Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

II FORUM ORGANIZACJI PRORODZINNYCH

31 lip 2023

DOM LITERATURY, Warszawa dnia 29 LICA 2023 r.

Głównym tematem spotkania różnych organizacji prorodzinnych było omówienie zagrożeń dla dzieci wraz z wprowadzaniem w szkolnictwie nowych rozwiązań nauczania. Głównie omawiane tematy to: STOP SEKSUALIZACJI DZIECI, STOP NAUCZANIU ZDALNEMU, STOP ZAMYKANIU SZKÓŁ SPECJALNYCH, STOP EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.   W wystąpieniach poszczególnych prelegentów była wykazywana pełna troska o dobro dzieci – co ma pełne uzasadnienie w powiedzeniu Ojców naszych: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.”  Organizacja społeczno – polityczna PIAST  Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata biorąc udział w Forum w pełni poparła starania zgromadzeń prorodzinnych dla dobra POLSKICH DZIECI, gdyż PIASTÓW założenia programowe są identyczne – DOBRO DZIECI.

Na zakończenie wystosowano w tej sprawie wspólną Petycję do władz Polski.

PREZES

PIAST –JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski