Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

II KONWENCJA PIAST-JMENiŚ 15.04.2023

II KONWENCJA PROGRAMOWA PIAST – JMENiŚ

WYSTĄPIENIE

PREZESA EUGENIUSZA MACIEJEWSKIEGO

WARSZAWA 15 KWIETNIA 2 0 2 3 r.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, witam media, wszystkie organizacje i przybyłych gości.

– Nie wszyscy Państwo mnie znają, więc na początek parę zdań o sobie: pochodzę z Wielkopolski, syn rolnika, po Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracowałem w Spółdzielczości na różnych stanowiskach – tak minęło 20 lat, a drugie 20 lat w służbie mundurowej; kończąc jako starszy oficer Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładny życiorys jest dostępny na naszej stronie: www.piast-jmen.pl Dodam tylko, że Warszawa jest mi bliska, bo w obecnej Dzielnicy Wesoła służyłem w wojsku w Dywizji Kościuszkowskiej. Teraz jestem emerytem i działam społecznie. Nie mogę odpoczywać i jestem tu dziś z Państwem, bo boli serce!, boli serce!, gdy słyszę, a co gorsze gdy za granicą śmieją się i mówią, ŻE POLACY NIE POTRAFIĄ SIĘ RZĄDZIĆ!!! To nie prawda!, PIASTOWIE, czyli Polacy potrafią rządzić swoim krajem, TYLKO MUSZĄ BYĆ W SEJMIE!. Właśnie nadchodzi ta GODZINA, by tego dokonać. Nie mam doświadczenia medialnego, aktorskiego, za to będę mówił językiem skromnym, od serca. Jestem inżynierem, a u inż. liczy się CEL – PRECYZJA i DZIAŁAIE!!! To jedziemy!

– Program I Konwencji z 2019 r. jest nadal aktualny i dostępny na stronie internetowej. Na obecnej Konwencji, omówimy hasłowo najważniejsze zagadnienia, a szczególnie pragniemy poderwać – zmobilizować całe społeczeństwo do błyskawicznego działania z PIASTAMI – niczym ISKRA – przedstawiając POWAGĘ CHWILI, czyli „NASZE BYĆ I NASZE MIEĆ” i KIERUNKI ROZWIĄZAŃ TYCH ZAGROŻEŃ!!!

– Czas dzisiejszej Konwencji ma symboliczny wymiar z dwóch powodów:

1.Wiosenne Święto Wielkanocne, gdzie wiosna to nowe życie i nowe nadzieje, a Święta Wielkanocne to umocnienie naszej wspólnoty kultury Chrześcijańskiej w Jedności, przyjęcie światła poprzez ISKRĘ byśmy nie błądzili w ciemnościach codziennego życia i niech zwycięstwo DOBRA nad ZŁEM będzie inspiracją w naszym życiu.

2. Państwowe Święto Chrztu Polski, które obchodziliśmy wczoraj na Wzgórzu Lecha, w kolebce Piastów, w Katedrze Gnieźnieńskiej i przy pomniku pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego z dynastii Piastów.

– Chrzest Polski to początek państwowości Polskiej, to nasze Dziedzictwo Narodowe i warto przypomnieć – choć wszyscy wiemy – ze to już 1057 lat, jak władca Polan Mieszko I z dynastii Piastów przyjął chrzest wprowadzając Polskę w kulturę zachodnią cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego. Poprzez przyjęcie Chrztu 14 kwietnia 966 r., nastąpiło trwałe związanie się z kręgiem kultury europejskiej, co uchroniło naszych przodków od groźby przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie nowych terenów.

Święto Chrztu Polski to upamiętnienie bardzo ważnego dla Polski wydarzenia, ale i również czas do zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za nasze Dziedzictwo Narodowe i naszą przyszłość. Rodacy, to Piastowie potrafili się obronić a my teraz dezerterujemy?!

– Przechodząc do czasu współczesnego, zryw Solidarności Narodu Polskiego został po części zmarnowany i co zgotowano nam po okrągłym stole wszyscy wiemy. Kolejnym ostatnim zagrożeniem dla Narodu Polskiego jest zniszczyć w Nas Ducha Polskości. To już Caryca Katarzyna – w okresie rozbiorów Polski – pisała, że Polacy to naród waleczny, w niebezpieczeństwie zachowują się jak wściekłe wilki i zbyt dużo kosztowałoby ich SIŁOWE pokonanie. Należy więc Polaków podstępem zdemoralizować, rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność, trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali – aby gdzieś szukali arbitra, trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć Ducha!!! Itd., itd.. A co gorsze, przewidziała, że przyjdzie taki czas, gdzie SAMI sprzedadzą SWÓJ KRAJ!. To już prawie zostało wykonane!!!. Ostatnie zagrożenie, jest już realizowane również na naszych oczach i jest to NWO (Nowy Porządek Świata), gdzie nie ma miejsca właśnie dla naszych Narodowych wartości, kultury, przez Piastów przyjętych podczas Chrztu Polski. Stąd te ataki na Św. Jana Pawła II – notabene Patrona naszej organizacji PIASTÓW. Cała wspólnota Polska musi wziąć głęboko do serca ostrzeżenie – w tym kontekście –

 

 

Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego cyt. „jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego Narodu”.

Co również niebezpieczne, że w Internecie można znaleźć wypowiedzi określające Polskę jako cyt. „tu jest Polin”, a może ktoś wkrótce powie jeszcze, że „Polska, to ziemia komuś obiecana”. Mamy zniszczoną rodzimą gospodarkę, banki, ogromne zadłużenie kraju, jesteśmy okradani nie tylko z siły ekonomicznej, ale i z GODNOŚCI i przy tym wmawiają nam, że wszystko co robią, to jest dla dobra Polski i Polaków itd. NIE MA NA TO ZGODY SPADKOBIERCÓW PIASTÓW, czyli CAŁEGO NARODU POLSKIEGO !!!

– Wskazówki Carycy K. z ponad 2 wieków są precyzyjnie realizowane: Naród Polski jest rozdarty na pół, jak drzewo od pioruna, a drzewo rozdarte USYCHA!!! Jesteśmy skłóceni podzieleni, jedni mają arbitra w Berlinie i w Brukseli, a drudzy w Nowym Jorku i w Tel Awiwie. Dziś, jak za czasów zaborów musimy stanowić JEDNO, byśmy w JEDNOŚCI mogli przeciwstawić się ZŁU i uratować DZIEDZICTWO NARODOWE POLSKI!!!

Więc „NASZE OCALENIE W JEDNOŚCI”!!!

– Dlatego, na dzisiejszej Konwencji Programowej, w poczuciu odpowiedzialności za LOS NASZEJ OJCZYZNY POLSKI I NARODU POLSKIEGO Z SERCA PRZEDSTAWIAM WSZYSTKIM OBYWATELOM POLSKI organizację społeczno – polityczną PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata jako ALTERNATYWĘ dla ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO. Jak mamy podkreślić naszą POLSKOŚĆ, jak nie właśnie poprzez PIASTÓW, poprzez nasze Narodowe korzenie i to jest ZADANIE dla wszystkich Polaków!!!

– Więc zobowiązany jestem uzasadnić społeczeństwu i wszystkim społeczno – politycznym ugrupowaniom pozaparlamentarnym, antysystemowym i wolnościowym, dlaczego w nadchodzących wyborach Parlamentarnych powinniśmy wykorzystać organizację PIASTÓW do wspólnego utworzenia list wyborczych, co niniejszym czynię:

– Organizacja PIAST – JMENiŚ powstała w 2015 r., właśnie, by zjednoczyć Polaków z natchnienia Ducha, z wykorzystaniem mądrości Polskich autorytetów, bohaterów narodowych jak: Św. Jan Paweł II, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Hipolit Cegielski, Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty itd. Ich mądrości można by przytaczać w nieskończoność. Jedno z nich np. „Bez szacunku do przeszłości, nie zbudujemy właściwej przyszłości”

 

 

– Dlatego już pierwszy człon nazwy: PIAST, prezentuje tożsamość narodową Polaków, bo PIAST = POLAK – POLSKA, to nasza historia, tradycja, kultura, wartości obecnej cywilizacji – za przyczyną Piastów przyjętej. To nazwa rozpoznawalna i bliska sercu każdemu Polakowi, a tym samym łatwiej zjednoczy nas wszystkich od rolnika po robotnika do inteligenta. PIAST, to przypomnienie Polakom o ich korzeniach, a zwłaszcza dla młodzieży Polskiej, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym – co dodatkowo podkreśla ROTA – hymn PIAST – JMENiŚ. Dodatkowo Dziedzictwo PIASTÓW zostało uhonorowane Państwowym Świętem Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia – które to święto obchodziliśmy wczoraj w Gnieźnie.

– Drugi człon nazwy: JMENiŚ, mówi wprost o „Jedności” – głównie jako JEDNOŚCI naszego Narodu, której tak bardzo nam dziś potrzeba i jednocześnie akcentujemy jedność w myśleniu państw Europy jako Unia Europejska SUWERENNYCH OJCZYZN!. Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata oznacza również, że każdy NARÓD ma prawo do swoich wartości, do wolności, Suwerenności, pokoju wewnętrznego, jak i pokoju światowego. W tym określeniu jest zawarta również wartość Duchowa

– Nazwę organizacji PIAST – JMENiŚ możemy porównać do Orła Polskiego o DWÓCH zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to nasze Dziedzictwo, a drugie to współczesność, to Duch Narodu. To nazwa piękna i ponad czasowa, bo PIASTOWIE byli, są i będą, a JEDNOŚĆ MYŚLENIA narodów w sprawach OJCZYSTYCH musi być spójna i też wciąż aktualna, żywa!.

Niektórzy uważają, że nazwa zbyt długa. Wyjaśniam, że nikt nie wymaga, by nazwę organizacji mówić każdorazowo w całości. Jest skrót PJAST – JMENiŚ, lub po prostu tylko: PIAST, PIASTOWIE.

– Co ważne, w organizacji PIAST – JMENiŚ zawarte są atrybuty Dziedzictwa Narodowego Polski, które chcą nam zniszczyć, wyrwać, z zamiarem wprowadzenia NWO (Nowego Porządku Świata). Tymi atrybutami Polskości są:

1. MOTTO zaczyna się od słów: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, hasła zawartego na sztandarach Ojców naszych walczących za wolną i suwerenną Polskę.

2. Świętem PIAST – JMENiS jest 13 maj, dzień Objawień w Fatimie i dzień ocalenia Św. J. P. II, więc naszymi Patronami są: M. B. Fatimska i Św. Jan Paweł II.

 

 

3. Hymnem jest ROTA – pieśń patriotyczna Marii Konopnickiej akcentująca Duchowość i przypominająca, że jesteśmy królewskim szczepem Piastowym.

4. LOGO, kula ziemska – świat, a biało – czerwone kolory flagi Polskiej promieniują na Europę i Świat, gdzie biel to zbiór kolorów tęczy wypływające z serca Jedności i Przyjaźni, z serca Polski w świat, a czerwień to ogień – ISKRA z Polski również dla narodów świata.

5. Założenia programowe opieramy wprost o fundament Dekalogu: nie zabijaj, nie kradnij, nie oszukuj itd..

6. Proponujemy społeczeństwu nową jakość w życiu społeczno – politycznym: CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, czyli drogę prawdy, życia, rodziny, wolności, suwerenności, pokoju – wartości wypływających z drugiej części nazwy JMENiŚ.

7. Nazwa PIAST ma umocowanie w Państwowym Święcie Chrztu Polski przypadającym na dzień 14 kwietnia.

– Tak niedawno po wysłuchaniu wywiadu z Duszpasterzami, wiele okoliczności w tym wywiadzie udzielonym wskazuje na to, że DAR ISKRY z Polski prowadzi do naszej organizacji PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Istotne to, że w organizacji skupiamy kulty trzech serc: Maryi i jej Syna. Trzecim sercem, to serca wiernych, gdzie przedstawicielem już jest Św. J. P. II. To zadanie dla całej wspólnoty Narodowej, a głównie dla wierzących, by ta ISKRA z Polski się zrealizowała i była inspiracją dla Europy i świata.

– Polski Naród o tradycjach i kulturze Chrześcijańskiej nie może być „upiłowany” jakby to chcieli inni, nie może tylko się modlić za rządzących, lecz również musi być aktywny politycznie (czyli zainteresowany teraźniejszością i przyszłością), bo tylko w działaniu Bóg Błogosławi. LUDZIE SUMIENIA – o co apelował Patron PIASTÓW – z protestów ulicznych, z „pastwisk” muszą przejść do SEJMU, GDZIE WAŻĄ SIĘ NASZE LOSY „NASZE BYĆ I NASZE MIEĆ”. Bo tylko to Dziedzictwo, które ma na imię Polska, mogą zachować i pielęgnować ludzie wywodzący się z tej kultury.

W Sejmie musimy w pierwszej kolejności zrealizować „STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”

DZIESIĘĆ ZADAŃ SZTANDAROWCH DO REALIACJI – STRZAŁ W „10” PIAST – JMENiŚ

 1. CYWILIZACJA PRZYJAŹNI Nowe otwarcie PIASTÓW w polityce oparte o „CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI” – czyli

drogę: prawdy – życia – rodziny – wolności – suwerenności – pokoju. Pokoju w kraju, Europie i świecie. Cywilizacji Przyjaźni – płynącej z czystego serca,

dobrego sumienia i prawd wiary przez PIASTÓW przyjętej, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. PIASTOWIE pragną żyć w POKOJU ze wszystkimi sąsiadami i pozostałymi państwami. Dosyć już synów i córek Polski przelało krew, wycierpiało za wolną i suwerenną Ojczyznę. To paranoja, by w pocie czoła wypracowywać dobra narodowe, a później w wojnach to wszystko niszczyć, zabierając sobie nawzajem życie. Dlatego PIASTOWIE będąc u władzy wprowadzą NEUTRALNOŚĆ MILITARNĄ – wykazując posłuszeństwo „nie zabijaj”, dając pozytywny przykład narodom świata. Oczywiście z zachowaniem silnej armii w obronie koniecznej. Ze Słowiańskim Narodem Rosyjskim PIASTOWIE znajdą porozumienie, a pozostali sąsiedzi są naszymi partnerami. Żyjmy z narodami w zgodzie i pokoju!.

 1. UNIA EUROPEJSKA SUWERENNYCH OJCZYZN, PARTNERSKIE ZASADY UE suwerennych Ojczyzn, wolny przepływ kapitału, wolny przepływ ludności, koordynowana polityka energetyczna i wspólne bezpieczeństwo militarne – koniec kropka! Koniec poniżania, okradania z godności, osłabiania potencjału ekonomicznego Polski, pouczania Polaków – wszak my nie gęsi i swój język mamy! Partnerskie zasady współpracy – koniec kropka! Inaczej referendum! Ugrupowania będące obecnie w Sejmie tak licznie informują wyborców o

anomaliach wymyślanych w Brukseli, zbierają podpisy, by bronić Polskich interesów, ale nikt – w tym Konfederacja – nie stawia tematu wyjścia z UE – CIEKAWE DLACZEGO?

 1. ZMIANY W KOSTYTUCJI, NOWE PRAWO, SPRAWIEDLIWE SĄDY W Konstytucji koniecznie do zmiany: – art. 220&2, który hamuje rozwój gospodarczy, gdyż rząd Polski musi brać kredyty w bankach komercyjnych i zysk z oprocentowania zasila obce banki, – art. 104&1, drugie zdanie chroni posła, przed oszustwem wobec wyborców, – art. 85&3, zwalnia osoby o innym wyznaniu, czy zasadach moralnych, z obowiązku służby wojskowej. To niedopuszczalne, by synowie suwerena musieli walczyć, a osoby napływowe o innym morale, nie muszą! Obecne prawo tak zostało rozbudowane, że gubią się prawnicy. Dopiero

czytelne – zrozumiałe prawo pozwoli na zmniejszenie pracowników biurowych. Sądy wolne od polityki wydające sprawiedliwe wyroki. Obligatoryjne zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych – warunkiem sprawiedliwości społecznej.

 1. JAWNOŚĆ OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W PAŃSTWIE PIASTOWIE idą wypowiedzią Prezydenta RP A. Dudy, by zachować jawność osób w przestrzeni publicznej. To bardzo słuszne, bo naród Polski jako suweren ma prawo wiedzieć kto nami rządzi na szczeblu Państwowym i Samorządowym. Jawność pochodzenia takich osób do piątego pokolenia. Wówczas wyjdzie szydło z worka, kto sprawuje władzę w Polsce. Boli serce, jak słyszymy w kraju, a co gorsze, za granicą, że Polacy nie potrafią się rządzić. To nie prawda, bo PIASTOWIE potrafią, tylko muszą być w Sejmie. PIASTOWIE obywateli Polski innych narodowości traktują jak suwerena, ale musi być zachowana prosta zasada: „ja Cię bracie szanuję, ale Ty mi piasku w oczy nie syp”. Bo wśród PIASTÓW frajerów nie ma! – koniec kropka.
 1. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

W najważniejszych dla Narodu i Państwa sprawach np. likwidacja kopalń, wyjście z UE, sprzedaż dóbr ziemi itd.. Frekwencja powyżej 50 % i wynik obowiązujący do realizacji dla rządu. To Szwajcarzy nauczyli się tej metody sprawowania władzy od Polaków, jeszcze przed zaborami.

 1. STATUS POSŁA (ODWOŁANIE, UTRATA MANDATU) Jeśli poseł w czasie przed wyborczym zapewnia wyborców o swoim stanowisku w danej sprawie, za co uzyskał poparcie, a później w Sejmie głosuje odwrotnie – czym oszukał wyborców, wyborcy mają prawo go odwołać ilością głosów jak uzyskał + jeden. Utrata mandatu, gdy chce przejść do innej partii w czasie trwania kadencji. Przejść może, ale traci mandat. Wyborcy najpierw wybierają organizację z jej programem, a następnie posła z tej listy – czym również zostaje oszukany wyborca. Poseł ma pracować w Sejmie i ze społeczeństwem!.
 1. SOLIDARYZM SPOŁECZNY Nie może być tak, że jeden nadmiernie opływa w luksusach, a drugi nie ma co jeść. Dziś jeden chce oszukać drugiego, Państwo myśli jak przykrócić społeczeństwu, a społeczeństwo jak oszukać Państwo. Czy nie możemy żyć w zrozumieniu, normalnie w myśl hasła: „uczciwą pracą Polacy się bogacą”!? PIASTOWIE proponują, by w kraju najwięcej zarabiał Prezydent RP, a później hierarchicznie coraz mniej w dół do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie trzy osobowej rodziny. Wynagrodzenie właścicieli mikro przedsiębiorstw np. na poziomie prokuratora, mały przedsiębiorca – jak

 

 

Premier rządu, średni przedsiębiorca – jak poseł, a pozostali jak Prezydent. Podwyżki wszyscy, albo nikt, w zależności od możliwości Budżetowych

państwa. Powyższe rozwiązania spowodują, iż ograniczymy milionerów, oligarchów, a wyeliminujemy ubóstwo i biedę – czym PIASTOWIE zaprowadzą sprawiedliwość społeczną.

 

 1. GOSPODARKA Odbudowa polskich marek, polskie banki, dobra ziemi PIASTOWIE będą wydobywać do ostatniego kilograma, energetyka oparta na rodzimych surowcach, jednakowe opodatkowanie firm krajowych i zagranicznych. Proponujemy likwidację podatku CIT, PIT, a wprowadzić podatek obrotowy do 2,6 %. Rozwój małych przedsiębiorstw, umacniając średnią klasę społeczną. Chronić polskich przewoźników. Wypowiedzieć politykę klimatyczną UE.

 

 1. ROLNICTWO Obecnie pilnie zatrzymać napływ zboża z Ukrainy na Polski rynek, gdy

magazyny naszych rolników pękają w szwach. Ratunkiem jest wprowadzenie CŁA na sprowadzane produkty. Odbudowa przetwórstwa rolno – spożywczego w formie spółdzielni, lub prywatnie. Koniec ze sprowadzaniem roślin GMO. Polskie produkty rolne w przetwórstwie i sprzedaży w sklepach wielko powierzchniowych – co najmniej w 60%. W biogazowniach „spalanie” tylko odpadów rolnych. Zdrowa żywność służy do Żywienia, a nie do spalania na energię. To paranoja i wbrew prawom natury – Stwórcy, by zamykać kopalnie, a zdrową żywność spalać dla uzyskania ciepła, czy prądu. Skandaliczne, by człowiek tak postępował, gdyż przyroda broniąc się może nas zniszczyć. Już mamy ostrzeżenia: tornada, susze, powodzie, wirusy itd.. PIASTOWIE obrońcami praw natury. Koniec dalszej eliminacji rodzinnych gospodarstw rolnych.

 

 1. SPROSTAĆ WYZWANIOM SPOŁECZNYM (ZDROWIE, SZKOLNICTWO) W służbie zdrowia dofinansowanie w wysokości 7,5 % z Budżetu Państwa.
  Wyeliminować szkodliwe szczepionki, technologie 5G, glifosat, GMO,
  elektrosmog, nadmierną chemizację, opakowania wchodzące w reakcję z
  żywnością itd.– to zwiększa zachorowalność. Zdrowa żywność – zdrowe społeczeństwo. Wypowiedzieć współpracę z WHO. Lekarze mają leczyć w

oparciu o zdobytą wiedzę, a nie według procedór narzuconych np. przez WHO. Bezpłatne przedszkola i szkolnictwo, ile trwa nauka danej osoby, tyle

lat pracy w kraju przed podjęciem pracy za granicą. Nauka przyjacielem uczniów – prawda historyczna, kultura, wartości , nowoczesność, kreatywność, informatyzacja, cyfryzacja, postęp.

Przedstawione tematy do realizacji są hasłowe, a obszerny program jest dostępny na naszej stronie internetowej. Program jest dynamiczny i zawsze można go ulepszyć, by tylko dobrze służył społeczeństwu i Polsce.

PIAST – JMENiŚ jest jak ziarnko gorczycy, a zarazem najliczniejszy, bo spadkobierców PIASTÓW jest ok. 35 milionów i w tym nasza SIŁA i w jedności bez problemu dokonamy rejestracji list wyborczych do Sejmu i Senatu.

Więc ZAPRASZAMY do wspólnego organizowania list wyborczych i poparcia w głosowaniu wyborczym:

– wszystkich obywateli Polski czujących Ducha Polskości. Kandydaci na listy wyborcze nie muszą wstępować do organizacji – choć to zaszczyt – mogą być Sympatykami,

– wszystkie organizacje społeczno – polityczne pozaparlamentarne, antysystemowe, wolnościowe. Każdy zachowa swoją przynależność, na listach wyborczych,

– wszystkich wyborców co nie chodzą na wybory, czyli ok.50% społeczeństwa, mówiąc, że nie ma na kogo głosować i wszystkich rozczarowanych, zawiedzionych dotychczasowymi partiami,

– młode pokolenie Polaków, bo jesteście królewskim szczepem PIASTOWYM i to Dziedzictwo któremu na imię Polska – jest Waszym DOMEM!. Tylko nie mówcie, że „Was polityka nie interesuje”, bo to tak , jakby nie interesowała Was własna przyszłość. Wasz umiłowany Patron PIASTÓW mobilizował Was mówiąc: „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne tysiąc lat”. Ja chętnie przekażę Wam STERY i będzie to Wasza organizacja o zdrowych Polskich fundamentach,

– Całą wspólnotę Kościoła Katolickiego – by nas nie „opiłowano”, bo to jest organizacja, gdzie Patronami są: M.B. Fatimska i Św. J. P. II, a króluje nam Chrystus od zawierzenia podczas Intronizacji 2016 r..Wspólnoty innych wyznań, jak również ateistów, bo mamy za zadanie zjednoczyć cały Naród. Mamy wolność sumienia i wyznania. Jeden może iść do Kościoła, a drugi na ryby, ale Ojczyznę mamy JEDNĄ i musimy razem pracować dla jej dobra. Jednocześnie wyjaśniamy, że PIASTOWIE czerpią tylko z DOBRA płynącego z nauki Kościoła. Nie tolerujemy ZŁA. Stosujemy zasadę naszego Patrona: „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie”.

Stosujemy również zasadę, że każdy obywatel ma pracować, służyć w Ojczyźnie dla DOBRA wspólnego, zgodnie ze swoim zawodem – stanowiskiem,

– NSZZ „Solidarność” – przychodzi czas, by dokończyć właściwy CEL zrywu społecznego i nie mówcie, że Was nie interesuje przyszłość robotnicza, dobro Narodu – co łączy się z polityką. Patron PIASTÓW głosił do wszystkich wyraźnie – co również dotyczy Duchownych: „Jeśli dane działanie dla dobra Narodu uważacie za politykę, to ja taką politykę będę uprawiał”!!!

– Służby Mundurowe – koleżanki i kolegów, którym zdrowie i służba pozwala – tym bardziej, że też w tym środowisku służyłem. Jesteśmy grupą społeczną, co broniła – mając na myśli emerytów – więc brońmy do końca i jeden dzień dłużej,

– Rolników i całe środowisko wiejskie – bo też orałem ziemię, jako syn rolnika i obecnie jestem Przewodniczącym ZZR „OJCZYZNA” pow. Turek. PIASTOWIE to również „Witos”, a Witos to wzór rolników o tradycjach Narodowych. Wincenty Witos w tamtych czasach też zorganizował partię dając w nazwie PIAST, by wrócić do korzeni i zjednoczyć rolników z zaborów. Rolnicy!, jak długo jeszcze będziecie strajkować na ulicach?, Wasze miejsce poprzez PIASTÓW będzie w Sejmie!

– Przedsiębiorców – pracowałem na produkcji od ucznia – czeladnika – mistrza do inspektora, kierowałem zakładami wyprowadzając je ze STRAT na ZYSKI,

Związki Samorządów w Polsce, głównie tych, co reprezentują społeczne komitety,

– Inteligencję wszystkich zawodów, – bo mądrość i wiedza przyszłością Narodu,

– Emerytów, rencistów – którym zdrowie pozwala – by nam dzieci i wnuki przyniosły w przyszłości na grób kwiaty, a nie łzy.

Podsumowując, wszystkich obywateli, byśmy stanowili ZGRANĄ JEDNOŚĆ, a nie jak sobie życzyła Katarzyna Caryca.

Tylko proszę nie mówić: „czy mi się to opłaca”, „a co ja będę z tego miał”, „ja/my z dala od polityki”, „mnie polityka nie interesuje” itd., itd.. – gdy POLSKA RACJA STANU WYMAGA JEDNOŚCI!!! Na zakończenie, przytoczę ostrzeżenie naszego Patrona Św. Jana Pawła II: „ Jeśli

pragniecie Ojczyzny wolnej, pełnej sprawiedliwości, nie bójcie się WYZWAŃ. Nie bójcie się odważnie mówić o tym, co boli i co jest niesprawiedliwe. Los Ojczyzny DZIŚ leży w WASZYCH rękach, nie JUTRO. Jutro będzie takie, jakie sami sobie utworzycie. OBY TO NIE BYŁO JUTRO, BEZ OJCZYZNY!!!

Dziękuję za uwagę!, dziękuję wszystkim mediom za przybycie, jak również wszystkim tu obecnym. Dziękuję!

PREZES PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

CREDO PROGRAMOWE MAJ 2022 r.

CREDO  PROGRAMOWE   PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

PIASTOWIE przedstawiają nową jakość w życiu społeczno – politycznym, opartą  o CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, czyli drogę prawdy, życia, wolności, suwerenności i pokoju, pokoju w Polsce, Europie i Świecie.

