Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Pismo do Dyrektora Mleczarni Turek

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 20 luty 2014r

 

 

 

                                                                               P A N

                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                          HUBERT MONTIGNY

 L.Dz. Z/OJCZ/TUR/2/14                                                             MLECZARNI TUREK

                                                                                                Milewskiego 11

                                                                                                      62 – 700  T U R E K

 

Zarząd Powiatowy Związków Zawodowych Rolników „OJCZYZNA” w TURKU zwraca się do PANA z prośbą o podwyższenie cen skupu mleka dla małych dostawców, aby różnica w cenie w stosunku do największego dostawcy wynosiła ok. 5 gr./l

Uzasadnienie

Wiadomym jest, że ceny produktów zależą od ich jakości. Rolnik – mniejszy dostawca, 10 -15 krów, karmi je swoimi paszami, na łąkach, na powietrzu i uzyskuje mleko o dużo większych walorach smakowych i odżywczych, niż rolnik karmiący krowy tylko w oborach paszami głównie kupionymi i genetycznie modyfikowanymi. To dzięki małym producentom, po połączeniu ich mleka z pozostałą ilością daje Panu produkt dobrej jakości i zbyt na rynku. Obecne stosowanie cen skupu mleka zniechęca małych producentów i ekonomicznie dyskryminuje ich z rynku. Ponadto informujemy Pana, że w naszym powiecie zachęca się rolników do uprawy kukurydzy dla bioelektrowni powstałej w gm. Przykona. Gdy okaże się, że uprawa kukurydzy jest bardziej opłacalna, poniżani rolnicy przejdą na uprawę kukurydzy, a Pan będzie miał określone kłopoty.

ZZR”OJCZYZNA” w trosce o Pana zakład – Mleczarnie Turek , która słynie w całym świecie– i rolników, prosi o zastosowanie regulacji jak wyżej.

pieczatka-ojczyzna-2