Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Akcja protestacyjna wrzesień 2013

pieczatka-ojczyzna-1

ZWIĄZKI ZAWODOWE ROLNIKÓW „OJCZYZNA”

POWIATU TURECKIEGO UCZESTNICZYŁY W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROTESTACYJNEJ W WARSZAWIE.

W piątek 13 września, w trzeci dzień protestów, związkowcy ZZR „OJCZYZNA” wczesnym rankiem udali się  w rejon miasteczka namiotowego zorganizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przed Sejmem RP.   Był to dzień otwarty  –  z trybuną dostępną dla organizacji biorących udział w manifestacji. Odbyły się kolejne debaty z udziałem ekspertów na temat przyczyn protestów oraz na temat referendów obywatelskich.  Od godz. 16.00 scena i mikrofon został  udostępniony organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym protest. W ramach tego panelu w imieniu ZZR „OJCZYZNA” głos zabrał przedstawiciel naszego powiatu Pan Józef Jesiołowski.

 

foto1  3  2

 

1

 

W wystąpieniu podkreślił m.in. problem nadchodzących upadłości małych gospodarstw rolnych i  stanowczo wyjaśniał, iż w kraju musi być miejsce dla gospodarstw małych, średnich i wielkoobszarowych. Każdy z producentów rolnych musi mieć możliwość zbytu swoich płodów w cenach przynoszących zysk. Przestrzegał przed ewentualnym paleniem zboża w kotłowniach i sprzedaży ziemi w obce ręce. Eksponował etos Wincentego Witosa itd. Po tym wystąpieniu udaliśmy się w drogę powrotną pociągiem i przed północą byliśmy w Turku.

pieczatka-ojczyzna-2