Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 12.02.2014

      pieczatka-piast

   Turek 12 luty 2014 r

L.dz. P/TUR/1/14

                                                                  P  A  N

                                                                           Donald Tusk

                                                                      PREMIER

                                                                                                Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stronnictwo „PIAST” w Turku wyraża zdecydowany sprzeciw w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Uzasadnienie : Polska ma węgiel na kilkaset lat, więc należy budować elektrownie oparte na rodzimych surowcach, wykorzystując własne technologie i swoich  specjalistów. Wówczas będzie rozwijała się nasza gospodarka, a tym samym będą powstawać miejsca pracy w kraju. Polska wzoruje się m.in. na gospodarce Niemieckiej, a tam odchodzi się od energii jądrowej. Więc skąd u Pana, Panie Premierze takie odwrotne działania gospodarcze. Prosimy nie wmawiać Polakom , że warunkują to wymagania ekologiczne. Jeżeli można wybudować spalarnie śmieci przyjazną środowisku, to tym bardziej można zbudować piece węglowe również proekologiczne.

Z naszych informacji wynika, że nie będzie społecznego przyzwolenia na elektrownie jądrowe. Więc niech Pan nie wyrzuca w błoto mld. zł. na przygotowania, bez konsultacji społecznych. Proszę zastanowić się jak kończą przywódcy, gdy działają wbrew narodu.

Prosimy bardzo o wstrzymanie realizacji przedmiotowych decyzji.

Do wiadomości :

  1. Pan Prezydent

           Rzeczypospolitej Polskiej

           Bronisław Komorowski

  1. Kluby Parlamentarne
  2. A/a

                                                                                                                   Z poważaniem :

Podpis