Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

NARODOWY MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY Warszawa 18 września 2022 r.

18 wrz 2022

Na Marszu w Obronie Życia i Rodziny nie mogło zabraknąć przedstawicieli organizacji społeczno – politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, gdyż naszym fundamentalnym zadaniem programowym jest m.n. dobro człowieka, ochrona życia, rodziny, narodu, opartej na historycznych wartościach cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego. Naród, to inaczej rodzina rodzin. Rodzina zdrowa moralnie i fizycznie, to zdrowe społeczeństwo, a zdrowe społeczeństwo, to  silne państwo. Patron PIASTÓW J. P. II ostrzegał nas rodaków, że „naród, który nie chroni życia od momentu poczęcia i rodziny, skazany jest w przyszłości na samozagładę”. Rodzina to fundament życia społecznego, gdzie wyrasta pierwsza wspólnota przyjaźni, miłości, kształtuje się głęboka więź emocjonalna i pierwsza szkoła umiejętności społecznych. PIASTÓW boli bardzo to, że Polska, jako sygnatariusz Konsensusu Genewskiego z 2020 roku, milczała na forum ONZ w sprawie aborcji!. Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 września 2022 r. procedowało podstępną rezolucję, według której państwa powinny promować „dostęp do bezpiecznej aborcji”. Jesteśmy – jako organizacja polityczna – zszokowani, że dyplomaci Polski w tej sprawie wstrzymali się od głosu, zamiast głosować przeciw!!! Widoczna jest dwulicowość, bo co innego mówi się w kraju, a inne stanowiska zapadają w organizacjach członkowskich. Za PIASTÓW przyjęto obecną w Polsce cywilizację, kulturę, tradycję i obecnie to dziedzictwo narodowe jakim jest Polska, PIASTOWIE mają obowiązek przestrzegać i kontynuować. Za przyzwoleniem narodu będziemy to czynić!

Eugeniusz Maciejewski