 1. Człowiek, rodzina, wartości, wspólnota – jedność narodowa. PIAST = Polak – Polska dlatego jednoczymy, nie dzieląc na lewicę – prawicę. Mamy różne światopoglądy, ale jedną Ojczyznę – Polskę i wszyscy musimy w jedności pracować dla jej DOBRA.
 2. Decyzje suwerenne tu nad Wisłą i jawność pochodzenia osób na kierowniczych stanowiskach w państwie. Precz z NOW (Nowy Porządek Świata) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) – organizacje, które dążą do narzucenia swoich praw.
 3. Decyzje społeczne – władza bezpośrednia WIR (Weto – Inicjatywa – Referendum)
 4. Odwołanie posła, utrata mandatu poselskiego.
 5. Nowelizacja Konstytucji, nowe czytelne prawo napisane od nowa.
 6. Sprawiedliwy podział dóbr. Najwięcej zarabia Prezydent RP, następnie coraz mniej hierarchicznie w dół do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie 3-osobowej rodziny. Podwyżki wszyscy, albo nikt.
 7. Unia Europejska suwerennych Ojczyzn. Partnerskie zasady, inaczej referendum o wyjściu z UE.
 8. Odbudowa gospodarki Polskiej – Polskie Marki. Wydobywanie dóbr ziemi do ostatniego kilograma. Przemysł ciężki oparty na Polskich surowcach.
 9. Uwłaszczenie obywateli Polski na zasobach naturalnych, lasach, wodzie i polskiej ziemi – wg. założeń inż. Krzysztofa Tytko.
 10. Rolnictwo – koniec dalszej likwidacji rodzinnych gospodarstw. Rozwój przetwórstwa rolnego w formie Spółdzielczości, lub prywatnie. Koniec sprowadzania roślin GMO.
 11. Bezpieczeństwo militarne : promowanie CYWILIZACJI MIŁOŚCI, pokoju i jednocześnie silna armia. Obowiązek ZSW do 0,5 roku. Współpraca pokojowa ze wszystkimi narodami.
 12. Służba zdrowia ma leczyć wg zdobytej wiedzy i doświadczenia, a nie wg narzucanych PROCEDUR przez WHO ( Światową Organizacją Zdrowia).
 13. Oświata – ile lat trwa edukacja, tyle lat pracy w Polsce. Nauczanie prawdy historycznej, kultury, wartości, postępu itd.
 14. Sądy wolne od polityki wydające sprawiedliwe wyroki i zadośćuczynienie pokrzywdzonym – warunkiem sprawiedliwości społecznej.
 15. Więcej patrz program na : piast-jmen.pl.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

PROGRAM STRATEGICZNY DLA POLSKI MARZEC 2021r.

PROGRAM STRATEGICZNY DLA POLSKI

PROGRAM do realizacji w pierwszej kolejności będąc w Sejmie marzec 2021r.

PROGRAM do realizacji w I kolejności

MOBILIZACJA Narodu Polskiego marzec 2021r.

MOBILIZACJA NARODU POLSKIEGO w PIAST- JMENiŚ

ŚWIADOMOŚĆ POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA marzec 2021r.

ŚWIADOMOŚĆ POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA

GENEZA PIAST-JMENiŚ marzec 2021r.

GENEZA PIAST-JMENiŚ.

HYMN I PIEŚŃ PIAST-JMENiŚ

HYMN-ROTA

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA

TEZY PROGRAMOWE WYBORY PARL. UE 26.05.2019r

TEZY PROGRAMOWE WYBORY PARL. UE 26.05.2019r

KONWENCJA PROGRAMOWA 28.04.2019r

WYSTĄPIENIE PREZESA PIAST-JMEN – EUGENIUSZ MACIEJEWSKI

WYSĄPIENIE Z-ca PREZESA KRZYSZTOF PROKOPCZYK

ALTERNATYWA DLA NARODU POLSKIEGO 21.03.2018r

Alternatywa dla Narodu Polskiego

TEZY PROGRAMOWE – AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2017r

Tezy programowe PIAST – JMEN

AKTUALIZACJA sierpień  2017

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN    

DO REALIZACJI

 

 Polska w jedności z narodami Europy we wspólnej pracy, pokoju, dążeniach i perspektywach

Koniec oszustw politycznych, stosując instytucję odwołania posła. Poseł, który głosuje przeciwko postulatom przedwyborczym (czyli oszukuje wyborców) może być przez wyborców odwołany, a w to miejsce wchodzi następny z listy wyborczej tej partii. Ponadto poseł chcąc przejść do innej partii w czasie trwania kadencji traci mandat, a w to miejsce również wchodzi następny z listy wyborczej tej partii.

Rodzina

– obecne zmiany w systemie emerytalnym –kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat i możliwość dalszej pracy –  są realizacją również naszych założeń programowych

– umowy śmieciowe  ograniczyć do czynności jednorazowych o niskiej wartości

– Program 500 + zastąpić podwyższaniem kwoty minimalnego wynagrodzenia i zwiększając kwotę wolną od podatku. Więc pieniądze te i tak otrzymają rodziny w większym wynagrodzeniu i rozliczeniu podatkowym.  Będzie to mobilizować społeczeństwo do szukania zatrudnienia, a tym samym przywrócimy szacunek do pracy

– dla rodzin wielodzietnych, których dochód na członka rodziny wynosi poniżej progu socjalnego – wsparcie z funduszu socjalnego

– minimalne wynagrodzenie do wysokości umożliwiającej utrzymanie rodziny trzyosobowej,   w zależności od możliwości budżetowych państwa

– zwiększyć kwotę wolną od podatków do 100 %, w zależności od możliwości budżetowych   państwa i corocznie stopniowo podwyższać.

 

Gospodarka

stosować równe zasady dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych

– gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel, z zastosowaniem technik sprzyjających środowisku

– przywrócić funkcjonowanie Polskich stoczni

– myśl techniczna i przemysł rodzimy skierowany również na wyposażenie armii

– bezwzględne wdrażanie postępu technicznego

– przemysł strategiczny w spółkach skarbu państwa

– banki w zasoby skarbu państwa

-pozostała działalność gospodarcza wraz z rolnictwem, zgodnie z zasadą liberalizmu kapitalistycznego w rękach prywatnych , wyzwalając inicjatywę społeczną. Te dwa kierunki rozwoju gospodarki – majątek skarbu państwa i prywatny – przy właściwym zarządzaniu będą się  uzupełniać i prowadzić do wzrostu gospodarczego, zapewniając społeczeństwu godne życie

– uprościć dokumentację i  zmniejszyć zatrudnienie w administracji do 50 % (brak zatrudnienia w najbliższych latach)

– niwelowanie kominów płacowych

– likwidacja Senatu i dwu kadencyjność wójtów, burmistrzów

– rozwój rodzimego przetwórstwa, usług i handlu

– kolej polska zarządzana przez jedną spółkę państwową

– uruchomić fabrykę sprzętu rolniczego

 

 

Rolnictwo

Zniszczono nam rodzimą gospodarkę, handel, banki itd., to teraz nie pozwólmy zniszczyć Polskiego rolnictwa, zdrowej żywności – bo to zdrowie i życie, czyli wartości najwyższe. Nie może być tak, że w biogazowniach przerabia się zdrowe Polskie produkty na energię, a szkodliwymi roślinami GMO karmi zwierzęta i ludzi. Tym bardziej, że Polska leży na węglu. To jest paranoja świadcząca, że już GMO lasuje niektórym mózgi. To się stało za ‘panowania” PO – PSL !. Biogazownie mają służyć wyłącznie do utylizacji odpadów !.

– zakaz sprzedaży ziemi w obce ręce, stosowana będzie instytucja dzierżawy

– stwarzać warunki dla wielkoobszarowych , średnich i małych gospodarstw

– rodzinne gospodarstwa rolne muszą rozwijać się, bo to PERŁA Polskiego rolnictwa, produkująca zdrową żywność.  Wraz z upadkiem takich gospodarstw zanikłaby również tradycyjna kultura obyczajowa wsi, sztuka ludowa i koloryt lokalnych prowincji.

– dla wysokiej jakości mleka, krowy od wiosny do późnej jesieni karmione na łąkach, czyli produkcja mleka w gospodarstwach spełniających te warunki

– dla wysokiej jakości mięs, hodowle trzody chlewnej, kur, gęsi  itd., prowadzone w rodzinnych małych gospodarstwach

– Polska całkowicie wolna od upraw roślin GMO i sprowadzania ich z zagranicy,  bo zdrowa żywność, to zdrowe społeczeństwo

wprowadzić obowiązek znakowania wyrobów z zawartością produktów GMO w handlu detalicznym

– opłacalność produkcji rolnej

– rozwój przemysłu rolno – spożywczego (przetwórnie owocowo-warzywne, gorzelnie itd.), z wykorzystaniem zasad spółdzielczości

– Polakom przesiedlonym na wschód zaproponować powrót do Ojczyzny, przyznając np. po 20 ha ziemi jako darowizna

 

Edukacja

– obecne zmiany w systemie szkolnictwa są realizacją również naszych założeń programowych    (likwidacja gimnazjów i przywrócenie poprzedniego systemu nauczania)

– jednolite podręczniki w szkołach podstawowych w całym kraju, z wieloletnim użytkowaniem

– przywrócić w szkołach stołówki i gabinety stomatologiczne

 

Służba Zdrowia

– zwiększyć dofinansowanie służby zdrowia i wdrożyć sprawdzone regulacje krajów UE

– zlikwidować NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełniać Ministerstwo Zdrowia

– stosować leczenie poprzez zdrowe żywienie – co podkreślamy w dziale rolnictwa

– przestrzegać BHP, higieny i ergonomii  pracy oraz odpoczynku

Wymiar Sprawiedliwości

Polska zajmuje 2 miejsce w UE pod względem liczby sędziów. Mamy 10 tysięcy sędziów, podczas gdy dwa razy większa Francja ma ich 5 tys. Nakłady finansowe na sądownictwo klasyfikują nas na 2 miejscu w UE, a czas orzekania klasyfikuje nas na 2 miejscu, ale od końca. Ok 80 % ludzi niezadowolonych oczekuje poprawy tej sytuacji.

– głębokie reformy w sądownictwie są konieczne

– zastosować regulacje prawne, aby zwiększyć efektywność Sądów

– zastosować równość stron : pokrzywdzony – oskarżony

 

Bezpieczeństwo

– sprawdzać przeszłość osób na państwowych kierowniczych stanowiskach  do co najmniej 5 pokolenia

– bezpieczeństwo może zapewnić silna gospodarka, armia i służby wewnętrzne

– do wyposażenia armii stosować głównie Polską myśl techniczną i  Polski przemysł

– wprowadzić zasadniczą służbę wojskową do pół roku

– misje zagraniczne wojsk tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa, na prośbę danego państwa pokrywającego w pełni koszty takiej misji i za zgodą Parlamentu

– stacjonowanie wojsk innych armii tylko w czasie ćwiczeń i w określonym czasie

– rozmowy i dialog ze wszystkimi narodami w utrzymaniu pokoju – w tym z Rosją – dla przestrzegania 7 przykazania Dekalogu, bo nam nie tarczy i cierpień potrzeba, lecz pracy i chleba !

– jesteśmy przeciwni przyjmowaniu do kraju uchodźców, pomoc humanitarna dla ratowania życia – TAK

 

Polityka Zagraniczna

– współpraca gospodarcza z państwami UE i spoza UE, w tym również z Rosją

– Unia Europejska jako Europa OJCZYZN,

– integracja Polaków w świecie i dobra współpraca z organizacjami Polonijnymi

– spełnić marzenia RODAKÓW wywiezionych przymusowo w głąb Rosji, umożliwiając im powrót do Ojczyzny Polski

– wzmacniać pozycję w instytucjach i organizacjach międzynarodowych : ONZ, NATO itd.

 

Unia Europejska

– UE jako Unia wolnych państw posiadających min. przemysłu strategicznego i banków niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

– zachować kulturę, tradycję i obyczaje chrześcijańskiej Europy

– zmniejszyć biurokrację i ingerencję prawną w poszczególne państwa

– znieść pakiet klimatyczny, a wdrażać nowe technologie przemysłu przyjazne środowisku

– zrównać dopłaty do rolnictwa

 

Wiara

– nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe

– umacniać tradycje chrześcijańskie Europy

– tolerancja wobec innych światopoglądów

– popieramy nauczanie lekcji religii w szkołach, zmniejszając nauczanie do 1 godz. tygodniowo

– nie będzie finansowania z budżetu państwa żadnych wyznań

– będą wspierane remonty sakralnych obiektów zabytkowych

Program jest dynamiczny i może ulegać zmianie – doskonaleniu. Niezmienna jest deklaracja ideowa i pro narodowy – centroprawicowy kierunek działań partii.

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Jeśli zgadzasz się z większością tez programowych i kierunkiem działania PIAST – JMEN, zapraszamy do tworzenia struktur w swoich rejonach, a tym samym do współpracy !!!

PIAST – JMEN to alternatywa w nadchodzące wybory. Bo jeśli nie PIASTOWIE, to KTO ?

Opracował :

inż. Eugeniusz Maciejewski

 

Darowizny na rzecz PIAST-JMENiŚ

DAROWIZNY NA RZECZ PIAST-JMENiŚ

                PIAST-JMENiŚ to partia Polaków, przez Polaków i dla Polaków, dlatego musimy wspierać się sami, aby być niezależnym.

 

 1. Łączna suma darowizny od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekroczyć w jednym roku 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (w 2023 r. łączna kwota do 52.350,00 zł).
 2. Darowiznę na rzecz partii może dokonać :

–  wyłącznie osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

–  darowizny można dokonać wyłącznie za pomocą przelewu bankowego z osobistego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)

–  przelew darowizny : wystawiony na PIAST-JMENiŚ Zarząd Krajowy w Turku, podać: imię, nazwisko i imię ojca, miejscowość zamieszkania, kwotę, tytuł wpłaty : darowizna na cele statutowe PIAST-JMENiŚ.

Numer konta PIAST-JMENiŚ :

Santander

50 1090 1229 0000 0001 3111 3407

INSTRUKCJA TWORZENIA STRUKTUR

Instrukcja tworzenia Struktur PIAST-JMENiŚ

DEKLARACJA IDEOWA

DEKLARACJA IDEOWA

                     – Ojczyznę stanowi – ziemia, naród, wiara, szkoła, gospodarka,

– ziemia i Ojczyzna to matka , a matki się nie sprzedaje,

– naród jest rodziną rodzin, a państwo ma obowiązek zapewnić im godne życie,

– wiara to duch narodu oparty na chrześcijaństwie, to wiara w siebie, wiara w sukces,

– szkoła to mądrość społeczna, taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodzieży chowanie,

– gospodarka rodzima, to gwarancja poprawy bytu społeczeństwa,

– nie czyń nikomu, co tobie nie  miłe,

– demokracja z zasadami moralnymi to trwały fundament Rzeczypospolitej, Unii

Europejskiej i świata.

PROGRAM 26.04.2015r

Turek 17 grudnia 2014 r.

