszą zapadać decyzje stabilizujące sytuacje w rolnictwie. Jako PIASTOWIE żądamy od Rządu RP i Parlamentarzystów rozwiązań dla rozwoju rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu pod względem JAKOŚCI i ILOŚCI. 

PREZES

PIAST – JMENIŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

 

WYMIANA ELIT WŁADZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 29 stycznia 2024 r.

WYMIANA ELIT WŁADZY RP

Do tej pory mieliśmy w Sejmie „cyrk”. Obecnie posłowie przedstawiają swoim wyborcom „burzę” z błyskami piorunów, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo podpalenia naszego wspólnego domu, którym jest Polska!. Więc czas zakończyć te żenujące i obrażające Polaków sceny polityczne w kraju i na arenie międzynarodowej!.

                                                 CZAS NA ZMIANY, CZAS NA PIASTÓW – SUWERENA!!!

Potrzebna jest Polsce wymiana elit – z tych styropianowo-magdalenkowo-okrągłostołowo-krótkowzrocznych (SMOK), na myślące po polsku, strategicznie, nowocześnie, otwarcie, rozumiejące biznes, geopolitykę i bez kompleksów wobec tzw. zachodu, czy wschodu. Wymiana wręcz całkowita, bowiem obecna klasa polityczna, nie będąca właściwie żadną elitą, a prowadzoną na smyczy (teczek z hakami) pseudo-elitą czy łże-elitą, poza kłótnią i kompradorskim dzieleniem łupów, niewiele więcej potrafi. Te układy – PiS-u i PO, a także PSL-u, Polski 2050 i post-SLD są już przestarzałe i wypalone!

A więc pokolenie SMOK skończyło się politycznie, moralnie, witalnie i kompetencyjnie. Narobiło dużo szkód, podzieliło Polskę na wrogie sobie plemiona, zepsuło prawo (dualizm prawny, chaos interpretacyjny), zmarnowało wiele szans, pozwoliło oskubać Polskę na biliony zł (od 1990 r. włącznie). Doprowadziło do dzisiejszego kryzysu polityczno-konstytucyjnego. Nie potrafiło asertywnie bronić polskich interesów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim na forum UE.

Efektem jest dziś słabość Polski, brak szacunku wobec państwa, prawa, prezydenta. Okopane wrogie obozy partyjne niszczą państwo polskie w imię swoich partykularnych interesów. Politycy, posłowie, wysocy urzędnicy państwowi zachowują się jak smarkacze, są niekompetentni, brak im kultury osobistej, kultury dyskusji i wizji. Na dodatek część posłów znieważa Ojczyste wartości, zwyczaje, a hołduje tradycje innych narodów. PIASTOWIE pytają: co to za ludzie?!. To dramat.

Do tego dochodzi dzisiejsza globalna dekompozycja geopolityczna, wojna na Ukrainie, napięcia w UE, ideologie neo-marksistowskie ( NWO, WHO, klimatyzm, genderyzm, konsumpcjonizm, państwo opiekuńcze, multi-kulti itd.).

Krótko mówiąc, dzisiejszy system polityczny i dzisiejsza klasa polityczna („elita”) są nie do utrzymania i wymagają zasadniczej zmiany i wymiany. To musi iść w parze, bo jeżeli nie zmienimy systemu, a tylko ludzi, to będzie to karuzela stanowisk, a nie trwała zmiana. Przyszłe elity polityczne muszą być z silnym kręgosłupem moralnym – podający swoje pochodzenie (suweren ma prawo wiedzieć, kto Nami rządzi), odporni psychicznie, kompetentni – prawdziwe elity narodu polskiego, które podźwigną uformowanie od nowa polskiego państwa, które będą miały spójny program i wizję rozwoju silnej Polski.

Płaszczyzną JEDNOŚCI DLA NARODU POLSKIEGO  jest już gotowa organizacja społeczno – polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata zawierająca atrybuty Polskości, pro narodowy program i wizję silnej Polski.

ZAPRASZAMY WSZELKIE ORGANIZACJE I LUDZI MAJĄCY W SERCU POLSKĘ, BY JEJ SŁUŻYĆ I ROZWIJAĆ DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!!!

        Eugeniusz Maciejewski

PIASTOWIE POPIERAJĄ KRAJOWY PROTEST ROLNIKÓW 2024

Zarząd Krajowy partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata oraz Zarząd Powiatowy Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” – Wielkopolska, mając na uwadze ekonomię funkcjonowania  Polskiego rolnictwa, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe Polaków pod względem ilości i jakości –   POPIERAMY PROTESTY ROLNICZE 2024 !!!

              Zdecydowanie przeciwstawiamy się nadmiernemu i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy – bogacąc oligarchów i przeciwstawiamy się kuriozalnym wytycznym Zielonego Ładu Unii Europejskiej ograniczającym produkcję rolną. Ta niekorzystna polityka rolna doprowadzi w krótkim czasie do bankructwa wielu gospodarstw rolnych, a tym samym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego dla narodu Polskiego.

 

Z-ca Przewodniczącego                                                                                         PREZES

ZZR”OJCZYZNA” w Turku                                                                                PIAST – JMENiŚ

Roman   Łaszcz                                                                                        Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI TUREK dnia 13 stycznia 2024 r.


OGÓLNOPOLSKIE NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

TUREK dnia 13 stycznia 2024 r.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Honorowych Dawców Krwi, w 
Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Obrzębinie gm. Turek, którą 
celebrował Proboszcz - Ksiądz Kanonik Stanisław Nasiński. Po Mszy Św. 
Noworoczne Spotkanie Opłatkowe odbyło się w OSP Turek.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu Krajowego PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów i 
Świata, witam bardzo serdecznie wszystkich Honorowych Dawców Krwi 
obecnych na dzisiejszej uroczystości w Turku jak i w całym kraju.

PIASTOWIE dziękują organizatorom tak doniosłego świętowana za zaproszenie.

Nie ma większej miłości, jak ktoś oddaje swoje życie dla drugiego. Krew 
to życie, więc oddając krew ratujecie Państwo życie innym  - to piękny 
CEL. W imieniu wszystkich, co otrzymali taką życiową pomoc PIASTOWIE z 
serca wszystkim dawcom krwi dziękują.

Dar krwi, to miłość, to patriotyzm, to odwaga, to wspólnota i jedność. 
JEDNOŚĆ, której nam tak bardzo potrzeba w wymiarze społecznym. Dziś 
społeczeństwo jest zbyt podzielone i skłócone, a to bardzo 
niebezpieczne. Jak drzewo rozdarte na pół od pioruna usycha, tak 
społeczeństwo podzielone i skłócone długo się nie ostoi.  Więc musimy 
robić wszystko, by nastąpiła JEDNOŚĆ NARODOWA.

Drogą do JEDNOŚCI są PIASTOWIE, Honorowi Dawcy Krwi i wiele, wiele 
innych patriotycznych organizacji. Polacy to KRÓLEWSKI SZCZEP PIASTOWY - 
mówi nam o tym ROTA. PIASTOWIE to nasze Dziedzictwo, to nasz fundament 
Narodowy - więc idźmy tą drogą ku JEDNOŚCI, byśmy stanowili JEDNO - o co 
apelował również nasz umiłowany rodak św. Jan Paweł II.

PIASTOWIE życzą Honorowym Dawcom Krwi i ich rodzinom, w pierwszej 
kolejności zdrowia, dużo radości, spełnienia wszelkich marzeń i 
oczywiście naszej wspólnej JEDNOŚCI NARODOWEJ.

Dziękuję za uwagę!

PREZES

PIAST - JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

Z-ca PREZESA

PIAST - JMENiŚ

Roman Łaszcz

Wystąpienie! „Wolne Media” Warszawa 11.01.2024r

W Y S T Ą P I E N I E

MANIFESTACJA PRZED SEJMEM – „WOLNE MEDIA”

WARSZAWA dnia 11 stycznia 2024 r.

Witam Państwa bardzo serdecznie!,   Eugeniusz Maciejewski Prezes partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

    Drodzy Rodacy w kraju i za granicą!, dziś kraina PIASTÓW – Polska ponownie stanęła w niebezpiecznym zakręcie swojej historii.

     Ojczyzno Nasza umiłowana „Matko”, jak długo jeszcze twoi synowie będą protestować na ulicach o jasne, czytelne prawo i jego przestrzeganie, czyli sprawiedliwość społeczną itd..

     Obecne, siłowe zmiany w zarządzaniu Telewizją Polską, bez przestrzegania prawa i elementarnych zasad cywilizowanego państwa, przejęcie Telewizji Narodowej wyłącznie przez obóz rządzący i stosowanie cenzury – świadczy o władzy totalitarnej.  Polacy finansują TVP i mają prawo  do obiektywnej prawdy medialnej.  PIASTOWIE żądają, by TVP była dostępna również dla PIASTÓW i innych – co zapewnia nam Ustawa o Partiach Politycznych.

     Po drugie, PIASTOWIE wzywają posłów o opamiętanie się i stosowanie się do złożonej Przysięgi, a nie do nakazów swoich wodzów.  PIASTOWIE podkreślają, że Sejm do miejsce powagi Narodowej, a nie zezwalanie na prezentacje zwyczajów innych narodów – od tego są inne obiekty!. Społeczeństwo oburza fakt, że część posłów znieważa Ojczyste wartości PIASTÓW, a hołduje tradycje innych.                                W obliczu tych wszystkich szkodliwych zachowań wobec Polaków i Polski, czym podważany jest Nasz autorytet na arenie międzynarodowej, PIASTOWIE  żądają ujawnienia swojego pochodzenia przez Parlamentarzystów i sprawujących władzę państwową oraz samorządową. Polacy mają prawo wiedzieć, kto nami rządzi!!!.

     Na zakończenie, dziś każdy Polak musi zapoznać się w Internecie z listem Katarzyny Carycy do Panina. Zgodnie z tym listem, wszystko wskazuje na to, że kraj nasz jest w ostatnim etapie rozkładu, czyli: podziału społeczeństwa, jego skłócanie i niszczenie Ducha Narodu.

      Dlatego z tego miejsca, ze stolicy Polski – Warszawy, PIASTOWIE apelują o JEDNOŚĆ NARODOWĄ – byśmy stanowili JEDNO, o co prosił również św. J.P. II – Patron PIAST – JMENiŚ.  Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, że jak drzewo rozdarte na pół od pioruna usycha, tak Naród skłócony, podzielony szybko ginie. Polacy to Królewski szczep PIASTOWY – o czym przypomina nam Rota, która jest naszym hymnem.  PIASTOWIE to Polaków Dziedzictwo, to właściwa droga dla JEDNOŚCI NARODOWEJ i wspólnego rozwoju naszej umiłowanej Ojczyzny Polski!!!.

 Dziękuję za uwagę!

Pozdrawiam, z Panem Bogiem!!!

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE, KONFERENCJA PRASOWA w SEJMIE, dnia 21.12.2023 r.

WYSTĄPIENIE

KONFERENCJA PRASOWA w SEJMIE, dnia 21.12.2023 r.

          Witam Państwa bardzo serdecznie,  witam Rodaków w kraju i za granicą!

                  Prezes partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

Eugeniusz Maciejewski

Dziękuję organizatorom  Konferencji Prasowej  za umożliwienie mi wystąpienia w Polskim Sejmie.

   PIASTOWIE jako SUWEREN Polski wyrażamy swoje zaniepokojenie w kontekście ostatniej interwencji poselskiej Pana Posła Grzegorza Brauna w Sejmie, gasząc świece Chanukowe.

    Sejm to powaga, to wyłączne miejsce pracy połów dla dobra wspólnego Polski i jej obywateli!

    A za tym, PIASTOWIE pytają publicznie Pana Marszałka Sejmu Szymona Hołownię: dlaczego pozwala się w Sejmie prezentować zwyczaje innego narodu, gdy jednocześnie wielu posłów przeciwstawia się Ojczystym zwyczajom, kulturze, wartością chrześcijańskim?.

Nasuwa się pytanie: kim są Ci parlamentarzyści?

Dlatego PIASTOWIE apelują do rządu i Pana Marszałka Sejmu o jak najszybsze uchwalenie Ustawy, by parlamentarzyści i osoby sprawujący władzę państwową i samorządową podały do publicznej wiadomości swoje pochodzenie narodowe. Polacy jako suweren mają prawo wiedzieć, kto nami rządzi!

     Po drugie, skoro Żydzi prezentują swoje talmudyczne zwyczaje w Polskim Sejmie, to Pan Marszałek musi spowodować prezentację naszego Polskiego zwyczaju: wieńca adwentowego i zapalenie świec adwentowych, czy Stajenki Bożonarodzeniowej w Knesecie – Parlamencie Izraela. Takiego działania wymaga zasada wzajemności, dla zachowania szacunku stron.

Podsumowując, Sejm nie jest miejscem do prezentowania  zwyczajów innych państw.  Od   tego są inne obiekty i domy kultury, by obywatele innych narodów tu mieszkający, mogły przedstawiać swoją kulturę.                                                                                                            Organizacja, PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata którą reprezentuję jest ugruntowana na fundamencie Dziedzictwa Polski i jest przyszłością dla Polaków.

      PIASTOWIE życzą Parlamentarzystom owocnej pracy dla dobra Polski oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia i spokojnego Nowego Roku 2024!.

Dziękuję za uwagę!.

 

Życzenia Świąteczne

 

Najserdeczniejsze Życzenia

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024

życzy

Zarząd Krajowy

PIAST JMENiŚ

 

Pismo do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek_WHO-organizacje 19.08.pop2(kliknij tutaj)

ODEZWA DO MŁODZIEŻY I RODZIN POLSKICH

Mając na względzie NASZĄ WSPÓLNĄ NARODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ – ZAPRASZAMY do wspólnego wyłonienia Kandydatów na listy wyborcze Partnerstwa TESLA – PIAST i inni, pod: KW PIAST – JMENiŚ.    SKOŃCZMY Z TEATREM PiS – PO.      CZAS NA PIASTÓW – SUWERENA!!!

W świetle obecnych zagrożeń i bardzo niebezpiecznego podziału w narodzie musimy zadać sobie pytania: jaka i czyja będzie Polska?,   jaką zostawimy Polskę naszym dzieciom?, czy będziemy gospodarzami w swojej Ojczyźnie, czy niewolnikami drugich?, itd..   To wszystko będzie zależeć od NASZEGO WSPÓLNEGO zaangażowania w nadchodzące wybory!.

MŁODZI i RODZICE,  Nasz ulubiony Papież, Rodak Jan Paweł II – Patron PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, wielokrotnie akcentował: „Już dzisiaj zależ od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” itd.. Bohaterowie Polski podkreślali: „bez szacunku do przeszłości, nie zbudujemy właściwej przyszłości” itd.. Jak drzewo rozdarte od pioruna usycha, tak i naród skłócony, podzielony ginie. W życiu musi NAS cechować PAMIĘĆ – ODWAGA – JEDNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. Te wszystkie zasady – atrybuty Polskości zawiera właśnie alternatywa PIASTÓW, strona www.piast-jmen.pl. Nadmienię tylko, że już samą nazwę możemy porównać do Orła Polskiego o dwóch zdrowych skrzydłach gdzie jedno – PIAST to nasze Dziedzictwo, nasza przeszłość, a drugie skrzydło  JMENiŚ to przyszłość, to nowoczesność, kreatywność. To zaszczyt reprezentować i wspierać organizację PIASTÓW, wszak wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego królewskiego szczepu PIASTOWEGO – co akcentuje nasz hymn ROTA. Musimy o tym pamiętać,       a zwłaszcza przypominać MŁODYM, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu. Kochana MŁODZIEŻY POLSKA, dlaczego większość z Was mówi: „mnie polityka nie interesuje”, „ja z dala od polityki” ?. To tak jakby nie interesowała Was własna przyszłość, a przecież przyszłość zależy właśnie od całokształtu działania Państwa Polskiego, określane wyrazem „polityka”. Więc jaka będzie stosowana POLITYKA PAŃSTWA taki będzie NASZ los obecny i przyszłych pokoleń. To od NAS – Narodu zależy kogo wybieramy do sprawowania WŁADZY, w tym od pełnoletniej MŁODIEŻY. Kochana  MŁODZIEŻY, taka niechęć do polityki zapewne nie jest Waszą winą. Odpowiedzialność za to ponoszą w pierwszej kolejności rodzice – bo mało Wam tłumaczą spraw życiowych, po drugie szkoła – mało wiedzy o społeczeństwie, po trzecie winę za to ponoszą Samorządy w Polsce – bo to oni w wyborach głosili: „my z dala od polityki”. Dzieci to słuchały i rozniosły do rówieśników, a dziś mamy tego opłakane EFEKTY – znieczulicę społeczną do polityki do własnego przyszłego LOSU NARODOWEGO. No cóż, „Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie”. Złośliwi politycy mówią, że młodzież nie wie kim są PIATOWIE.  Tym bardziej jest historyczny moment, by o tym przypomnieć i się zjednoczyć w działaniu wyborczym i pokazać WROGOM OJCZYZNY, ze Polak – PIAST potrafi!. Że wśród potomków PIASTÓW frajerów nie ma i że MY POLACY NIE GĘSI i SWÓJ JĘZYK MAMY!!!.  PIASTOWIE zapraszają wszystkich akceptując wolność sumienia i wyznania tj.

jeden może iść w niedzielę do Kościoła, a drugi na ryby, ale Ojczyznę mamy JEDNĄ i w JEDNOŚCI musimy pracować dla jej DOBRA!.  WIĘC WSZYSCY W JEDNOŚCI DO DZIAŁANIA!. MŁODZI i MŁODZI RODZICE!, PIAST – JMENiŚ będzie WASZĄ organizacją na przyszłość i ja WAM z radością serca przekażę STERY!.

Jeśli jesteście za:

obniżką energii do 95% – co przyniesie sukces gospodarce narodowej i twojego gospodarstwa rodzinnego,

zachowaniem Dziedzictwa Polski i obroną cywilizacji łacińskiej – czyli za prawdą, pięknem, wolnością, dobrem,

  partnerską zasadą współpracy w UE, inaczej referendum o wyjściu,

pokojową współpracą ze wszystkimi sąsiadami i państwami świata,

wypowiedzeniem współpracy z WHO i nie wchodzeniem do NWO, gdzie prowadzi się do pozbawienia wolności i wręcz do zniewolenia człowieka,

  rozwojem Polskich marek,

obroną ziemi i rolnictwa,

  za odwołaniem posła, itd., itd., (więcej patrz programy)

„…Nie patrzcie, że ktoś uczyni to za Was. Jeśli pragniecie Ojczyzny wolnej, pełnej sprawiedliwości, nie bójcie się wyzwań. Nie bójcie się odważnie mówić o Tym co boli, co jest niesprawiedliwe. Los Ojczyzny dziś leży w Waszych rękach, nie jutro. Jutro będzie takie, jakie sami sobie utworzycie. ..”

– Św. Jan Paweł II.   W JEDNOŚCI IDŹMY TĄ DROGĄ!!!

 Z A P R A S Z A M Y DO WSPÓLNEGO TWORZENIA LIST WYBORCZYCH KW PIAST – JMENiŚ.

 

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

II FORUM ORGANIZACJI PRORODZINNYCH

DOM LITERATURY, Warszawa dnia 29 LICA 2023 r.

Głównym tematem spotkania różnych organizacji prorodzinnych było omówienie zagrożeń dla dzieci wraz z wprowadzaniem w szkolnictwie nowych rozwiązań nauczania. Głównie omawiane tematy to: STOP SEKSUALIZACJI DZIECI, STOP NAUCZANIU ZDALNEMU, STOP ZAMYKANIU SZKÓŁ SPECJALNYCH, STOP EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.   W wystąpieniach poszczególnych prelegentów była wykazywana pełna troska o dobro dzieci – co ma pełne uzasadnienie w powiedzeniu Ojców naszych: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.”  Organizacja społeczno – polityczna PIAST  Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata biorąc udział w Forum w pełni poparła starania zgromadzeń prorodzinnych dla dobra POLSKICH DZIECI, gdyż PIASTÓW założenia programowe są identyczne – DOBRO DZIECI.

Na zakończenie wystosowano w tej sprawie wspólną Petycję do władz Polski.

PREZES

PIAST –JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

PROTEST POD AMBASADĄ UKRAINY, Warszawa 09 lipca 2023 r.

W 80 rocznicę KRWAWEJ NIEDZIELI – ludobójstwa na Wołyniu przez ukraińskich banderowców na Narodzie Polskim, PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata uczestniczył w Manifestacji pod Ambasadą Ukrainy, z żądaniem od władz Polski i władz Ukrainy prawdy o tamtych zbrodniach, ekshumacji zwłok zakopanych w lasach i polach, bestialsko pomordowanych Polaków i godnego Ich pochówku.

Ojczyzna nasza, umiłowana Polsko, jak długo jeszcze Twoi Synowie i Córki będą protestować domagając się prawy, swoich praw, szacunku, wolności i prawdziwej suwerenności?!.

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!   PIASTOWIE przedstawiają CYWILIZACIĘ MIŁOŚCI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. Sprawując władzę z woli Narodu wprowadzimy NEUTRALNOŚĆ MILITARNĄ, przy jednoczesnym posiadaniu silnej armii do obrony własnej.

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata opowiada się za POKOJEM  w kraju, Europie i Świecie.

Eugeniusz Maciejewski

 

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ, w PARAFII p.w. M. B. FATIMSKIEJ – w 900 LAT DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ. 20 -21.06.2023 r. SŁODKÓW KOL. gm. TUREK.

Podczas Peregrynacji w ciszy modlitewnej czuwania, ponowiono ZAWIERZENIE organizacji PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata Chrystusowi Królowi Polski i Świata oraz Matce Bożej Królowej Polski – jako Patronki naszej. To właśnie w tej Parafii, w 2014 r. z Proboszczem konsultowano przyjęcie święta PIAST – JMENiŚ na dzień 13 maja. 13 maj, to historyczne wydarzenie Objawienia Matki Bożej w Fatimie i cudowne ocalenie Św. Jana Pawła II od kuli zamachowca. Stąd Patronami PIAST – JMENiŚ są:  Matka Boża i Św. Jan Paweł II, a Króluje nam Jezus – poprzez ZAWIERZENIE już w czasie INTRONIZACJI w 2016 r.   Te fakty świadczą, że organizacja PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata skupia KULTY TRZECH SERC. A to z kolei, wyczerpuje znamiona ISKRY z Polski, o której mówił Jezus Św. Siostrze Faustynie. Teraz przychodzi czas dla działania całej wspólnoty Kościoła Katolickiego, by DAR ISKRY z Polski ZREALIZOWAĆ.

 

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

INFORMACJA – ZAPROSZENIE DO SAMORZĄDÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH oraz NIEZALEŻNYCH MEDIÓW I DZIENNIKARZY w POLSCE Dnia 06.06.2023 r

Informacja o współpracy 6.06.2023r.(kliknij tutaj)

Pismo przewodnie do Samorządów w Polsce(kliknij tutaj)

UMOWA O PARTNERSTWIE , POROZUMIENIE PROGRAMOWE Fundacji im. NIKOLI TESLI,. a Partią PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Porozumienie Programowe – TESLA. Warszawa dnia 20 maja 2023 r.

Umowa  Partnerska:

Porozumienie Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str1.(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.2 (kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.3(kliknij tutaj)

Program – TESLA:

Porozum. Prog. TESLA str.1(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA str 2(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA str 3(kliknij tutaj)

 

 

PISMO DO PREZYDENTA R.P. , PREMIERA R. M., MINISTRA ZDROWIA, W SPRAWIE SPRZECIWU WOBEC RATYFIKACJI TRAKTATU PANDEMICZNEGO WHO!!!

Pismo do Władz Polski dot. WHO (kliknij tutaj)

WIDEO Z KONWENCJI PROGRAMOWEJ PIAST – JMENiŚ CENTRUM KONFERENCYJNE WILCZA, Warszawa 15.04.2023 r.

II KONWENCJA PROGRAMOWA PIAST-JMENiŚ Warszawa dnia 15 kwietnia 2023r.

