Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Wystąpienie dożynkowe wrzesień 2013

pieczatka-ojczyzna-1

Malanów 01 września 2013 r.

 

WYSTĄPIENIE  DOŻYNKOWE

 

Szanowni Rolnicy,  Przedstawiciele Władzy, Przedstawiciele Kościoła,  Panie,  Panowie.

 

Reprezentuje Struktury Powiatu Tureckiego ZZR „OJCZYZNA”.

Aby nie pozostawić rolników samych sobie Stronnictwo „Piast” zorganizowało Koła związków we wszystkich gminach naszego powiatu.

Nadmieniam, że związki te powstały  w woj. lubelskim i są tworzone struktury w całym kraju.

Nasz legendarny, ludowy przywódca  Wincenty Witos by nam tego nie wybaczył, gdybyśmy nie pomagali Wam Drodzy Rolnicy.

Teraz rolnicy możecie się jednoczyć w tych związkach i wspólnie działać dla swojego dobra.       Wśród braci rolniczej musi być zrozumienie i jedność , bo w przeciwnym przypadku wykorzystają to pośrednicy i przemysł, a straci całe środowisko wiejskie.

Związki ZR ”OJCZYZNA”  mówią jasno i stanowczo  :

– polityka rolna naszego kraju musi być tak prowadzona, aby mogły funkcjonować gospodarstwa – małe,  średnie i wielkoobszarowe,

– każdy z producentów rolnych musi mieć możliwość zbytu swoich płodów w cenach przynoszących zysk.

– jesteśmy przeciwni sprzedaży ziemi w obce ręce.

Wiemy, że nasz rząd i europosłowie nie zdołali uzgodnić dopłat rolnikom na równi z dopłatami jakie mają rolnicy na zachodzie, gdzie przy wolnym rynku, produkty nasze nie wytrzymają konkurencji.

Więc ZZR”OJCZYZNA”  domaga się nadzoru ze strony państwowych służb rolnych nad  :  produkcją,  zbytem  i  opłacalnością płodów rolnych.

Brak takiej koordynacji doprowadziło do obecnej sytuacji przy skupie zbóż i rzepaku, co  będzie skutkować spadkiem bezpieczeństwa ekonomicznego naszych gospodarstw i ich upadłości.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada sprawę niskich cen zbóż i w przypadku potwierdzenia działań przestępczych, będziemy czynić dalsze kroki w kierunku wyrównania strat rolnikom, którzy  sprzedali płody po zaniżonych cenach.

Państwo nie może ciągle umywać rąk powołując się na wolny rynek.

Tym bardziej, że produkty rolne to przecież bezpieczeństwo żywnościowe narodu !.   Więc rząd ma obowiązek koordynować skutecznie  sektor rolny, aby nie dochodziło do jego upadłości i ewentualnych problemów z wyżywieniem  społeczeństwa  w przyszłości.

Przeanalizujmy taką sytuację : wnerwiony do czerwoności rolnik nie obsiewa pól, w Europie powstaje klęska żywiołowa – brak żywności.

Pytam?!, co wtedy ?!, ano głód w kraju !,  resztę niech dopowie każdy sam sobie.     Oto do czego może doprowadzić nieodpowiedzialność władzy.

Płyną do kraju z różnych stron produkty rolne, zapewne genetycznie modyfikowane, czy inne i będzie nimi karmione społeczeństwo, a nasze zdrowe  zboże przy jego tak niskich cenach  będzie kierowane do pieców.

Pytam?!, czy to jest normalne ?!. Przecież to prosi o pomstę do Nieba.

Skoro w wolnym kraju tak jawnie robi się w jajo rolników i robotników, to  Marszałek Józef Piłsudski by rządzącym powiedział „Wam kury macać a nie politykę uprawiać”.

Wiemy, że związki mają różne metody działania egzekwując swoje prawa, do protestów ulicznych włącznie. Rolnicy są już tak rozczarowani, że nawet nie wieżą w skuteczność  tych protestów.

