Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

PETYCJA dot. USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

6 paź 2020

Petycja skierowana do Sejmu – Senatu – Prezydenta RP – Związków Rolniczych – Producentów Rolnych – Mediów, dot. Ustawy z 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.  Dnia 06 październik 2020 r.

Petycja dot. Ustawy o ochronie zwierząt.