Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

GLOBALNY TRAKTAT PANDEMICZNY ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO)

4 mar 2022

W dniu1 marca 2022 r. w Genewie w Szwajcarii przedstawiciele rządów państw członkowskich WHO rozpoczęli negocjacje w sprawie „międzynarodowego porozumienia w sprawie zapobiegania i kontroli pandemii”. Umowa ma być przyjęta do 2024 r.. Ma regulować szczepienia, obostrzenia itd.. Ludzie będą stawiani wobec diabelskiej alternatywie, np. albo szczep się, albo szukaj innej pracy itp. – to podłe, to niegodziwe, to bezprawne, to bez konstytucyjne w większości państw, w tym w Polsce.

Dlatego PIASTOWIE mówią :

– PRECZ z Traktatem WHO o umiędzynarodowieniu walki z pandemią!

– PRECZ z dominacją WHO nad Polską!

– rozważyć wyjście Polski z WHO.

WHO – to prywatna firma sponsorowana przez koncerny farmaceutyczne i nie możemy pozwolić, by była wyższą władzą w naszym kraju od Konstytucji. Warto podkreślić, że zyski z „branży” pandemicznej są już większe od sprzedaży ropy. Okazuje się, że dziś to nie ropa i gaz, lecz ludzkie ciała jako króliki doświadczalne będziemy generować zyski łotrom farmaceutycznym itd.. – jeśli się na to zgodzimy.

KONIEC OSZUSTW POLITYCZNYCH ! POLSKA TO WOLNY KRAJ I WOLNI LUDZIE !

Eugeniusz Maciejewski