Ja osobiście również nie jestem za siłowymi metodami dochodzenia do praw, bo doskonale wiem jaki to stres, nerwy, niepokój, po wszystkich stronach. W demokratycznym kraju mamy jeszcze większą „broń” w postaci kartki wyborczej, lecz musimy w 100 % iść do urn.

Nikt nie może powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, bo mam rentę , emeryturę, czy pracę, lub, że to nic nie zmieni.

Ano, zmieni – jak nie pójdziemy – że z jednej strony będziemy mieli –  głód i ubóstwo !, a z drugiej strony – bogactwo i przepych ! .

Cztery lata temu byłem na bliskim wschodzie pielgrzymując drogami Chrystusa i byłem m.in. w Syrii i widziałem te dwie skrajności w warunkach życia tamtejszej ludności i nie dziwię się, że  walczą o swoje prawa.

Oby nigdy w naszym kraju nie doszło  do podobnych sytuacji.

Jako rolnicy i cały naród nie możemy się dać wymanewrować i skłócić !.

Jako Polacy , musimy  wykazać mądrość i jedność !.

Musimy przypominać i stosować w życiu chrześcijańskie nauczanie J. Chrystusa „Abyście się nawzajem miłowali”.

Wincenty Witos powiedział : chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość – co dało podstawę do stworzenia państwa.

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej, poprzez przywrócenie powiedzenia naszych ojców : „CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA”.

W górę serca  –  jak głosił nasz  Papież Jan Paweł II.

Przekazuję    Wszystkim,  serdeczne pozdrowienia i życzę wszelkiej pomyślności z okazji Święta Plonów.

Dziękuję, Szczęść Boże.

pieczatka-ojczyzna-2

Pismo do Piotra Dudy KK NSZZ Solidarność 03.09.2013

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 03.09.2013r.

 

                                                                      P A N

                                                                                 Piotr Duda

L.dz. Z/OJCZ/TUR/3/13                                                  Przewodniczący

                                                                                                   KK NSZZ „Solidarność”

                                                                                               Wały Piastowskie 24

                                                                                                80 – 855  G D A Ń S K

 

Rolnicy Powiatu Tureckiego woj. Wielkopolskie  solidaryzują się  i

popierają ogólnopolskie dni protestu w Warszawie w dniach 11 – 14 września

2013 r, organizowane przez międzyzwiązkowy sztab protestacyjny.

 

Do wiadomości :

 1. Gminne Koła ZZR ”Ojczyzna”
 2. A/a

pieczatka-ojczyzna-2

Akcja protestacyjna wrzesień 2013

pieczatka-ojczyzna-1

ZWIĄZKI ZAWODOWE ROLNIKÓW „OJCZYZNA”

POWIATU TURECKIEGO UCZESTNICZYŁY W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROTESTACYJNEJ W WARSZAWIE.

W piątek 13 września, w trzeci dzień protestów, związkowcy ZZR „OJCZYZNA” wczesnym rankiem udali się  w rejon miasteczka namiotowego zorganizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przed Sejmem RP.   Był to dzień otwarty  –  z trybuną dostępną dla organizacji biorących udział w manifestacji. Odbyły się kolejne debaty z udziałem ekspertów na temat przyczyn protestów oraz na temat referendów obywatelskich.  Od godz. 16.00 scena i mikrofon został  udostępniony organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym protest. W ramach tego panelu w imieniu ZZR „OJCZYZNA” głos zabrał przedstawiciel naszego powiatu Pan Józef Jesiołowski.

 

foto1  3  2

 

1

 

W wystąpieniu podkreślił m.in. problem nadchodzących upadłości małych gospodarstw rolnych i  stanowczo wyjaśniał, iż w kraju musi być miejsce dla gospodarstw małych, średnich i wielkoobszarowych. Każdy z producentów rolnych musi mieć możliwość zbytu swoich płodów w cenach przynoszących zysk. Przestrzegał przed ewentualnym paleniem zboża w kotłowniach i sprzedaży ziemi w obce ręce. Eksponował etos Wincentego Witosa itd. Po tym wystąpieniu udaliśmy się w drogę powrotną pociągiem i przed północą byliśmy w Turku.

pieczatka-ojczyzna-2

Pismo do Prezesa WIR Poznań 28.11.2013 r.