 

Z  A  Ł  O  Ż  E  N  I  A  P  R  O  G  R  A  M  O  W  E

P  I  A  S  T  –  Jedność  Myśli  Europejskich  Narodów

Skrót  :  PIAST-JMEN

 

 

M   O   T   T   O

 

–  BÓG  –  HONOR  –  OJCZYZNA

–  RODZINA – SZKOŁA – ZIEMIA  – WOLNOŚĆ

–  ZAUFANIE – SPRAWIEDLIWOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– POLSKA W JEDNOŚCI Z NARODAMI EUROPY WE WSPÓLNEJ PRACY, POKOJU, DĄŻENIACH I PERSPEKTYWACH

 

WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII

     PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów,  to partia o nazwie dwuczłonowej, z którą łączymy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Zakładamy nową partię polityczną przywołując słowa Sokratesa :

„Sekretem sukcesu jest skupienie

całej Twojej energii

nie na walce ze starym,

a na budowaniu nowego”

PIAST :

– Piast to Polskość, to nasza historia, kultura, tradycja. Wszyscy Polacy to  królewski szczep Piastowy – „Rota”

– nawiązujemy do tradycji PSL „Piast” Wincentego Witosa partii ludowej, która była jednym z większych stronnictw politycznych w okresie międzywojennym, wywierającym znaczny wpływ na politykę państwa. Czerpiemy wzorce z działalności m.in:  Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Hipolita Cegielskiego  i z nauk Świętego Jana Pawła II,

– akcentujemy nasze przywiązanie do tradycji i jednocześnie podkreślamy, jak ważne jest projektowanie przyszłości,

– w naszych działaniach pragniemy z dużą odpowiedzialnością mieć wpływ na to, co się dzieje.

Jedność Myśl Europejskich Narodów – przede  wszystkim jako jedność Narodowa, jedność myśl państw Europy w zakresie UE suwerennych OJCZYZN.

 

Jedność Myśli Europejskich Narodów, w zakresie :

– Unia Europejska Ojczyzn,

– wolny przepływ ludności,

– wolny przepływ kapitału,

– spójna gospodarka energetyczna i bezpieczeństwo,

– europejski język turystyczno-urzędowy,

– zachowanie kultury chrześcijańskiej Europy,

– w przyszłości we wszystkich państwach UE wspólna waluta – Euro.

Polacy mają moralne prawo odwoływać się do -Jedności Myśli Europejskich Narodów – gdyż w dziejach historii walczyli broniąc nie tylko swojej Ojczyzny, ale i całej Europy, np. :

– odsiecz wiedeńska w 1683 r., która zahamowała ekspansję turecką. Wojska Polskie wraz ze sprzymierzeńcami dowodzone przez króla Polskiego Jana Sobieskiego ze wzgórza Kahlenberg rozbiły armię turecką,

– bitwa warszawska w 1920 r., zaliczana do najważniejszych bitew w dziejach Europy, zdecydowała o  losach naszego kontynentu. Decydującą rolę w niej odegrał naczelny Dowódca Józef Piłsudski i jego sztabowcy, a wojska rosyjskie zostały zmuszone do odwrotu,

– aktywne włączenie się Polaków do ruchu oporu narodów Europy w czasie II Wojny Światowej, którzy walczyli wszędzie w myśl hasła „za wolność Waszą i naszą” i zgodnie z polskimi tradycjami walk niepodległościowych,

– udziale Polaków na frontach II Wojny Światowej wśród wielu operacji wymieniamy m.in. walki II Korpusu Polskiego we Włoszech, a szczególnie w bitwie o Monte Cassino pod dowództwem gen. Władysława Andersa, a także działania polskich wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotników z dywizjonów myśliwskich i bombowych w bitwie o Anglię.

 

W   S   T   Ę   P

   PIAST-JMEN w swym Motto bardzo wymownie określa cele i kierunki działania politycznego.

Jesteśmy potomkami Piastów, więc jest to partia wszystkich Polaków – bo sami ją tworzymy w swojej Ojczyźnie, dla Polaków – bo nasz program teraz i na przyszłość, przez Polaków – bo tylko my sami budujemy sobie teraźniejszość i przyszłość, a w przyszłości po nas nowe pokolenie rozszerzy program działań.

PIAST-JMEN to partia centroprawicowa o charakterze narodowo-chrześcijańsko-ludowym, bo jako potomkowie Piastów stanowimy jedność narodową, którą Piastowie wprowadzili w świat chrześcijaństwa i akcentujemy wartości ruchu ludowego Wincentego Witosa. Czerpiemy wzorce z działalności m.in:  Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Hipolita Cegielskiego i z nauk Świętego Jana Pawła II.

Łączy nas poszanowanie dla odrębności, odmiennych poglądów i przeświadczenie, że wielkość rodzi się z różnorodności, a tradycja jest źródłem twórczości i inspiracji.

Zapewniamy, że nasza partia polityczna to nie tylko droga do kariery, ale nade wszystko służba społeczna i realizacja wyznaczonych celów, że naszą rolą jest reprezentowanie wspólnoty, jej wartości, oczekiwań i nadziei.

PIAST-JMEN powstał by :

– wypełnić przesłanie Wincentego Witosa,  „… a Polska winna trwać wiecznie”,

– przeciwstawić się zgubnej dla człowieka i jego wolności globalizacji, prowadzącej do nadmiernej koncentracji władzy i majątku przez niewielkie grupy właścicieli, kosztem większości społeczeństwa,

– budować silną Polskę, szanowaną w Europie i w świecie, gwarantującą swoim obywatelom

godny byt i bezpieczeństwo.

–  zapewnić każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, rozwój intelektualny, równy dostęp do oświaty, kultury o ochrony zdrowia,

– dążyć do pozytywnych relacji państw europejskich,

– dbać o kulturę chrześcijańską  Europy, która daje jej jedność, różnorodność i piękno,

– również kształtować relacje z bliższymi i dalszymi sąsiadami, którzy do UE nie przystąpili.

Jesteśmy otwarci na inicjatywy twórcze organizacji, instytucji, społeczności lokalnych, środowisk Polonijnych, członków i sympatyków PIASTA-JMEN.

Jak Piastowie budowali zręby naszej Ojczyzny, tak teraz potomkowie Piastów muszą jej strzec jak źrenicy oka. Dziś nam potrzeba nade wszystko ludzi sumienia.

Demokracja bez zasad moralnych może stać się nową formą totalitarnego zniewolenia.

Wszystkich Rodaków o czystych rękach i gorącym sercu, którym dobro Polski oraz jej obecnych i przyszłych pokoleń uznają za wartość nadrzędną, zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi, by realizować program dla dobra wspólnego.

My wszystko możemy mieć, jeno tylko trzeba chcieć

Niech  PIAST-JMEN będzie alternatywą dla Rodaków w nadchodzące wybory parlamentarne 2015 r..

 

W   I   A   R   A

            Nasza kultura, tradycja, zasady, moralność jest osadzona na fundamentach wiary chrześcijańskiej.

Nie samym chlebem żyje człowiek, więc oprócz sfery ekonomicznej społeczeństwa nie mniej ważna jest sfera duchowa człowieka.

Wiara, to również wiara w siebie, w siłę człowieka, w jego sukces wspierany duchem, co umacnia nas w działaniu. Więc wszyscy Piastowie muszą zacząć od uwierzenia, od uwierzenia w sukces. Im więcej będzie w Nas wiary, tym więcej siły do osiągnięcia sukcesu.

Dlatego zagadnienie wiary jest umieszczone na początku programu.

PIAST-JMEN wskazuje, a zwłaszcza dla młodych pokoleń, że rola wiary – kościoła w narodzie jest przeogromna, nieoceniona i trzeba to kontynuować. To znaczenie wiary podkreśla nasza historia. I tak np. w czasie zaborów, mimo podziału kraju na trzy strefy, naród w duchu wiary stanowił jedność, co mobilizowało go do walki wyzwoleńczej.

Młode pokolenia Polaków ucząc się w domu i na lekcjach religii dekalogu, od 7 przykazania uczą się : prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i kształtują swoją pozytywną osobowość.

Każdy powinien czerpać ze źródła swej religii i odrzucić wszystkie kłamliwe interpretacje. Bowiem w każdej z nich znajduje się czyste złoto – mądrość Najwyższego.

Piastowie mówią głosem Świętego J.P.II do wszystkich, a zwłaszcza do młodych – „abyście się nie znużyli, nie zniechęcili się, nie podcinali korzeni skąd wyrastamy”.

Ojczyzna, czy Europa rozdwojona przeciwko sobie ulega wstrząsowi i może runąć. Złączona zachowa się na zawsze. Akcentujemy nauczanie – „abyście się wzajemnie miłowali”. Miłość jest zasadą integralności, czyli zasadą wiążącą, która utrzymuje ludzkość w jedności i doskonałej harmonii we wszystkich jego działaniach.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z chwilą odpływu wiary, panoszyć się będzie zło.

Czysta wiara i dobre intencje to gwarancja sukcesu nas wszystkich Europejczyków.

 

Nasze stanowisko dot. wiary Kościoła Rzymskokatolickiego :

– popieramy nauczanie lekcji religii w szkołach, jednakże z uwagi na stan budżetu Państwa proponujemy zmniejszenie o jedną godzinę lekcji religii tygodniowo.  W to miejsce wprowadzimy nowy przedmiot „Zdrowie”, gdyż obecnie dzieci prowadzą nieracjonalny styl życia prowadzący do nadmiernej otyłości i schorzeń. Również edukacja o szkodliwości alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zapobiegnie to w przyszłości chorobom i zmniejszy wydatki państwa na służbę zdrowia,

– popieramy obecność krzyża w przestrzeni publicznej,

– mając na uwadze dobro wiary społeczeństwo nie będzie finansować z budżetu państwa żadnych wyznań. Wierni poszczególnych kościołów z własnej woli zapewnią byt duchownym. Natomiast, Państwo w ramach funduszy Konserwatora Zabytków, będzie wspierać remonty sakralnych obiektów zabytkowych,

– posługi kapłańskie w przestrzeni publicznej ( służby mundurowe itd.) nie będą finansowane przez państwo,

 

R   O   D   Z   I   N   A

 

Wszystkim nam wiadomo, że RODZINA to podstawowa komórka społeczna – jako związek kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci.

Społeczeństwo, składające się z rodzin stanowi jedną całość, jakby jeden organizm ludzki. Gdy będzie degradacja komórki – rodziny, to kwestia czasu i zacznie niedomagać cały organizm – społeczeństwo. A za tym, każda rodzina jest ważna w społeczeństwie, ma określoną rolę do spełnienia i musi mieć warunki do normalnego funkcjonowania.

Troska wspólnoty o dobro jednostki i troska jednostki o dobro wspólne musi być ciągle żywa. Rodzinie nie obecnych igrzysk politycznych trzeba, lecz pracy i chleba.

Dziś, ogromna część społeczeństwa nie może utrzymać rodziny, a inni żyją ponad stan. Współcześni decydenci i posiadacze są zdominowani przez ego i chcą posiadać wykorzystując możliwości, żeby służyć swojej zachłanności, bogacąc się nadmiernie, a pozostali biednieją w zastraszającym tempie. Taki stan rzeczy jest NIEDOPUSZCZALNY.

Brak odpowiedzialności dotychczas rządzących może doprowadzić przyszłe pokolenia Polaków do śpiewania pieśni „Gdy naród do boju …”.

PIAST –  „JMEN” aby wprowadzić normalność w funkcjonowaniu rodzin, zastosuje wysoki solidaryzm społeczny i wprowadzi :

– ustawę regulującą minimalne wynagrodzenie w wysokości pozwalającej utrzymać rodzinę trzyosobową. W tym przypadku zasiłki rodzinne od drugiego dziecka. W budżetówce i spółkach skarbu państwa – wynagrodzenia maksymalne w poszczególnych resortach do Prezydenta włącznie, gdzie Prezydent otrzyma wynagrodzenie najwyższe. Właściciele prywatnych firm zatrudniając np. do 100 osób dochód roczny wolny od podatku np. na wysokości dochodu w sądownictwie, zatrudniając od 100 do 500 osób dochód roczny wolny od podatku na wysokości dochodu w parlamencie, a firma największa może mieć dochód w wysokości zarobków Prezydenta kraju. Pozostałe dochody firm będą odprowadzane do budżetu  państwa. Wysokości wynagrodzeń i dochodów będą uzgadniane z Komisją Trójstronną w zależności od możliwości finansowych państwa, a ich wzrost uzależniony od wzrostu PKB.

To posunięcie w miarę wyrówna szansę rozwojową całego społeczeństwa, a w szczególności zmusi rządzących do działania na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a tym samym do wzrostu PKB, warunkującego wzrost wynagrodzeń dla całego społeczeństwa.

Uważamy, że to nie najbiedniejsi  ale ci, którzy  czerpią najwyższe zyski, powinni solidarnie i proporcjonalnie uczestniczyć w kosztach wychodzenia z kryzysu.

– zasiłki dla bezrobotnych w minimalnych kwotach, by mobilizować społeczeństwo do aktywności. Bywa tak, że gro ludzi wykorzystuje zasiłki i nie podejmuje pracy, choć jest taka możliwość,

– twórzmy miejsca pracy w kraju. Obecnie ogromna liczba matek – ojców widzi się kilka razy do roku z powodu pracy za granicą. Albo pracują cały dzień w kraju i widzą się nocą. Z tego powodu zmniejsza się opieka nad dziećmi, lub ich nie ma w ogóle,

–  tzw. umowy śmieciowe zostaną ograniczone tylko do niewielkich czynności jednorazowych i o niskiej wartości. Dalsze stosowanie wobec pracowników obecnych umów śmieciowych na taką skalę, przyniesie im katastrofę emerytalną na starość,

– ustawa emerytalna zostanie zmodyfikowana. Zastosujemy wybór pomiędzy dotychczasową ustawą, a nowo wprowadzoną, z tym, że pracując do 67 lat nie będzie możliwości podjęcia dalszej pracy. Za wyjątkiem naukowców i polityków – do 75 lat. Wybierając warunki dotychczasowej ustawy emerytalnej, mając na uwadze czynnik prorodzinny, będzie można podjąć dalszą pracę tylko w rodzinnej działalności gospodarczej, w linii prostej.

