Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DOŻYNKI POWIATOWE 2015 POWIAT TUREK, GMINA WŁADYSŁAWÓW

15 wrz 2015

 

Wystąpienie

Witam serdecznie wszystkich Rolników, bo to dziś,  WASZE Święto Plonów.

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości i w domach.

Minęły już trzy lata, jak w naszym powiecie funkcjonuje Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”.

Braliśmy udział w akcjach protestacyjnych rolników w Poznaniu, Koninie i wielokrotnie  w Warszawie. Kierujemy  różne pisma do Ministra Rolnictwa, Premiera Rządu itd. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej (związek zawodowy rolników „ojczyzna” turek)

Organizujemy kolonie letnie dla dzieci. W ubiegłym roku skorzystało 50 dzieci , a w tym roku 25 dzieci z całego powiatu, a nawet z powiatu kolskiego.

W imieniu rodziców dzieci i własnym dziękuję  : wójtowi z Gminy Turek, Przykona i Malanów, Panu staroście Powiatu Tureckiego,  Panu Ludwikowi Greberowi – Zakład Drew Tur Słodków, Pani Krystynie Szkudlarek-Graczyk – radnej powiatowej i Panu Pawłowi Kaźmierczakowi – przewoźnikowi, za dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na kolonie oraz podziękowania za przekaz medialny dla : TV Wielkopolska,  i Turek,  net Turek, Echo  Turku.

Dzieciom, mogę powiedzieć, że na przyszły rok również kolonie będą organizowane, bo największą radością jest Wasz uśmiech.

Drodzy rolnicy, politycy , włodarze, duchowni ! ZZR”OJCZYZNA” mówi głośno i zdecydowanie  : ziemia to terytorium kraju, ziemia żywi, ziemia to matka, a matki się nie oszukuje i nie sprzedaje  w obce ręce. Dla przedsiębiorców jest instytucja dzierżawy – koniec,  kropka. Już tysiące hektarów ziemi sprzedane i gdzie były partie rządzące. Teraz słyszymy, że ma być ustawa chroniąca Polską ziemię przed wysprzedażą. Po co te kombinacje. Związki Rolnicze domagają się ustawy mówiącej wprost o zakazie sprzedaży ziemi dla obcego kapitału. Niech to wołanie poprzez Warszawę  dotrze do Brukseli. Panom z Brukseli trzeba powiedzieć jasno : wolny przepływ kapitału, za wyjątkiem ziemi. To samo prawo może dotyczyć wszystkich państw UE. Trzeba powiedzieć twardo, że  nasi Ojcowie przelewali krew za ziemię Ojczystą i my teraz jesteśmy zobowiązani to uszanować. Ponadto mamy gorący przykład KRYMU. Musimy patrzeć –  w przyszłość,  dalekowzrocznie i przyszłym pokoleniom nie stwarzać okoliczności do konfliktów .  Aby  rodzinne gospodarstwa rolne przetrwały, Polska musi być całkowicie wolna od GMO, zrównane dopłaty w całej UE i rozwój rodzimego przemysłu rolno-spożywczego.

Kuriozalne jest przeznaczanie naszej zdrowej żywności do biogazowni, a do kraju sprowadza się żywność GMO z przeznaczeniem dla żywienia zwierząt i ludzi. To jest chore, Polska leży na węglu, a żywność jest przeznaczana na energię !!!!.  Żywność, jak samo słowo mówi, służy do ż y w i e n i a, a nie do spalania !!!!   Stwórca to widzi i już ostrzega przypalając żywność na polach. Gdy braknie żywności, to szybko te zakłady będą przerabiane na węgiel, czy gaz.  Pytam !, co to za gospodarka ?, gdzie sens ?, gdzie logika ?. Wyjaśniam decydentom, że na zachodzie wymyślono biogazownie przy dużych zakładach, ale do UTYLIZACJI ODPADÓW.

Władza Polska – jak z powyższego wynika – utraciła już logikę myślenia, głowy noszą do potakiwania i dlatego gruntownie trzeba ich wymienić !!!, jak pieluchy z wiadomego powodu !!!!.     Nie ma sensu strajkować, stosować protesty uliczne, narzekać i płakać w domach, bo to i tak nic nie da !!!.

W demokracji mamy piękną „broń” w postaci kartki wyborczej, więc musimy  w 100% iść na wybory !!!!.   Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją i powiedźcie NIE, dla praktyk szkodzących naszemu Narodowi i Ojczyźnie.

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często, powtarzam – zbyt często, na wszystko się godzimy. To nie znaczy, aby nas poniżano, ośmieszano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej, poprzez przywrócenia powiedzenia naszych ojców „chłop potęgą jest i basta „ !!!!. Dziękuję, Szczęść Boże !

Przewodniczący

Zarządu Powiatowego

ZZR „OJCZYZNA”

w T u r k u

Eugeniusz Maciejewski