KONWENCJA PROGRAMOWA PIAST – JMENiŚ  (kliknij tutaj)

 

 

 

PAŃSTWOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI GNIEZNO dnia 14 kwietnia 2023r.

Gniezno Święto Chrztu Polski 14 kwietnia 2023r.(kliknij tutaj)

MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE GNIEŹNIEŃSKIEJ I ZŁOŻENIE KWIATÓW PRZY POMNIKU I KRÓLA POLSKI BOLESŁAWA CHROBREGO NA WZGÓRZU LECHA.

W DRUGIEJ CZĘŚCI UROCZYSTOŚCI ZŁOŻONO KWIATY POD POMNIKIEM MIESZKA I i I KRÓLA POLSKI BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO.

wideo link poniżej:

https://mega.nz/file/QroSxT4C#cKR5MDmJ2Q3FyL2SoSX6r_i1o2cb5B6kD2IubJEv-xE(kliknij tutaj)

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

HASŁA PIAST – JMENIŚ NA KONWENCJĘ WYBORCZĄ 2023

CZAS  NA  PIASTÓW !!!

POLSKĘ   ZBUDOWAŁ

PIAST    KOŁODZIEJ,

NISZCZY JĄ TERAZ

TARGOWICA I ZŁODZIEJ!

—————————————–

NOWA JAKOŚĆ PIASTÓW W POLITYCE

CYWILIZACJA PRZYJAŹNI:

– PRAWDA  – WOLNOŚĆ

– SUWERENOŚĆ  – POKÓJ!

ZAPROSZENIE NA KONWENCJĘ PROGRAMOWĄ PIAST – JMENiŚ

Zarząd Krajowy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata  ZAPRASZA Członków i Sympatyków oraz Przedstawicieli wszystkich partii pozaparlamentarnych, stowarzyszeń politycznych, wolnościowych I wszystkich zainteresowanych PIASTAMI, jaki i przyszłością Polski, na Konwencję Programową PIAST – JMENiŚ, która odbędzie się dnia 15 kwietnia 2023 r., godz. 12.00 w Centrum Konferencyjne Wilcza ul. Wilcza 9, Warszawa, sala „E”, III piętro. Na Konwencji zostanie przedstawiona m.in. SIŁA i ATRYBUTY  partii PIAST – JMENiŚ, pod szyldem której powinniśmy iść  razem do WYBORÓW PARLAMENTARNYCH. To wspaniały moment i najwyższy czas do ZJEDNOCZENIA!  SERDECZNIE ZAPRASZAMY. POZDRAWIAMY! (więcej…)

ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚWIĘTĄ Z OKAZJI ŚWIĘTA CHRZTU POLSKI

Zarząd Krajowy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata ZAPRASZA  Przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych na Uroczystą Mszę Świętą za Ojczyznę

„O WIERNOŚĆ WARTOŚCIOM CHRZEŚCIJAŃSKIM W NASZEJ OJCZYŹNIE, EUROPIE I ŚWIECIE”

– z okazji Państwowego Święta Chrztu Polski w dniu 14 kwietnia, o godz. 12.00, w Katedrze p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – kolebce Piastów. Po uroczystości Mszy Świętej zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem pierwszego Króla Polski Bolesława Chrobrego – z dynastii Piastów w latach 992 – 1025 . ( obok Katedry)

Warto wspomnieć, że Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Akt przyjęcia Chrztu przez księcia słowiańskich Polan Mieszka I z dynastii Piastów datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 r., uważa się za symboliczny początek państwa Polskiego i cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego w naszym kraju. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie Chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Czeską Dobrawą w 965 r. Przyjęcie Chrztu przyczyniło się do trwałego zespolenia młodego organizmu państwowego.  Przez Chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej. Uchroniło to Polskę od groźby > przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. Odebrało to wówczas Niemcom powody do najazdów na Polskie ziemie pod pretekstem krzewienia chrześcijaństwa, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie kolejnych terytoriów. Ustanowienie Święta Chrztu Polski, to upamiętnienie bardzo ważnego dla Polski wydarzenia, a także okazja do zadumy i refleksji nad odpowiedzialności za naszą przyszłość. To dobry moment by przypomnieć, a zwłaszcza młodzieży, że jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, z czego możemy być  dumni i nie jesteśmy gorsi od innych narodów. W takim dniu należy powspominać nauczania  – rady naszych bohaterów np. „bez szacunku do przeszłości nie zbudujemy właściwej przyszłości”, „Wyciągać właściwe wnioski z historii, ku przyszłości.  Idąc myślą Patrona PIASTÓW Jana Pawła II:”… abyście się nie znużyli, nie zniechęcili się i abyście sami nie podcinali korzeni skąd wyrastacie”, „.. abyście stanowili JEDNO”, Błogosławiony Kardynał Stefa Wyszyński: „kiedy przyjdą niszczyć ten Naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego Narodu” itd., itd..  Teraz Chrześcijański Naród Polski jako spadkobiercy PIASTÓW mamy szczególny obowiązek to Dziedzictwo Narodowe chronić, przestrzegać i kontynuować do końca świata. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE, Z MYŚLĄ KU PRZYSZŁOŚCI.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

PIASTOWIE W OBRONIE GODNOŚCI I DZIEDZICTWA ŚW. JANA PAWŁA II

PIASTOWIE mają zaszczyt i obowiązek stanąć dziś w obronie GODNOŚCI i DZIEDZICTWA Św. Jana Pawła II, który jest m.in. Patronem PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Nasz ukochany rodak – Papież to najznakomitszy wzorzec do naśladowania, to nasz przewodnik i narodów świata. Lista zasług Św. J. P. II jest niewyczerpalna i dla Polski i dla świata. A dowodem Jego zasług był moment, gdy od nas odszedł: Kościoły pełne ludzi, bijące dzwony na świecie, wszędzie pełne tłumy ludzi i zatrzymał się wtedy cały Świat. Był płacz, łzy, wspomnienia.  W dzisiejszych czasach potrzebujemy jeszcze bardziej niż wcześniej Św. Jana Pawła II, Jego myśli, Jego wskazówek, Jego autorytetu.  Obecna próba niszczenia i wymazywania tak zasłużonego Papieża dla świata, przez środowiska obecnej targowicy i media opozycyjne, krótko mówiąc jest obrzydliwa. Te ataki na Papieża Polaka wpisują się w szeroki kontekst cywilizacyjny i wychodzą ze środowisk, które w miejsce naszej dotychczasowej tradycji, kultury i normalności, chcą wprowadzić nam rewolucję cywilizacyjną NWO (Nowy Porządek Świata) wywracając do góry nogami obecne życie społeczne. Ci, którzy Duchowy Pomnik Papieża chcą obalić, mają do zaproponowania duchową pustkę.  RODACY na naszych oczach sprawdzają się nie tylko ostrzeżenia samego Św J. P. II, ale i Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, cyt: „Kiedy przyjdą zniszczyć ten naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest SIŁĄ tego narodu”. Właśnie już teraz to przeżywamy.  Zamach na godność Św. J. P. II dokonują te same media, których dziennikarze w 2005 r. stali ze łzami w oczach przed oknem na Franciszkańskiej w Krakowie – bo wtedy modne było stać przy Papieżu. Te same media, które na realizowaniu pielgrzymek Ojca Świętego , na Jego życiu, a nawet śmierci budowały swoją rozpoznawalność i popularność, zarabiając miliony. Teraz te same media próbują kreować politykę  niszczącą Dziedzictwo Św. J. P. II – to działanie ZŁA i podłe!. Dlaczego środowiska te nie przedstawiły uwag za czasu funkcjonowania Papieża. Zmarli nie mogą się bronić. Każdy rok przynosi nową falę targowiczan. Potępiamy wszystkich tych, którzy głosowali przeciwko  Sejmowej uchwale w  sprawie obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II, ale także tych, którzy wyjęli karty do głosowania, a nie mieli odwagi zagłosować za. Jednocześnie potępiamy tych, którzy wyznają, iż „katolików należy opiłować …”, usunąć pomniki Papieża Polaka. PIASTOWIE apelują do całego Chrześcijańskiego Narodu: CZAS WSTAĆ Z KOLAN i przeciwstawić się ZŁU!. Jako Naród musimy wyeliminować wszelkie zło z Sejmu i urzędów państwowych. To wilki w owczych skórach, którzy na plecach chrześcijan wchodzą do Polskich urzędów i działają na naszą niekorzyść.  PIAST = Polak – Polska więc razem stajemy dziś murem w obronie Wielkiego Rodaka z Wadowic Św. Jana Pawła II.  W tym momencie, dla odwagi przytoczę prośbę Św. J. P. II: „Zanim stąd odejdę, proszę Was abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli  się i nie zniechęcili!. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy!. Abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Proszę Was …”. PIASTOWIE TĄ WOLĘ BĘDĄ WYPEŁNIAĆ.

PREZES PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

SPOTKANIE INTEGRACYJNE ORGANIZACJI POLITYCZNYCH Łódź dnia 10 marca 2023 r.

W Łódzkim Centrum Biznesu w dniu 10 marca 2023 odbyło się spotkanie ruchu społecznego Polska Jest Jedna, w którym uczestniczyli również przedstawiciele PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata oraz przedstawiciele Stronnictwa Narodowego im. Romana Dmowskiego. Lider ugrupowania PJJ Rafał Piech przedstawił cele i zadania programowe do realizacji w przyszłości. Podczas dyskusji wyłonił się m.in. temat ewentualnej współpracy z innymi ugrupowaniami. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do integracji z organizacjami – które jeszcze nie były w Sejmie – o zbliżonych programach i wartościach. Takie zjednoczenie jest wręcz konieczne, dla osiągnięcia CELU!.

Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

FORUM ROLNICZE POWIATU TURECKIEGO Kaczki Średnie pow. Turek, Wielkopolska, dnia 27 luty 2023 r.

Jako przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” uczestniczyłem w Forum Rolniczym Powiatu Tureckiego, w Zespole Szkół Rolniczych Kaczki Średnie w dniu 27 luty 2023 r. Na spotkaniu omawiane były: sprawy dopłat do funkcjonowania gospodarstw rolnych, obecne reformy WPR (Wspólnej Polityki Rolnej), Europejski Zielony Ład, ubezpieczenia KRUS, pomoc ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oceniając ogólnie obecne funkcjonowanie gospodarstw rolnych – wymogi – obostrzenia – kombinacje, współczesny rolnik musi być (wszechwiedzący) wręcz specjalistą w różnych dziedzinach – co również zauważyli i przedstawili posłowie obecni podczas Forum. Należy podkreślić, iż Europejski Zielony Ład jest wymysłem szkodliwym i będzie prowadził do degradacji i ograniczania polskiego rolnictwa. Nie ma na to zgody Związków Rolniczych, jak i organizacji społeczno – politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. W ramach dyskusji i zadawania pytań,  zapytałem obecnych posłów: „Skoro UE wymyśla i wprowadza przepisy szkodzące nie tylko rolnictwu, ale i naszej wolności – suwerenności – kulturze, to, czy opłaca się w takiej Unii trwać?”.  W odpowiedzi poseł Ryszard Bartosik – Wiceminister Rolnictwa – , wyraził opinię, iż mimo określonych trudności opłaci się pozostać w UE. Rolnik Marian Bońka z Turkowskiej Izby Rolniczej poruszył temat stosowania prawdziwej retencji wody w całej Polsce – z uwagi na zapowiadane w przyszłości problemy z wodą. Były również inne pytania zadane na kartkach. Podsumowując:  gdy PIASTOWIE za przyzwoleniem wyborców będą sprawować władzę w Polsce, to zastosujemy proste zasady dopłat np: tylko do hektara w zależności od klasy ziemi, Nie będziemy stosować szkodliwych przepisów UE degradujących nasz kraj! Partnerskie zasady współpracy z UE – co mamy zaznaczone w programach – inaczej referendum o wyjściu z toksycznego związku.

PREZES PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

WNIOSEK LEGISLACYJNY do SEJM – SENAT – PREZYDENT R. P.

Wniosek legislacyjny (kliknij tutaj)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Ciepłych i Rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

Kolejny  Nowy Rok niech będzie

Czasem pokoju oraz realizacji osobistych

I zawodowych zamierzeń

życzą:

PIASTOWIE

 

NARODOWY MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY Warszawa 18 września 2022 r.

Na Marszu w Obronie Życia i Rodziny nie mogło zabraknąć przedstawicieli organizacji społeczno – politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, gdyż naszym fundamentalnym zadaniem programowym jest m.n. dobro człowieka, ochrona życia, rodziny, narodu, opartej na historycznych wartościach cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego. Naród, to inaczej rodzina rodzin. Rodzina zdrowa moralnie i fizycznie, to zdrowe społeczeństwo, a zdrowe społeczeństwo, to  silne państwo. Patron PIASTÓW J. P. II ostrzegał nas rodaków, że „naród, który nie chroni życia od momentu poczęcia i rodziny, skazany jest w przyszłości na samozagładę”. Rodzina to fundament życia społecznego, gdzie wyrasta pierwsza wspólnota przyjaźni, miłości, kształtuje się głęboka więź emocjonalna i pierwsza szkoła umiejętności społecznych. PIASTÓW boli bardzo to, że Polska, jako sygnatariusz Konsensusu Genewskiego z 2020 roku, milczała na forum ONZ w sprawie aborcji!. Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 września 2022 r. procedowało podstępną rezolucję, według której państwa powinny promować „dostęp do bezpiecznej aborcji”. Jesteśmy – jako organizacja polityczna – zszokowani, że dyplomaci Polski w tej sprawie wstrzymali się od głosu, zamiast głosować przeciw!!! Widoczna jest dwulicowość, bo co innego mówi się w kraju, a inne stanowiska zapadają w organizacjach członkowskich. Za PIASTÓW przyjęto obecną w Polsce cywilizację, kulturę, tradycję i obecnie to dziedzictwo narodowe jakim jest Polska, PIASTOWIE mają obowiązek przestrzegać i kontynuować. Za przyzwoleniem narodu będziemy to czynić!

Eugeniusz Maciejewski

 

UPAMIĘTNIENIE 83 ROCZNICY NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

W Turku, 16 września 2022 r., na terenie I Liceum Ogólnokształcącego,  PIASTOWIE uczestniczyli w obchodach 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę, gdzie po mszy św. w intencji ofiar napaści ZSRR i montażu słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów I LO, złożono kwiaty przy pamiątkowych kamieniach wskazujących miejsca zbrodni : Katynia –  Miednoje –  Charkowa -Starobielska – Ostaszkowa – Tweru – Smoleńska.

Roman Łaszcz

      
     

DOŻYNKI POWIATOWO- GMINNO- PARAFIALNE Malanów 04.09.2022r.

 Przemówienie Dożynkowe Malanów 04.09.22r. (kliknij tutaj)

 c.d. Dożynki Malanów(kliknij tutaj).

 

SPOTKANIE PATRIOTYCZNE, WROCŁAW dnia 03 września 2022 r.

W budynku NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) we Wrocławiu dnia 03 września 2022 r. odbyło się spotkanie w temacie : DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – SZANSA DLA POLSKI, zorganizowane przez Stowarzyszenie Vitalis i Fundację RIAD. Pan prof. Mirosław Matyja zam Szwajcaria omówił zagadnienie związane z demokracją bezpośrednią w Szwajcarii, proponując te rozwiązania zastosować w Polsce. Wyjaśnił, że zasady demokracji w Polsce były już stosowane w XV – XVI wieku za panowania szlachty w Królestwie Polskim i właśnie te rozwiązania Szwajcarzy przenieśli do siebie udoskonalając i stosują po dzień dzisiejszy. Demokracja bezpośrednia – z greckiego : demos = lud oraz kratos = władza, czyli bezpośrednie rządy ludu – system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe w referendum. PIASTOWIE ten system polityczny sprawowania władzy w Polsce mają do zastosowania w programie i za przyzwoleniem wyborców będziemy to realizować. Pan inż. Krzysztof Tytko omówił zasoby naturalne w Polsce i zaproponował  uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych – by zabezpieczyć majątek narodowy przed wysprzedażą obcemu kapitałowi. PIASTOWIE te rozwiązania mają również w programie. Pan Jerzy Zięba omówił konieczność zjednoczenia wszystkich ugrupowań patriotycznych i iść do wyborów pod jednym „szyldem”, by mieć większość posłów w Sejmie, a tym samym zdolność do zmian szkodliwych zapisów w Konstytucji i sprawnego zarządzania państwem POLSKIM. PIASTOWIE za zjednoczeniem narodowym, dla dobra obywateli i Polski. Proponujemy wszystkim, by iść do wyborów pod KW PIAST – JMENiŚ z uwagi na atrybuty Polskości jakie zawiera organizacja i rozwojowy program, gdzie każdy przystępujący do wspólnego działania może wprowadzać swoje rozwiązania – za akceptacją wszystkich uczestniczących. ZAPRASZAMY!

Eugeniusz Maciejewski

 

 

15 SIERPNIA 2022 r.

W dniu 15 sierpnia 2022 r. PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i uroczystość Wojska Polskiego związane z Bitwą Warszawską – Cudem nad Wisłą, świętował  w Sanktuarium w Licheniu. Dodatkową uroczystością w Sanktuarium Licheńskim była 55 rocznica Koronacji Obrazu M. B. Licheńskiej przez Prymasa 1000-lecia  –  Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wiernych powitał kustosz Licheńskiego Sanktuarium i powiedział m.in., że M. B. Licheńska jest Zwiastunką pokoju i jedności narodu. Tego pokoju potrzebuje nasza  Ojczyzna, Europa, świat, ale również każdy z nas, osobiście i rodzinie.

Właśnie te wartości zawiera i prezentuje organizacja PIASTÓW już w swojej nazwie : „Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata”.

Eugeniusz Maciejewski

 

11 ROCZNICA TRAGICZNEJ ŚMIERCI ANDRZEJA LEPPERA.

W dniu 05 sierpnia 2022 r. Delegaci PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata oraz Fundacji Światowy Ruch Polaków i Polonii złożyli kwiaty i znicze na grobie ś.p. Andrzeja Leppera w Krupach.

 

Eugeniusz Maciejewski

Marek Krasnopolski

 

66 ROCZNICA „CZERWCA 56” 28 CZERWCA 2022 r. POZNAŃ

– Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie!

– Na wstępie dziękuję bardzo organizatorom uroczystości ku Czci bohaterów „Czerwca 56” za zaproszenie. Pozwólcie, że powiem dwa zdania o sobie : pochodzę z Turku, po Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie na emeryturze, działam społecznie w Związku Rolniczym „Ojczyzna” i jestem twórcą – założycielem, prezesem organizacji społeczno – politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata.

Cześć i Chwała Bohaterom „Czerwca 56”,  Cześć i Chwała Bohaterom Polski walczącym za wolną suwerenną Ojczyznę Polskę!

– Poznań – Wielkopolska to siedziba PIASTÓW, stąd w tym miejscu i czasie  nie mogło zabraknąć organizacji PIASTÓW, by oddać Hołd poległym bohaterom tamtych wydarzeń, domagających się podstawowych praw i sprawiedliwości społecznej!

– Ojczyzno nasza, umiłowana Polsko – jak długo jeszcze będą ginąć twoi synowie?, za sprawiedliwość, za prawdziwie wolną i suwerenną Ojczyznę! Ojczyzno nasza „Matko” – jak długo jeszcze będziemy protestować, praktycznie o to samo, co nasi bohaterowie, którym dziś oddajemy Cześć!

– Boli serce nas wszystkich, że nadal Ojczyzna nasza jest niszczona, powrót „Targowicy”, jesteśmy poniżani jako społeczeństwo dodatkowo przez niektórych członków UE. PIASTOWIE mówią jasno : UE suwerennych Ojczyzn i partnerskie traktowanie, inaczej referendum o wyjściu!.   Nowe zagrożenia NWO, WHO, zamach na dobra ziemskie Polaków, wojna u progu , widmo głodu w Afryce, które może dotrzeć i do nas. Boli serce, a mnie bardzo mocno, gdy słyszę, że „Polacy nie potrafią się rządzić”  TO NIEPOTRZEBNIE POWIELANE KŁAMSTWO!!!  Drodzy Wielkopolanie i cała Polsko, jestem tu dziś w sercu siedziby PIASTÓW, by głośno powiedzieć i żeby poszło ECHO w świat, że POLACY, a historycznie ujmując PIASTOWIE potrafią rządzić!!! Dowodem tego jest ten piękny pomnik Hipolita Cegielskiego, przy którym jesteśmy zgromadzeni oddając hołd  bohaterom. To właśnie Hipolit Cegielski,  dał Polakom wspaniały dowód patriotyzmu gospodarczego, rozbudowując swój zakład do potęgi światowej!!! Paderewski – Mikołajczyk – Witos – Dmowski i tysiące innych bohaterów, to dowód, że Polak potrafi!  i większość Polaków ma smykałkę dobrego gospodarza, tylko takich gospodarzy brak dziś tam w Warszawie!.

– Czy wiecie Państwo, że po okrągłym stole w Sejmie było tylko 8 posłów rdzennych Polaków, a pozostali to obywatele Polski innego pochodzenia?!  To oni doprowadzili od likwidacji naszej gospodarki, w tym zakładu Cegielskiego i z 7 potęgi gospodarczej Świata, dziś mamy kolonialny system gospodarczy. To niepojęte, żeby garstka „opętanych” zniszczyła CEL 10 milionowej Solidarności!.   Dotychczasowi oszuści i złodzieje polityczni zniechęcili społeczeństwo do polityki, a co gorsze młodzież Polską.  PIASTOWIE wprowadzą jawność osób na stanowiskach państwowych i instytucję odwołania posła i tym prostym sposobem, bez nakładów finansowych, przywrócimy szacunek do polityki.   Musimy być czujni, bo na fali niezadowolenia funkcjonują tzw. zadaniowcy, którzy wykorzystują dodatkowo łatwowierność chrześcijańskiego narodu i mącą w głowach mówiąc, „że partie to nie” i tworzą różne grupy społeczne, stowarzyszenia – dzieląc oddolnie Polaków. Zaznaczam, że oczywiście nie wszyscy.  Na szczęście tworzą się ruchy zjednoczeniowe i proponujemy wszystkim pozytywnym grupom końcowe zjednoczenie pod skrzydła Orła PIASTÓW i tylko zjednoczeni  możemy współuczestniczyć w zarządzaniu swoją Ojczyzną. Zapewne bohaterowie Czerwca 56 oczekują od Nas takiego odpowiedzialnego działania dla dobra Polski.  – Oddając Cześć bohaterom, pokazujemy Rodakom w kraju i za granicą, że PIASTOWIE byli – są i będą, żeby młodzi poczuli się dumnie, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, co podkreśla patriotyczna pieśń ROTA, która jest hymnem PIAST – JMENiŚ.  „Nie lękajcie się”, „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” – to słowa Św. J. P. II – który jest Patronem PIAST – JMENiŚ. Bohaterowie Czerwca 56 idąc ulicami Poznania śpiewali hasło : BÓG – Honor – Ojczyzna, hasło noszone na sztandarach przez Ojców naszych, a dziś to hasło jest MOTTEM PIAST – JMENiŚ. Powiem tylko jeszcze jedno do Młodych : bądźcie jak Orły szybujące nad graniami i strzeżcie swojej Ojczyzny – o co apelował do Was patriota – duchowny Bł. Kardynał Wyszyński – z mądrości których czerpią PIASTOWIE. Kochani, tak się składa, że nazwę organizacji PIASTÓW można porównać właśnie do Orła o dwóch zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to : PIAST, to nasza historia i kultura, a drugie skrzydło to : jedność, współczesność, postęp i przyszłość.   Wielkopolanie, PIASTOWIE – Polacy, rolnicy – robotnicy – inteligencjo, dziś jest kolejny historyczny moment w dziejach Polski, by zjednoczyć wszystkie pozytywne siły społeczne i iść do wyborów pod skrzydłami PIASTÓW, to właściwa droga ku przyszłości  – i takiego działania żądają od nas Bohaterowie  Czerwca 56” i tysiące bohaterów Polski. NIE MOŻEMY ICH ZAWIEŚĆ I ZNIWECZYĆ ICH KRWI .

