Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

PATRIOTYCZNA MANIFESTACJA PRZY POMNIKU ROMANA DMOWSKIEGO W 103 ROCZNICĘ TRAKTATU WERSALSKIEGO Warszawa 25.06.2022 r.

25 cze 2022

Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Cześć i Chwała Romanowi Dmowskiemu!, w 103 rocznicę Traktatu Wersalskiego!, również Cześć i Chwała wszystkim poległym i walczącym za wolną – suwerenną Ojczyznę Polskę!!!

Roman Dmowski, to piękny wzór patriotyzmu i nacjonalizmu Polskiego, do naśladowania przez obecnych i przyszłe pokolenia Polaków.

– Ojczyzno nasza, umiłowana Polsko – jak długo jeszcze będą ginąć twoi synowie?, za sprawiedliwość, za prawdziwie wolną i suwerenną Ojczyznę! Ojczyzno nasza „Matko” – jak długo jeszcze będziemy protestować o nasze prawa i wolności. 

– Boli serce nas wszystkich, że nadal Ojczyzna nasza jest niszczona, powrót „Targowicy”, jesteśmy poniżani jako społeczeństwo. Nowe zagrożenia NWO, WHO, zamach na dobra ziemskie Polaków, wojna u progu. Boli serce, a mnie bardzo mocno, gdy słyszę, że „Polacy nie potrafią się rządzić”  TO NIEPOTRZEBNIE POWIELANE KŁAMSTWO!!! Drodzy patrioci i cała Polsko, jestem tu dziś przy pomniku R. Dmowskiego, by głośno powiedzieć i żeby poszło ECHO w świat, że POLACY, a historycznie ujmując PIASTOWIE potrafią rządzić!!! Dowodem tego jest m.in. R. Dmowski, przy pomniku którym jesteśmy zgromadzeni oddając hołd. To właśnie Roman Dmowski,  dał Polakom wspaniały dowód patriotyzmu i ogromnej troski o Polskę!!!    To dowód, – i tysiące innych – że Polak potrafi!, tylko takich patriotów brak dziś u steru władzy!!!.

– Czy wiecie Państwo, że po okrągłym stole w Sejmie było tylko 8 posłów rdzennych Polaków, a pozostali to obywatele Polski innego pochodzenia?!  To oni doprowadzili Ojczyznę do obecnego stanu. To niepojęte, żeby garstka „opętanych” zniszczyła CEL 10 milionowej Solidarności!. Dziś jest kolejny historyczny moment w dziejach Polski, by zjednoczyć wszystkie pozytywne siły społeczne i iść wspólnie do WYBORÓW – ZAPEWNE TEGO ŻĄDA OD NAS ROMAN DMOWSKI I TYSIĘCE POZOSTAŁYCH BOHATERÓW!!!. Rozproszeni NIC nie osiągniemy, zjednoczeni możemy zrobić wszystko! Na szczęście tworzą się ruchy zjednoczeniowe i proponujemy wszystkim pozytywnym grupom końcowe zjednoczenie pod skrzydła Orła PIASÓW – co zapewni Nam współzarządzanie Krajem.

– Oddając Cześć Romanowi Dmowskiemu, pokazujemy Rodakom w kraju i za granicą, że PIASTOWIE byli – są i będą, żeby młodzi poczuli się dumnie, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, co podkreśla patriotyczna pieśń ROTA, która jest hymnem PIAST – JMENiŚ. „Nie lękajcie się”, „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” – to słowa Św. J. P. II – który jest Patronem PIAST – JMENiŚ.  Nasi Bohaterowie walcząc za wolną, suwerenną Polskę nieśli na sztandarach hasło : BÓG – Honor – Ojczyzna, a dziś to hasło jest MOTTEM PIAST – JMENiŚ. Powiem tylko jeszcze jedno, a zwłaszcza do Młodych : bądźcie jak Orły szybujące nad graniami i strzeżcie swojej Ojczyzny – o co apelował do Was patriota – duchowny Bł. Kardynał Wyszyński – z mądrości których czerpią PIASTOWIE. Kochani, tak się składa, że nazwę organizacji PIASTÓW można porównać właśnie do Orła o dwóch zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to : PIAST, to nasza historia i kultura, a drugie skrzydło to : jedność, współczesność, postęp i przyszłość. Więc, to właściwa droga ku przyszłości.

   – Na zakończenie chcę mocno podkreślić, że PIASTOWIE idą DUCHEM Romana Dmowskiego i wszystkich bohaterów Polski walczących o wolną i suwerenną Polskę proponując Polakom, Europejczykom i Światu nową jakość w życiu społeczno – politycznym tj. : drogę prawdy, uczciwości i normalności, drogę wolności, suwerenności i pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI. CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary, inaczej mówiąc CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!. 

 – CZEŚĆ I CHWAŁA ROMANOWI DMOWSKIEMU I WSZYSTKIM BOHATEROM WALCZĄCYM O WOLNĄ SUWERENNĄ POLSKĘ !!!

Okrzyk : Cześć i Chwała Bohaterom  3X.    Dziękuję bardzo za uwagę!

PREZES

PIAST – JMENIś

Eugeniusz Maciejewski