Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży – Kraków 26-31 lipca 2016r

2 wrz 2016

to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to – PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to – JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej
wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to – życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!