– Na zakończenie chcę mocno podkreślić, że PIASTOWIE idą DUCHEM bohaterów „Czerwca 56” i wszystkich bohaterów Polski walczących o wolną i suwerenną Polskę proponując Polakom, Europejczykom i Światu nową jakość w życiu społeczno – politycznym tj. : drogę prawdy, uczciwości i normalności, drogę wolności, suwerenności i pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI. CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary, inaczej mówiąc CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!.

– CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM „CZERWCA 56 I WSZYSTKIM BOHATEROM WALCZĄCYM ZA WOLNĄ SUWERENNĄ POLSKĘ !!!

PREZES

PIAST – JMENiŚ

 Eugeniusz Maciejewski

 

PATRIOTYCZNA MANIFESTACJA PRZY POMNIKU ROMANA DMOWSKIEGO W 103 ROCZNICĘ TRAKTATU WERSALSKIEGO Warszawa 25.06.2022 r.

Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Cześć i Chwała Romanowi Dmowskiemu!, w 103 rocznicę Traktatu Wersalskiego!, również Cześć i Chwała wszystkim poległym i walczącym za wolną – suwerenną Ojczyznę Polskę!!!

Roman Dmowski, to piękny wzór patriotyzmu i nacjonalizmu Polskiego, do naśladowania przez obecnych i przyszłe pokolenia Polaków.

– Ojczyzno nasza, umiłowana Polsko – jak długo jeszcze będą ginąć twoi synowie?, za sprawiedliwość, za prawdziwie wolną i suwerenną Ojczyznę! Ojczyzno nasza „Matko” – jak długo jeszcze będziemy protestować o nasze prawa i wolności. 

– Boli serce nas wszystkich, że nadal Ojczyzna nasza jest niszczona, powrót „Targowicy”, jesteśmy poniżani jako społeczeństwo. Nowe zagrożenia NWO, WHO, zamach na dobra ziemskie Polaków, wojna u progu. Boli serce, a mnie bardzo mocno, gdy słyszę, że „Polacy nie potrafią się rządzić”  TO NIEPOTRZEBNIE POWIELANE KŁAMSTWO!!! Drodzy patrioci i cała Polsko, jestem tu dziś przy pomniku R. Dmowskiego, by głośno powiedzieć i żeby poszło ECHO w świat, że POLACY, a historycznie ujmując PIASTOWIE potrafią rządzić!!! Dowodem tego jest m.in. R. Dmowski, przy pomniku którym jesteśmy zgromadzeni oddając hołd. To właśnie Roman Dmowski,  dał Polakom wspaniały dowód patriotyzmu i ogromnej troski o Polskę!!!    To dowód, – i tysiące innych – że Polak potrafi!, tylko takich patriotów brak dziś u steru władzy!!!.

– Czy wiecie Państwo, że po okrągłym stole w Sejmie było tylko 8 posłów rdzennych Polaków, a pozostali to obywatele Polski innego pochodzenia?!  To oni doprowadzili Ojczyznę do obecnego stanu. To niepojęte, żeby garstka „opętanych” zniszczyła CEL 10 milionowej Solidarności!. Dziś jest kolejny historyczny moment w dziejach Polski, by zjednoczyć wszystkie pozytywne siły społeczne i iść wspólnie do WYBORÓW – ZAPEWNE TEGO ŻĄDA OD NAS ROMAN DMOWSKI I TYSIĘCE POZOSTAŁYCH BOHATERÓW!!!. Rozproszeni NIC nie osiągniemy, zjednoczeni możemy zrobić wszystko! Na szczęście tworzą się ruchy zjednoczeniowe i proponujemy wszystkim pozytywnym grupom końcowe zjednoczenie pod skrzydła Orła PIASÓW – co zapewni Nam współzarządzanie Krajem.

– Oddając Cześć Romanowi Dmowskiemu, pokazujemy Rodakom w kraju i za granicą, że PIASTOWIE byli – są i będą, żeby młodzi poczuli się dumnie, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, co podkreśla patriotyczna pieśń ROTA, która jest hymnem PIAST – JMENiŚ. „Nie lękajcie się”, „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” – to słowa Św. J. P. II – który jest Patronem PIAST – JMENiŚ.  Nasi Bohaterowie walcząc za wolną, suwerenną Polskę nieśli na sztandarach hasło : BÓG – Honor – Ojczyzna, a dziś to hasło jest MOTTEM PIAST – JMENiŚ. Powiem tylko jeszcze jedno, a zwłaszcza do Młodych : bądźcie jak Orły szybujące nad graniami i strzeżcie swojej Ojczyzny – o co apelował do Was patriota – duchowny Bł. Kardynał Wyszyński – z mądrości których czerpią PIASTOWIE. Kochani, tak się składa, że nazwę organizacji PIASTÓW można porównać właśnie do Orła o dwóch zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to : PIAST, to nasza historia i kultura, a drugie skrzydło to : jedność, współczesność, postęp i przyszłość. Więc, to właściwa droga ku przyszłości.

   – Na zakończenie chcę mocno podkreślić, że PIASTOWIE idą DUCHEM Romana Dmowskiego i wszystkich bohaterów Polski walczących o wolną i suwerenną Polskę proponując Polakom, Europejczykom i Światu nową jakość w życiu społeczno – politycznym tj. : drogę prawdy, uczciwości i normalności, drogę wolności, suwerenności i pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI. CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary, inaczej mówiąc CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!. 

 – CZEŚĆ I CHWAŁA ROMANOWI DMOWSKIEMU I WSZYSTKIM BOHATEROM WALCZĄCYM O WOLNĄ SUWERENNĄ POLSKĘ !!!

Okrzyk : Cześć i Chwała Bohaterom  3X.    Dziękuję bardzo za uwagę!

PREZES

PIAST – JMENIś

Eugeniusz Maciejewski

 

 

                                        

 

 

 

 

VI MIĘDZYNARODOWY PROTEST PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ !!!, Warszawa, Pl. Krasińskich, 4 czerwca 2022 r.

   Rodzice w Polsce od 5 lat na początku czerwca żądają respektowania podstawowych praw przechodząc ulicami Warszawy w wielotysięcznym marszu, gdzie uczestniczą również goście z innych krajów.
Pod naciskiem urzędów państwowych od dawna wymuszana jest zgoda na podanie noworodkom, wcześniakom oraz małym dzieciom, szczepionek od pierwszych chwil życia. Skutki są dramatyczne i systemowo ukrywane. To na oddziałach noworodkowych i w poradniach pediatrycznych rodził się totalitaryzm.
Teraz dotyka to każdego, a globalne plany odgórnego sterowania walką z „pandemią” przez WHO budzą obawy.
Świat, w którym chcemy żyć to miejsce przyjazne, pełne miłości, życzliwości dla drugiego człowieka, gdzie naturalna odporność jest wspierana od pierwszych chwil życia.
Nasz cel to wolność i zdrowie, pełna dobrowolność szczepień oraz poszanowanie prawa do wolnej i świadomej zgody.
PIASTOWIE wierzą, że jest to możliwe, bo „ludzi dobrej woli jest więcej” i gdy z woli Narodu będziemy sprawować władzę w Polsce  naprawimy wszelkie BŁĘDY, wprowadzając NORMALNOŚĆ dla dobra wspólnego!
Z-ca Prezesa
PIAST – JMENiŚ
Roman Łaszcz

 

PIASTOWIE NA XXVI SPOTKANIU MŁODZIEŻY – LEDNICA 2000. Dnia 04 czerwca 2022 r.

Tegoroczne Spotkanie Młodzieży na Polach Lednickich odbyło się pod hasłem : „Na Krańce Świata”.

Pola Lednickie – Gniezno – Wielkopolska, to gniazda Piastów. To początki państwowości Polskiej w kulturze łacińskiej, chrześcijańskiej, Kościoła Katolickiego. Dlatego w tym miejscu i czasie nie mogło zabraknąć organizacji PIAST – JMENiŚ. Przybyliśmy z trzech powodów :

– Po pierwsze, bo przedstawiamy nową jakość Polakom w życiu społecznym : CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI – czyli drogę prawdy, życia, wolności, suwerenności i pokoju!. CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI – płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem.

– Przybyliśmy na Pola Lednickie, żeby pokazać Młodym, że PIASTOWIE byli – są i będą. Że to jest ich droga, wszak historycznie ujmując, są Królewskim Szczepem Piastowym!. Przypomina nam o tym patriotyczna pieśń ROTA, która jest PIAST – JMENiŚ  hymnem. Na dodatek naszym Patronem jest M. B. Fatimska i Św. J. P. II, który właśnie tak bardzo umiłował młodzież  i stawiał na nich mówiąc : „Już dzisiaj zależy od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat”.

– Po trzecie, uczestniczyliśmy dlatego, że tegoroczne Spotkanie Młodzieży na Polach Lednickich było pod hasłem „Na Krańce Świata”, a nasza druga część nazwy organizacji „JMENiŚ” zawiera podobne znaczenie.

Spotkanie z uczestnikami Lednica 2022 było radosne, na wspólnej modlitwie o pokój : w Polsce – Europie – Świecie.

Eugeniusz Maciejewski

 

 

CREDO PROGRAMOWE MAJ 2022 r.

CREDO  PROGRAMOWE   PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

PIASTOWIE przedstawiają nową jakość w życiu społeczno – politycznym, opartą  o CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, czyli drogę prawdy, życia, wolności, suwerenności i pokoju, pokoju w Polsce, Europie i Świecie.

 1. Człowiek, rodzina, wartości, wspólnota – jedność narodowa. PIAST = Polak – Polska dlatego jednoczymy, nie dzieląc na lewicę – prawicę. Mamy różne światopoglądy, ale jedną Ojczyznę – Polskę i wszyscy musimy w jedności pracować dla jej DOBRA.
 2. Decyzje suwerenne tu nad Wisłą i jawność pochodzenia osób na kierowniczych stanowiskach w państwie. Precz z NOW (Nowy Porządek Świata) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) – organizacje, które dążą do narzucenia swoich praw.
 3. Decyzje społeczne – władza bezpośrednia WIR (Weto – Inicjatywa – Referendum)
 4. Odwołanie posła, utrata mandatu poselskiego.
 5. Nowelizacja Konstytucji, nowe czytelne prawo napisane od nowa.
 6. Sprawiedliwy podział dóbr. Najwięcej zarabia Prezydent RP, następnie coraz mniej hierarchicznie w dół do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie 3-osobowej rodziny. Podwyżki wszyscy, albo nikt.
 7. Unia Europejska suwerennych Ojczyzn. Partnerskie zasady, inaczej referendum o wyjściu z UE.
 8. Odbudowa gospodarki Polskiej – Polskie Marki. Wydobywanie dóbr ziemi do ostatniego kilograma. Przemysł ciężki oparty na Polskich surowcach.
 9. Uwłaszczenie obywateli Polski na zasobach naturalnych, lasach, wodzie i polskiej ziemi – wg. założeń inż. Krzysztofa Tytko.
 10. Rolnictwo – koniec dalszej likwidacji rodzinnych gospodarstw. Rozwój przetwórstwa rolnego w formie Spółdzielczości, lub prywatnie. Koniec sprowadzania roślin GMO.
 11. Bezpieczeństwo militarne : promowanie CYWILIZACJI MIŁOŚCI, pokoju i jednocześnie silna armia. Obowiązek ZSW do 0,5 roku. Współpraca pokojowa ze wszystkimi narodami.
 12. Służba zdrowia ma leczyć wg zdobytej wiedzy i doświadczenia, a nie wg narzucanych PROCEDUR przez WHO ( Światową Organizacją Zdrowia).
 13. Oświata – ile lat trwa edukacja, tyle lat pracy w Polsce. Nauczanie prawdy historycznej, kultury, wartości, postępu itd.
 14. Sądy wolne od polityki wydające sprawiedliwe wyroki i zadośćuczynienie pokrzywdzonym – warunkiem sprawiedliwości społecznej.
 15. Więcej patrz program na : piast-jmen.pl.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata uczestniczy w Społecznym Komitecie Beatyfikacyjnym Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, z siedzibą w Warszawie.

   Książka RADOŚĆ Z CHWAŁY OJCA prezentuje całokształt życia i działalności duszpasterskiej Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Mamy zaszczyt ją propagować. PIASTOWIE czerpią mądrości i wskazania Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego m.in. : „…. Tutaj na ziemi Polskiej, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydować o takim, czy innym kierunku naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność Narodu”.  „W Polsce trzeba bronić spraw własnej Ojczyzny, a nie obcych zamówień”. Bardzo ważny jest – zwłaszcza dziś – apel Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego do Młodzieży Polskiej, by odważnie jak ORŁY nad graniami, szybowali nad swoim domem – Ojczyzną Polską, by ją strzec i rozwijać. Natomiast PIASTOWIE utwierdzają Polską Młodzież, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż SĄ KRÓLEWSKIM SZCZEPEM PIASTOWYM i swoje marzenia mogą realizować wspólnie z organizacją PIAST – JMENiŚ. Zapraszamy wszystkich MŁODYCH, to będzie Wasza organizacja ku przyszłości, bo PIAST = Polak – Polska.

PREZES

Eugeniusz Maciejewski

 

 

SANKTUARIUM Św. ANDRZEJA BOBOLI Warszawa ul. Rakowiecka, dnia 15 maja 2022 r.

W niedzielę o godz. 14.00 rozpoczęła się Msza Święta z okazji święta (16 maj) Św. Andrzeja Boboli, Prezbitera, Męczennika, Patrona Polski. Pod koniec Mszy odbył się uroczysty AKT ODDANIA SIĘ POD OPIEKĘ ŚWIĘTEMU ANDRZEJOWI BOBOLI PRZEZ MĘSKIE RUCHY I WSPÓLNOTY KATOLICKIE. Następnie odbyła się procesja z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, relikwiami Św. Andrzeja Boboli, Krzyżem Pasyjnym z relikwiami Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i innymi relikwiami, ulicami stolicy Polski do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy. W tym miejscu i czasie nie mogło zabraknąć PIASTÓW, którym bliska jest historia, kultura, tradycje Polskie i moralność narodu Polskiego.

Eugeniusz Maciejewski

 

PROTEST PRZECIWKO NWO I WHO, WARSZAWA 13 MAJ 2022 r.

Organizacja społeczno – polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata uczestniczyła w proteście przeciwko NWO (nowy porządek świata) i WHO ( światowa organizacja zdrowia), organizowanym m.in. przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty – Nauczyciele dla Wolności. Obszerne wiadomości na temat zniewalającej godności człowieka szykowane przez niniejsze organizacje można znaleźć na stronach internetowych. Nadmienię tylko, że NWO : zakłada likwidację państw narodowych, nie ma miejsca dla chrześcijaństwa, jeden rząd światowy itd., a przepisy WHO mają być ważniejsze od przepisów poszczególnych państw, itd.. By uchronić Polskę przed wprowadzeniem szkodliwych zmian, musi być zdecydowany sprzeciw całego społeczeństwa. Zapraszamy do współpracy, by wspólnie temu zapobiec.

PREZES

Eugeniusz Maciejewski

 

PROTEST PRZECIWKO GLOBALNYM PLANOM STEROWANIA GODNOŚCIĄ CZŁOWIEKA POZNAŃ, DNIA 11 MAJA 2022 r.

W dniu 11 maja na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczął się Impact22 (wpływ, nacisk, oddziaływanie) – Konferencja techniczno gospodarcza obejmująca m.in. Europę Środkowo – Wschodnią.

„- Impact22 to nie tylko targi biznesowe. To targi ideologiczne. Forsujące antyludzką i niebezpieczną ideologię transhumanizmu, czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba ze Światowego Forum Ekonomicznego. Codziennością ma być sztuczna inteligencja, internet rzeczy, biotechnologia, inżynieria genetyczna, złączenie człowieka z maszyną, świat bez Boga i duszy – a wszystko w imię interesów korporacji, które już teraz sprawują faktyczną władzę, a ostatnie dwa lata znacznie przyspieszyły ten proces. Piewcą tego jest Juval Noah Harrari, którego wykład otworzył tegoroczne targi”

Globalne plany odgórnego sterowania walką z „pandemią” przez WHO budzą ogromne obawy.

Mając powyższe na uwadze PIASTOWIE uczestniczyli w proteście i dążymy do tego, by świat, w którym chcemy żyć, był miejscem przyjaznym, pełnym miłości i życzliwości dla drugiego człowieka.

NIE DLA GLOBALNEGO TRAKTATU PANDEMICZNEGO WHO!!!

 

PREZES

Eugeniusz Maciejewski

 

 

DEBATA NA TEMAT ROLNICTWA – w INSTYTUCIE EUROPEJSKIM Łódź, dnia 09 maj 2022 r.

Debatę zorganizował Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi. Tematy spotkania: przyszłość rolnictwa ekologicznego, inwestycje w zakresie dobrostanu zwierząt, zasadność wykorzystania nowych GMO w rolnictwie

Prelegenci:
Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. Rolnictwa
Dorota Niedziela (wystąpienie online) – zastępczyni przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dorota Metera – Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym, członkini Rady IFOAM EU
Piotr Krajewski – Rolnik Ekologiczny
Moderator: Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i redaktor naczelny „Tygodnika Spraw Obywatelskich”
W Debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Uważamy, iż dla rozwoju rolnictwa ekologicznego jest konieczna edukacja pozioma i pionowa w zakresie relacji żywność- zdrowie i świadomości, że gleba jest pierwotnym stołem i pierwotną apteką. Bioróżnorodność gleby i żyzność stanowi o wartości żywności i jej naturalnej zasobności w składniki odżywcze.
Bardzo ważny aspekt – badanie zawartości próchnicy w glebie.
Gleba stanowi podstawę do całego planowania rozwoju rolnictwa. Bez żyznej gleby nie będzie zwiększonych plonów – na co PIASTOWIE zwracają szczególną uwagę.
W czasie zadawania pytań prelegentom, zapytałem Panią Poseł Dorotę Niedzielską do kiedy będą sprowadzane rośliny GMO do Polski – bo jak można mówić o żywności ekologicznej, gdy używa się roślin GMO? Odp., soja GMO jest sprowadzana z uwagi na problemy z mączką kostną i brakiem białka, jednak jak długo będą te rośliny sprowadzane nie uzyskano odpowiedzi. Natomiast Komisarza UE Janusza Wojciechowskiego poprosiłem w imieniu wszystkich konsumentów, by prowadzić politykę rolną tak, aby wszystka żywność tj. ekologiczna i konwencjonalna była na wysokim poziomie zdrowotności, bo zdrowa żywność, to zdrowe społeczeństwo. Uzyskano odpowiedź, że wszystkie projekty rolne w tym kierunku zmierzają.
PREZES
PIAST – JMENiŚ
Eugeniusz Maciejewski

(więcej…)

ŚWIĘTO 3-go MAJA 2022 r. – WROCŁAW

PIASTOWIE tegoroczne Święto 3 – Maja obchodzili we Wrocławiu uczestnicząc m.in. we Mszy Św. za Duszę dr. Zbigniewa Hałata w Kolegiacie Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Następnie odbył się Marsz Pamięci dr. Zbigniewa Hałata ulicami Wrocławia do Placu Nowy Targ, gdzie odbyły się okolicznościowe przemówienia z działalności dr. Hałata – byłego Wiceministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju – dążącej do poznania PRAWDY o zagrożeniach „Covid-19” i o ujemnych skutkach stosowania eksperymentów medycznych w tym zakresie. W wypowiedziach podkreślano również Jego pozytywne prezentowanie praw natury i wartości Bożych. Dr. Zbigniew Hałat był wierny i bronił medycyny Hipokratesa. To niepojęte by środowisko służby zdrowia – ludzi świadomych tak dało się zniewolić, rzucić na kolana i leczyć ludzi narzuconych procedur, a nie wg wiedzy i doświadczeń lekarskich. W tym czasie i miejscu nie mogło zabraknąć  przedstawicieli organizacji PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, której CELEM jest również dążenie do PRAWDY we wszystkich poziomach życia społeczno – politycznego Polaków.

TYLKO PRAWDA NAS WYZWOLI I MOŻEMY ZAPROWADZIĆ NORMALNOŚĆ W OJCZYŹNIE – POLSCE!

PREZES

      Eugeniusz Maciejewsk

14 kwietnia – PAŃSTWOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Dziś 14 kwietnia święto państwowe upamiętniające Chrzest Polski za przyczyną PIASTÓW przyjęty 966 r., początek państwowości Polskiej w gronie państw cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Europy. Organizacja  społeczno – polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata jest kontynuatorem tradycji Ojców naszych i obecnie przedstawia nową jakość w polityce i życiu społecznym : CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI – drogę prawdy – życia – bezpieczeństwa – pokoju, rozwoju gospodarczego, by zaprowadzić normalność w kraju i być wzorem dla Europy i świata. PIASTOWIE skończą z ideologią ZŁA – upodlenia człowieka przez człowieka, a rozpoczną CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI płynącej z czystego serca, dobrego rozumu i wiary nieobłudnej, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem i dopiero wówczas zapanuje wszędzie POKÓJ !.    

Z A P R A S Z A M Y !

 

Eugeniusz Maciejewski

WIELKANOC 2022r.

Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych zdrowia,

 uśmiechu i nadziei na lepsze jutro.

Wielu chwil radosnych i ciepłej wiosny.

Życzy:

Zarząd krajowy

PIAST-JMENiŚ

GLOBALNY TRAKTAT PANDEMICZNY ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO)

W dniu1 marca 2022 r. w Genewie w Szwajcarii przedstawiciele rządów państw członkowskich WHO rozpoczęli negocjacje w sprawie „międzynarodowego porozumienia w sprawie zapobiegania i kontroli pandemii”. Umowa ma być przyjęta do 2024 r.. Ma regulować szczepienia, obostrzenia itd.. Ludzie będą stawiani wobec diabelskiej alternatywie, np. albo szczep się, albo szukaj innej pracy itp. – to podłe, to niegodziwe, to bezprawne, to bez konstytucyjne w większości państw, w tym w Polsce.

Dlatego PIASTOWIE mówią :

– PRECZ z Traktatem WHO o umiędzynarodowieniu walki z pandemią!

– PRECZ z dominacją WHO nad Polską!

– rozważyć wyjście Polski z WHO.

WHO – to prywatna firma sponsorowana przez koncerny farmaceutyczne i nie możemy pozwolić, by była wyższą władzą w naszym kraju od Konstytucji. Warto podkreślić, że zyski z „branży” pandemicznej są już większe od sprzedaży ropy. Okazuje się, że dziś to nie ropa i gaz, lecz ludzkie ciała jako króliki doświadczalne będziemy generować zyski łotrom farmaceutycznym itd.. – jeśli się na to zgodzimy.

KONIEC OSZUSTW POLITYCZNYCH ! POLSKA TO WOLNY KRAJ I WOLNI LUDZIE !

Eugeniusz Maciejewski

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Cześć i Chwała Bohaterom walczącym na różnych frontach za wolną i suwerenną Polskę. To byli żołnierze NIEZŁOMNI, tylko w oczach wrogów byli „wyklęci”.   NIGDY WIĘCEJ WOJNY ! Dlatego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata prezentuje nową jakość w polityce opartą o drogę prawdy – uczciwości – moralności – wolności – pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, płynącej z czystego serca, dobrego sumienia, wiary nieobłudnej, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!.

Z-ca PREZESA

ROMAN ŁASZCZ

 

 

WOJNA W UKRAINIE 24 luty 2022 r. godz. ok. 5.00

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata potępia wszelkie wojny, gdzie giną niewinni ludzie, ból, cierpienie, strach, niszczony jest dobytek ludzki. Potępiamy siłową agresję Rosji na Ukrainę. W XXI wieku w cywilizowanych narodach muszą być rozwiązywane ewentualne nieporozumienia pokojowo – z udziałem instytucji międzynarodowych. Pomimo, iż kolejne rządy Ukrainy nie rozliczyły się ze zbrodni Wołyńskiej na Polakach, to chrześcijański naród Polski okazuje serce i udziela pomocy narodowi Ukrainy w obliczu wojny. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zbliży oba narody, pozwoli zabliźnić rany z przeszłości i da otwartą drogę pokojowej współpracy ku przyszłości.

