Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z 03.03.2014

pieczatka-piast

         Turek  03 marzec 2014 r.

L.dz. P/TUR/3/14

                                                                                                               P  A  N

                                                                                                                               DONALD TUSK

                                                                                                                     PREMIER

                                                                                                                                                Rzeczypospolitej Polskiej

 

Panie Premierze, serce pęka, łzy z oczu lecą „PIASTOM”, gdy słyszymy, że znowu rolnicy protestują w obronie Polskiej ziemi, która jest sprzedawana w obce ręce podstępem.

Jaki wstyd, żeby prosty chłop bronił Ojczystej ziemi, zamiast pracować w zagrodzie. Gdzie Pan ma administracje, organy ścigania, wymiar sprawiedliwości.

Ziemia z zasobów Skarbu Państwa powinna być już dawno rozdysponowana wśród Polskich rolników. Skoro nie mają pieniędzy, jest instytucja dzierżawy. Dlaczego samorządy sprzedają ziemię obcokrajowcom, skoro jest instytucja dzierżawy. W kraju występuje problem finansowy, a w naszym powiecie w gm. Malanów wójt sprzedał  firmie Niemieckiej ziemię w kwocie 650,- zł. za ar, a cena rynkowa ziemi przemysłowej ok. 5.000,- zł, – czy to jest normalne ?, czy to jest właściwa gospodarka ?.

Dlaczego nie proponuje się Polakom, którzy zostali przymusowo wywiezieni w głąb Rosji,  ziemi za darmo, aby wrócili do ukochanej Ojczyzny.

Jeżeli instytucje powołane do ścigania przestępstw nie odzyskają przemyconej ziemi dla obcokrajowców przez tzw. słupy, jeżeli do 2016 roku nie rozdysponuje się ziemi wśród polskich rolników, to może doprowadzić do buntu społecznego.

Zniszczony polski przemysł można odbudować, ale sprzedana ziemia, to tak, jakby Pan sprzedał terytorium naszej Ojczyzny, a tego  naród Polski i historia nie wybaczy.

Czyżby tak szybko powróciła historia sprzed II Wojny Światowej, gdzie również sąsiedzi masowo wykupywali Polską ziemię. Nie kuśmy losu i nie dawajmy w przyszłości innym państwom możliwości ingerencji w nasze terytoria, pod pretekstem obrony interesów swoich obywateli. Stwórzmy przyszłym pokoleniom spokojne życie.

Prosimy o odpowiedź. Serdecznie pozdrawiamy.

Do wiadomości :

  1. Pan Bronisław Komorowski

   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Pan Janusz Piechociński

           Prezes PSL

  1. Kluby Parlamentarne                                                                                                   Z poważaniem:
  2. A/a

          Podpis