Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

PROGRAM do realizacji w pierwszej kolejności będąc w Sejmie marzec 2021r.

PROGRAM do realizacji w I kolejności