PREZES

Eugeniusz Maciejewski

PIAST – JMENiŚ PRZEDSTAWIA NOWĄ JAKOŚĆ W POLITYCE

PIASTOWIE od roku czasu, a zwłaszcza obecnie w obliczu zagrożenia wybuchu wojny w Europie przedstawiamy Polakom, narodom Europy i świata nową jakość w prowadzeniu polityki opartej o drogę prawdy – życia – moralności  – wolności – suwerenności – pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI  płynącej z czystego serca, dobrego sumienia, wiary nieobłudnej, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!.           NIGDY WIĘCEJ WOJNY !!!

PREZES

Eugeniusz Maciejewski

 

ROLNICTWO, a EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA – ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

W Auli WSD im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Włocławku w listopadzie 2021 r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne  dla rolników woj. wielkopolskiego, w temacie : „Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa”. Program ekologiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zrównoważonego rolnictwa dla środowiska naturalnego obejmował tematy : gospodarki wodnej, łąki i pastwiska w ochronie bioróżnorodności, zagrożenia dla ptaków terenów rolnych, zagrożenia dla świata ryb, płazów i gadów na terenach rolnych.  Warsztaty prowadzili naukowcy z Instytutu Techniczno  Przyrodniczego – Państwowego instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa.

Rolnicy, jako gospodarze środowisk wiejskich doskonale orientowali się w prezentowanych tematach przez profesorów.  Z omówionych tematów  WNIOSEK jednoznaczny : przyczyną zaniku bioróżnorodności w środowisku wiejskim i z tym związane różne zagrożenia, jest masowa likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych. Takie Warsztaty powinni odbyć parlamentarzyści i decydenci poszczególnych rządów, już na początku transformacji ustrojowej – błędnej polityki rolnej – likwidacji małych rodzinnych gospodarstw rolnych.

Dlatego już w tamtych latach brałem udział w protestach rolniczych przeciwko błędnej polityce rolnej, następnie jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” i Prezes partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata pisałem różne pisma wskazując na błędy w polityce rolnej do władz Państwowych i Samorządowych – lecz bez odzewu, jak grochem o ścianę. Akcentowałem to mocno w wystąpieniach dożynkowych i również nie było to brane pod uwagę w decyzjach strategicznych dla rolnictwa,

a dziś okazuje się, że PIASTOWIE mieli rację.

Ponadto w wystąpieniach dożynkowych mocno akcentowałem, że wraz z likwidacją małych gospodarstw wiejskich zanika przywiązanie do ziemi, kultura, tradycje rodzinne, wymiana pokoleniowa, a wraz z tym zanika wiara, która tak bardzo jest dziś ze wszystkich stron atakowana.  Dziś, z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że tak liczne pozbywanie rolników ziemi, jest jednym z podstępnych elementów walki z wiarą Ojców naszych !.

    Czy ktoś nad tym panuje, kontroluje i odpowiada ?   Moim zdaniem wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Władze, że nie potrafią właściwie zarządzać, a my –społeczeństwo – suweren, że takie władze wybieramy !.

                    Kto firmuje, popiera, głosuje na ugrupowania, co zlikwidowały rodzimą gospodarkę, wprowadzając system gospodarki KOLONIALNEJ, a nasze dzieci wysłali za chlebem, co zlikwidowały tysiące małych rodzinnych gospodarstw rolnych, naruszając bezpieczeństwo żywnościowe narodu – jest współodpowiedzialny moralnie i politycznie.

Więc nie ma sensu popierać dotychczasowych nieudaczników politycznych, prosić się kogokolwiek, czy walczyć z kimkolwiek o zmiany na lepsze – łatwiej zbudować NOWE i wspólnie to zrobimy.

Taką alternatywą jest organizacja społeczno – polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, która posiada rozwiązania programowe, by prowadzić prawidłowo funkcjonalność rolnictwa z zachowaniem bioróżnorodności w środowisku wiejskim, prowadzić rozwój gospodarczy itd. – WIĘC  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ROLNIKÓW – ROBOTNIKÓW – INTELIGENCJĘ DO WSPÓŁPRACY Z PIASTAMI.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

Życzenia Świąteczne

Miłych i Radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślnego

Nowego Roku 2022

życzy:

Zarząd Krajowy PIAST- JMENiŚ

SYMPOZJUM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W Warszawie dnia 12 grudnia 2021 r. w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie organizowane przez partię Stronnictwo Pracy, Polskie Drużyny Strzeleckie i Fundację LEX NOSTRA pod tytułem : „TOTALNA OBRONA NARODOWA”.

Na zaproszenie organizatorów, w SYMPOZJUM uczestniczyła również organizacja społeczno polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Stronnictwa Pracy Pan prof. Zbigniew Wrzesiński. Zagadnienie Bezpieczeństwa Narodowego – jak Polska ma zachować swoją suwerenność leżąc między mocarstwami : Rosją, a Niemcami? – przedstawił gen. mgr inż. Jan Grudniewski Komendant Naczelny PDS, wskazując m.in. na system Gminnej Samoobrony Obywatelskiej (GSO). Jako były żołnierz I Praskiego Pułku Zmechanizowanego im. Tadeusza Kościuszki Wesoła /Warszawy popieram proponowane rozwiązania, które zostaną przekazane Ministrowi Obrony Narodowej Polski.

 

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

 

 

 

PROTEST PRZECIWKO SEGREGACJI SANITARNEJ C-19 SPOŁECZEŃSTWA , WARSZAWA 15.09.2021 R.

Przy pomniku Wincentego Witosa w Warszawie  15 września 2021 r. PIASTOWIE uczestniczyli w proteście przeciwko stosowaniu podstępnych metod przymusu szczepień C-19 i segregacji sanitarnej społeczeństwa! Skoro sprawujący władzę w Polsce mówią, że mamy wolne i suwerenne PAŃSTWO, to PROTESTUJĄCY właśnie się tego DOMAGALI !

Eugeniusz Maciejewski

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata SOLIDARYZUJE SIĘ Z PROTESTUJĄCYM ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYM – UDZIELAJĄC OSOBISTEGO POPARCIA W BIAŁYM MIASTECZKU WARSZAWA dnia 14.09,2121 R.

Jeden z postulatów brzmi : „nie róbcie z medyków urzędników – STOP BIUROKRACJI”  – to potwierdza PIASTÓW założenia programowe, że musi być napisane jasne – czytelne prawo od nowa. Musi być uproszczony system obiegu dokumentacji, by nie tracić czasu na zbyteczne pisaniny, nie tylko w służbie zdrowia, ale wszystkich działach funkcjonowania państwa. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to PIASTOWIE proponują całemu społeczeństwu uczciwe – sprawiedliwe rozwiązania :  najwięcej w kraju zarabia Prezydent, następnie hierarchicznie coraz mniej w dół aż do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie trzy osobowej rodziny. Wynagrodzenie właścicieli mikro przedsiębiorstw np. na poziomie wynagrodzenia prokuratora, mały przedsiębiorca – jak Premier rządu, średni przedsiębiorca – jak poseł, a pozostali przedsiębiorcy – jak Prezydent. Pozostałe zyski z poszczególnych działalności do budżetu Skarbu Państwa. Podwyżki solidarnie w zależności od możliwości Budżetowych Państwa –wszyscy albo nikt. Zlikwidujemy kominy płacowe. To zmobilizuje solidarnie całe społeczeństwo do zainteresowania się polityką i rozwojem gospodarczym generującym dochód do Budżetu Państwa, by w konsekwencji żyło nam się godnie. Powyższe regulacje spowodują, że ograniczymy milionerów, oligarchów, a wyeliminujemy ubóstwo i biedę – a tym samym PIASTOWIE zaprowadzą sprawiedliwość społeczną.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY.

Eugeniusz Maciejewski

 

PIASTOWIE NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 12 września 2021 r.

 PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów I Świata czerpie mądrości i wskazania Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego m.in. : „…. Tutaj na ziemi Polskiej, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydować o takim, czy innym kierunku naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność Narodu”.  „W Polsce trzeba bronić spraw własnej Ojczyzny, a nie obcych zamówień”. Bardzo ważny jest – zwłaszcza dziś – apel Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego do Młodzieży Polskiej, by odważnie jak ORŁY nad graniami, szybowali nad swoim domem – Ojczyzną Polską, by ją strzec i rozwijać. Natomiast PIASTOWIE utwierdzają Polską Młodzież, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż SĄ KRÓLEWSKIM SZCZEPEM PIASTOWYM i swoje marzenia mogą realizować wspólnie z organizacją PIAST – JMENiŚ.

                                     

                                     Eugeniusz Maciejewski

 

DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNO – PARAFIALNE Kawęczyn pow. TUREK, 05.09.2021 r.

 

Przemówienie Dożynkowe(kliknij tutaj)

Przemówienie Dożynkowe cd.(kliknij tutaj)

 

PIASTOWIE NA UROCZYSTOŚCI POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH 22.08.2021r.

W dniu 22 sierpnia 2021 r. w Warszawie PIASTOWIE uczestniczyli w świętowaniu 110 rocznicy powstania Polskich Drużyn Strzeleckich, tym bardziej, że również jestem oficerem Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego za Bohaterów tamtych lat – walczących o wolną, suwerenną Polskę. Następnie odbyła się uroczystość mianowania na wyższe stopnie członków Drużyn Strzeleckich, po czym złożono kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Warszawy.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

PIASTOWIE Z PIELGRZYMKĄ DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, JASNOGÓRSKIEJ PANI – KRÓLOWEJ POLSKI.

Dnia 13 sierpnia 2021 r. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Jasna Strona Mocy”, koncert ABYŚMY BYLI JEDNO  na Błoniach Jasnogórskich. Nagrodę publiczności otrzymała Ola Maciejewska za utwór „Nie mądrość”.

Dnia 14 sierpnia 2021 r. Koncert „ABBA OJCZE” Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II, w wykonaniu : znakomitych Polskich artystów: Golec uOrkiestra, Pectus, Siewcy Lednicy, Ryszard Rynkowski, Roksana Węgiel, Halina Frąckowiak, Piotr Cugowski, Edyta Górniak, Kasia Cerekwicka, Halina Młynkova, Sara Egwu-James, Mietek Szcześniak, Krzysztof Iwaneczko. O oprawę muzyczną zadbał Piotr Rubik, który prowadził koncert z Rafałem Brzozowskim.

Dwa dni muzycznego spotkania z udziałem polskich i zagranicznych wykonawców wpisują się w obchody 30. rocznicy VI Światowych Dni Młodzieży, które w sierpniu 1991 r. odbyły się w Częstochowie.

Dnia 15 sierpnia 2021 r. uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 101 rocznica Cudu nad Wisłą i dzień Wojska Polskiego.

W tych dniach nie mogło zabraknąć organizacji PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, gdyż PIASTOWIE są kontynuatorami kultury Chrześcijańskiej – za przyczyną Piastów przyjętej – i ponadto  Matka  Boża i Św. Jan Paweł II są naszymi Patronami.

 

PREZES

PIAST-JMENiŚ

EUGENIUSZ MACIEJEWSKI

MARSZ WOLNOŚCI KU PRZYSZŁOŚCI KATOWICE 7 SIERPNIA 2021 r.

Przemarsz ulicami Katowic spod pomnika Powstańców Śląskich do parku przy stawach grup wolnościowych, stowarzyszeń, partii politycznych z całego kraju. Celem spotkania była integracja, zjednoczenie społeczeństwa dla obrony wolności i praw obywatelskich. Tematyka Covid-19 i gospodarka. W czasie przemówienia – na Śląskiej ziemi – podkreśliłem m.in. to, iż PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata ma w programie wydobywanie dóbr Polskiej ziemi do ostatniego kilograma. Nie może być tak, że parę osób w Warszawie decyduje o zamykaniu kopalń. Węgiel, jako Polskie złoto jest wartością całego suwerena i to suweren może podjąć takie decyzje – koniec kropka.

Eugeniusz Maciejewski

10 ROCZNICA ŚMIERCI ANDRZEJA LEPPERA WARSZAWA 5 SIERPNIA 2021 R.

PIASTOWIE jako reprezentanci Rolników uczestniczyli w uroczystości złożenia kwiatów pod Tablicą Upamiętniającą Śmierć Przewodniczącego Partii „Samoobrona” Andrzeja Leppera – Przywódcy Rolników. Niech spoczywa w pokoju Chrystusa. PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata ma w założeniach programowych dobro Polskiej wsi.

Eugeniusz Maciejewski

PIKNIK w Realu24 – TARGI KSIĄŻKI Warszawa 31 lipca 2021 r.

Występujący publicyści, politolodzy, politycy omawiali sytuację gospodarczą – polityczną w kraju i na świecie. Przedstawiany był również problem zagrożeń Covid-19 i szkodliwości testowania niepewnej jakości szczepionek dla ludzi, a zwłaszcza dla dzieci. Prelegentom przedstawiłem funkcjonowanie partii politycznej PIAST – JMENiŚ, która ma w założeniach programowych likwidację wszelkiego ZŁA i prowadzić politykę zachowania tradycji, wolności, suwerenności i rozwoju gospodarczego – wręczając wizytówki.

Eugeniusz Maciejewski

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA PIAST-JMENiŚ wykonanie amatorskie ale od serca.

PIAST – JMENiŚ NA MARSZU – „DMOWSKI NA ZAMEK”, W 102 ROCZNICĘ TRAKTATU WERSALSKIEGO (28 czerwca 1919 r.) WARSZAWA 26.06.2021R.

Plakaty PIAST-JMENiŚ

JUBILEUSZ IZB ROLNICZYCH 20.06.2021r.

PIASTOWIE na uroczystości JUBILEUSZU z okazji 125 lat Izb Rolniczych na ziemiach polskich i 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej – dnia 20 czerwca 2021 r. na Placu Świętego Wojciecha przy Katedrze w GNIEŹNIE.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE – 18.06.2021r.

Dnia 18 czerwca 2021 r. w Warszawie Prezes PIAST – Jedność Myśl Europejskich Narodów i Świata odbył dwa spotkania:

 1. W Zarządzie Krajowym partii Stronnictwo Pracy;
 2. W Zarządzie Krajowym partii Jedność Narodu.

Podczas spotkań i wymiany poglądów strony wyraziły gotowość  dalszej współpracy politycznej.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE – 12.06.2021r.

Dnia 12 czerwca 2021 r. w Turku, w Zarządzie Krajowym PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Stowarzyszenia „Wolne Wybory” na czele z Przewodniczącym prof. Włodzimierzem Korab-Karpowiczem. Po przedstawieniu swoich poglądów, strony wyraziły gotowość dalszej współpracy politycznej.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021r. Film.

NOWE OTWARCIE, PIASTOWIE ZACZYNAJĄ NOWĄ JAKOŚĆ w POLITYCE: DROGĘ PRAWDY- ŻYCIA – BEZPIECZEŃSTWA I MIŁOŚCI.

1. GENEZA PIAST-JMENiŚ

2. ŚWIADOMOŚĆ POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA

3. MOBILIZACJA NARODU POLSKIEGO w PIAST

4. PROGRAM do realizacji w I kolejności

5. PROGRAM STRATEGICZNY DLA POLSKI

 

PISMO DO POSŁANEK, POSŁÓW I SENATORÓW WYRAŻAJĄCE SPRZECIW WOBEC RATYFIKACJI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ O ZWIĘKSZANIU ZASOBÓW WŁASNYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

PISMO DO PARLAMENTARZYSTÓW

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021r.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego „Alleluja”
życzą PIASTOWIE.

HYMN PIAST – JMENiŚ : ROTA i PIEŚŃ PATRIOTYCZNA PIAST – JMENiŚ : OJCZYZNO PIASTÓW POLSKA.

HYMN-ROTA

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA

OBCHODY 37 ROCZNICY TRAGICZNEJ ŚMIERCI ROLNIKA PIOTRA BARTOSZCZE – DZIAŁACZA SOLIDARNOŚCI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Obchody rozpoczęły się w dniu 07 luty 2021 r. Mszą Św. w Kościele p.w. Świętego Ducha w Inowrocławiu, następnie prezentacja IPN o działaniach regionalnej Solidarności przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, po czym udano się do miejscowości Radłówek, gdzie złożono kwiaty pod Obeliskiem upamiętniającym miejsce zbrodni przez „nieznanych sprawców”. 

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

PRZYCZYNY CHORÓB PŁODU – CZŁOWIEKA W ŁONIE MATKI

Dziś wszyscy musimy zadać sobie pytanie, dlaczego coraz więcej przypadków chorych płodów – problemów ciążowych. PIASTOWIE już wielokrotnie ostrzegali i podkreślają, że to lekcja dla ludzkości, gdzie ludzie, ludziom gotują taki los, a mianowicie : ingerencja człowieka w geny roślin i coraz więcej spożywamy roślin GMO, szkodliwe szczepionki – o czym informują specjaliści medyczni, nadmierna chemizacja w rolnictwie i przetwarzaniu produktów spożywczych,  niewłaściwie stosowana antykoncepcja i w późniejszym wieku zachodzenie w ciąże, niewłaściwy tryb życia – nerwy – stresy, ergonomia pracy, alkohol, papierosy, używki i modne wśród młodzieży dopalacze   itd..  Odpowiedzialność za to ponosi władza ustawodawcza, wykonawcza, służba zdrowia, jak  i również same rodziny za popełniane błędy.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski                     

STANOWISKO PIAST – JMEN W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO DOT. USTAWY ANTYABORCYJNEJ

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości! Na obecny stan prawny w Polsce Wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący od 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustawy antyaborcyjnej jest zgodny z Konstytucją z 1997 r. i dlatego nie mógł być inny.  T.K. jest strażnikiem przestrzegania prawa i nie może ulegać zwolennikom aborcji – całej tej  tłuszczy, wulgaryzującej i płaczącej nad Wyrokiem.  Nie ma i nie będzie zgody PIASTÓW na żądania protestujących by zalegalizować „aborcję na żądanie” – zdrowych ciąży.  W przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – gdzie medycyna nie rokuje wyleczenie – suwerenną decyzję powinni podejmować rodzice i lekarze. Obecnie, skoro państwo zakazuje aborcji takich płodów ponosi pełną 100 % odpowiedzialność ekonomiczną  w leczeniu i egzystencji ekonomicznej tej osoby do naturalnej śmierci.   PIASTOWIE podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko, iż dotychczasowa – kompromisowa ustawa aborcyjna była optymalna i akceptowalna przez większość społeczeństwa. Chroniła życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach – i tak powinno pozostać. Państwo musi mówić – nie zabijaj i jednocześnie musi maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko przerywania ciąży, która jest wynikiem czynu zabronionego, lub  upośledzenia płodu, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.  Takie założenia będzie realizował – za przyzwoleniem wyborców –  PIAST – JMEN.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STANOWISKO PIAST – JMEN DOT. MARSZY ŚMIERCI, PO ULICACH WARSZAWY !

Z braku dostatecznej informacji manipulowane są kobiety i wyległy na ulice. Pojawili się też  nieliczni politykierzy tzw. : geniusze polityczni, żyjący na koszt społeczeństwa. Należy zapytać- kto finansuje te protesty i jaki jest ich właściwy CEL?.   Jakim prawem blokują ulice, niszczą mienie, sieją zamęt i zgorszenie, wulgaryzmy, skoro Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest zgodne z Konstytucją z 1997 r. , a w ustawie antyaborcyjnej zmieni się to, że będzie chronione życie uszkodzonego płodu, rokującego na wyleczenie i późniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie. Wzywamy Komendanta Głównego Policji do poszanowania prawa. Nie może być tak, że to kilogramy żądzą, a nie prawo. Nie godzimy się na bicie Polskich Policjantów, na niszczenie naszej wspólnej własności. Tłuszcza musi zniknąć z naszych ulic. Tak dalej być nie może – Panie Komendancie. Nasze stanowisko dotyczy nie tylko Warszawy, ale i innych miast w Polsce.

ZASTĘPCA PREZESA

PIAST – JMEN

Krzysztof Prokopczyk

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.Zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa.
Aby w Waszej rodzinie świeciła w całym roku
gwiazda betlejemska.
Szczęśliwego Nowego Roku 2021
Wszystkiego dobrego
życzą

PIASTOWIE

UZUPEŁNIENIE NAZWY PARTII PIAST – JMEN

Zgodnie z pierwotną myślą twórcy i założyciela partii politycznej PIAST – JMEN Eugeniusza Maciejewskiego, podczas zgromadzenia 12.12.2020 r.  w Turku członków partii politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i poprzez kontakt on-line – z powodu Covid-19  –  podjęto Uchwałę nr 1/2020, by uzupełnić nazwę partii o dodanie określenia   „i Świata”,czyli uzupełniona nazwa partii brzmi :

– PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata,- skrót nazwy partii : PIAST– JMENiŚ.                                                                                               

PIAST = Polak, a  JMENiŚ – wyraża w pierwszej kolejności jedność w naszym narodzie  –której tak bardzo nam dziś potrzeba , następnie, jedność myślenia Europejskich narodów  i świata, że każdy naród ma prawo do swojej wolności, Suwerenności, pokoju wewnętrznego jak i pokoju światowego –  by ludzkość Europy i świata  mogła żyć w pokoju i zrzeszać się jako suwerenne ojczyzny.  Ogólnie mówiąc,  PIASTOWIE są za wolnością, suwerennością i pokojem w kraju, Europie i na świecie – co przedstawiamy już w drugiej części nazwy partii, tym samym prezentując kierunek polityki zagranicznej. 

          W Statucie oraz w Logo dokonano uzupełnień pełnej nazwy partii – PIAST- JMENiŚ. 

PREZES

Eugeniusz Maciejewski                                                                                                          

PIAST – JMENiŚ

TO JUŻ MINĘŁY 4 LATA – 21 LISTOPADA 2016 r. TUREK – TO HISTORYCZNE WYDARZENIE DLA PIAST – JMEN

W Kościele Parafialnym NSPJ w Turku, w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w dzień po uroczystej intronizacji w Krakowie – podczas wieczornej Mszy św. proklamowano akt intronizacji dokonując wyboru i zaproszenia Jezusa do naszych serc, domów, zakładów pracy, szkół i instytucji .

Uroczystość intronizacji Jezusa na naszego Pana, Boga i Króla odbyła się wobec władz powiatowych, miejskich i gminnych, wraz z kapłanami całego dekanatu i wiernych.

Podczas tej intronizacji trzymając w rękach transparent organizacji politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów z Logo, zawierzyłem organizację Panu Bogu – Królowi Polski i Wszechświata. Właśnie druga część nazwy organizacji zawiera m.in. tajemniczą potęgę Chrystusa.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

PROTESTY ROLNIKÓW w TURKU, przy RONDZIE DMOWSIEGO, dnia 21 października 2020 r.

Jestem synem rolnika, po Akademii Rolniczej dlatego po przejściu na emeryturę serce nie pozwoliło mi usiąść w fotelu, gdy w rolnictwie, przemyśle źle się dzieje. Założyłem ZZR „Ojczyzna” w pow. Turek, jeździłem na protesty w całym kraju i zauważyłem, że to nic nie daje, że sprawy strategiczne załatwia się w Sejmie, a nie na ulicach. ( chyba to mój ostatni udział w proteście). Dlatego zorganizowałem i zarejestrowałem nową od podstaw partię polityczną PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów (PIAST – JMEN) właśnie głównie z myślą dla rolników, ale i nie tylko, bo jako PIASTOWIE jednoczymy wszystkich Polaków byśmy stanowili JEDNO, więc zapraszamy wszystkich. Tylko w jedności możemy właściwie zadbać o przyszłość naszą i naszych dzieci ! W programie mamy więcej władzy dla suwerena : inicjatywa obywatelska i referenda obligatoryjne – jak w Szwajcarii. Mamy instytucję odwołania posła, np. w tej obecnej „gorącej” sytuacji,  który poseł  zagłosował przeciwko interesom rolników, a w kampanii wyborczej zapewniał, że będzie o nie dbał, zbieramy podpisy o odwołanie w ilości – z jaką został posłem + 1 i wypadł !, a w to miejsce wchodzi następny z listy. Po co strajkować po ulicach, tracić czas, zdrowie – stres i angażować zbytecznie Policję. Itd., itd. . Potrzebni są tylko ludzie sumienia, o czystych sercach i pozamiatamy nie na ulicach, lecz w SEJMIE ! ROLNICY Wasze sprawy w waszych rękach !        Z A P R A S Z A M Y !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

PETYCJA DO PANI ELŻBIETY WITEK MARSZAŁEK SEJMU RP w sprawie Covid – 19

Petycja Covid-19

PIASTOWIE NA PROTEŚCIE ROLNIKÓW WARSZAWA 13.10.2020 r.

