Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Pismo do Posła Jana Szyszko

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 03 kwietnia 2014 r.

 

                                                                                         P A N

                                                                                            POSEŁ

                                                                                                           JAN SZYSZKO

L.Dz. P/TUR/3/14                                                                               ul. Wiejska 4/6/8

                                                                                                                    00 -902 WARSZAWA

Stronnictwo „PIAST” w Turku oraz Związki Zawodowe Rolników „OJCZYZNA”  Powiatu Tureckiego w trosce o dobro Narodu i Ojczyzny, popieramy akcję zbierania podpisów do wniosku o poddanie pod Referendum Ogólnokrajowe Sprawy Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi. W załączeniu przesyłamy listy z podpisami w ilości 230 podpisów.

pieczatka-ojczyzna-2