 

 

 

 

E   D   U   K   A   C   J   A

 

Takie przyszłe pokolenia, jak młodzieży chowanie. O szansach Polaków we współczesnym świecie będzie decydować ich wiedza i przygotowanie do konkurencyjności na rynku pracy. Każda szkoła powinna uczyć funkcjonowania w środowisku i pomagać w wypełnianiu ról życiowych. Edukacja szkolna musi umożliwić każdemu uczniowi rozwój jego osobowości, a zarazem wdrażać do powinności członka rodziny, społeczności koleżeńskiej, sąsiedzkiej i lokalnej, uczyć postawy obywatelskiej i patriotycznej. W jednoczącej się Europie  szkoła musi być nastawiona na przekazywanie dziedzictwa narodowego i wartości kultury narodowej, powinna wzmacniać poczucie więzi z Ojczyzną, wychowywać w duchu wartości tysiącletniej tradycji narodu i państwa. PIAST-JMEN stawia na rozwój społeczny i gospodarczy Polski poprzez podnoszenie poziomu oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury i nauki.

Opowiadamy się za :

– stworzeniem warunków do edukacji przez całe życie,

– zapewnieniem bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia,

– wprowadzeniem powszechnego wychowania przedszkolnego,

– rozpoczęciem edukacji przez sześciolatki w zerówkach,

– likwidacją gimnazjów i przywróceniem poprzedniego systemu nauczania – osiem klas szkoły podstawowej, szkoły zawodowe, licea i technika,

– jednolitymi podręcznikami w szkołach podstawowych całego kraju, z możliwością wieloletniego użytkowania,

– wyposażeniem SP w podstawowe podręczniki, aby odciążyć dzieci od ciężarów przenoszonych tornistrów,

– wspieraniem uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendialny,

– przywróceniem w szkołach stołówek, gabinetów lekarskich i stomatologicznych,

– zwiększeniem nakładów na rozwój potencjału naukowo – badawczego, co przyspieszy innowacyjność w postępie technicznym i organizacyjnym przedsiębiorstw, a tym samym ich konkurencyjność rozwojową i tworzenie miejsc pracy,

– ochroną narodowego dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury materialnej i niematerialnej,

– ochroną dorobku kulturalnego Polonii i wychodźstwa,

– ochroną kultury ludowej i twórczości folklorystycznej oraz dorobku mniejszości etnicznych,

– tworzeniem warunków do osiągania mistrzostwa w sporcie, rozwoju turystyki.

 

 

S Ł U Ż B A    Z D R O W I A

 

Państwo musi zapewnić swoim obywatelom równy dostęp do ochrony zdrowia, co zapewnia prawo konstytucyjne.

System ochrony zdrowia powinien mieć charakter powszechny i ubezpieczeniowy z udziałem Państwa, samorządów terytorialnych. Ubezpieczenia powinny być powszechne i dobrowolne, dające możliwość do ubezpieczenia.

Niedopuszczalne jest odstąpienie od ratowania życia i zdrowia z powodu sytuacji ekonomicznej chorego, rodziny czy szpitala.

PIAST – JMEN jest przeciwne prywatyzacji szpitali oraz ratownictwa medycznego. Sprzyjać będzie rozwojowi prywatnych usług medycznych, w tym szpitalnych, świadczonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, posiadającą do tego warunki i środki.

Podkreślamy, że służba zdrowia to nie tylko dziedzina leczenia, ale przede wszystkim szeroka PROFILAKTYKA przyczyn chorób. W pogoni za zyskiem produkowana jest żywność wątpliwej jakości, nadmierny czas pracy w sektorze prywatnym, łamane przepisy BHP itd.  – nasila zjawisko chorobowe. Poprzez nieracjonalne działania jedni trochę zyskują, a z drugiej strony państwo musi wydawać większe fundusze na leczenie społeczeństwa. Zadajemy pytanie, gdzie sens, gdzie logika ?.

PIAST – JMEN zdecydowanie stawia na :

– zaopatrzenie społeczeństwa w zdrową żywność

– przestrzeganie przepisów dot. zdrowia i higieny życia

– wprowadzenie w szkołach podstawowych przedmiotu – „zdrowie”

– zwiększenie dofinansowania służby zdrowia

– zawieranie kontraktów na kilka lat, a nie co roku, przez co uniknie się zbytecznych kosztów

– usprawnienie organizacji w szpitalach i zmniejszenie zatrudnienia w administracji, co zmniejszy koszty

– zwiększenie naborów na studia medyczne i edukowanie brakujących specjalistów

– likwidację NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełniać Ministerstwo Zdrowia

– po rozpoznaniu choroby przez specjalistę, dalsze leczenie – w przypadkach prostych, a wymagających tylko wypisywanie dalszych recept – może prowadzić lekarz rodzinny, co znacząco zmniejszy koszty i kolejki u specjalistów

– lekarz pracujący w szpitalu nie może być zatrudniony na kontrakcie

– pacjent  korzystający z prywatnych usług lekarskich, powinien z paragonem fiskalnym iść np. do ZUS-u i mieć zwrócone koszty leczenia – tak jest w UE np. we Francji. Najlepiej i najszybciej byłoby dostosować prawo polskie w służbie zdrowia do prawa krajów zachodnich Unii, gdzie regulacje te już funkcjonują i służba zdrowia jest sprawna.

– in vitro – pełna refundacja zabiegów do wieku np. 40 lat, tylko wówczas, gdy kobieta leczyła bezpłodność od młodych lat

– aborcja –  ustawa aborcyjna z 1993 r. jest optymalna. Każda rodzina odpowiada przed Bogiem i własnym sumieniem więc dajmy wolny wybór osobom, których tragedia dotknęła. Państwo ma obowiązek edukować w tym zakresie i udzielać pełnej pomocy, aby aborcie nie występowały

– homoseksualizm –  osoby homoseksualne nie należy dyskryminować, poniżać, ale  i nie należy tego faktu rozgłaszać publicznie. Proponujemy zastosować zdrową społeczną zasadę „My nie pytamy, ty nie mówisz”.  Związki osób tej samej płci są niezgodne z prawem natury, więc nie popieramy takich regulacji.  Osobom tym należy ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez inne akty prawne.

 

 

 

G O S P O D A R K A

                           Nasi Ojcowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. umacniali kraj poprzez rozwój przemysłu, exportu, banków. A co zrobiono w czasach współczesnych po 1989 r. wszyscy wiemy. Tych wszystkich co przyczynili się do wyzbycia za bezcen majątku narodowego historia surowo oceni.

W sprawach gospodarczych PIAST – JMEN będzie kierowało się postanowieniami art. 20 Konstytucji RP : „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności, działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Bez rozwoju przemysłu, w tym strategicznego, rolnictwa i banków, poprawa bytu Polaków będzie tylko DZIECINNĄ PAPLANINĄ.

PIAST – JMEN opowiada się za :

– reaktywować przemysł strategiczny i banki w zasoby skarbu państwa

– gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel, w przyszłości gaz łupkowy

– jesteśmy przeciwni budowie elektrowni atomowych w Polsce

– jesteśmy przeciwni stosowaniu pakietu klimatycznego

– bezwzględne wdrażanie innowacyjności, postępu technicznego i rozwój badań naukowych

– zatrudnienie w administracji zmniejszyć do 50 % – w najbliższych latach zakaz zatrudniania – a oszczędności kierować na rozwój przemysłu. Więc, z tego tytułu zwolnień nie będzie.

– dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, starostów

– jesteśmy za likwidacją Senatu

–  nie popieramy projektu rozliczania godzin pracy w układzie rocznym

– stawiamy na rozwój gospodarki morskiej : przemysł okrętowy, żeglugę morską, porty morskie, modernizację floty rybackiej i budowę żeglugi śródlądowej

– stawiamy na rozwój  przemysłu lekkiego spożywczego : cukrownie, przetwórnie owocowo – warzywne, gorzelnie, młyny, mieszalnie pasz itd.

– maksymalnie zwiększać export

– zwiększyć relacje gospodarcze ze wschodem poprzez angażowanie menadżerów dyplomacji

– chcemy mniej regulacji gospodarczych na poziomie europejskim – Unia poszła za daleko w regulacjach

– kolej polska zarządzana przez jedną spółkę skarbu państwa

– zintensyfikować produkcję taniego „prostego” sprzętu rolniczego dla rodzinnych gospodarstw rolnych

– rozwijać produkcję samochodów dostawczych

– jesteśmy za zrównoważonym rozwojem całej Polski

– wprowadzimy podatek od zysków bankowych, od transakcji finansowych

– wraz z ograniczeniem umów śmieciowych, zmniejszyć opłaty ZUS

 

R O L N I C T W O

                        Ziemia jest jednym z najważniejszych fundamentów każdego narodu i państwa, jest jego największym skarbem, jest spuścizną po ojcach, jest wianem dla przyszłych pokoleń. Własność ziemska zwana „Ojcowizną” w tradycji narodu polskiego, a zwłaszcza wielopokoleniowych rodzin chłopskich jest źródłem patriotyzmu, godności i wolności. Od słowa „Ojcowizna” wywodzi się słowo „Ojczyzna” jako bezcenna wartość całego narodu.

Ziemia w tradycji polskiej jest wartością ponadczasową wywołującą więź emocjonalną zwaną często miłością do ziemi. Ziemia dla jej tradycyjnych właścicieli nie jest tak jak dla przedsiębiorców tylko tworem i źródłem dochodów. Ziemia i jej uprawa są także źródłem kultury tradycyjnej zwanej ludową, dającej silne więzi lokalne i narodowe stanowiące o naszej tożsamości. Ziemia jest źródłem życia, bezpieczeństwa i narodowych więzi musi więc pozostać w rękach polskich rolników.

PIAST – JMEN  jest przeciwne sprzedaży całych obszarów w obce ręce polskiej ziemi, utrzymanej i bronionej przez setki lat w jednej rodzinie, gdzie przelewana była za nią Polska krew. Przecież jest instytucja dzierżawy, z której należy korzystać w przypadku obcych inwestycji, czy rolników UE chcących pracować na ziemi Polskiej.

Zdecydowanie opowiadamy się za tradycyjnym pojmowaniem stosunku do ziemi, do AGRARYZMU jako ustroju rolnego, w którym podstawą są gospodarstwa rodzinne, a więc takie, które nie zatrudniają stałej siły najemnej.

Polityka rolna naszego kraju musi być tak prowadzona, aby funkcjonowały gospodarstwa rodzinne i było miejsce dla gospodarstw wielkoobszarowych.

Gospodarstwa rodzinne powinny korzystać z pomocy prawnej i ekonomicznej państwa oraz stanowić głównych beneficjentów wspólnej polityki rolnej, jak to ma miejsce w krajach zachodnich UE.

Globalizm i gospodarka rynkowa powodują szybkie zmiany w rolnictwie tj. strukturze rolnej, kulturze środowiskowej, układzie demograficznym i w życiu ludności wiejskiej. Rodzinnym gospodarstwom rolnym coraz trudniej jest konkurować z gospodarstwami wielkoobszarowymi. Fakt ten powoduje wypieranie żywności zdrowej, ekologicznej przez żywność  skażoną chemicznie i biologicznie.

Żywność ekologiczna będzie coraz droższa i coraz mniej dostępna dla zubożałej ludności. Już dziś powszechnie mówi się o produkcji żywności ekologicznej dla bogatych i masowej genetycznie modyfikowanej dla biednych. Takiemu podziałowi zdecydowanie przeciwstawia się PIAST – JMEN, gdyż jest to sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka do wolności, zachowania życia i godności.

Wśród braci rolniczej musi być zrozumienie i jedność, bo w przeciwnym przypadku wykorzystają to pośrednicy i przemysł, a straci całe środowisko wiejskie.

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej poprzez przywrócenie powiedzenia naszych ojców : „CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA”.

Domagamy się, aby Polska była całkowicie wolna od GMO. Rolnictwo polskie nie może uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych, a do kraju można je sprowadzać przez co i tak społeczeństwo spożywa niepewną żywność. Więc, gdzie sens, gdzie logika. Ponadto rośliny GMO mają dużo większą wydajność i producenci mogą zniżyć cenę, a tym samym polski rolnik tej konkurencji nie wytrzyma. Na dodatek niższe dopłaty do naszego rolnictwa niż na zachodzie doprowadzi w najbliższych Latach do jego załamania. Nie pozwolimy na upadek rodzinnych gospodarstw rolnych, bo to przyniosłoby katastrofalne skutki dla naszej Ojczyzny.

PIAST – JMEN  opowiada się za :

– zakaz sprzedaży ziemi obcokrajowcom, a stosować instytucje dzierżawy,

– Polska całkowicie wolna od żywności GMO i ograniczyć zużycie środków chemicznych do jej produkcji. W  ten sposób zdrowa – ekologiczna żywność podbije rynki zbytu, dając szansę rozwoju naszego rolnictwa,

– rynek rolny koniecznie objąć nadzorem służb rolnych, ponieważ występują niezrównoważone warunki startowe naszych rolników, a pozostałych państw UE,

– wprowadzić w szerokim zakresie umowy kontraktacyjne, by zapewnić zbyt,

– stosować ceny minimalne warunkujące opłacalność produkcji,

– o cenie produktu musi głównie stanowić jakość, a nie ilość,

– sprzedaż ziemi na dogodnych warunkach polskim rolnikom,

– Polakom przesiedlonym na wschód umożliwić powrót do kraju, przyznając ziemię za darmo,

– rolnik musi mieć zapłacone za produkt z chwilą jego zbycia,

– producentów rolnych i przemysł rolno-spożywczy organizować na wzór spółdzielczości, by sprostać konkurencji innych rynków,

– stosować podatek ryczałtowy liczony od ilości i klasy gleby,

– KRUS włączyć jako Wydziały do ZUS-u.

 

 

W Y M I A R   S P R A W I E D L I W O Ś C I

                      Człowiek ma naturalne prawo do wolności, godności i sprawiedliwości.

Sprawiedliwość oznacza równe prawa i obowiązki dla każdego człowieka, zapewniające mu wykorzystanie możliwości rozwoju i osiągnięcia celów osobistych.

Prawo i sprawiedliwość muszą stanowić fundamenty stosunków w państwie, chronić przed samowolą i nadużywaniem władzy. Państwo ma obowiązek dochodzenia i wymierzania sprawiedliwości poprzez niezawisłe sądy i sprawny aparat ścigania.