Szanowni  Rolnicy ! PIAST – JMEN rozumie i popiera Wasze postulaty dlatego braliśmy udział w proteście Warszawa 13 października 2020 r.  Jestem synem rolnika (10 ha), po Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracowałem 20 lat w Spółdzielczości Samopomoc Chłopska itd. . Byłem z Wami na proteście od początku do końca. Do sceny dobiłem się pod sam koniec – z powodu blokad Policji – i nie dane mi było do Was przemówić. Ale widzieliście tablicę z napisem „PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów” – to byłem ja. Wiem jak Wam pomóc. Wcześniej brałem udział w protestach jako związkowiec i widząc, że to nic nie skutkuje i wiedząc, że sprawy prawne załatwia się w Sejmie, dlatego utworzyłem i zarejestrowałem nową od podstaw partię PIAST – JMEN właśnie głównie dla Was – teraz potrzebni są tylko ludzie sumienia, czyli Polscy patrioci do wspólnego działania. Wytypowane przez Was osoby „wprowadzimy” do Sejmu i sami załatwicie swoje sprawy – bez narażania się na ulicach i proszenia kogokolwiek ! ROTA którą śpiewaliśmy na początku i na końcu jest PIASTÓW hymnem, patronem jest św. J. P. II, w programie odwołujemy się do fundamentów naszych wartości – Dekalogu, czyli nie kradnij, nie oszukuj, szanuj drugiego człowieka itd.. PIAST = POLAK, PIASTOWIE to „Witosy”, to organizacja dla WAS, dla ROBOTNIKÓW, dla INTELIGENCJI – Byśmy stanowili JEDNO i dopiero wówczas pokonamy ZŁO !  Proszę zakładać Zarządy w swoich okręgach wyborczych i sami będziecie typować kandydatów na  listy wyborcze. Gotowe protokoły i wyjaśnienia znajdziecie Państwo w zakładce „dokumenty do pobrania” i „struktury”, w razie pytań : 607 983 870. Pełna Demokracja tj. nikt z Zarządu Krajowego nie przywiezie Wam kandydatów w „teczce”  ZAPRASZAMY. BO JEŚLI NIE PIASTOWIE – SUWEREN, TO KTO ZADBA O NASZĄ I DZIECI NASZYCH PRZYSZŁOŚĆ !!!

PREZES

PIAST –JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 

 

PROTEST ROLNIKÓW TURKU 07.10.2020

PROTEST ROLNIKÓW W TURKU

PETYCJA dot. USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Petycja skierowana do Sejmu – Senatu – Prezydenta RP – Związków Rolniczych – Producentów Rolnych – Mediów, dot. Ustawy z 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.  Dnia 06 październik 2020 r.

Petycja dot. Ustawy o ochronie zwierząt.

100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ TUREK 15 SIERPNIA 2020 r.

Przedstawiciele PIAST – JMEN upamiętnili 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej w TURKU, gdzie na budynku Urzędu Miasta dokonano odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy ku czci  Bohaterom tamtych walk , z rejonu powiatu Tureckiego.

W przemówieniach przypomniano m.in. jak młodzi chłopcy zostawiali pracę w polu, w fabrykach i z poświęceniem, odwagą wyruszali do Warszawy by walczyć za wolną Polskę. Potomkowie PIASTÓW wyciągajmy właściwe WNIOSKI z historii i zadajmy sobie wszyscy pytanie, co my robimy – by teraz tą WOLNĄ POLSKĘ ZACHOWAĆ ?

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

UROCZYSTOŚĆ PAMiĘCI POMORDOWANYCH POLAKÓW NA WOŁYNIU W 77 ROCZNICĘ. KONIN 11 lipca 2020 r.

PIASTOWIE uczestniczyli we Mszy Św. za Polaków zamordowanych podczas rzezi Wołyńskiej 1943 r., w Kościele  p.w.  Św. Maksymiliana Kolbego w Koninie. Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte czasy.

Cześć pamięci pomordowanym, zapewne  Pan zabrał już ich wszystkich do Raju, niech spoczywają w pokoju. Nigdy więcej takich zachowań, nigdy więcej człowiek przeciwko człowiekowi, lecz tylko człowiek z człowiekiem !. Nigdy więcej wojny !  PIAST – JMEN za rozmową – dialogiem – pokojem !

PREZES

PIAST- JMEN

Eugeniusz Maciejewski

WYBORY PREZYDENTA 2020 – REFLEKSJE

Drodzy Rodacy!  12 lipca 2020r.- Mamy szczęście do lipcowych dat w historii Polski, wszak to tak blisko 15 lipca, a  każdy Polak wie ,co wydarzyło się w 1410 roku właśnie w tym dniu.  Już w niedzielę 12 lipca rozpocznie się wielki bój, czy Prezydentem Polski zostanie „D. Tusk”,  czy A. Duda. Wszyscy wiemy jakie funkcje w Europie pełnił i pełni R. Trzaskowski. Polacy doskonale znają słowo „Wasal”. Znają też powiedzenie, że „Wasal mego Wasala jest moim Wasalem”. Nic dodać ,nic ująć. Za wszystkie sznurki i sznury w dobrej i złej wierze pociąga Tusk.  R. Trzaskowski ma tyle do powiedzenia co Polak w katowniach UB i SB.  Po 12 lipca 2020r., gdyby rządy w Polsce objął Tusk, co będzie wyprawiał z Polakami i Polską ,możemy sobie wyobrazić. Uczestnicy Marszu Niepodległości i inni , przez 8 lat  doświadczali tego.  Nie pozwólmy i nie dopuśćmy do tego, by Niemcy zarządzali naszą Ojczyzną, bo jeżeli by tak się stało, to po cóż byłaby ofiara naszych Przodków. Nie wolno nam zmarnować setek lat naszej historii. Stare polskie powiedzenie mówi , ” jak świat światem, Niemiec nigdy nie będzie Polakowi bratem”. Szanujmy samych Siebie, bo jak nie będziemy sami się szanować, to nikt nas nie będzie szanował. Nie dopuśćmy do wasalstwa. Mamy szansę wybrać naszego Prezydenta- Pana Andrzeja Dudę. Niech obudzą się w nas Rycerze spod Giewontu, obudzeni Rycerze, nie dajmy sobie odebrać  naszej Ojczyzny, głosujmy na Polskę !  Do boju Polsko!

Członkowie i Sympatycy  Partii  PIAST – JMEN.

WYBORY PREZYDENCKIE 2020r. – LIST POPARCIA

APEL DO NARODU POLSKIEGO

 

LIST POPARCIA DLA KANDYDATA NA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

PISMO Z PYTANIAMI DO KANDYDATÓW II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH RP 2020 – ANDRZEJ DUDA i RAFAŁ TRZASKOWSKI

Pytania do Kandydatów na Prezydenta RP

MIASTECZKO NAMIOTOWE – WYBORCZE PRZED KANCELARIĄ RADY MINISTRÓW WARSZAWA 18 CZERWCA 2020r

https://drive.google.com/file/d/14EL9XF2utWFsQQ70GXUBCz77421xf2Mt/view?usp=drivesdk

 

Pismo do Pani Marszałek Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych i Mediów.

Pismo do Pani Marszałek Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych i Mediów.

Wybory Prezydenckie 2020r

W Y B O R Y

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2020 r.

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów   POPIERA    Kandydata na PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO.

Wesołowski Zbigniew Antoni; lider i realizator projektu pilotażowego w Polsce (2002-2005) z zakresu samochodów wycofanych z eksploatacji z Europy Środkowej na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 
Kandydat w wyborach na Prezydenta RP w 2000 r.; popierany m. innymi przez płk Stanisława Kimszala, ps. Orlicz, i wiele związków AK; orędownik wdrażania ekonomii fizycznej wg Leibniza – Lyndona LaRouche, oraz Adama Doboszyńskiego jako kompilacja koncepcji do rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Forum Biznesmenów z Polski i Polonii.
 
Przedsiębiorca, nauczyciel i wychowawca z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie budowy okrętów i statków pełnomorskich, maszyn i urządzeń, oraz  wyposażenia morskiego w Polsce. Nauczyciel wyspecjalizowany w nauczaniu personelu z Polski, Tunezji, Wietnamu, Grecji i Kuby. Jest humanistą i orędownikiem ścisłej współpracy nauki z przemysłem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm, oraz tworzenia nowych obiektów badawczych działających przede wszystkim dla przemysłu.
 
Dane osobowe:
 
Data urodzenia: 22 stycznia 1946 r. w Mogowie pow. Pułtusk,
Obywatelstwo i narodowość – polskie, status rodzinny: wdowiec; syn – 43 lata; dr. inż. automatyki i robotyki przemysłowej + studia podyplomowe rachunkowość zarządcza.
Wykształcenie: wyższe; magister nauk technicznych z zakresu mechaniki i elektroniki, specjalizacja: przemysł okrętowy, dydaktyka i wychowanie. Obecne: 2020 r. / Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy; Światowego Ruchu Polaków i Polonii.
 
Doświadczenia zawodowe:
 
2007 – 2009 Prezes i Dyrektor Zarządzający – ARI General Management S.A. w Luksemburgu. Głównym przedmiotem zainteresowania spółki akcyjnej z 32-letnim stażem było zarządzanie i integracja inicjatywy połączenia projektu inwestycyjnego z inżynierią finansową. Głównym celem partnerstwa było zarządzanie monetarnymi instrumentami pochodnymi. Jeden z projektów obejmował przejęcie dwóch spółek naftowo-gazowych w Rosji i prace wprowadzające do nabycia GDI Game Domain International Plc.
 
2002 – 2006 Przewodniczący Rady Dyrektorów w konsorcjum „EKO Recykling” Organizacja Odzysku S.A. / Dyrektor Komitetu Organizacyjnego. Realizacja prac wstępnych i planowanych na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tworzenie kompleksowych rozwiązań dla przemysłowego przechowywania i przetwarzania.
 
1995 – 2001 Właściciel wydawnictwa książkowego i prasowego oraz drukarni offsetowej i sitodruku „HELIOGRAF”, kontynuowany pod nazwą „VESTON”. Druk książek naukowych i publikacji dla Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. Druk i edycja miesięcznika „Szczecińskie Skrzyżowania” – publikacja informacyjna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Druk specjalistyczny dla przemysłu maszynowego i systemów elektroenergetycznych. Edycja graficzna i przygotowanie do druku, montaż cyfrowy i zamówiony druk offsetowy. Redakcja i druk katalogów prestiżowych międzynarodowych spotkań „Baltic Herring Meeting”.
 
1991 – 1994 Właściciel „Wytwórni Pomocy Dydaktycznych”. Projekty dla szkół średnich i wyższych obejmujące przygotowanie pomocy edukacyjnych i szkolnych, takich jak kompleksowe wyposażenie w pomoce audiowizualne dla Akademii Morskiej w Szczecinie (przygotowanie grafiki bitew lądowych i morskich oraz modelu 2D struktury NATO). Produkcja pomocy edukacyjnych wykorzystujących zjawisko polaryzacji światła do dynamicznej prezentacji zjawisk fizycznych i mechanicznych. Realizacja zamówienia Ministerstwa Edukacji na wyposażenie Mobilnych Centrów Edukacyjnych w sprzęt komputerowy i maszyny do publikacji.
 
1986 – 1990 Nauczyciel zawodowy w dziedzinie pneumatyki i hydrauliki maszyn i urządzeń przemysłowych, sprzętu elektrycznego, mechaniki technicznej i nauk mechanicznych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjne im. Prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Szczecinie.
 
1982 – 1985 Starszy specjalista naukowo – techniczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Praca ze studentami na tematy specjalistyczne, między innymi: maszyny cieplne, urządzenia hydrauliczne, badania wytrzymałości metali i tworzyw sztucznych, przetworniki pomiarowe, systemy automatyki przemysłowej. Nauczyciel Rzemiosła Artystycznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Przewodniczący Komitetu Edukacji Politechnicznej w Zakładzie Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Szczecinie.
 
1979 – 1982 Starszy specjalista ds. Technologii numerycznych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie.
 
1968 – 1982 Nauczyciel i Wychowawca przedmiotów okrętowych w Zasadniczej Szkole Budowy Okrętów dla Pracujących Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Nauczyciel mianowany dożywotnio przez Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego w Polsce. Wykształcił i wychował ponad trzy tysiące absolwentów w różnych zawodach okrętowych.
 
Do żadnej partii nigdy nie należał; wspierał aktywnie i czynnie ruchy wolnościowe i rekonstrukcyjne w zakresie Państwowości Polskiej – Narodowej. Jest Apostołem Fatimy przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi w Krakowie.

 

Idziemy do wyborów pod hasłami :

–   „ BRONIĆ POLSKICH WARTOŚCI I GODNEGO ŻYCIA POLAKÓW”

–   „ZAPEWNIĆ GODNŚĆ  PRAWU – RODZINIE – PRACY – ROLNICTWU ”

–   „DECYZJE SUWERENNE TU NAD WISŁĄ, DLA DOBRA POLSKI”

– ” ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”

– „SILNA POLSKA ARMIA – GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA”

Prosimy członków PIAST – JMEN, sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli o zbieranie podpisów poparcia dla Kandydata na Prezydenta RP 2020 Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego. Listę  podpisów poparcia  można pobrać na naszej stronie w zakładce „Dokumenty” i przesyłać na adres Biura Krajowego : PIAST -JMEN  ul. 3-go Maja 2/9, 62 – 700 Turek do dnia 20 marca 2020 r., za co z góry bardzo dziękujemy. Osoby, które pomogą nam w zbieraniu podpisów mogą skorzystać z możliwości udziału w Komisjach Wyborczych z Komitetu Wyborczego  Z. Wesołowskiego.  Za pomoc i współpracę bardo dziękujemy.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

607-983-870

WYBORY DO SEJMU i SENATU PAŹDZIERNIK 2019 r.

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów zarejestrował w PKW Komitet Wyborczy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. Z uwagi na brak dostatecznej liczby chętnych kandydatów na Posłów i Senatorów odstąpiliśmy od samodzielnego rejestrowania list wyborczych.

Członkowie PIAST – JMEN biorą udział w Wyborach Parlamentarnych 2019 z list KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów.

– Eugeniusz Maciejewski Kandydat na Posła w Okręgu 37 Konin, poz. 2

– Krzysztof Prokopczyk Kandydat na Senatora w Okręgu 47

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAOWE PIAST – JMEN

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 r.

 

1- Suwerenne Decyzje podejmowane tu nad Wisłą – bez dyktatu sił zewnętrznych.

2- Przywrócić godność prawu – w tym zmiany w Konstytucji np. art. 220 (uwolnić Polską walutę), jasne i czytelne prawo napisane od nowa.

3- Fundamentem państwa jest :

           – ziemia   – w rękach Polaków, obcokrajowcy – dzierżawa,

           – rodzina – żona, mąż i ich dzieci,

           – wiara    – kultura – tradycja chrześcijańska,

           – szkoła   –  kreatywna, z nauczaniem prawdy historycznej i patriotyzmu,

           – gospodarka – wolno rynkowa.

4- Gospodarka oparta o 4 filary :

           – działy strategiczne w zasobach Skarbu Państwa,

           – działalność prywatna,

           – działalność Polskiej Spółdzielni Przetwórstwa Rolnego,

           – rolnictwo.

5-  Polskie rolnictwo wolne od GMO. Nie zostanie przedłużona umowa na sprowadzanie roślin GMO. Ożywi to Polskie rolnictwo, poprawi zdrowotność żywieniową, oraz ożywi eksport.

6- Dobra ziemskie należą do wyłączności Polaków i będą wydobywane do ostatniego kilograma, z zachowaniem technologii sprzyjających środowisku.

7- Naprawić służbę zdrowia, zwiększyć wydatki, zmniejszyć kolejki. Silna Polska armia.

8- Koniec z planowaniem deficytu budżetowego państwa, czyli życia na kredyt -prowadzącego do ekonomicznych problemów dla przyszłych pokoleń. Im większy dług, tym mniejsza suwerenność !

9- Likwidacja kominów płacowych. Najwięcej zarabia Prezydent i następnie hierarchicznie w dół do robotnika, który powinien zarobić na utrzymanie rodziny, bez konieczności wspierania finansowego.

10- Sukcesywnie zwiększać kwotę wolną od podatku. Uregulować i obniżać podatki. Wprowadzać postęp techniczny, by zwiększać wydajność pracy i płace. Zmniejszać koszty pracownika na rzecz podwyższania płac. W ramach możliwości budżetu zachować wsparcie finansowe dla dzieci.

11- Wprowadzić  instytucję odwołania posła i pozbycia mandatu gdy przejdzie do innego ugrupowania w czasie trwania kadencji oraz rozdział władzy ustawodawczej – wykonawczej – sądowniczej. Poseł ma pracować w Sejmie i ze społeczeństwem.

12- LGBT –tolerancja TAK, afirmacja NIE. Nie dla legalizacji związków niezgodnych z prawem natury.

13- Koniec poniżania i okradania Narodu Polskiego. Osoby na stanowiska rządowe muszą udostępnić społeczeństwu swoją narodowość.

Program jest dynamiczny i może być modyfikowany, za wyjątkiem pkt. 1, 3, 6,12,13.

PIAST = POLAK, dlatego jednoczymy wszystkich Polaków, odrzucając skrajności z prawej, jak i z lewej strony. Jako potomkowie PIASTÓW musimy stanowić JEDNO, a nie podziały na lewo – prawo !!!

 

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

DOŻYNKI 2019r

PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE 2019 przedstawione Rolnikom w Święto Plonów w Gminach  : Kawęczyn, Władysławów, Turek, Malanów oraz podczas  Dożynek Powiatu Tureckiego w Gminie Dobra.

 

PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE 2019 r.

  Parlamentarzyści,  Szanowni Rolnicy, Duchowni, Przedstawiciele Władz Samorządowych i Państwowych, wszyscy zgromadzeni – witam bardzo serdecznie !, a szczególnie Rolników, bo to dziś Wasze święto Plonów !

      W tak uroczystym dniu Dożynek należy świętować, cieszyć się i dziękować Bogu za plony !.   Ale to również stosowna chwila, by dokonać obiektywnej oceny sytuacji w rolnictwie i wyciągnąć WNIOSKI na przyszłość !

  Dziś musimy się głęboko zastanowić dokąd władze nas prowadzą, czy zapewnione jest bezpieczeństwo żywnościowe Narodu ?

       Z uwagi na czas przytoczę tylko najważniejsze tematy.

Wszyscy wiemy, że  małe rodzinne gospodarstwa rolne – to perły produkcji zdrowej żywności !    Nawet obcokrajowcy ostrzegali nas, by nie likwidować takich gospodarstw !

       Jako Przewodniczący Związku  Rolniczego, jako Prezes partii PIAST -JMEN pisałem w tamtych latach – za rządów PO – PSL  pisma do różnych instytucji i jak grochem o ścianę !       Dziś w Polsce większość zagród rolnych świeci pustkami – brak produkcji.    ROLNIKU ! w kampanii wyborczej zapytaj  ich, dlaczego to zrobili, dlaczego w oborach cisza. W to miejsce są tworzone hodowle  wielotysięczne z zastosowaniem pasz GMO i chemii.  A nasze zdrowe rośliny idą do biogazowi na energię, gdzie Polska węglem stoi !.

To absurd, to jakiś koszmar, to paranoja ! Człowiek musi postępować i żyć zgodnie z prawem natury! Bo inaczej, UWAGA : „Natura udzieli nam straszliwej lekcji” to nie ja jestem taki mądry, to są ostrzeżenia i najnowsze słowa Papieża Franciszka !  Żywność, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona do żywienia, a nie na energię  !            Już mamy ostrzeżenie, gdzie natura spala nam żywność na polach. Naukowcy wyliczyli, ze każdy Polak rocznie zjada kilka kilogramów środków chemicznych ! Stąd wątroby nasze nie wytrzymują i mamy problemy zdrowotne !

Spróbuj siostro i bracie wlewać do samochodu zanieczyszczone paliwo – daleko nie ujedziesz.  To samo jest z człowiekiem, gdy będzie konsumował złej jakości żywność !

Bezpieczeństwo żywnościowe pod względem jakości zostało mocno zachwiane, jak również pod względem ilości, bo kilka produkcji wielkotowarowych jest łatwiej w różnych okolicznościach zniszczyć, niż produkcje w tysiącach gospodarstw. A co najważniejsze, zanika przywiązanie do ziemi, kultura, tradycje rodzinne, wymiana pokoleniowa, a wraz z tym zanika wiara, która tak bardzo jest dziś ze wszystkich stron atakowana.  A czy nie zauważacie Państwo, że tak liczne pozbywanie rolników ziemi, jest jednym z elementów walki z wiarą Ojców naszych ?.

    Czy ktoś nad tym panuje, kontroluje i odpowiada ?   Moim zdaniem wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Władze, że nie potrafią właściwie zarządzać, a my –społeczeństwo – suweren, że takie władze wybieramy !.

                    Kto firmuje, popiera, głosuje na ugrupowania, co zlikwidowały rodzimą gospodarkę, wprowadzając system gospodarki KOLONIALNEJ, a nasze dzieci wysłali za chlebem – jest współodpowiedzialny moralnie i politycznie.

                    Proszę, wyciągnijmy właściwe WNIOSKI na przyszłość, by Polskie rolnictwo przestawić na właściwe tory, dla dobra nas wszystkich !.

                    Rolnicy !, PIASTOWIE mają konkretne dla Was rozwiązania i będziemy to realizować, oczywiście za Waszym przyzwoleniem,  a mianowicie :

1- zaprzestać sprowadzania do Polski milionów ton roślin GMO. To nasze duże gospodarstwa mają zająć się produkcją zdrowych roślin na paszę, a wszystkie mniejsze rodzinne gospodarstwa  produkcją zwierząt, drobiu, warzyw,  itd.

2- odbudować w całym kraju Polską Spółdzielczość Przetwórstwa Rolnego. Dziś rolnikowi zaleca się : produkować – przetwarzać – sprzedawać. Może jeszcze zamontujemy rolnikowi z tyłu miotłę, żeby za sobą zamiatał – mówiąc żartobliwie.  Nie tędy droga !. Rolnik ma się zająć produkcją, a przetwarzaniem i zbytem Spółdzielczość.  Oczywiście kto będzie chciał, może przetwarzać i sprzedawać.                                                                    3– zbiorniki wodne, a przy ujściu turbiny – czyli elektrownie wodne,  itd., itd..

                     Tęskno mi Panie, tęskno mi Panie do kraju tego, gdzie okruszynę chleba podnoszą  z ziemi dla uszanowania Nieba. Tęskno mi Panie !

