Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Darowizny na rzecz PIAST-JMEN

DAROWIZNY NA RZECZ PIAST-JMEN

                PIAST-JMEN to partia Polaków, przez Polaków i dla Polaków, dlatego musimy wspierać się sami, aby być niezależnym.

 

  1. Łączna suma darowizny od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekroczyć w jednym roku 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Darowiznę na rzecz partii może dokonać :

–  wyłącznie osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

–  darowizny można dokonać wyłącznie za pomocą przelewu bankowego z osobistego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)

–  przelew darowizny : wystawiony na PIAST-JMEN Zarząd Krajowy w Turku, podać kwotę, tytuł wpłaty : darowizna na cele statutowe PIAST-JMEN.

Numer konta PIAST-JMEN :

BZ WBK

50 1090 1229 0000 0001 3111 3407