PIAST – JMEN aby usprawnić wymiar sprawiedliwości proponuje :

– likwidacje Prokuratur Apelacyjnych, a powołać Wydziały w Prokuraturach Okręgowych obsługujące Sądy Apelacyjne ,

– zwiększyć maksymalnie katalog przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego, co zmniejszy ilość spraw,

– opracować katalog przestępstw o niskim stopniu społecznej szkodliwości czynu i w sprawach nie budzących wątpliwości, z pominięciem prokuratury, kierować do Sądu, a wydane orzeczenie zaraz staje się prawomocne, – unikamy całej zbędnej procedury,

– zwiększyć możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie nadzoru elektronicznego,

– stworzyć system który spowoduje rzeczywisty nadzór nad osobami, które były skazane z przestępstwa seksualne, a zwłaszcza na szkodę dzieci,

– rozszerzyć katalog kar o charakterze wolnościowym dający sędziemu możliwość wychowawczego oddziaływania na skazanego i egzekwowanie nałożonych obowiązków, w tym wyrównania szkody, wykorzystując potencjał  intelektualny skazanego,

– stosować przymus pracy w ZK dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu,

– Prokurator Generalny powinien podlegać Sejmowi RP,

– należy wprowadzić, że udział oskarżonego w rozprawie jest jego prawem, a nie obowiązkiem, co spowoduje, że w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przy prawidłowym zawiadomieniu go o terminie rozprawy Sąd przeprowadza rozprawę i wydaje wyrok, a to ogromnie przyspieszy proces,

– zastosować równość stron : pokrzywdzony  –  oskarżony. Oskarżony w świetle obecnego prawa może kłamać przed Sądem, a jego kłamstwo jest nawet obowiązek sprawdzić, co ogromnie wydłuża proces. Prawo oskarżonego do obrony gwarantowałoby mu prawo do odmowy zeznań, a jeśli się decyduje na składanie zeznań przed Sądem ponosi odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, tak samo jak strona pokrzywdzona i wówczas będzie zachowana powaga Sądu oraz ogromnie przyspieszy proces,

– zwalczać wszelkie przejawy  przestępczości zorganizowane, korupcje itd.

PIAST – JMEN z determinacją doprowadzi do powyższych zmian uzyskując oszczędności w kosztach funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości i poprawę poczucia  sprawiedliwości w społeczeństwie.

 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

                    PIAST – JMEN z pełną odpowiedzialnością podkreśla, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze.

Podstawowym obowiązkiem Państwa wobec swoich obywateli jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Naród jest prawdziwie wolny i bezpieczny, gdy może kształtować się jako wspólnota, określona przez jedność kultury, języka i historii.

PIAST – JMEN uznaje demokrację za najlepszą formę funkcjonowania wspólnoty zorganizowanej w państwo jako system, który zapewnia udział obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych oraz gwarantuje wolne wybory i kontrolę rządów.

Wyzwaniem czasu jest usprawnienie funkcjonowania organów ścigania, służb specjalistycznych, policji, więziennictwa oraz sądownictwa.

Liczne dowody na powszechną inwigilację osób pełniących funkcje publiczne, w tym : posłów, ministrów, polityków i działaczy gospodarczych, stawiają pod znakiem zapytania prawa człowieka i wypaczają sens demokracji.

Miernikiem bezpieczeństwa państwa jest również jego własny silny przemysł i sprawna armia. Dziś u nas kuleje i jedno i drugie. W tym zakresie odbudowy wymaga przemysł strategiczny. Wojsko Polskie musi zapewnić bezpieczeństwo kraju i społeczeństwa na wypadek zagrożeń zewnętrznych oraz katastrof i klęsk żywiołowych.                                  Jesteśmy przeciwni udziału naszych wojsk w misjach zagranicznych. Dopuszczamy taki udział tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa na prośbę danego państwa pokrywającego w pełni koszty takiej misji i za zgodą Parlamentu.

Dla usprawnienia funkcjonowania wojska i ułatwienia doboru kadr zawodowych, proponujemy przywrócenie zasadniczej służby wojskowej dla podstawowego przeszkolenia na okres choć 6 miesięcy. Wdrażając powiedzenie „co to za mężczyzna, co nie był w wojsku”.

Bezpieczeństwo kraju i międzynarodowy ład XXI wieku musi opierać się na trwałym systemie wartości etycznych, społecznych i politycznych odrzucających egoizm i relatywizm.

 

 

P O L I T Y K A   Z A G R A N I C Z N A

                        Położenie geopolityczne i uwarunkowania historyczne nakazują Polsce zachowanie maksimum suwerenności w Unii Europejskiej i dążenie do wolności, zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją, Ukrainą, Białorusią oraz utrzymanie tradycyjnej współpracy z USA.

Priorytetem jest współpraca gospodarcza ze wszystkimi państwami sąsiednimi – co znacznie zmniejsza koszty transportu, zwiększając jej opłacalność.

W polskim interesie jest dobra współpraca z państwami, w których znajdują się duże skupiska Polaków. Priorytetowym celem Polski w polityce zagranicznej, obok zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju, powinna być integracja Polaków w świecie i dobra współpraca z organizacjami Polonijnymi. Współpraca ta powinna owocować polonijnymi inwestycjami kapitałowymi w Polsce oraz pomocą Polakom, znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej, a szczególnie na Wschodzie.

Polska musi wzmacniać swoją pozycję w instytucjach i organizacjach międzynarodowych takich jak : ONZ, NATO, WTO, Komisja Europejska, Rada Europy.

W polskim korpusie dyplomatycznym powinny pracować tylko te osoby, które w pełni utożsamiają się z polską racją stanu.  Wskazane jest lepsze wykorzystanie do tych celów organizacji polonijnych oraz Polaków zamieszkujących za granicą a wyróżniających się patriotyczną postawą.

 

 

U N I A   E U R O P E J S K A

 

PIAST – JMEN mówi TAK dla Unii Europejskiej, ale ma to być UE jako ojczyzna wolnych państw posiadających min. przemysłu strategicznego, banki itd. niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania na wypadek rozpadu Unii, aby w przyszłości nie doszło do rewolucji i bratobójczych wojen na naszym kontynencie.

Dziś czynnikiem dezintegrującym w Unii jest m.in. szybko postępująca globalizacja pogłębiająca niesprawiedliwy podział wypracowanego dochodu, co rodzi poczucie krzywdy w społecznościach. Ten globalizm jak i poprzednie , którymi były np. niewolnictwo, feudalizm, imperializm rozpadnie się. Trudno tylko powiedzieć, jakie przyniesie to skutki i w jakiej skali. Dominacja starych państw członkowskich, spychanie na margines nowych, mniej liczebnych, słabszych kulturowo i ekonomicznie spowoduje podejmowanie działań obronnych i integrowanie się w sprawach ekonomicznych, jak i zachowania tożsamości narodowej. Podziały wewnątrz Unii  będą nieuchronnie prowadzić do jej rozkładu.

Gdyby UE się rozpadła – czyli gdy okręt tonie – każdy będzie się ratował na własną rękę, a idea „europejskości” i „solidarności” będzie propagandową fikcją i po prostu pęknie jak bańka mydlana.

A za tym, NIE chcemy być atrapom państwa Polskiego w Unii, tylko państwem Polskim zrzeszonym w Unii Europejskiej.

Ma to być UE ograniczająca się do : unii celnej, swobodnego przepływu towarów i  obywateli, zachowania bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, koordynacji przemysłu itp..  Komisja Europejska z Parlamentem Europejskim ma się zająć głównie fundamentami i szkieletem funkcjonowania Europy, a nie stosować zbyteczne i nadmierne regulacje w różnych dziedzinach. Trzeba po prostu zmniejszyć o 50 % biurokrację w funkcjonowaniu instytucji Unijnych, a skończą się dziwne pomysły.

Wykształcenie, świadectwa, dyplomy uzyskane przez obywateli poszczególnych państw Unii, powinny być jednakowo honorowane w całej UE.

Nie może być tak, że Unia wymyśla i narzuca np. pakiet klimatyczny, wymyśla zakaz spalania węgla w niedalekiej przyszłości, a tym samym podcina gałęzie na których sama  siedzi. Każde państwo ma nieograniczone prawo do korzystania z własnych surowców. Nie może być tak, że po tylu latach w UE nasi rolnicy mają niższe dopłaty, co stwarza nieuczciwą konkurencyjność produktów rolnych. Może wymyślą budowę parasola ochronnego od zanieczyszczeń z Chin, czy Ameryki.                                                                                                                                                                                                   Europa doświadcza nie tylko kłopotów gospodarczych, ale trawi ją  także zapaść demograficzna i wszelkie negatywne skutki starzejących się i wymierających społeczeństw. Wyraźnie widoczne są katastrofalne skutki niszczenia chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu.

Tak więc jeżeli Unia Europejska ma trwać i rozwijać się, muszą zostać wypracowane takie struktury w których zasiadać będą partnerzy ze wszystkich państw członkowskich i będą solidarnie współpracować dla dobra całej wspólnoty – UE.

 

P I A S T O W I E   W S P Ó L N I E  D L A   P O L S K I

                     Program PIAST – JMEN jest otwarty na inicjatywy służące Ojczyźnie i człowiekowi.

Wszystkie klęski jakie Polska ponosiła na przestrzeni wieków wynikały z kompletnego braku solidarności wśród większości Polaków i przekładanie interesu własnego nad interes kraju.

Więc wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do współpracy, aby to zmienić. Obecnie konieczna jest potrzeba budowy moralnych podstaw polityki, moralnych podstaw życia publicznego.

Dziś  potrzebny jest ktoś taki, jak PIAST – JMEN, aby przywrócić  Polakom ich dumę, ich godność, ich wiarę, że są potężnym i szlachetnym NARODEM.

PIAST – JMEN jest jak ziarno gorczycy najmniejsze, lecz wsiane w Polską społeczność wyda plon obfity w postaci wielkiej narodowej partii – potomków PIASTÓW.

 

JEŚLI  NASZ  PROGRAM  JEST  PO  TWOJEJ  MYŚLI   –    CHODŹ  Z  NAMI

Opracował : inż. Eugeniusz Maciejewski

TEZY PROGRAMOWE 26.04.2015r

Turek 24.04.2015 r.

 

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN    

DO REALIZACJI

 Polska w jedności z narodami Europy we wspólnej pracy, pokoju, dążeniach i perspektywach

Koniec oszustw politycznych, stosując instytucję odwołania posła.

Rodzina

wprowadzić wybór emerytalny pomiędzy poprzednią, a nową ustawą

– umowy śmieciowe  ograniczyć do czynności jednorazowych o niskiej wartości

– minimalne wynagrodzenie do wysokości umożliwiającej utrzymanie rodziny trzyosobowej,   w zależności od możliwości budżetowych państwa

– zwiększyć kwotę wolną od podatków do 100 %, w zależności od możliwości budżetowych   państwa i corocznie stopniowo podwyższać.

 

Gospodarka

gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel, z zastosowaniem technik

sprzyjających środowisku

– bezwzględne wdrażanie postępu technicznego

– przemysł strategiczny i banki w zasoby skarbu państwa

– zmniejszyć zatrudnienie w administracji do 50 % (brak zatrudnienia w najbliższych latach)

– niwelowanie kominów płacowych

– likwidacja Senatu i dwukadencyjność wójtów, burmistrzów

– rozwój rodzimego przetwórstwa, usług i handlu

– kolej polska zarządzana przez jedną spółkę państwową

– uruchomić fabrykę sprzętu rolniczego

 

 

Rolnictwo

– zakaz sprzedaży ziemi w obce ręce, stosowana będzie instytucja dzierżawy

– Polska całkowicie wolna od GMO

– opłacalność produkcji rolnej

– Polakom przesiedlonym na wschód zaproponować powrót do Ojczyzny, przyznając np. po

20 ha ziemi jako darowizna

– rozwój przemysłu rolno-spożywczego

 

Edukacja

– likwidacja gimnazjów i przywrócenie poprzedniego systemu nauczania

– jednolite podręczniki w szkołach podstawowych w całym kraju, z wieloletnim użytkowanie

– przywrócić w szkołach stołówki i gabinety stomatologiczne

 

Służba Zdrowia

– zwiększyć dofinansowanie służby zdrowia i wdrożyć sprawdzone regulacje krajów UE

– zlikwidować NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełniać Ministerstwo Zdrowia

Wymiar Sprawiedliwości

– zastosować regulacje prawne, aby zwiększyć efektywność Sądów

– zastosować równość stron : pokrzywdzony – oskarżony

 

Bezpieczeństwo

– bezpieczeństwo może zapewnić silna gospodarka, armia i służby wewnętrzne

– wprowadzić zasadniczą służbę wojskową do pół roku

– misje zagraniczne wojsk tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa, na prośbę danego państwa

pokrywającego w pełni koszty takiej misji i za zgodą Parlamentu

– nam nie tarczy i zbrojeń potrzeba, lecz pracy i chleba !. Rozmowy i dialog ze wszystkimi narodami dla przestrzegania 7 przykazania Dekalogu

 

Polityka Zagraniczna

– współpraca gospodarcza z państwami UE i wszystkimi sąsiednimi państwami

– integracja Polaków w świecie i dobra współpraca z organizacjami Polonijnymi

– wzmacniać pozycję w instytucjach i organizacjach międzynarodowych : ONZ, NATO itd.

 

Unia Europejska

– UE jako Unia wolnych państw posiadających min. przemysłu strategicznego i banków

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

– zachować kulturę, tradycję i obyczaje chrześcijańskiej Europy

– zmniejszyć biurokrację i ingerencję prawną w poszczególne państwa

– znieść pakiet klimatyczny

– zrównać dopłaty do rolnictwa

 

Wiara

– nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe

– umacniać tradycje chrześcijańskie Europy

– popieramy nauczanie lekcji religii w szkołach, zmniejszając nauczanie do 1 godz. tygodniowo

– nie będzie finansowania z budżetu państwa żadnych wyznań

– będą wspierane remonty sakralnych obiektów zabytkowych

 

Opracował

Inż. Eugeniusz Maciejewski

STATUT 12.12.2020r

S   T   A   T   U   T

 

                PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

        Skrót  :  PIAST – JMENiŚ

 

 

GRUDZIEŃ 2020

 

I  Postanowienia Ogólne

Art. 1

 1. PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy o partiach politycznych oraz na podstawie niniejszego statutu, oznaczoną skrótem : PIAST – JMENiŚ.
 2. Nazwa, skrót i symbol graficzny PIASTA – JMENiŚ korzystają z ochrony prawnej.
 3. PIAST – JMENiŚ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i inne organizacje o podobnych celach i założeniach programowych, a także może z takimi organizacjami współpracować.
 4. PIAST – JMENiŚ działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w Polskich ośrodkach za granicą.
 5. Siedzibą władz i organów centralnych PIASTA – JMENiŚ jest miasto Turek.