      Cieszmy się dziś Świętem Plonów.  Życzę Rolnikom i Zgromadzonym wszystkiego co najlepsze.  Dziękuję za uwagę

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Film z Konwencji Programowej PIAST-JMEN 28.04.2019 część 1

 

 

 

Film z Konwencji Programowej PIAST-JMEN 28.04.2019 część 2

Film z Konwencji Programowej PIAST-JMEN 28.04.2019 część 3

I KONWENCJA PROGRAMOWA PIAST – JMEN Warszawa 28 kwietnia 2019 r

WYSTĄPIENIE PREZESA PIAST-JMEN – EUGENIUSZ MACIEJEWSKI

WYSĄPIENIE Z-ca PREZESA KRZYSZTOF PROKOPCZYK

 

Alternatywa dla Narodu Polskiego- FILM

OCENA WYBORÓW

Miało być tak wspaniale, a wyszło jak zawsze. Chybione sondaże, naciągany sondaż powyborczy, wybuchy radości, rozczarowania, radość, płacz,  jak w życiu.

Jedno determinuje naszą ocenę, jak Polacy to robią , że ponad 38% z głosujących , poparło  potomków NKWD (organizacji która zlikwidowała Polską inteligencję) , PZPR obecne SLD, PSL i innych. Korzystając z demokracji i wolnego wyboru wysłać do Parlamentu Europejskiego osoby, których reputacja jest jaka jest, to skopanie i zbicie Narodu. (a może podrobiono wyniki wyborów i oszukano Polaków) Stąd wynika troska Piastów, byśmy szanowali swoich współrodaków,  nie musimy się wszyscy kochać, bo to niemożliwe, ale jako Naród, musimy się szanować. Bez tego standardu trudno żyć, a nie ma się gdzie przenieść, o podzieleniu kraju jednodniowi „turyści”, niech nawet nie myślą. Muszą pogodzić się z myślą,  że to nasza wspólna Ojczyzna.  Zwycięzcom  gratulujemy. Rozczarowanym podajemy rękę , by wspólnie uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Polski.  Jako Piastowie , życzymy wszystkim naszym Rodakom, dobrych wyborów w przyszłości.

Przesyłamy Polakom Piastowskie Pozdrowienia

PROŚBA O POPARCIE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W myśl idei  polskości, wolności ,myślenia po polsku, obywatelskości.

Nie możemy nikomu nic nakazać, ale prosić zawsze.

Dlatego też prosimy, by żaden Polak nie głosował na osoby, których portrety umieszczono na stelażu drewnianym bejcowanym,  w Katowicach 2017 r., ale i także , na osoby im podobne, dla których polskość to nienormalność. To nasze Piastowskie zobowiązanie, strzeżmy go jak Niepodległości. Kto głosuje na ugrupowania, które doprowadziły do wyzbycia Polskiego przemysłu, banków itd., jest współodpowiedzialny moralnie i politycznie. Polacy zawsze odrzucali zło. 26 maja 2019r. , mamy  niepowtarzalną szansę pokazać, że polskość to normalność, że nie ma ważniejszej sprawy jak OJCZYZNA, i wara od niej współczesnym targowiczanom. O to właśnie prosimy Polaków od Morza  do  Tatr, polskiego Morza , polskich Tatr. Niech się spełni polskie marzenie o wolnych Polakach w wolnej  Ojczyźnie ,którzy decydują o losach Europy ,wolnej Europy. Wierzymy, że polska normalność pokona siły zła ,oby na zawsze.

Łączymy Piastowskie pozdrowienia !

DO BOJU POLSKO

POKONAJMY ZŁO

ZARZĄD PARTII  PIAST – JMEN

PIASTOWIE NA CZUWANIU – ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Częstochowa 18 maj 2019r

BYŁ MARSZ PO – KOALICJA EUROPEJSKA – 18 MAJ 2019

Chwała  Stwórcy ,że  sprawił  „otrzeźwienie  Warszawy”. W  mieście , które  liczy  2  miliony  mieszkańców , „delegowano” na  wiec ,  dwa  tysiące  osób, czyli  0,1%    mieszkańców. Tak  kończą Ci , którym  Pan  Bóg  rozum  odbiera. Ale  nie  martwmy  się. Widmo  przegranych  wyborów  paraliżuje . Dlatego  też  cieszę  się , że  mieszkańcy  Warszawy,  zrozumieli  jaki  popełnili  błąd, wybierając  „geniusza” na Prezydenta swojego miasta.  Należy  wierzyć , że drugi  raz  takiego  błędu  nie  popełnią  przy wyborach  do  PE i Parlamentu Polski.  Oby. Chyba ,że  chcą  mieć……………………………. .

DLATEGO  SPYTAJMY  POLAKÓW , CZY   CHCĄ  POWROTU  I   DALSZEGO   SŁUCHANIA  :

 • Wielokolorowych  mówców – a  imię  ich  światowe – głosuj  na  PO-KO
 • Skrzeczenia do  mikrofonu – głosuj  na  PO-KO
 • Potarganego czerwonego  nosa – głosuj  na  PO-KO
 • Mowy nienawiści – głosuj  na  PO-KO
 • Chwiejącego smakosza – głosuj  na  PO-KO
 • NKWD w  dzieciach, wnukach, prawnukach – głosuj  na  PO-KO
 • Bicia i  kopania  Narodu – głosuj  na  PO-KO
 • Rąbania na  podatku  VAT – głosuj  na  PO-KO
 • Bilionowego zadłużenia – głosuj  na  PO-KO
 • Łamania i  deptania  Konstytucji – głosuj  na  PO-KO
 • Pedałowania od  pierwszej  klasy – głosuj  na  PO-KO
 • Jednodniowej turystyki  do  Warszawy – głosuj  na PO-KO
 • Grasującego seryjnego – głosuj  na  PO-KO 
 • Emerytur w  70  roku  życia – głosuj  na PO-KO
 • Głodnych dzieci – głosuj  na  PO-KO
 • Nowego OFE – głosuj  na PO-KO
 • Szarańczę w  Polsce – głosuj  na  PO-KO
 • Filipińskiego sznytu – głosuj  na  PO-KO
 • Totalnego zamordyzmu – głosuj  na  PO-KO
 • Grzechu wartego  narcyza – głosuj  na  PO-KO
 • Jeżeli życzysz  swej  Ojczyźnie  wszystkiego  najgorszego – głosuj  na  PO- KO

 

Proszę  swych  Rodaków , niech  obudzą  się  w  nas , Ci  uśpieni  Rycerze  spod  Giewontu,  wszak  to  nasze  polskie  DNA , tylko trzeba  je  obudzić.

Wszak  jesteśmy  Piastami, piastowską  drużyną , pilnujmy  naszych  spraw  tu  nad  Wisłą .Piastom  nie  potrzeba  złych  mędrców , potrzeba  polaków  myślących  tylko  po  polsku, w jesienne wybory do Sejmu i Senatu.

NIECH  DOKONA  SIĘ  TO  W  MAJU i PAŹDZIERNIKU  2019r.     

TAK  NAM  DOPOMÓŻ  BÓG                                              

Krzysztof  Prokopczyk

STANOWISKO PIAST – JMEN W SPRAWIE KOMISII SPOŁECZNEJ DS. PEDOFILI

Partia  nasza  popiera utworzenie  Ogólnospołecznej  Komisji , by  ustalić  jak  i  kto , dopuścił  do  ochrony  pedofilów  w  naszej  Ojczyźnie , a   w  szczególności   jak  funkcjonowała  ochrona  elit  nad  zboczeńcami, brak  słów ,by  wyrazić  nasze  oburzenie  w  sprawie  pedofilii.

Po  drugie:

Należy  utworzyć  podkomisję , która  zbada , czy być  może  nie  istnieje  zjawisko  pedofilii  w  społecznościach   torpedujących  pracę  nad ustawą.

Skrócenie  przedawnienia, wyjście  z  Sali  plenarnej  przed  głosowaniem, daje  dużo  do  myślenia. Dlatego  też  podkomisja  jest  konieczna  I  niezbędna.

Uważamy , że  do  prac  w  komisji,  powinny być  zaproszone Partie  pozaparlamentarne, które  reprezentują  znaczną część  naszego  społeczeństwa. Tym  samym ,  zgłaszamy  udział  w  pracach  powyższej Komisji,  jeżeli  taka  powstanie.

Z  PIASTOWSKIM  POZDROWIENIEM

KRZYSZTOF  PROKOPCZYK

W ODPOWIEDZI ZŁYM, ZA ZEMSTĘ, KTÓRA ICH NISZCZY

Kościół  Boży  w swej pracy  dwutysiącletniej nigdy  nie był wolny od przeciwności , prześladowań  i  udręk. To jest jego chleb powszedni, bo przecież Kościół  Boży to żyjący Chrystus, a Chrystus skończył swą karierę ziemską na krzyżu. Właściwie  wszyscy ludzie ,czy wierzą czy nie wierzą ,kończą także swą karierę ziemską na krzyżu. Jedni przez ufność ku Bogu i wiarę, że on odnowi  ich umierające członki ;  inni przez lęk i trwogę przed nieuniknioną śmiercią. Wszyscy jednak- słabi i możni, ci , co wieżą , i ci, co nie wieżą ,kończą ostatecznie karierę życiową na krzyżu.

Dlatego też nie ma się co dziwić ,że Kościół jest stale krzyżowany.

Nie ma się co tym  nadmiernie  gorszyć  ani niepokoić . Owszem, jak Chrystus zwyciężył na Krzyżu , tak i Kościół  zwycięża na Krzyżu i  przez Krzyż. I każdy z nas gdy zaufa Krzyżowi, odniesie zwycięstwo.”

  (Kard. Stefan Wyszyński-  z  kazania  w  kościele Wszystkich Świętych w

Warszawie- maj  1961r. )

W  tych trudnych  chwilach  zaufajmy  słowom Prymasa Tysiąclecia

 

Z  WIARĄ  W  PRZYSZŁOŚĆ

Krzysztof  Prokopczyk

Komentarz :

                             4  Czerwca

Jednodniowi  turyści  z  wypchanymi  kontami,

Zjadą  do  Polski  swymi  rydwanami,

Myślą –  Naród  głupi, to  ich  występ  go  nie  ogłupi

W  swej  naiwności  nie  wiedzą  jednego  ,

Że  naród  ten , nie  kupi  jednego ,

By  Prezydentem  zrobić  rudego ,

Może  na  świecie  sukces  odniesie ,

Lecz  Naród  polski  go  nie  wyniesie ,

Nie  dla  turysty  zaszczyty  nasze ,

W  Polsce  jest  trud , wiara  w  nasze ,

Obce  ciągoty  nam  nie  pasują ,

Wierzymy , że  Polska  jest  Matką  naszą ,

Dlatego  ludzie  turystom  dziękują

 

Sokół

PIAST – JMEN NA KONFERENCJI – POSELSKIEGO ZESPOŁU NA RZECZ NOWEJ KONSTYTUCJI, Warszawa SEJM RP 14 maj 2019

W czasie Konferencji Prezes PIAST – JMEN Eugeniusz Maciejewski przedstawił m.in. szkodliwy zapis art. 104 Konstytucji „posła nie wiążą instrukcje wyborców”, ten art. powinien być usunięty.  W tym temacie należy :                  1 – wprowadzić instytucję odwołania posła,                                                                                                                                      2- następnie gdy poseł chce przejść do innej organizacji politycznej w czasie trwania kadencji powinien utracić mandat, a w to miejsce wchodzi kolejny kandydat tego ugrupowania,                                                                                      3- dwu kadencyjność posłów. W wyborach powinny brać tylko udział partie polityczne.

Drugim tematem zaprezentowanym przez Prezesa E. Maciejewskiego był art. 220 Konstytucji, który nie daje nam prawnej możliwości emisji własnej waluty. Zapis tego art. jest najbardziej szkodliwy, bo ogromnie hamuje rozwój naszej gospodarki. C.d.n.

PROTEST PRZECIWKO ROSZCZENIOM ŻYDOWSKIM POPRZEZ USTAWĘ KONGRESU USA S447 WARSZAWA 11 MAJ 2019r

ZAPROSZENIE

       Serdecznie zapraszamy na Konwencję partii politycznej  PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, która odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. godz. 11.00 w Centrum Konferencyjnym ul. Kopernika 30, Warszawa, I piętro Sala Balowa. Będzie nam miło gościć Panią / Pana na organizowanym przez nas spotkaniu. Obecnością zaszczycą również Posłowie RP, Przedstawiciele  innych partii i Stowarzyszeń.

Program Konwencji :

11.00 Rozpoczęcie

11.15 Wystąpienia organizatorów

13.00 Konferencja Prasowa

14.00 Wystąpienia gości

15.00 Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Eugeniusz Maciejewski

PREZES PIAST – JMEN

KONFERENCJA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH Poznań 23 marzec 2019 r.

Swoją obecność odnotowały organizacje polityczne, stowarzyszenia, Społecznicy, organizacje Polonijne na czele ze Zbigniewem Wesołowskim Prezesem Zarządu Fundacji Światowego Ruchu Polaków i Polonii.

W czasie spotkania odbyły się prezentacje poszczególnych ugrupowań, a tym samym integracja środowisk patriotycznych.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26 MAJ 2019 R.

NA WNIOSEK PREZESA PIAST – JMEN PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA w WARSZAWIE DOKONAŁA REJESTRACJI KOMITETU WYBORCZEGO PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW ( skrót : KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW) W CELU SAMODZIELNEGO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.

więcej zakładka „Wybory Parlamentarne”

ROLNICY POLSCY ODDALI HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM w 100- LECIE ZWYCIĘSTWA, GNIEZNO 17 MARCA 2019 r

Witam  Państwa bardzo serdecznie !

Dziękuję  gospodarzom za zaproszenie.

Eugeniusz Maciejewski Przewodniczący ZZR „Ojczyzna” w Turku, Wielkopolska. Cześć i Chwała  Bohaterom Powstania Wielkopolskiego w 100 – lecie Zwycięstwa ! Heroizm i pragnienie naszych Ojców – Matek o wolnej Polsce ZWYCIĘŻYŁY ! Obecnie  naszym obowiązkiem jest, by tą suwerenność umocnić dla potomnych. Więc przechodzę myślami do teraźniejszości, wskazując działania na przyszłość.

     Szanowni rolnicy !, w minionych latach brałem udział w strajkach rolniczych organizowanych właśnie przez gospodarza dzisiejszego spotkania Pana Ryszarda Majewskiego, w Poznaniu, w Koninie. Jeździłem wielokrotnie do W-wy.

Zauważyłem, że protesty te załatwiają tylko jakieś doraźne sprawy, a nie rozwiązują strategii funkcjonowania gospodarstw rolnych, wręcz odwrotnie nadal likwidowane są rodzinne gospodarstwa. Wśród rolników, nie muszę mówić, co to oznacza.

       Dla władz mogę powiedzieć tylko, że przy takiej polityce rolnej, zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe narodu i za parę lat będziemy jeść „trociny” jak na zachodzie.  A co najważniejsze: wraz z zanikiem rodzinnych gospodarstw zaniknie przywiązanie do ziemi , a wraz z tym osłabi się również wiara, które to wartości były od wieków i nadal muszą być fundamentem naszej Ojczyzny Polski !!! Brak  szacunku i pamięci do przeszłości nie da Polakom spokojnej przyszłości. Siły  ZŁA, globalizmu,  rozkładają nas  ze wszystkich stron !  Tak dalej być nie może !!!

        Gniezno !, Gniez. to historyczne miejsce PIASTÓW, tym bardziej w takim miejscu mam zaszczyt zakomunikować rolnikom całej Polski, że również jestem Prezesem nowej organizacji politycznej PIAST – JMEN.  Ona powstała właśnie w tamtych latach na bazie buntów, czyli troski rolników o swoją przyszłość ! PIAST – to Polskość,

         PIAST = Wincenty Witos, więc idzie czas dla PIASTÓW, by właściwie zadbać o losy Polskiej Wsi !,  a tym samym całej umiłowanej Ojczyzny Polski !

         Wreszcie przyszedł historyczny moment, by ożywić młodzież Polską, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż są Królewskim szczepem Piastowym !.

         Przypomina nam o tym patriotyczna pieśń Marii Konopnickiej ROTA, która jest również hymnem PIAST – JMEN.

Już w nazwie organizacji PIASTÓW mówimy o jedności,  właśnie po to, by zjednoczyć wszystkich Polaków, akcentujemy równocześnie jedność myśli państw Europy jako UE suwerennych Ojczyzn, bo w różnorodności tkwi piękno i siła, oczywiście z zachowaniem Chrześcijańskiej wartości Europy.

        Dziś rolnicy są dzieleni przez różne  siły. Dlatego musicie się zjednoczyć, wytypować swoich przedstawicieli i razem z PIASTAMI wprowadzimy ich do Sejmu – bo tam rozwiązuje się problemy, a nie na ulicach !

       Wyciągnij bracie właściwe WNIOSKI, byś nie musiał więcej sprawiedliwości domagać się strajkując i żebyś nie popełnił Biblijnego błędu: „przyszedł swój, a swoi go odrzucili”  Tylko zjednoczeni osiągniemy CEL! i tylko zjednoczeni zapewnimy  suwerenność  naszej umiłowanej Ojczyzny Polski ! Dziękuję za uwagę !

PREZES  PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

PROTEST ROLNIKÓW Warszawa 26 luty 2019r.

PIAST –JMEN uczestniczył w proteście rolników przeciwko zmianom w ustawie o ochronie zwierząt, gdzie organizacje ekologiczne, bez udziału służb państwowych mogą kontrolować i zabierać zwierzęta hodowcą.

Protest rozpoczął się pod pomnikiem Wincentego Witosa i po złożeniu kwiatów protestujący przemaszerowali ul. Wiejską pod Sejm RP, gdzie były mocno akcentowane problemy rolników. Petycję w tej sprawie organizatorzy protestu przekazali Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu.

V KONGRES ROLNICTWA RP Warszawa 24 luty 2019 r.

Podczas Konferencji omawiano :

– zmiany w ustawie o egzekucjach komorniczych

– likwidacja utrudnień przy zatrudnianiu obcokrajowców w rolnictwie

– powszechne ubezpieczenie płodów rolnych

– restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych

Postulaty rolników :

– wypłaty wszelkich niewypłaconych odszkodowań dla rolników

– likwidacja ASF w Polsce – m.in. sanitarny odstrzał dzików

– interwencja na rynku trzody chlewnej poprzez :

– zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni

– wprowadzenie programu odbudowy hodowli prosiąt

– wsparcie gospodarstw rodzinnych

– oddłużenie rolnictwa i polityka kredytowa na 20 – 30 lat

– wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych.

KONFERENCJA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH Toruń 16 luty 2019 r.

W spotkaniu uczestniczyły organizacje polityczne, stowarzyszenia, ugrupowania Polonijne, społecznicy, na czele z Janem Zbigniewem Potockim – Prezydentem II RP.  Celem była integracja i wypracowanie metod jednoczenia się.

BROŃMY SUWERENNOŚCI JAK ŹRENICY OKA !!!

ZABRANO NAM BANKI, PRZEMYSŁ, HANDEL, A TERAZ PLANUJE POZBAWIĆ NAS SUWERENNOŚCI – CZYLI PODSTĘPEM, MAŁYMI KROKAMI LIKWIDUJE SIĘ NASZĄ UMIŁOWANĄ OJCZYZNĘ P O L S K Ę !!!

– CZY W 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI POZWOLIMY NA POZBYCIE SIĘ SUWERENNOŚCI ? !

– CZY POZWOLIMY ZHAŃBIĆ HONOR I ODDANĄ KREW NASZYCH BOHATERÓW WALCZĄCYCH ZA WOLNĄ – NIEPODLEGŁĄ – SUWERENNĄ P O L S K Ę ? !

R O Z W I Ą Z A N I E !!!

Odpowiedzią Polaków na zachowanie suwerenności – narodowej godności niech będzie nowoczesna, kreatywna partia : PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie PIAST to nasza historia, kultura, tradycja, a Jedność Myśli Europejskich Narodów to współczesność, to jedność naszego Narodu i jedność myśli państw Europy jako UE suwerennych Ojczyzn.

Ta nazwa pięknie komponuje się do wyborów Parlamentu Europejskiego – już w nazwie nadając kierunek przyszłości Europy.

Kto wyraża chęć kandydować na europosła, czy do Sejmu niech pilnie organizuje struktury PIAST-JMEN, bym miał komu wysłać upoważnienie do tworzenia i rejestracji list wyborczych. Będziemy wystawiać kandydatów w całym kraju.

OD NAS SAMYCH ZALEŻY, CZY OCALIMY SUWERENNOŚĆ !

Eugeniusz Maciejewski

Zarząd Krajowy PIAST-JMEN w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości świętował w Warszawie uczestnicząc w Marszu Niepodległości.

11 Lis 2018

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – DEMONSTRACJĄ PATRIOTYZMU !

 

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości członkowie PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów udali się do Warszawy, by w Marszu Niepodległości wspólnie z tysiącami Polaków z całego kraju świętować radość z odzyskanej przed laty wolności i suwerenności oraz okazać patriotyzm, cześć i chwałę bohaterom. Przed Marszem o godz. 15.00 Pan Prezydent RP Andrzej Duda wygłosił  przemówienie. Następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego Marsz Niepodległości ruszył z Ronda Dmowskiego pod hasłem „Bóg – Honor – Ojczyzna”, Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego na Błonie Stadionu Narodowego. Na czele Marszu były reprezentacje Wojska Polskiego, przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu, następnie różne organizacje, partie polityczne, mieszkańcy Warszawy i całego kraju. Maszerowały rodziny z dziećmi, po osoby starsze, z przewagą młodego pokolenia, niosąc las biało czerwonych flag,  radośnie, z uśmiechem na twarzy, śpiewając i wznosząc różne okrzyki np. „duma, duma narodowa duma”, „cześć i chwała  bohaterom”, „ idzie, idzie nowe pokolenie”, „niesiemy Polsce odrodzenie, my nowe pokolenie”, „my chcemy Boga” i inne. Na zakończenie przy stadionie były przemowy, w tym bohaterów wojny, odśpiewano pieśń Bogurodzica i Rotę.  Ucieszyło nas  to ogromnie, bo ROTA jest też hymnem PIAST – JMEN. Więc wszystkie osoby  patriotycznie nastawione dla naszej umiłowanej Ojczyzny zapraszamy do wspólnego działania w nowej alternatywie PIASTÓW.  Negatywna ocena Marszu Niepodległości stosowana obecnie przez totalną opozycję powszechnie publikowana jest haniebna i daje pożywkę dla mediów zagranicznych i „elit brukselskich”, które nie darzą sympatią idee narodowościowe.  Pytam, czy ewentualne negatywne zachowanie pojedynczej osoby, lub grupki osób przekreśla daną organizację, grupę zawodową, społeczną, czy naród ?. Kto tu sieje mowę nienawiści ??? .  W mojej ocenie Marsz Niepodległości, Warszawa 2018  był radosną manifestacją wolności, suwerenności i patriotyzmu !.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

NARODOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 7.11.2018

Jako Przewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”  w Turku, w dniu 7 listopada 2018 r. brałem udział w VI edycji konferencji – NARODOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE – organizowanej przez redakcję miesięcznika „FARMER” i portalu FARMER.PL  w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa 7 listopada 2018 r.

Zagadnienia tematyczne obejmowały :

– prawo i ekonomia,

– agrotechnika,

– technika rolnicza,

– nawożenie, technika i ochrona produkcji sadowniczej,

– trzoda chlewna,

– produkcja mleka

Przewodniczący

Zarządu Powiatowego

ZZR „Ojczyzna” 

w   T U R K U

Eugeniusz Maciejewski

WYBORY  SAMORZĄDOWE 2018

Z SERCA DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ZAUFANIE I ODDANE NA MNIE GŁOSY ! TO MOTYWUJE DO DALSZEJ SŁUŻBY DLA OJCZYZNY !

Już dziś można powiedzieć, że PIAST – JMEN będzie wystawiał listy w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu UE i Parlamentu Polski.

Zapraszamy chętnych do udziału w nadchodzących wyborach jw.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

WYBORCO !!!

