Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Instrukcja tworzenia struktur

 I  N  S  T  R  U  K  C  J  A

TWORZENIA STRUKTUR  PIASTA – JMEN

Działania muszą być błyskawiczne w ramach tzw. zrywu społecznego. Musimy wykazać silną determinację i silną wiarę w sukces, a rzeczy niemożliwe, stają się możliwe, tj. przejęcie władzy przez PIAST-JMEN w wyborach parlamentarnych 2015 r. !!!.

Do organizowania struktur proszeni są wszyscy, a zwłaszcza osoby chcące brać udział w wyborach parlamentarnych na posłów, w wyborach samorządowych na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów.

Struktury należy organizować zgodnie ze Statutem PIASTA-JMEN i tak :                UWAGA – założyciele struktur zobowiązani są jednocześnie wypełnić deklarację wstąpienia do partii.

  1. Podstawową komórką organizacyjną jest Jednostka Koła na terenie Gminy, min. 5 (pięć) osób, Zarząd Koła : Prezes, Sekretarz, Skarbnik. Komisja Rewizyjna  : Przewodniczący, Sekretarz.
  2. Jednocześnie tworzone są Jednostki Powiatowe, min. 8 (osiem) osób, Zarząd : Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członek. Komisja Rewizyjna : Przewodniczący, Sekretarz, członek.
  3. Gdy na terenie danego powiatu w dwóch gminach powstaną Jednostki Koła, a w tym czasie nie powstanie Jednostka  Powiatowa, to członkowie tych Kół mogą utworzyć  Jednostkę Powiatową.
  4. Gdy na terenie danego województwa powstaną Jednostki Powiatowe w co najmniej trzech powiatach, to członkowie tych Jednostek powołują  Jednostkę Wojewódzką. Zarząd : Prezes, dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członkowie.  Komisja Rewizyjna : Przewodniczący, Sekretarz, członkowie.
  5. Gdy na terenie kraju powstaną Jednostki Wojewódzkie w co najmniej sześciu województwach, to niezwłocznie zostanie zwołany I Kongres PIASTA-JMEN.

W czasie tworzenia struktur należy ustalać kandydatów na posłów i s. w wyborach 2015 r. UWAGA – pełna demokracja, kandydat musi być mieszkańcem danego okręgu wyborczego, tzn. nie będzie kandydatów przywożonych w „teczkach”. Już stosujemy zasadę – JOW.

Błyskawiczność powołania struktur jest konieczna aby równolegle utworzyć listy kandydatów na posłów i zarejestrować je w Komisjach Wyborczych. Listę kandydatów w okręgu wyborczym ustalają Prezesi J. Powiatowych, współpracując z Prezesem Wojewódzkim.

O powołaniu danej struktury organizacyjnej należy w tym samym dniu powiadomić Koordynatora –  Zarząd Krajowy PIAST-JMEN email : biuro@piast-jmen.pl tel. 607983870.

                                                    PREZES

                                                        PIAST – JMEN

                                                       Inż. Eugeniusz Maciejewski