 

Art. 2

 1. PIAST – JMENiŚ posiada osobowość prawną.
 2. PIAST – JMENiŚ opiera swoją działalność na pracy społecznej, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 3

 

Celem PIASTA – JMENiŚ jest :

 1. Zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej pozycji międzynarodowej.
 2. Zachowanie tradycji polskiego ruchu narodowo-chrześcijańsko-ludowego, upowszechnienie wartości ideowych i programowych.
 3. Rozwój gospodarczy oraz cywilizacyjny Państwa Polskiego, umocnienie demokracji, praworządności i wolności obywatelskich oraz ochrona środowiska naturalnego.
 4. Umocnienie roli rodziny oraz tworzenie sprzyjających warunków dla jej rozwoju oraz godnego bytu wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podnoszenie standardów i poszerzanie dostępności do systemu ochrony zdrowia.
 6. Polska w jedności z narodami Europy we wspólnej pracy, pokoju, dążeniach i perspektywach.

Art. 4

Swoje cele będzie realizował poprzez :

 1. Udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w wyborach powszechnych do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego.
 2. Wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność krajowych i europejskich władz publicznych.
 3. Organizowanie obywateli w pracy politycznej, społecznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej dla dobra Narodu Polskiego.
 4. Upowszechnianie wiedzy o statucie, programie, popularyzując cele i działalność PIASTA – JMENiŚ.
 5. CZŁONKOSTWO

Art. 5

 1. Członkiem PIASTA – JMENiŚ może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, zobowiązuje się przestrzegać statutu, uchwał, zarządzeń i akceptuje program PIASTA – JMENiŚ oraz nie jest członkiem innej partii.
 2. Członków PIASTA – JMENiŚ przyjmują Zarządy właściwe co do miejsca zamieszkania kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji, podejmując decyzję w terminie do 2 miesięcy.

Art. 6

Członkostwo PIASTA – JMENiŚ ustaje na skutek :

 1. Śmierci członka.
 2. Utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych.
 3. Złożenia rezygnacji do właściwego Zarządu na piśmie.
 4. Zaniechania płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, bez usprawiedliwienia.
 5. Wykluczenia na podstawie Decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
 6. Wykluczenia Uchwałą Zarządu Krajowego, po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

 

 1. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do roszczeń  związanych ze zwrotem składek członkowskich w stosunku do PIASTA – JMENiŚ.

Art. 7

 1. Zarząd Krajowy gromadzi dokumentację osobową i prowadzi rejestr członków PIASTA – JMENiŚ.
 2. Zarząd Krajowy pełni funkcję administratora danych, o których mowa w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

Art. 8

Prawa członka  PIASTA – JMENiŚ :

 1. Wybierać i być wybieranym do władz i organów PIASTA – JMENiŚ.
 2. Wyrażać opinie i zgłaszać postulaty wobec władz i organów PIASTA – JMENiŚ.
 3. Korzystać z ochrony i opieki władz i organów PIASTA – JMENiŚ.
 4. Brać udział w pracach organizacyjnych i programowych PIASTA – JMENiŚ.
 5. Zawiesić swoje członkostwo – jeśli to jest uzasadnione wymogami związanymi z zajmowanym stanowiskiem, bądź inną ważną okolicznością, zgodę wydaje właściwy Zarząd.
 6. Kandydować z list PIASTA – JMENiŚ w wyborach do parlamentu polskiego i europejskiego oraz do samorządu terytorialnego. Kandydowanie wymaga aprobaty Prezesa właściwych terytorialnie Zarządów PIASTA – JMENiŚ.

Art. 9

Obowiązki członka PIASTA – JMENiŚ :

 1. Przestrzegać statutu, uchwał i zarządzeń władz, organów partii.
 2. Postępować zgodnie z ideowymi zasadami, programem i dbać o wizerunek partii.
 3. Aktywnie uczestniczyć w pracach jednostek organizacyjnych partii.
 4. Płacić systematycznie składki członkowskie.
 5. Sumiennie pełnić powierzone funkcje i obowiązki.
 6. Popularyzować działalność i dbać o rozwój organizacyjny partii.

Art. 10

 1. Członkowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w razie postępowania naruszającego obowiązki, o których mowa w art. 9.
 2. Karami organizacyjnymi są :
 3. Zawieszenie w prawach członka na okres dwóch lat.
 4. Wykluczenie z PIASTA – JMENiŚ.
 5. Prezes PIASTA-JMEN może wykluczyć członka z partii za rażące naruszenie zasad Statutowych, czy innych aktów prawnych PIASTA-JMENiŚ.
 6. W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PIASTA – JMENiŚ uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii politycznej PIASTA – JMENiŚ, Zarząd Krajowy może, na wniosek Prezesa PIASTA – JMENiŚ, lub Klubu (Koła) Parlamentarnego PIASTA – JMENiŚ, podjąć w głosowaniu tajnym uchwałę o wykluczeniu członka z PIASTA – JMENiŚ.
 7. Członek wykluczony może ponownie ubiegać się o członkostwo po upływie 2 lat.
 8. Kara nie może być nałożona po upływie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o popełnieniu przewinienia przez właściwy organ PIASTA – JMENiŚ.

 

III. WŁADZE KRAJOWE PIASTA – JMENiŚ

Art. 11

Władzami krajowymi są :

 1. Kongres
 2. Prezes PIASTA – JMENiŚ
 3. Rada Polityczna
 4. Zarząd Krajowy
 5. Krajowa Komisja Rewizyjna
 6. Krajowy Sąd Koleżeński.

Art. 12

Kongres PIASTA – JMENiŚ :

 1. Kongres jest najwyższą władzą partii.
 2. Uprawnionymi do udziału w posiedzeniu Kongresu są delegaci.

Art.13

Delegatami na Kongres są :

 1. Prezes Honorowy PIASTA – JMENiŚ.
 2. Prezes PIASTA – JMENiŚ.
 3. Członkowie Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Prezesi Zarządów Wojewódzkich.
 5. Parlamentarzyści, członkowie Rady Ministrów, sekretarze stanu, marszałkowie i wicemarszałkowie województw, o ile są członkami PIASTA – JMENiŚ.
 6. Wybrani demokratycznie przez Zjazdy Wojewódzkie członkowie PIASTA – JMENiŚ na zasadach ustalonych w uchwale Rady Politycznej określającej tryb wyboru delegatów na Kongres.

Art. 14

 1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Prezes PIASTA–JMENiŚ, co najmniej raz na cztery lata oraz zarządza wybór delegatów przez Zjazdy Wojewódzkie, ustalając jego termin, miejsce i porządek obrad.
 2. Rada Polityczna może zwołać posiedzenie Kongresu PIASTA-JMENiŚ w trakcie jego kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 3. Prezes jest zobowiązany na żądanie co najmniej ½ Zarządów Wojewódzkich zwołać Nadzwyczajny Kongres w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 4. Nadzwyczajny Kongres stanowią przedstawiciele członków i członkowie uczestnicy poprzedniego Kongresu.
 5. 21 p. 5 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 15

 1. Kongres podejmuje w pierwszym terminie uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały w sprawie wyborów i odwołania członków organów partii są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.Art. 15 p. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Dopuszcza się możliwość wyboru władz w głosowaniu jawnym, tylko w przypadku jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
 4. Wybór władz i organów w głosowaniu jawnym dopuszcza się w przypadku, gdy kandyduje jedna osoba lub liczba kandydatów jest równa liczbie członków wybieranego organu i nikt nie zgłosi sprzeciwu.
 5. Obradom Kongresu przewodniczy Przewodniczący Kongresu wybierany w głosowaniu jawnym.

Art. 16

 1. Kadencja władz i organów oraz przedstawicieli członków PIASTA-JMENiŚ trwa 4 lata.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Krajowym Sądzie Koleżeńskim z członkostwem w Zarządzie Krajowym.
 3. Wakujące w czasie kadencji miejsca we władzach PIASTA-JMENiŚ można obsadzić w drodze kooptacji do połowy ich składu. Tych zmian może dokonać Rada Polityczna w drodze uchwały, lub Prezes PIASTA-JMEN w drodze zarządzenia.

Art.17

Do kompetencji Kongresu należy, w szczególności  :

 1. Uchwalenie regulaminu obrad Kongresu.
 2. Uchwalenie lub zmiana statutu.
 3. Uchwalenie programu PIASTA-JMENiŚ lub dokumentów programowych partii.
 4. Wybór Prezesa i odwołanie Prezesa.
 5. Wybór członków Rady Politycznej w składzie do 50 osób.
 6. Wybór członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 7. Powołanie Honorowego Prezesa PIASTA-JMENiŚ.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władzy i organów krajowych.
 9. Połączenie z inną partią.
 10. Rozwiązanie partii.

Art. 18

Prezes PIASTA-JMENiŚ :

 1. Prezes PIASTA-JMENiŚ pełni najwyższą władzę wykonawczą, przewodnicząc Radzie Politycznej, Zarządowi Krajowemu oraz wykonując inne kompetencje przewidziane w Statucie.
 2. Reprezentuje PIASTA-JMENiŚ. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu

Krajowego do reprezentowania partii na zewnątrz.

 

 1. Prezes powołuje Wiceprezesów Partii i Przewodniczącego Zarządu Krajowego.
 2. Kieruje bieżącą działalnością partii, pracami Klubu Parlamentarnego.
 3. Zwołuje pierwsze posiedzenia KSK i KKR w terminie 60 dni od ich wyboru.
 4. Wnioskuje i wydaje zarządzenia w sprawach o których mowa w statucie.
 5. Prezes PIASTA-JMENŚ może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi PIASTA-JMENiŚ lub Skarbnikowi PIASTA-JMENiŚ.
 6. W czasie trwania kadencji Rada Polityczna PIASTA-JMENiŚ może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa PIASTA-JMENiŚ na okres do 6 miesięcy spośród Wiceprezesów PIASTA-JMENiŚ, gdy Prezes :
 • Zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w PIAST-JMENiŚ
 • Czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji, co stwierdza Rada Polityczna w uchwale podjętej większością 2/3 głosów.
 1. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa PIASTA-JMENiŚ posiada te same prawa i obowiązki jak Prezes PIASTA-JMENiŚ.
 2. Posiedzenie Kongresu zwołane przez p.o. Prezesa PIASTA-JMEN odbywa się przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 8.

Art. 19

Rada Polityczna :

 1. Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą PIASTA-JMENiŚ w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu.
 2. W skład Rady Politycznej wchodzą członkowie Rady wybrani przez Kongres, Prezes i Wiceprezes Partii, członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Parlamentarzyści PIASTA-JMENiŚ, wojewodowie, prezydenci miast na prawach powiatu, radni sejmików wojewódzkich będący członkami PIASTA-JMENiŚ.
 3. Członkowie Rady Politycznej mogą na wniosek Prezesa wybrać ze swojego grona : Przewodniczącego Rady Politycznej i jego zastępcę.

Art.20

Do zadań Rady Politycznej należy :

 1. Określenie kierunków polityki PIASTA-JMENiŚ zgodnie z uchwałami Kongresu.
 2. Uchwalanie programu politycznego partii.
 3. Składanie oświadczeń politycznych w imieniu partii.
 4. Uchwalanie własnego regulaminu obrad.
 5. Wybór członków Zarządu Krajowego, z wyjątkiem Przewodniczącego Zarządu Krajowego.
 6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu Parlamentarnego.
 8. Na posiedzeniu Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje : Prezesowi, Zarządowi Krajowemu, grupie co najmniej 1/10 członków statutowego składu Rady Politycznej.

Art. 21

 1. Posiedzenia Rady Politycznej odbywają się w razie potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje Prezes partii z własnej inicjatywy, na wspólny wniosek Przewodniczącego Rady Politycznej i Zarządu Krajowego i na wniosek dziesięciu członków Rady Politycznej.
 3. Uchwały Rady Politycznej zapadają bezwzględną większością głosów przy zachowaniu kworum w pierwszym terminie lub drugim terminie, bez względu na obecność.
 4. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu Prezesa lub Wiceprezesa partii, Przewodniczącego Rady Politycznej i Przewodniczącego Zarządu Krajowego.
 5. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Politycznej powinni być powiadomieni wszyscy jej członkowie, co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem.

Art. 22

Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym partii. Do zadań Zarządu Krajowego                                                                                                                 należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem i zarządzaniem partią, jeżeli nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów.

Art. 23

Zarząd Krajowy składa się od 10 do 15 członków, w jego skład wchodzą :

 1. Przewodniczący
 2. Jeden do czterech Wiceprzewodniczących
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. Członkowie powołani przez Radę Polityczną
 6. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego.

Art. 24

Wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza i innych członków Zarządu Krajowegowybiera Rada Polityczna na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego.

Art. 25

 1. Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny odbywać się raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Przewodniczący :
 • Z własnej inicjatywy,
 • Na wniosek Prezesa partii,
 • Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 1. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Do podejmowania uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu Krajowego, w tym Przewodniczącego lub wszystkich Wiceprzewodniczących.
 3. W posiedzeniu Zarządu Krajowego mogą brać udział z głosem doradczym Prezes i Wiceprezesi Partii, Przewodniczący Rady Politycznej, Honorowy Prezes.
 4. Posiedzenia Zarządu krajowego mogą być zwoływane w dowolny sposób, przy czym zawiadomienia dla Prezesa i Wiceprezesów Partii powinny być sporządzone na piśmie i doręczone co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Art. 26

Do składania oświadczeń majątkowych i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu partii uprawnieni są :

 1. Prezes PIASTA-JMENiŚ
 2. Prezes PIASTA-JMENiŚ i Skarbnik.

Art. 27

Uchwały Zarządu Krajowego wymagają sprawy wymienione w Statucie oraz :

 1. Zaciąganie kredytu.
 2. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 3. Udzielenie poręczenia.
 4. Nabycie nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu.
 5. Zbycie lub obciążenie nieruchomości.
 6. Wykluczenie z partii po uprawomocnieniu orzeczenia KSK.
 7. Ustalenie regulaminów dla jednostek terenowych partii.

