Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

OGÓLNOPOLSKIE NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI TUREK dnia 13 stycznia 2024 r.

13 sty 2024


OGÓLNOPOLSKIE NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

TUREK dnia 13 stycznia 2024 r.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Honorowych Dawców Krwi, w 
Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Obrzębinie gm. Turek, którą 
celebrował Proboszcz - Ksiądz Kanonik Stanisław Nasiński. Po Mszy Św. 
Noworoczne Spotkanie Opłatkowe odbyło się w OSP Turek.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu Krajowego PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów i 
Świata, witam bardzo serdecznie wszystkich Honorowych Dawców Krwi 
obecnych na dzisiejszej uroczystości w Turku jak i w całym kraju.

PIASTOWIE dziękują organizatorom tak doniosłego świętowana za zaproszenie.

Nie ma większej miłości, jak ktoś oddaje swoje życie dla drugiego. Krew 
to życie, więc oddając krew ratujecie Państwo życie innym  - to piękny 
CEL. W imieniu wszystkich, co otrzymali taką życiową pomoc PIASTOWIE z 
serca wszystkim dawcom krwi dziękują.

Dar krwi, to miłość, to patriotyzm, to odwaga, to wspólnota i jedność. 
JEDNOŚĆ, której nam tak bardzo potrzeba w wymiarze społecznym. Dziś 
społeczeństwo jest zbyt podzielone i skłócone, a to bardzo 
niebezpieczne. Jak drzewo rozdarte na pół od pioruna usycha, tak 
społeczeństwo podzielone i skłócone długo się nie ostoi.  Więc musimy 
robić wszystko, by nastąpiła JEDNOŚĆ NARODOWA.

Drogą do JEDNOŚCI są PIASTOWIE, Honorowi Dawcy Krwi i wiele, wiele 
innych patriotycznych organizacji. Polacy to KRÓLEWSKI SZCZEP PIASTOWY - 
mówi nam o tym ROTA. PIASTOWIE to nasze Dziedzictwo, to nasz fundament 
Narodowy - więc idźmy tą drogą ku JEDNOŚCI, byśmy stanowili JEDNO - o co 
apelował również nasz umiłowany rodak św. Jan Paweł II.

PIASTOWIE życzą Honorowym Dawcom Krwi i ich rodzinom, w pierwszej 
kolejności zdrowia, dużo radości, spełnienia wszelkich marzeń i 
oczywiście naszej wspólnej JEDNOŚCI NARODOWEJ.

Dziękuję za uwagę!

PREZES

PIAST - JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

Z-ca PREZESA

PIAST - JMENiŚ

Roman Łaszcz