NARODOWCY TO POTOMKOWIE PIASTÓW.   PIASTOWIE I NARODOWCY NIGDY NIE  ZDRADZĄ SWOJEGO NARODU I OJCZYZNY POLSKI !  PIAST – JMEN TO NOWOCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. ZAUFAJ NAM . ODDAJ GŁOS NA LISTĘ nr 7 poz. 4

EUGENIUSZ   MACIEJEWSKI

   

KANDYDAT PIAST – JMEN

DO SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO

LISTA nr 7 RUCH NARODOWY RP

OKRĘG : KONIN – KOŁO – SŁUPCA – TUREK

MOJA BIOGRAFIA :

Lat 64, żonaty, troje dzieci, szczęśliwy dziadek. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu – inż. technologii żywności. Pracowałem w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W PSS „Społem” w Turku jako ciastkarz – piekarz.  Odbyłem 2-letnią Zasadniczą Służbę Wojskową w Dywizji Kościuszkowskiej.  Pracowałem w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCH” w Koninie – jako inspektor nadzorowałem technologię produkcji w zakładach spożywczych całego województwa.  Następnie byłem kierownikiem wytwórni napojów gazowanych i rozlewni piwa oraz piekarni w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Ślesinie – gdzie zakłady te wyprowadziłem ze strat na zyski.  Ukończyłem szkołę podoficerską w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW i A w Łodzi.  Służyłem w Policji Konin i Turek uzyskując stopień podinspektora. Obecnie jestem Prezesem PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów oraz Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” w Turku. Działam społecznie organizując m.in. kolonie dla dzieci.

 TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN  

Sejmik Wielkopolski

– W okręgu nr 4 : Konin – Koło – Słupca –Turek w którym kandyduję, przemiany gospodarcze najbardziej dotknęły powiat Turecki, gdyż zlikwidowano cały przemysł. Wobec niniejszego rejon ten wymaga szczególnego wsparcia finansowego i inwestycyjnego dla tworzenia miejsc pracy.

– Wykorzystać w całości otrzymane środki finansowe UE do wdrażania wszelkich programów, zwłaszcza tworzące miejsca pracy.

– W pierwszej kolejności władze państwowe – samorządowe mają obowiązek umożliwić swoim rodakom – przymusowo wywiezionym na wschód – powrót do swojej Ojczyzny. Dopiero później podjąć decyzję co do możliwości przyjęcia imigrantów. Obecnie wyrażamy sprzeciw wobec masowemu, niekontrolowanemu sprowadzaniu do Polski imigrantów.

– W zakresie gospodarki wspieranie infrastruktury biznesu dla lokowania inwestycji przemysłu rolno – spożywczego w wykonaniu nowoczesnej Polskiej Spółdzielczości Rolniczej – co da w województwie tysiące miejsc pracy.             To Europa wzięła przykład z Polskiej Spółdzielczości, gdzie doskonale funkcjonuje.  Musimy ją odbudować, bo tylko Spółdzielczość rozwiąże nam szereg problemów. Rozwijanie eksportu dla wytworzonych dóbr. Wspierać projekty władz Samorządowych. Dążyć do zrównoważonego rozwoju całego województwa.

– W rolnictwie zatrzymać dalszą likwidację rodzinnych gospodarstw rolnych, dla zapewnienia społeczeństwu zdrowej żywności. Odchodzenie od produkcji wielkotowarowej – wątpliwej jakości – na rzecz rodzinnych gospodarstw. Polska całkowicie wolna od GMO.  W produkcji rolnej i przetwórstwie rolnym stosować racjonalnie środki chemiczne – mając na względzie jakość zdrowotną produktu. Wprowadzić zakaz przerabiania zdrowej żywności w biogazowniach. Z uwagi na występujące susze, dla zwiększenia  wilgotności ziemi i zwiększenia wydajności plonów, koniczne jest stosowanie retencji wody.  Dążyć do wyrównania dopłat w rolnictwie, w porównaniu do sąsiednich państw UE. Tylko nowoczesna Polska Spółdzielczość Rolnicza rozwiąże dzisiejsze problemy rolników.

– W zakresie służby zdrowia ważna jest szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, leczenie poprzez : zdrowe żywienie, higienę życia, odpoczynek, kulturę, sport , ergonomię pracy, bhp itp.. Zabezpieczyć środki finansowe do sprawnego funkcjonowania  leczenia chorych. Wprowadzić dobrowolność  dodatkowych szczepień. Stosować szczepionki tylko naukowo sprawdzone o ich nieszkodliwości dla zdrowia człowieka. W leczeniu chorych wykorzystywać  najnowsze naukowe osiągnięcia medycyny. Zapamiętajmy, taniej i przyjemniej  stosować profilaktykę jw., niż cierpiąc leczyć chorobę.

– Szkolnictwo ma wymiar szczególny, bo taka będzie Rzeczpospolita Polska, jakie jej młodzieży chowanie. Program nauczania ma wyczerpująco uwzględniać m.in. naszą historię, tradycję, kulturę itd.  Szkoły ponadpodstawowe  muszą współpracować z przemysłem dla zapewnienia wykwalifikowanych kadr pracowniczych. W nauczaniu stosować innowacyjność  i  najnowsze osiągnięcia myśli technicznej.

– Środowisko ma być przyjazne dla człowieka. Pojawiające się w ostatnich latach susze stwarzają dla człowieka poważne zagrożenie, i każdy wie, że bez wody nie ma życia. Dlatego musimy stosować retencje wody. By zmniejszyć zaśmiecanie środowiska należy pilnie wprowadzać nowoczesne technologie produkcji opakowań biodegradalnych i stosować je w codziennym użytku. Stosować nadzór z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Promocja działań proekologicznych.

– Wspieranie szeroko pojętej kultury oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki.

– Kreować politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.  W tym, prowadzić  wykaz obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie, korzystając z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Z zakresu transportu koordynacja komunikacji publicznej o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy.

 – W temacie infrastruktury koordynacja realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, współdziałanie przy opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich. Realizacja zadań z zakresu drogownictwa, ruchu drogowego, energetyki i gazownictwa.

Eugeniusz Maciejewski

W 100 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH, Tuliszków 8.10.2018 r.

W ramach 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 8 października 2018 r. w Tuliszkowie pow. Turek odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy Batalionów Chłopskich w 78 rocznicę powstania tej organizacji zbrojnej. Żołnierze Batalionów Chłopskich podejmowali walkę o niepodległość  naszej ojczyzny z okupantem hitlerowskim, a następnie z reżimem komunistycznym. Nadszedł czas, by oddać hołd nieugiętym, niepokonanym kobietom i mężczyznom z Batalionów Chłopskich i upamiętnić ich zasługi .  Po Mszy Świętej odprawionej za Ojczyznę w kościele parafialnym Św. Wita w Tuliszkowie uczestnicy tego święta przeszli pod pomnik Tadeusza Kościuszki, by oddać hołd za patriotyczną postawę i wyrazić szacunek do ogromu ofiar ludności wsi Polskiej. W Święcie Żołnierzy Batalionów Chłopskich uczestniczyła delegacja PIAST – JMEN.

 

DOŻYNKI PREZYDENCKIE OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO PLONÓW Spała 16.09.2018r

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 2018

 

Delegacja PIAST – JMEN z Prezesem Eugeniuszem Maciejewskim w dniu 02 września 2018 r. uczestniczyła  w Ogólnopolskim Narodowym Dziękczynieniu Bogu za plony na Jasnogórskim szczycie z Błogosławieństwem wieńców żniwnych,  z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.  Na zakończenie słowo przekazał bp Edward Bałogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy.

DOŻYNKI GMINNO – MIEJSKO – PARAFIALNE w Słodkowie gm. Turek dnia 26 sierpnia 2018 r.

 

Zarząd Powiatowy Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” w Turku uczestniczył w uroczystościach Dożynkowych, jednakże organizatorzy  Święta Plonów – wójt, burmistrz – nie pozwolili Przewodniczącemu Związku wystąpić i przedstawić problemy rolników oraz złożyć życzenia w dniu ich święta. Ocenę tego faktu pozostawiam wyborcom.

 

UROCZYSTOŚCI 15 SIERPIEŃ 2018r.

 

PIAST – JMEN uroczystości 15 sierpnia 2018 r. tj. 98 rocznicę Cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego i WNMP obchodził na Jasnej Górze w Częstochowie.

DZIEŃ  WALKI  I MĘCZEŃSTWA  WSI  POLSKIEJ

Święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 12 lipca 2018 r.  po raz pierwszy na terenie powiatu Tureckiego odbyło się w Gminie i M. Dobra. Ustawę wprowadzającą ową ideę w życie podpisał Prezydent Andrzej Duda. Święto to jest formą upamiętnienia ludności wiejskiej wymordowanej w czasie II Wojny Światowej, ofiar rzezi  dokonanej przez banderowców na kresach wschodnich, wysiedlanych chłopów, bezimiennych bohaterów tamtych tragicznych czasów.

100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI – DZIEŃ POKUTNY w GIETRZWAŁDZIE

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  PIAST – JMEN uczestniczył 30 czerwca 2018 r. w Gierzwałdzie w Dniu Pokutnym pod hasłem:

„ OD WOLNOŚCI WEWNĘTRZNEJ – DO WOLNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ „

 

PIASTOWIE NA PROTEŚCIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA GRADOWO gm. PIOTRKÓW KUJAWSKI 13 czerwca 2018

W geście solidarności  PIAST – JMEN  uczestniczył w proteście mieszkańców gm. Piotrków Kujawski we wsi Gradowo woj. kujawsko – pomorskim  oraz mieszkańców sąsiednich terenów, jak i woj. wielkopolskiego i łódzkiego.

Tematem spotkania była omawiana „katastrofa ekologiczna na Kujawach”  spowodowana odwodnieniem terenu przez pobliską kopalnię węgla brunatnego, czego dowodem są usychające drzewa. Reportaż – po stronie prawdy – prowadziła TV TRWAM oraz TV Bydgoszcz  i TV Toruń.

PIAST – JMEN przedstawia pogląd, że dobra natury – przyrody muszą służyć człowiekowi. Jednakże musi to być gospodarka racjonalna. Kopalnia musi ponosić wszystkie koszty, w tym skutków degradacji i ochrony środowiska.  Wydobywając węgiel  brunatny w tym miejscu odprowadzana jest woda osuszając pobliski teren. Decydenci muszą zdawać sobie sprawę, że bez węgla można funkcjonować, a bez wody nie ma życia ! Dlatego musi być ściśle przestrzegana zasada retencji wody !!! , by skutki degradacji środowiska były jak najmniejsze !. Natomiast rolnicy muszą otrzymywać odszkodowania za straty w mniejszej wydajności plonów na odwodnionych terenach. By była zachowana prosta zasada  „wilk syty i owca cała”.

PREZES

PIAST – JMEN

E. Maciejewski

 

ALTERNATYWA DLA NARODU POLSKIEGO !!

Alternatywa dla Narodu Polskiego

II Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień, Warszawa 2 czerwca 2018

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów popiera i brał udział w II Międzynarodowym Proteście  Przeciw Przymusowi szczepień dnia 2 czerwca 2018 r. w Warszawie.

PIAST – JMEN opowiada się zdecydowanie za poszanowaniem prawa obywateli do decydowania o swoim i swoich dzieci zdrowiu we własnym zakresie  – zwłaszcza gdy są wątpliwości w stosowaniu jakichkolwiek metod czy środków !.

Skoro jest   RYZYKO   musi być   WYBÓR  !!!   STOP  NOP  !!!

 

PROTESTY ROLNIKÓW 23. 05. 2018r. Warszawa

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów POPIERA PROTESTY ROLNIKÓW – 23 maj 2018 !!!
PIAST – JMEN RÓWNIEŻ MÓWI ZDECYDOWANE NIE DLA HANIEBNYCH PRAKTYK – GDZIE SPROWADZANE PRODUKTY ROLNE Z ZAGRANICY SĄ PRZEPAKOWYWANE W POLSKIE OPAKOWANIA I SPRZEDAWANE JAKO KRAJOWE, – BRAK ZRÓWNOWAŻONYCH DOPŁAT w UE STAWIA POLSKIEGO ROLNIKA NA POZYCJI PRZEGRANEJ !, IMPORT MILIONÓW TON ROŚLIN GMO POWODUJE BRAK RYNKU ZBYTU NA NASZE PRODUKTY !, A CO GORSZE NARÓD POLSKI JEST KARMIONY ŻYWNOŚCIĄ WĄTPLIWEJ JAKOŚCI. TO SPRAWA NIE TYLKO ROLNIKÓW ALE CAŁEGO NARODU !!!!!!!!!!
ROLNIKU ! WYSŁUCHAJ ALTERNATYWY : na www.piast-jmen.pl PIASTOWIE MAJĄ ROZWIĄZANIA – ZAPRASZAMY !

IV KONGRES OPZZR i OR, WARSZAWA 3 LUTY 2018

WYSTĄPIENIE; IV KONGRES OPZZR i OR

 

OŚWIADCZENIE dot. NIEMIECKICH OBOZÓW ZAGŁADY

Oświadczenie dot. Niemieckich Obozów

OŚWIADCZENIE dot. HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Oświadczenie dot. hodowli zwierząt fujterkowych

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2017r

RODACY niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,
Przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia,
Żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok 2018 obdaruje Was,
Pomyślnością i szczęściem.

Zarząd

PIAST-JMEN

36 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

WARSZAWA 13 GRUDNIA 2017 r.

 

Zarząd Krajowy PIAST-JMEN 99 rocznicę odzyskania Niepodległości świętował w Warszawie uczestnicząc w Marszu Niepodległości.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – DEMONSTRACJĄ PATRIOTYZMU !

 

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości członkowie PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów udali się do Warszawy, by w Marszu Niepodległości wspólnie z tysiącami Polaków z całego kraju świętować radość z odzyskanej przed laty wolności i suwerenności oraz okazać patriotyzm, cześć i chwałę bohaterom. Przed Marszem były przemówienia organizatorów oraz gości  m.in. z Wielkiej Brytanii, Węgier, którzy podkreślali i dziękowali Polakom za wkład w zahamowaniu napływu imigrantów do Europy. Następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego Marsz Niepodległości ruszył po godz. 15.00 z Ronda Dmowskiego pod hasłem „My Chcemy Boga”, Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego na Błonie Stadionu Narodowego.  Udział brały : rodziny z dzieci, po osoby starsze, z przewagą młodego pokolenia, radośnie, z uśmiechem na twarzy, śpiewając i wznosząc różne okrzyki np. „duma, duma narodowa duma”, „cześć i chwała  bohaterom”, „ idzie, idzie nowe pokolenie”, „niesiemy Polsce odrodzenie, my nowe pokolenie”, „my chcemy Boga”. Las biało-czerwonych flag, odpalane race i petardy dodawały splendoru, wiele emocji i niezapomnianych radosnych  wrażeń. Niestety były przypadki, że w Marszu przemieszczały się osoby z zasłoniętymi twarzami. Było słychać sporadyczne okrzyki psujące radosną atmosferę jak  np. „raz sierpem, raz młotem ……….”, „a na drzewach zamiast liści ……….”. Te zachowania były marginalne – wobec ok. 100.000,- uczestników – i prowokacyjne. Przecież to są hasła, które słyszały dzieci, a teraz młode pokolenie od swoich rodziców m. In. od obecnej totalnej opozycji, która te hasła stosowała przed przemianami ustrojowymi.  Więc jak nauczyli, tak teraz mają. To hasła, które nigdy nie miały zastosowania i nie będą miały, a są tylko emocjonalnym wykazaniem niezadowolenia z wielu spraw np. wyjazdy z kraju za chlebem itd. Nie słyszałem, ani nie widziałem haseł antysemickich. Na zakończenie przy stadionie były przemowy, w tym bohaterów wojny, odśpiewano pieśń Bogurodzica i Rotę. Publicznie podjęto zobowiązanie, iż ROTA będzie hymnem Marszu Niepodległości. Ucieszyło mnie to ogromnie, bo ROTA jest też hymnem PIAST – JMEN. Więc wszystkie osoby  patriotycznie nastawione dla naszej umiłowanej Ojczyzny zapraszamy do wspólnego działania w nowej alternatywie PIASTÓW. PIAST – JMEN odcina się od wszelkich zachowań  niezgodnych z prawem podczas marszu. Ocena Marszu Niepodległości stosowana obecnie przez totalną opozycję powszechnie publikowana jest haniebna, dająca pożywkę dla mediów zagranicznych i „elit brukselskich”, które mają negatywny wpływ na idee narodowościowe. Insynuacje Grzegorza Schetyny, że to zachowania prowadzące wprost do nazizmu – są przerażające. Natomiast Radosław Sikorski przeszedł samego siebie oceniając Marsz Niepodległości : Polska to kraj „tępych antysemitów i nacjonalistów. Takie wypowiedzi generalizują marginalny problem, a każda generalizacja szkodzi narodowi i Polsce. Pytam, czy zachowanie pojedynczej osoby, lub grupki osób przekreśla daną organizację, grupę zawodową, społeczną, czy naród. Kto tu sieje mowę nienawiści ??? . PIASTOWIE czują się znieważeni i będą stosowane pozwy do Sądów. W mojej ocenie Marsz Niepodległości, Warszawa 2017 – za wyjątkiem marginalnych prowokacji – był radosną manifestacją wolności, suwerenności i patriotyzmu !.

 

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 

Propozycje do zmian w Ordynacji Wyborczych

Zmiany-do-Ordynacji-Wyborczej (1)

PIATOWIE na granicach POLSKI w modlitwie różańcowej za dobro OJCZYZNY i ŚWIATA. 07 październik 2017 r.

PIAST – JMEN i ZZR ”OJCZYZNA” NA DOŻYNKACH DIECEZJALNO – POWIATOWO- GMINNYCH w STARYM MIEŚCIE pow. KONIN 10.09.2017

DOŻYNKI POWIATU TURECKIEGO w GMINIE BRUDZEW 2017r.

ORGANIZATOR DOŻYNEK STAROSTA – PSL –  ZAPOMNIAŁ O TRADYCJI, OBYCZAJACH I ZWYCZAJACH ŚWIĘTA PLONÓW SKORO NIE UDZIELIŁ GŁOSU PRZEWODNICZĄCEMU ZARZĄDU POWIATU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW „OJCZYZNA” W TURKU.  TO KOLEJNY DOWÓD JAK PSL – PARTIA CHŁOPSKA TRAKTUJE ROLNIKÓW, NAWET W DNIU ICH ŚWIĘTA.. OCENĘ TEGO FAKTU POZOSTAWIAM WYBORCOM !!!  PIAST-JMEN JEST ALTERNATYWĄ W NADCHODZĄCYCH WYBORACH.

PONIŻEJ TREŚĆ PRZEMÓWIENIA.

Dożynki Powiatu Tureckiego w gm. Brudzew 2017r…

 

UROCZYSTOŚĆ POD HASŁEM „DZIĘKCZYNIENIE w RODZINIE” w SANKTUARIUM NMP w TORUNIU 02 września 2017 r.

UROCZYSTOŚCI 31 SIERPNIA ORAZ 1 WRZEŚNIA 2017 W GDAŃSKU

UROCZYSTOŚCI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W 37 ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH 1980 i 78 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – PIASTOWIE OBCHODZILI W GDAŃSKU

 

PIAST – JMEN NA UROCZYSTOŚCI 300 – LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ NA JASNEJ GÓRZE 26 sierpnia 2017 r.

UROCZYSTOŚCI 15 SIERPIEŃ 2017r. w LICHENIU

PIAST – JMEN uroczystości 15 sierpnia 2017 r. tj. 97 rocznicę Cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego i WNMP obchodził w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

 

TEZY PROGRAMOWE – AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2017r.

TEZY-PROGRAMOWE-AKTUALIZACJA-SIERPIEŃ-2017 

OŚWIADCZENIE w sprawie reformy sądownictwa.

 OŚWIADCZENIE w sprawie reformy sądownictwa.

Społeczeństwo źle ocenia funkcjonowanie wymiaru  sprawiedliwości. Ok. 80 % ludzi niezadowolonych oczekuje poprawy tej sytuacji. Proponowane zmiany w sądownictwie są już stosowane w państwach UE np. w Niemczech. Reformy w wykonaniu PO i PSL to zniszczona rodzima gospodarka, banki, a miliony robotników na bruku i ich emigracja za chlebem !!!  Czy wówczas wymiar sprawiedliwości stanął w obronie  likwidowanych miejsc pracy ?. Reformy proponowane przez obecny rząd tych zagrożeń nie niosą. Dlatego dziwią  protesty w wykonaniu PO, Nowoczesnej, PSL i innych prowadzące wręcz do puczu i poniżania autorytetu Polski w świecie. Polska zajmuje 2 miejsce w UE pod względem liczby sędziów. Mamy 10 tysięcy sędziów, podczas gdy dwa razy większa Francja ma ich 5 tys. Nakłady finansowe na sądownictwo klasyfikują nas na 2 miejscu w UE, a czas orzekania klasyfikuje nas na 2 miejscu, ale od końca ! Mając na uwadze powyższe oraz oczekiwania narodu Polskiego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów jest za gruntownym  przeprowadzeniem reform w WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI.

 

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

PROTEST PRZECIWKO UPRAWOM ROŚLIN GMO w POLSCE I PETYCJA DO MARSZAŁKA SEJMU

P R O T E S T

Protest przeciwko GMO

Petycja do Marszałka Sejmu M.Kuchcińskiego

Petycja w sprawie GMO

13 MAJA TO ŚWIĘTO PIAST – JMEN – DZIEŃ OCALENIA JP II i OBJAWIEŃ W FATIMIE – OBCHODZONE w KOŚCIELE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w OBRZĘBINIE w 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH

2-3 MAJA OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI I KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

PISMA DO RZĄDU RP PRZECIWKO PRACOM USTAWOWYM UMOŻLIWIAJĄCYM UPRAWY ROŚLIN GMO w POLSCE

 

PISMO PIAST-JMEN do PREMIER B.SZYDŁO

 

PISMO ZRR OJCZYZNA do PREMIER B.SZYDŁO

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

SKŁADA ZARZĄD KRAJOWY 

PIAST – JMEN

OBCHODY 77 ROCZNICY PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

I BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH w TURKU

Boże Narodzenie 2016 rok

chinka

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017

ŚWIĘTO PLONÓW pow. TURECKIEGO w KACZKACH ŚREDNICH, dn. 04.09.2016 r

Główny organizator dożynek Starosta – członek partii chłopskiej PSL –  nie pozwolił wystąpić Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” w Turku, aby przekazać zgromadzonym parę zdań w temacie rolnictwa i złożyć życzenia rolnikom w dniu ich Święta Plonów.

Poniżej podajemy  treść przygotowanego przemówienia :

 

PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE

Szanowni Rolnicy, Przedstawiciele Władzy, Przedstawiciele Kościoła, Panie, Panowie.

ZZR „Ojczyzna” w naszym powiecie działa już 4 lata.    Braliśmy udział w protestach rolniczych, kierujemy pisma do Ministra Rolnictwa, organizujemy kolonie dla dzieci, itd..

Jeśli chodzi o minione protesty, zainteresowanie miejscowych rolników było znikome. Kierowane pisma do MR poprzedniego rządu i obecnego nie znajdują odpowiedzi. Organizowane przez ZZR „Ojczyzna” kolonie letnie dla dzieci głównie rolników nie wykazują zainteresowania  władz samorządowych, aby wesprzeć finansowo dzieci ze swoich gmin, by więcej mogło skorzystać z tej formy wypoczynku. Nawiasem mówiąc gmina Tuliszków i Władysławów w ogóle nie pokryła kosztów dowozu swoich dzieci na kolonie w 2014 r i z tym mamy problemy do dnia dzisiejszego. W tym roku na 50 miejsc na kolonie, tylko 20 dzieci było z naszego powiatu, a pozostałe miejsca wykorzystały dzieci z powiatu Konin, Kalisz, Pleszew, Poddębice.

