Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

I KONWENCJA PROGRAMOWA PIAST – JMEN Warszawa 28 kwietnia 2019 r

29 maj 2019

WYSTĄPIENIE PREZESA PIAST-JMEN – EUGENIUSZ MACIEJEWSKI

WYSĄPIENIE Z-ca PREZESA KRZYSZTOF PROKOPCZYK