Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Pismo do Prezesa WIR Poznań 28.11.2013 r.

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 28.11.2013

                 L.dz. Z/OJCZ/TUR/11/13

                                      P A N

                                                          Piotr Walkowski

                                                                                              Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

                                                   Golęcińska 9

                                                               60 – 626  POZNAŃ

 

ZZR „OJCZYZNA” z ogromnym niepokojem zauważa destrukcyjne zmiany w rodzinnych gospodarstwach rolnych naszego powiatu, a z posiadanych informacji również w całym kraju.

Coraz mniej widać na polach pasących się krów, obory puste – nie kwiczą świnie, w stodołach hula wiatr i fruwają wróble, w zagrodach nie pieją koguty itd..

ZZR „OJCZYZNA” w imieniu rolników pyta : dokąd zmierza obecna polityka rolna ?.

Domagamy się, aby Polska była całkowicie wolna od GMO. Rolnictwo Polskie nie może uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych, a do kraju można je sprowadzać przez co i tak społeczeństwo spożywa niepewną żywność. Więc pytamy : gdzie sens, gdzie logika ?. Ponadto rośliny GMO mają dużo większą wydajność i producenci mogą zniżyć cenę, a tym samym polski rolnik tej konkurencji nie wytrzyma. Na dodatek niższe dopłaty do naszego rolnictwa niż na zachodzie doprowadzi w najbliższych latach do jego załamania.

Obecnie, przy niezrównoważonych warunkach startowych rolników UE,  musi być stosowany w  naszym kraju nadzór służb rolnych. Aby nasze rolnictwo funkcjonowało musi mieć zapewniony zbyt na swoje płody, przy cenach choć z minimalnym zyskiem.

Ostrzegamy przed upadkiem rolnictwa, bo to przyniesie katastrofalne skutki dla naszej Ojczyzny.

W Polsce mogą funkcjonować wszystkie dotychczasowe gospodarstwa. Lecz muszą być równoprawnie traktowane. O cenie płodów rolnych musi decydować jego jakość, a nie ilość. Stosowanie niesprawiedliwych cen – jakie przedstawiłem w piśmie L.dz.  Z/OJCZ/TUR/ 1/13 z dnia 12.08.2013 r. do WIR Biura Powiatowego w Turku i do Pana wiadomości – z góry skazuje mniejszych producentów na upadłość.  Nadmieniam, że do chwili obecnej w tym temacie nic się nie zmieniło – brak skutecznej pomocy.

Zgodnie z wytycznymi UE rodzinne gospodarstwa rolne powinny się rozwijać, a nie zwijać.

 

–        2       –

 

 

 

ZZR„OJCZYZNA”  w imieniu wszystkich rolników Powiatu Tureckiego zwraca się do Pana o niezwłoczne skuteczne działania na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.

Za pomoc i współpracę z góry bardzo dziękujemy.

 

Otrzymują :

  1. Z poważaniem
  2. Przewodniczący

ZZR”OJCZYZNA”

woj. Wielkopolskiego.

  1. Gminne Koła

ZZR”OJCZYZNA”

Powiatu Tureckiego.

  1. WIR Biuro Powiatowe

w  Turku.

A/a

pieczatka-ojczyzna-2