Polityka rolna musi być tak prowadzona, aby mogły funkcjonować gospodarstwa : małe, średnie i wielkoobszarowe. Wiadomo, że małe rodzinne gospodarstwa to perła Polskiego rolnictwa produkująca zdrową żywność. Takie gospodarstwa muszą się rozwijać, a nie zwijać !!! To w czasach socjalizmu nie zniszczono rodzinnych gospodarstw, a teraz w wolnej Polsce nie możemy do tego dopuścić !!! Zabrano nam przemysł, handel, banki, to uratujmy choć rolnictwo ! To jest sprawa nie tylko rolników !, ale nas wszystkich !, bo każdy powinien jeść zdrowe produkty !!! , bo zdrowa żywność, to zdrowe społeczeństwo !!!. Pytam, gdzie są politycy, instytuty żywienia i sanitarne, PIH – aby społeczeństwo miało do dyspozycji zdrową żywność!. Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić społeczeństwo, więc nie powinniśmy sprowadzać do naszego kraju roślin wątpliwej jakości, czyli GMO. Jako związkowcy jesteśmy  przeciwni takim praktykom !!!.   Już kuriozalny jest fakt, gdzie buduje się biogazownie zasilane zdrowymi Polskimi roślinami, a sprowadzane z zagranicy rośliny GMO przeznacza do karmienia zwierząt i ludzi. To jest chore !!!. Jak można spalać zdrową żywność na energię, skoro Polska węglem stoi !  Stwórca to widzi i już teraz poprzez suszę spala nam żywność na polu, aby człowiek się opamiętał.

Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją  i powiedzcie NIE !, dla praktyk szkodzących  naszemu Narodowi i Ojczyźnie.

Aby wszelkie nieprawidłowości eliminować społeczeństwo musi mieć alternatywę polityczną. Na szczęście taka alternatywa  jest organizowana i jest nią : PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów – wykorzystajmy TO !!!

 Współczesny rolnik powinien wczuć się w powiedzenie swoich ojców „Chłop potęgą jest i basta”

Przekazuję wszystkim serdeczne pozdrowienia i życzę wszelkiej pomyślności z okazji Święta Plonów.

Dziękuję ! Szczęść Boże !

                                                                                                                 Przewodniczący

ZZR „OJCZYZNA”

w  TURKU

Eugeniusz Maciejewski

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży – Kraków 26-31 lipca 2016r

to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to – PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to – JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej
wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to – życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

UROCZYSTOŚCI 15 SIERPNIA 2016 r.

PIAST – JMEN uroczystości 15 sierpnia 2016 r. tj. 96 rocznicę Cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego i WNMP obchodził w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Obchody Świąt to czas do refleksji, pamięci o przeszłości, a nade wszystkim wyciąganie właściwych wniosków z lekcji historii.
Naród, który traci pamięć o swoim DZIEDZICTWIE przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium !!!

13 MAJA 2016r I ŚWIĘTO PIAST-JMEN

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI.

 

ZARZĄD KRAJOWY PIAST-JMEN W 225 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ZŁOŻYŁ KWIATY POD POMNIKIEM ORŁA BIAŁEGO W TURKU.

2 MAJA -ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIAST-JMEN OBCHODZIŁ W TURKU.

1 MAJA PIAST-JMEN NA UROCZYSTOŚCIACH Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ W KALISZU.

PISMO DO PANI PREMIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Turek 19 kwietnia 2016 r
L.dz. P-J/7/2016

P   A   N   I

BEATA SZYDŁO

P R E M I E R

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Zarząd  Krajowy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów mając na względzie szeroko pojęte dobro zagłębia węgla brunatnego Konin – Koło – Turek, zwraca się z prośbą o ujęcie w projektowanych planach strategicznych rozwoju narodowej gospodarki, sektora paliwowo – energetycznego naszego regionu tj. nowe odkrywki węgla brunatnego  – Piaski, Siąszyce, Grochowy   –  i nowy blok energetyczny w Turku.

Za uruchomieniem powyższych inwestycji przemawiają  następujące czynniki :

– wykształcony dotychczas potencjał ludzki ,

– istniejący park maszynowy,

– zatrudnienie do 3 tysięcy osób,

– zapewnienie pracy do 40 lat,

– zapewnienie energii  cieplnej dla miasta Turku,

– niski koszt wytwarzania energii elektrycznej,

– po wykorzystaniu węgla  powstaną zbiorniki wodne, które okazują się konieczne w nadchodzące

lata deficytów wody !

W imieniu  mieszkańców i własnym  prosimy o uwzględnienie powyższych celów strategicznych w planach  narodowej gospodarki.

Otrzymują :

 1. Poseł Ziemi Turkowskiej                                        PREZES
 2. Ryszard Bartosik                                                      PIAST – JMEN
 3. Starosta Powiatu Turek Mariusz Seńko               Eugeniusz Maciejewski

JUBILEUSZ 1050 – lecia CHRZTU POLSKI

Gniezno 14 kwietnia 2016 r

Poznań 15-16 kwietnia 2016 r

Nasi przodkowie – Piastowie przez te minione stulecia ukształtowali nam wartości, kulturę i tradycję. Aby to Dziedzictwo Narodowe zachować i umacniać, właśnie w kolebce Piastów powołano nową alternatywę PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. To Dziedzictwo wyraźnie akcentujemy w swoim programie.  W nazwie PIAST nawiązujemy do początków i kontynuacji państwa Polskiego, a w nazwie Jedność Myśli Europejskich Narodów podkreślamy teraźniejszość w zakresie współpracy, wzajemnego szacunku i pokoju.

PIASTOWIE – aby osiągnąć sukces musimy się jednoczyć, zakładając struktury w całym kraju, bo jeśli nie PIASTOWIE, to KTO ??? PIASTOWIE  będą mądrzy i będą gospodarzami w swoim kraju, albo niewolnikami drugich !

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Gniezno – Uroczystości Jubileuszu w Bazylice Prymasowskiej

 

 

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU W POZNANIU

 

PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 10 KWIETNIA 2016R

PISMO DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

PIAST -JMEN                                                                 Turek, 22 marca 2016r

Zarząd Krajowy

w Turku

 

 

L.dz. P-J/5/2016                                                                P  A  N

      Krzysztof Jurgiel

         Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów mając na względzie szeroko pojęte dobro naszego Narodu wskazuje na pilne kierunki działań w sektorze rolnictwa.

Dotychczasowa polityka rolna w wykonaniu PO i PSL zmierzała do ekonomicznej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych.

To socjalizm nie zniszczył małych gospodarstw, a teraz w wolnym kraju nie możemy do tego dopuścić !.  Wiadomo, że małe gospodarstwa to perła Polskiego rolnictwa, produkująca zdrową żywność. To jest sprawa nie tylko rolnictwa, ale całego społeczeństwa, bo każdy jeść musi. Kuriozalny jest fakt, gdzie buduje się biogazownie zasilane zdrowymi Polskimi roślinami, a sprowadzane z zagranicy rośliny GMO przeznacza do karmienia zwierząt i ludzi. To jest chore !!!. Jak można spalać zdrową żywność na energię, skoro Polska węglem stoi !

Zdrowa  żywność, to zdrowy Naród !!!

Aby zapobiec powyższym zagadnieniom prosimy podjąć starania m. in. w zakresie :

– Polska całkowicie wolna od GMO,

– rozwój przemysłu rolno – spożywczego,

– rozwój eksportu,

– produkcja drobnego taniego sprzętu dla małych gospodarstw,

– zrównanie dopłat w całej UE.

Prosimy o wdrożenie powyższych celów do realizacji, za co z góry dziękujemy.

 

Do wiadomości :

Jarosław Sachajko                                                                                 PREZES

Przewodniczący Sejmowej Komisji                                                 PIAST – JMEN

Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                          Eugeniusz Maciejewski

 

 

Apel do Wyborców 12.12.2015r

W społeczeństwie krąży powiedzenie, że nadal toczy się wojna Polsko – Polska. Rodacy musimy w końcu zrozumieć, że to nie jest wojna Polsko – Polska, lecz wojna mniejszości narodowej, która chorobliwie dzieli społeczeństwo na dwie części.

Naród rozdwojony, skłócony i osłabiony może runąć. Tylko w jedności, mądrości i miłości jest siła. Polakom nie kłótni i podziałów trzeba, lecz pracy i chleba !.

Partia, która otrzymuje mandat wyborców do rządzenia, ma prawo skutecznie to czynić. Aby szybko wprowadzić Polskę na drogę postępu i rozwoju gospodarczego muszą być usuwane wszelkie bariery, wprowadzając nowe ustawy w myśl zasady, ustawy zmienia się ustawami – innej drogi nie ma. Obecne odcinanie ryjków od koryta boli, tym bardziej, że PiS  robi to szybko bez znieczulenia i dlatego taki kwik w Sejmie i przestrzeni politycznej.

Minione i obecne wojny polityczne jednoznacznie wskazują, iż koniecznie musi dojść do władzy nowa partia polityczna i zaprowadzić porządek w naszej Ojczyźnie. Będzie to również konieczne, gdyby  PiS nie sprostał podjętym wyzwaniom.

Obecnie przychodzi czas na PIASTÓW. Taką partią jest właśnie PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. Jako potomkowie PIASTÓW musimy wykazać czujność, odpowiedzialność i dlatego już teraz musimy tworzyć struktury nowej partii PIAST – JMEN w całym kraju. W tym miejscu należy przytoczyć pouczenia naszych ojców : „Pamiętajcie, że przed Wami nie ma wyboru, możecie być gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich”. Proszę również o wysłuchanie apelu !.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Manifestacja Wolności i Solidarności Warszawa 13.12.2015r

11 listopada 2015

Zarząd Krajowy PIAST – JMEN uroczystości w 97 rocznicę odzyskania niepodległości upamiętnił w Turku składając kwiaty pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

DRODZY  WYBORCY !!!!!

Serdecznie dziękuję za poparcie PIAST – JMEN 25 października 2015 r., oddając na mnie głos.

PIAST – JMEN to partia łącząca wszystkich Polaków, to partia przyszłości dla ludzi odważnych,

rozsądnych i odpowiedzialnych za naród i Ojczyznę.

Kto ma dobro Ojczyzny w sercu, chce mieć wpływ na politykę w kraju, chce brać udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych proszony jest o tworzenie struktur w swoim rejonie od zaraz.

Bo jeśli nie PIASTOWIE to KTO ?

PREZES
PIAST – JMEN
Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

17 września 2015r 76 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

DOŻYNKI POWIATOWE 2015 POWIAT TUREK, GMINA WŁADYSŁAWÓW

 

Wystąpienie

Witam serdecznie wszystkich Rolników, bo to dziś,  WASZE Święto Plonów.

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości i w domach.

Minęły już trzy lata, jak w naszym powiecie funkcjonuje Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”.

Braliśmy udział w akcjach protestacyjnych rolników w Poznaniu, Koninie i wielokrotnie  w Warszawie. Kierujemy  różne pisma do Ministra Rolnictwa, Premiera Rządu itd. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej (związek zawodowy rolników „ojczyzna” turek)

Organizujemy kolonie letnie dla dzieci. W ubiegłym roku skorzystało 50 dzieci , a w tym roku 25 dzieci z całego powiatu, a nawet z powiatu kolskiego.

W imieniu rodziców dzieci i własnym dziękuję  : wójtowi z Gminy Turek, Przykona i Malanów, Panu staroście Powiatu Tureckiego,  Panu Ludwikowi Greberowi – Zakład Drew Tur Słodków, Pani Krystynie Szkudlarek-Graczyk – radnej powiatowej i Panu Pawłowi Kaźmierczakowi – przewoźnikowi, za dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na kolonie oraz podziękowania za przekaz medialny dla : TV Wielkopolska,  i Turek,  net Turek, Echo  Turku.

Dzieciom, mogę powiedzieć, że na przyszły rok również kolonie będą organizowane, bo największą radością jest Wasz uśmiech.

Drodzy rolnicy, politycy , włodarze, duchowni ! ZZR”OJCZYZNA” mówi głośno i zdecydowanie  : ziemia to terytorium kraju, ziemia żywi, ziemia to matka, a matki się nie oszukuje i nie sprzedaje  w obce ręce. Dla przedsiębiorców jest instytucja dzierżawy – koniec,  kropka. Już tysiące hektarów ziemi sprzedane i gdzie były partie rządzące. Teraz słyszymy, że ma być ustawa chroniąca Polską ziemię przed wysprzedażą. Po co te kombinacje. Związki Rolnicze domagają się ustawy mówiącej wprost o zakazie sprzedaży ziemi dla obcego kapitału. Niech to wołanie poprzez Warszawę  dotrze do Brukseli. Panom z Brukseli trzeba powiedzieć jasno : wolny przepływ kapitału, za wyjątkiem ziemi. To samo prawo może dotyczyć wszystkich państw UE. Trzeba powiedzieć twardo, że  nasi Ojcowie przelewali krew za ziemię Ojczystą i my teraz jesteśmy zobowiązani to uszanować. Ponadto mamy gorący przykład KRYMU. Musimy patrzeć –  w przyszłość,  dalekowzrocznie i przyszłym pokoleniom nie stwarzać okoliczności do konfliktów .  Aby  rodzinne gospodarstwa rolne przetrwały, Polska musi być całkowicie wolna od GMO, zrównane dopłaty w całej UE i rozwój rodzimego przemysłu rolno-spożywczego.

Kuriozalne jest przeznaczanie naszej zdrowej żywności do biogazowni, a do kraju sprowadza się żywność GMO z przeznaczeniem dla żywienia zwierząt i ludzi. To jest chore, Polska leży na węglu, a żywność jest przeznaczana na energię !!!!.  Żywność, jak samo słowo mówi, służy do ż y w i e n i a, a nie do spalania !!!!   Stwórca to widzi i już ostrzega przypalając żywność na polach. Gdy braknie żywności, to szybko te zakłady będą przerabiane na węgiel, czy gaz.  Pytam !, co to za gospodarka ?, gdzie sens ?, gdzie logika ?. Wyjaśniam decydentom, że na zachodzie wymyślono biogazownie przy dużych zakładach, ale do UTYLIZACJI ODPADÓW.

Władza Polska – jak z powyższego wynika – utraciła już logikę myślenia, głowy noszą do potakiwania i dlatego gruntownie trzeba ich wymienić !!!, jak pieluchy z wiadomego powodu !!!!.     Nie ma sensu strajkować, stosować protesty uliczne, narzekać i płakać w domach, bo to i tak nic nie da !!!.

W demokracji mamy piękną „broń” w postaci kartki wyborczej, więc musimy  w 100% iść na wybory !!!!.   Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją i powiedźcie NIE, dla praktyk szkodzących naszemu Narodowi i Ojczyźnie.

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często, powtarzam – zbyt często, na wszystko się godzimy. To nie znaczy, aby nas poniżano, ośmieszano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej, poprzez przywrócenia powiedzenia naszych ojców „chłop potęgą jest i basta „ !!!!. Dziękuję, Szczęść Boże !

Przewodniczący

Zarządu Powiatowego

ZZR „OJCZYZNA”

w T u r k u

Eugeniusz Maciejewski

 

Apel do Narodu Polskiego

Wiedząc, że mniejsze partie i nowe Komitety Wyborcze będą miały określone perturbacje w celu połączenia się w jeden Komitet Wyborczy, zarejestrowałem 31 lipca 2015 r. nową partię PIAST-JMEN, aby ten proces ułatwić. Wysłałem e-maile do przywódców tych organizacji, rozmawiałem telefonicznie i bez odzewu. W dniu 27 sierpnia zorganizowałem konferencję prasową zapraszając 24 różne stacje telewizyjne i radiowe, aby przekazać wyborcom w całym kraju o powstałej alternatywie i możliwości współpracy oraz udziału nowych kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Na konferencję przybyły tylko trzy lokalne media, więc prawie całe społeczeństwo nie wie o przedmiotowej alternatywie.  Wobec powyższego i w tak krótkim czasie niemożliwe było wystawić kandydatów na posłów i senatorów, za wyjątkiem okręgu 93 do Senatu.

RODACY

PIAST-JMEN jest partią wszystkich Polaków. Dlatego –  PIAST, bo jesteśmy potomkami Piastów. Dlatego – Jedność Myśli Europejskich Narodów, bo stawiamy zdecydowanie na Europę Ojczyzn, czyli więcej wolności dla poszczególnych państw Unii, a mniej dyktatu ze strony Brukseli i jednocześnie zmniejszenie nadmiernie rozbudowanej biurokracji. PIAST-JMEN to partia głęboko ugruntowana w kulturze i tradycji naszego narodu. Program jest pronarodowy, dynamiczny tj. można go doskonalić, za wyjątkiem motta i deklaracji ideowej.

MUSIMY WRESZCIE ZROZUMIEĆ, że dotychczas rządzące partie z różnych względów nie dokonają radykalnych zmian. Wodzowie małych partii są tak zapatrzeni w siebie, że widzą tylko własny czubek nosa. Nieodpowiedzialne jest tworzenie regionalnych Komitetów Wyborczych, bo to prowadzi do głębokiego podziału społeczeństwa, niczym  „rozbicia dzielnicowego” – co już w historii przerabialiśmy. Nie ma sensu popierać różne partie „wybuchowe”, bo szybko powstają i szybko znikają.

Polska jest dużym krajem w środku Europy i musi mieć partię ugruntowaną w kulturze i tradycji, która weźmie pełną odpowiedzialność za naród i Ojczyznę. PIAST-JMEN podany na tacy, jest partią rolników, jak i robotników oraz inteligencji. Bo jako potomkowie Piastów stanowimy JEDNO. Więc wszyscy, co chcą zmian na lepsze, co chcą w przyszłości brać udział w wyborach PROSZENI SĄ DO TWORZENIA STRUKTUR PIAST – JMEN. Po co walczyć ze starym, BUDUJMY NOWE !!!. Bo jeśli nie PIASTOWIE, to kto ?.

Pełna demokracja, każdy będzie gospodarzem w swoim rejonie. Nie będzie wożenia nikogo w „teczkach” na listy wyborcze. Niech w gminach struktury tworzą w większości rolnicy, w miastach powiatowych robotnicy i inteligencja. Głęboko wierzę, że w każdej gminie i w każdym mieście powiatowym znajdzie się te parę osób, by powołać Zarządy partii. Zarządy są konieczne właśnie do organizowania wyborów, bo najsilniejszą i skuteczną bronią do zmian jest właśnie kartka wyborcza. W myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” jesteśmy skazani na tworzenie struktur od zaraz. Tym bardziej, że gdy PiS nie uzyska pełni władzy, może dojść do wcześniejszych wyborów. Ponadto mając struktury w całym kraju będziemy konstruktywną opozycją wpływając na pozytywne zmiany.

PIAST-JMEN jest partią Polaków, przez Polaków i dla Polaków. Nowo organizowana partia nie posiada dofinansowania, a wydatki do jej funkcjonowania są znaczne, dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Osoby bardziej majętne prosimy o przekazanie krótkiej informacji o organizowaniu przedmiotowej partii z podaniem strony internetowej www.piast-jmen.pl, w różnych środkach medialnych. Tylko wspólne działanie i pełna wiara w sukces przyniesie oczekiwane efekty !!!.

Dla uaktywnienia i przywrócenia wiary  ok. 60 % wyborcom nie chodzącym głosować i ok. 80 % rozczarowanych polityką, przytoczę kilka pouczających mądrości :

– Polska zostanie zniszczona nie tylko przez tych, co czynią zło, ale również przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią. Inaczej mówiąc – ten, co biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny, jak ten co je popełnia,

– nikt z nas nie może zmienić swojego wczoraj, ale każdy z nas może zmienić swoje jutro,

– tam, gdzie jest mądrość i szacunek, rodzi się obfitość, piękno i radość, a tam, gdzie jest egoizm i nienawiść, powstają zgliszcza, pustka i smutek,

– wielki mąż stanu Prymas Wyszyński wskazywał – „Polacy albo będą mądrzy, albo ich nie będzie”

– im słabsza jest organizacja państwa, tym silniej musi być zorganizowany naród, jeśli nie chce zginąć,

– nic nie tworzy przyszłości, tak jak marzenia i głęboka wiara w sukces itd..

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często na wszystko się godzimy. To nie znaczy aby nas oszukiwano, poniżano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Jeszcze raz powtórzę : po co walczyć ze starym, budujmy NOWE : PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów, jako alternatywę w następne wybory.

Proszę przekazywać innym o powstałej alternatywie. Dziękuję. Pozdrawiam.

 

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

KWIATY POD POMNIKIEM „NIGDY WIĘCEJ WOJNY” ZŁOŻYŁA DELEGACJA ZARZĄDU KRAJOWEGO PIAST-JMEN.

 

KONFERENCJA PRASOWA 27.08.2015r

http:// https://www.youtube.com/watch?v=ZdR1c31-D_0

WYBORCY

 

Na konferencję prasową PIAST – JMEN w dniu 27 sierpnia 2015 w Turku zaprosiliśmy 24(dwadzieścia cztery)różne organizacje medialne, a przybyły tylko 3 (trzy)  tj. :  TV Wielkopolska, portal internetowy i Turek oraz net Turek. Sądzę, że komentarz jest zbyteczny. Wyraźnie widać jaką mamy demokrację i wolność w naszej Ojczyźnie.

Dlatego musimy pomóc sami sobie i proszę wszystkich rodaków o przekazywanie powstałej alternatywy różnymi metodami  np. życzeń świątecznych (wszyscy wszystkim ślą życzenia) telefonicznie, SMS, e-maile. Internetowo facebook  itd.. Osoby majętne proszę o podanie informacji do mediów ogólnokrajowych, regionalnych  – króciutki artykuł z podaniem strony internetowej, aby w parę dni wiedziała cała Polska !!!.

Jest to konieczne, aby zdążyć do 15 września zarejestrować listy wyborcze w całym kraju. Wykonałem ogrom pracy z utworzeniem nowej organizacji, zarejestrowaniem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zarejestrowaniem Komitetu Wyborczego w PKW itd. z myślą m.in. dla młodego pokolenia i rozczarowanych polityką. Te dwie grupy społeczne, gdy zrozumieją historyczny moment i włączą się do działań oraz pójdą w 100 % na wybory, to PIAST-JMEN  jesienią przejmuje władzę w POLSCE !!!.  Podane jest wszystko na tacy. Teraz potrzebni są tylko chętni kandydaci na posłów i senatorów, utworzyć listy wyborcze i zarejestrować, dając wyborcą alternatywę !!!. Żeby zmienić naszą politykę na lepsze musi być dokonana wymiana obecnych partii na nowe z nowymi politykami. Obecni politycy istotnych i radykalnych zmian w kraju nie dokonają. Będą tylko dobrze mówić przed wyborami i myśleć jak przetrwać.

Oczywiście sam PIAST-JMEN tego nie dokona, dlatego kolejny raz proszę wszystkie, powtarzam WSZYSTKIE ugrupowania patriotyczne do wspólnego działania w PIAST-JMEN, zachowując swoją podmiotowość. Proszę brać przykład z lewej strony, mają  w sondażach już 8 % poparcia. Podzieleni na małe ugrupowania pozostaniemy na burcie, a pozostali odpłyną do Sejmu, Senatu i nadal będzie prowadzona polityka degradacji naszego kraju i niezrównoważonego  rozwoju społecznego.  Ja osobiście i grupa założycielska nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Pełna demokracja , nikt nikomu w „teczce” kandydata nie przywiezie. Organizujcie się w swoich okręgach wyborczych informując Pełnomocnika Wyborczego, który prześle stosowne dokumenty do rejestracji list wyborczych. Inne dokumenty są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Kto nie chce wstąpić do partii może występować jako sympatyk, pomagając członkom partii.

Czas ucieka. Zapraszamy do wspólnego działania !!!!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Uroczystości 15 sierpnia 2015r

 

Zarząd Krajowy PIAST-JMEN z Prezesem Eugeniuszem Maciejewskim uroczystości 15 sierpnia 2015 r.  tj. 95 rocznicę Cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego i WNMP obchodził w mieście TUREK. Po Mszy Św. w kościele pw. NSPJ złożono kwiaty w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Obchody Świąt Państwowych to nie tylko składanie kwiatów, ale nade wszystko wyciąganie właściwych wniosków z lekcji historii.

Jest to właściwy moment, aby przypomnieć rządzącym, że nie po to ginęli nasi OJCOWIE na różnych frontach w obronie OJCZYZNY, aby teraz sprzedawać ziemię w obce ręce !!!.