Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

WYSĄPIENIE Z-ca PREZESA KRZYSZTOF PROKOPCZYK

16 maj 2019

WYSĄPIENIE Z-ca PREZESA KRZYSZTOF PROKOPCZYK