Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA

DEKLARACJA IDEOWA

                     – Ojczyznę stanowi – ziemia, naród, wiara, szkoła, gospodarka,

– ziemia i Ojczyzna to matka , a matki się nie sprzedaje,

– naród jest rodziną rodzin, a państwo ma obowiązek zapewnić im godne życie,

– wiara to duch narodu oparty na chrześcijaństwie, to wiara w siebie, wiara w sukces,

– szkoła to mądrość społeczna, taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodzieży chowanie,

– gospodarka rodzima, to gwarancja poprawy bytu społeczeństwa,

– nie czyń nikomu, co tobie nie  miłe,

– demokracja z zasadami moralnymi to trwały fundament Rzeczypospolitej, Unii

Europejskiej i świata.