Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 mar 2022

Cześć i Chwała Bohaterom walczącym na różnych frontach za wolną i suwerenną Polskę. To byli żołnierze NIEZŁOMNI, tylko w oczach wrogów byli „wyklęci”.   NIGDY WIĘCEJ WOJNY ! Dlatego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata prezentuje nową jakość w polityce opartą o drogę prawdy – uczciwości – moralności – wolności – pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, płynącej z czystego serca, dobrego sumienia, wiary nieobłudnej, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!.

Z-ca PREZESA

ROMAN ŁASZCZ