Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

KONFERENCJA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH Toruń 16 luty 2019 r.

16 lut 2019

W spotkaniu uczestniczyły organizacje polityczne, stowarzyszenia, ugrupowania Polonijne, społecznicy, na czele z Janem Zbigniewem Potockim – Prezydentem II RP.  Celem była integracja i wypracowanie metod jednoczenia się.