Art. 28

Zarząd Krajowy w pierwszym kwartale każdego roku powinien sporządzić sprawozdanie z działalności finansowej za rok poprzedni i przestawić Krajowej Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia.

Art. 29

Na wniosek Prezesa Partii lub Rady Politycznej Zarząd Krajowy powinien przedłożyć informację ze swojej działalności w określonym we wniosku zakresie, w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

 

 

IV  Komisje Rewizyjne

Art.30

Krajowa Komisja Rewizyjna, wojewódzka i powiatowa jest organem kontrolnym partii.

Art. 31

 1. Komisje Rewizyjne składają się z 3 do 9 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Komisji.

Art. 32

 1. Komisje Rewizyjne kontrolują działalność finansową Zarządów oraz zatwierdzająsprawozdania z działalności finansowej partii przedstawione przez Zarządy.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna ocenia realizację uchwał Kongresu i przedkłada opinie Radzie Politycznej.

V  Krajowy Sąd Koleżeński

Art. 33

Krajowy Sąd Koleżeński składa się z 5 do 11 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Wiceprezesa.

Art. 34

 1. Krajowy Sąd Koleżeński rozpoznaje spory pomiędzy członkami partii oraz spory związane z wykluczeniem z partii. Odwołanie od Decyzji Organu wykluczającego przysługuje w terminie 14 dni.
 2. Obsługę administracyjną Krajowego Sądu Koleżeńskiego zapewnia Zarząd Krajowy.

Art. 35

Krajowy Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy zwykłą większością głosów przy obecnościco najmniej połowyskładu członków wyznaczonych przez Prezesa KSK, a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa.

Art. 36

Legitymację do wytoczenia sprawy przed KSK ma każdy członek partii oraz każdy  organ partii i jednostka terenowa partii.

 

Art. 37

 1. Orzeczenia KSK zapadają w formie postanowień.
 2. Postanowienia KSK są ostateczne.

Art. 38

Kary, upomnienia i nagany ulegają zatarciu z upływem jednego roku od daty ich prawomocnego orzeczenia. Karę zatartą uważa się za niebyłą.

 

VI  JEDNOSTKI TERENOWE

Art. 39

PIAST-JMENiŚ może tworzyć jednostki organizacyjne w terenie :

 1. Koła (obejmujące teren gminy)
 2. Powiatowe ( obejmujące teren powiatu i miasta na prawach powiatu)
 3. Wojewódzkie ( obejmujące obszar jednego województwa)

Art. 40

JednostkaKoła  :

 1. Koło nie może liczyć mniej niż pięć członków.
 2. Na zebraniu członków – założycieli Koła członkowie po zapoznaniu się ze Statutem i programem PIASTA-JMENiŚ oraz powypełnieniu deklaracjiwstąpienia do partii wybierają w głosowaniu jawnym :  Zarząd Koła w składzie –  Prezes, Sekretarz, Skarbnik.                                                      2. Komisje Rewizyjną w składzie – Przewodniczący, Sekretarz.

 

Art. 41

 1. Władzą Koła jest zebranie ogólne członków.
 2. Zarząd zwołuje posiedzenie w zależności od potrzeb.
 3. Raz na cztery lata Koło odbywa zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zarząd Koła kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał wydanych przez zwierzchnie władze i organy PIASTA-JMENiŚ.
 5. Koło na zewnątrz reprezentuje Prezes.
 6. Prezes Zarządu Koła jest jednocześnie członkiem – po wyrażeniu przez niego zgody – Zarządu Powiatowego PIASTA-JMENiŚ.

Art. 42

Jednostka Powiatowa :

 1. Organizacja Powiatowa PIASTA-JMENiŚ nie może liczyć mniej niż osiem członków
 2. Na zebraniu członków – założycieli jednostki Powiatowej członkowie po zapoznaniu się z programem i Statutem PIASTA – JMENiŚ oraz po wypełnieniu deklaracji wstąpienia do partii wybierają w głosowaniu jawnym :
 3. Zarząd Powiatowy w składzie : Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członek.
 4. Komisje Rewizyjną w składzie :Przewodniczący, Sekretarz, członek.

 

Art. 43

 

W skład Zarządu Powiatu PIASTA-JMENiŚ wchodzą – po wyrażeniu przez nich zgody – Prezesi Kół jako członkowie.

Art. 44

 1. Zarząd Powiatowy kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał wydanych przez zwierzchnie władze i organy PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zarząd Powiatowy zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb.
 3. Władzą Zarządu Powiatowego jest zebranie ogólne członków.
 4. Raz na cztery lata Organ Powiatowy odbywa zebranie sprawozdawczo – wyborcze, przy udziale członków Kół, z wyłonieniem delegatów na zjazd wojewódzki.
 5. Jednostkę Powiatową na zewnątrz reprezentuje Prezes i Zastępca Prezesa.
 6. Prezes Zarządu Powiatowego jest jednocześnie – za jego zgodą – członkiem Zarządu Wojewódzkiego.

Art. 45

Jednostka Wojewódzka :

 1. Jeżeli na terenie jednego województwa działają co najmniej trzy Zarządy Powiatowe, to Zarządy tych Powiatów mogą powołać Organizację Wojewódzką.
 2. Na zebraniu członków – założycieli jednostki Wojewódzkiej członkowie spośród siebie w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu, wybierają :
 3. Zarząd Wojewódzki w składzie : Prezes, dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członkowie.
 4. Komisje Rewizyjną w składzie : Przewodniczący, Sekretarz, członkowie.

Art. 45

Po założeniu Zarządu Wojewódzkiego PIASTA-JMENiŚ pozostali Prezesi Zarządów Powiatowych danego województwa, wchodzą – po wyrażeniu przez nich zgody – w skład Zarządu Wojewódzkiego jako członkowie.

 

 

Art. 46

Prezes PIASTA-JMENiŚ może powołać Pełnomocnika Wojewódzkiego ds. koordynacji tworzenia struktur partii.

Art. 47

 1. Zarząd Wojewódzki kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał wydanych przez zwierzchnie władze i organy PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zarząd wojewódzki zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb.
 3. Władzą Zarządu Wojewódzkiego jest zebranie ogólne członków.
 4. Raz na cztery lataOrgan Wojewódzki odbywa zjazd sprawozdawczo – wyborczy, z udziałem delegatów powiatowych, wybierając jednocześnie delegatów na zjazd krajowy – Kongres.
 5. Jednostkę Wojewódzką PIASTA-JMENŚ na zewnątrz reprezentuje Prezes, Zastępca Prezesa i Sekretarz.
 6. Prezes Zarządu Wojewódzkiego jest jednocześnie – za jego zgodą – członkiem Rady Politycznej PIASTA-JMENiŚ.

Art. 48

Jeżeli na terenie kraju powstaną Zarządy Wojewódzkie w co najmniej sześciu województwach to niezwłocznie zostanie zwołany I Kongres PIASTA-JMENiŚ.

Art. 49

Na Kongresie zostaną wybrane Krajowe Organy i Władze PIASTA-JMENiŚ w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 50

Po Kongresie pozostali Prezesi Wojewódzcy PIASTA-JMENiŚ wchodzą – po wyrażeniu przez nich zgody – w skład Rady Politycznej jako członkowie.

Art. 51

 1. Szczegółowe zasady działania jednostek terenowych partii określone zostaną w regulaminie ustalonym przez Zarząd Krajowy.
 2. Jednostki terenowe znosi Zarząd Krajowy.

 

 

 

 

VII.  Klub Parlamentarny PIASTA-JMENiŚ i KLUBY RADNYCH

Art. 52

 1. Parlamentarzyści tworzą Klub Parlamentarny PIASTA-JMENiŚ, który działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Krajowy.
 2. Przynależność posłów i senatorów – członków PIASTA-JMENiŚ do Klubu Parlamentarnego PIASTA-JMENiŚ jest obowiązkowa.
 3. Klub Parlamentarny PIAST-JMENiŚ oraz Kluby Radnych w Sejmikach Wojewódzkich mogą zawierać porozumienia o współpracy z innymi klubami lub kołami parlamentarnymi oraz tworzyć z nimi wspólny klub za zgodą Zarządu Krajowego PIASTA-JMENiŚ.
 4. Senatorowie i Posłowie do Parlamentu Europejskiego PIASTA-JMENiŚ mogą tworzyć własne kluby.

Art. 53

Członkowie Klubu Parlamentarnego PIAST-JMENŚ wybierają ze swojego grona Prezydium Klubu w składzie ustalonym przez klub. Prezydium kieruje pracami Klubu. Przewodniczący reprezentuje Klub na zewnątrz lub upoważniony przez niego członek Prezydium.

Art. 54

 1. Klub Parlamentarny realizuje program i politykę PIASTA-JMENiŚ w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim, działając zgodnie z programem oraz uchwałami Kongresu, Rady Politycznej i Zarządu Krajowego.
 2. Posłowie i Senatorowie PIASTA-JMENiŚ zobowiązani są do udziału w pracach organizacji terenowych.

Art. 55

 1. Radni, członkowie PIASTA-JMENiŚ wybrani w wyborach samorządowych, tworzą na odpowiednich szczeblach samorządu terytorialnego Kluby Radnych PIAST-JMENiŚ lub współtworzą koalicyjne Kluby Radnych z udziałem PIASTA-JMENiŚ za zgodą odpowiednich władz powiatowych w porozumieniu z władzami województwa.
 2. Kluby Radnych PIAST-JMENiŚ lub koalicyjne Kluby z udziałem PIASTA-JMENiŚ działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez właściwe Zarządy.

 

 

 

 

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PIASTA-JMENiŚ

Art. 56

 1. Majątek PIASTA-JMENiŚ stanowią przysługujące mu prawa własności i inne prawa majątkowe na nieruchomościach, ruchomościach i dobrach nie materialnych.
 2. Źródła finansowania są jawne.
 3. Fundusze PIASTA-JMENiŚ pochodzą z :
 4. Składek członkowskich.
 5. Darowizn, spadków, zapisów.
 6. Subwencji z budżetu państwa.
 7. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 8. Innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

Art.57

Dla sfinansowania udziału PIASTA-JMENiŚ w wyborach do Parlamentu krajowego i europejskiego w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także  udziału w kampaniach referendalnych – tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi : Fundusz Wyborczy PIAST-JMENiŚ.

 

 1. SYMBOLE PIASTA-JMENiŚ

Art. 58

 1. Symbolem graficznym PIASTA-JMENiŚ jest – kula koloru niebieskiego, na obwodzie napis PIAST koloru białego, JMENiŚ koloru czerwonego z białym obrysem, mapa Europy koloru zielonego z żółtym obrysem, z naniesionym kształtem Polski koloru biało- czerwonego.
 2. Sztandary PIASTA-JMENiŚ są koloru zielonego, zawierają co najmniej nazwę organizacji, godło państwowe, symbol graficzny oraz napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 3. Świętem  PIASTA-JMENiŚ jest 13 maja dzień ocalenia Jana Pawła II i dzień objawienia w Fatimie.
 4. Hymnem PIASTA-IMENiŚ jest pieśń „Rota”.
 5. Zarząd Krajowy PIASTA-JMENiŚ może ustanowić wyróżnienia w partii.
 6. Formą zwracania się do członków PIASTA-JMENiŚ jest „Koleżanko – Kolego”.

 

 

 

 1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Art. 59

 1. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli uchwala Statut PIASTA-JMENŚ oraz wprowadza do niego zmiany, w szczególności o ile zażąda tego Sąd prowadzący ewidencję partii politycznych.
 2. Członkowie – założyciele stają się członkami PIASTA-JMENiŚ z chwilą podjęcia decyzji o jej założeniu.

Art. 60

 1. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swojego grona Prezesa PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swego grona, na wniosek Prezesa PIASTA-JMENiŚ Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, którzy są jednocześnie członkami Zarządu Krajowego.
 3. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swojego grona, na wniosek Prezesa PIASTA-JMENiŚ pozostałych członków Zarządu Krajowego.
 4. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swojego grona Krajową komisję Rewizyjną

Art. 61

Zarząd Krajowy pełni funkcję Rady Politycznej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego, wykonując ich kompetencje, z wyjątkiem odwołania Prezesa PIASTA-JMENiŚ.

Art. 62

Zarząd Krajowy określa strukturę terytorialną i organizacyjną PIASTA-JMENiŚ uwzględniając podział administracyjny kraju.

Art. 63

 1. Zarząd Krajowy podejmuje działania niezbędne do utworzenia oraz ukonstytuowania się struktur i władz PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zarząd Krajowy może powołać oraz odwołać członków komisji statutowej, której zadaniem jest przedstawienie projektu zmian Statutu.

Art. 64

 1. Prezes PIASTA-JMENiŚ może powołać i odwołać pełnomocników wojewódzkich.
 2. Pełnomocnicy wojewódzcy pełnią funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, wykonując ich kompetencje, a szczególnie podejmują działania do sprawnego utworzenia struktur i władz PIASTA-JMENiŚ na swoim terenie.

 

 

Art. 65

Kongres PIASTA-JMENiŚ zostanie zwołany przez Prezesa PIASTA-JMENiŚ niezwłocznie po utworzeniu co najmniej sześciu Zarządów Wojewódzkich PIASTA-JMENiŚ

Art. 66

Przepisy art. 59 do 65 tracą moc z dniem pierwszego otwarcia posiedzenia Kongresu PIASTA-JMENiŚ.

 

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 59

 1. O połączeniu z inną partią , samo rozwiązaniu i likwidacji PIASTA-JMENiŚ stosowną decyzje podejmuje Kongres większością 2/3 głosów delegatów na kongres, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Środki po zaspokojeniu roszczeń, w wyniku przeprowadzonej likwidacji, zostaną podzielone na członków płacących składki, lub przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Art. 60

 1. Uchwalenie nowego Statutu PIASTA-JMENiŚ lub zmian w obowiązującym Statucie dokonuje Kongres PIASTA-JMENiŚ większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
 3. Wykładnia Statutu należy do Kongresu, a między Kongresami do Rady Politycznej.

Opracował : inż. Eugeniusz Maciejewski

 

Statut został przyjęty do realizacji przez zgromadzenie ogólne członków – założycieli, dnia 12. 12. 2020 r.