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 28.11.2013

                 L.dz. Z/OJCZ/TUR/11/13

                                      P A N

                                                          Piotr Walkowski

                                                                                              Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

                                                   Golęcińska 9

                                                               60 – 626  POZNAŃ

 

ZZR „OJCZYZNA” z ogromnym niepokojem zauważa destrukcyjne zmiany w rodzinnych gospodarstwach rolnych naszego powiatu, a z posiadanych informacji również w całym kraju.

Coraz mniej widać na polach pasących się krów, obory puste – nie kwiczą świnie, w stodołach hula wiatr i fruwają wróble, w zagrodach nie pieją koguty itd..

ZZR „OJCZYZNA” w imieniu rolników pyta : dokąd zmierza obecna polityka rolna ?.

Domagamy się, aby Polska była całkowicie wolna od GMO. Rolnictwo Polskie nie może uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych, a do kraju można je sprowadzać przez co i tak społeczeństwo spożywa niepewną żywność. Więc pytamy : gdzie sens, gdzie logika ?. Ponadto rośliny GMO mają dużo większą wydajność i producenci mogą zniżyć cenę, a tym samym polski rolnik tej konkurencji nie wytrzyma. Na dodatek niższe dopłaty do naszego rolnictwa niż na zachodzie doprowadzi w najbliższych latach do jego załamania.

Obecnie, przy niezrównoważonych warunkach startowych rolników UE,  musi być stosowany w  naszym kraju nadzór służb rolnych. Aby nasze rolnictwo funkcjonowało musi mieć zapewniony zbyt na swoje płody, przy cenach choć z minimalnym zyskiem.

Ostrzegamy przed upadkiem rolnictwa, bo to przyniesie katastrofalne skutki dla naszej Ojczyzny.

W Polsce mogą funkcjonować wszystkie dotychczasowe gospodarstwa. Lecz muszą być równoprawnie traktowane. O cenie płodów rolnych musi decydować jego jakość, a nie ilość. Stosowanie niesprawiedliwych cen – jakie przedstawiłem w piśmie L.dz.  Z/OJCZ/TUR/ 1/13 z dnia 12.08.2013 r. do WIR Biura Powiatowego w Turku i do Pana wiadomości – z góry skazuje mniejszych producentów na upadłość.  Nadmieniam, że do chwili obecnej w tym temacie nic się nie zmieniło – brak skutecznej pomocy.

Zgodnie z wytycznymi UE rodzinne gospodarstwa rolne powinny się rozwijać, a nie zwijać.

 

–        2       –

 

 

 

ZZR„OJCZYZNA”  w imieniu wszystkich rolników Powiatu Tureckiego zwraca się do Pana o niezwłoczne skuteczne działania na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.

Za pomoc i współpracę z góry bardzo dziękujemy.

 

Otrzymują :

 1. Z poważaniem
 2. Przewodniczący

ZZR”OJCZYZNA”

woj. Wielkopolskiego.

 1. Gminne Koła

ZZR”OJCZYZNA”

Powiatu Tureckiego.

 1. WIR Biuro Powiatowe

w  Turku.

A/a

pieczatka-ojczyzna-2

Pismo do Wójta Gminy Przykona luty 2014

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 10 luty 2014

                                                                      P A N

                                                                                                    Mirosław Broniszewski

L.dz. Z/OJCZ/TUR/1/14                                         Wójt Gminy

                                                                                 PRZYKONA

 

Związki Zawodowe Rolników „OJCZYZNA” z ogromnym niepokojem powzięły wiadomość, że na terenie Pana Gminy planuje się budowę bioelektrowni zasilanej kukurydzą. Rolnicy mają być zachęcani do uprawy kukurydzy na cele niezgodne z zasadami jej przeznaczenia.

ZZR „OJCZYZNA” stanowczo podkreśla, że takie działania gospodarcze są nieetyczne i niehumanitarne. Tym bardziej, że Polska leży na węglu i gazie łupkowym – więc pomysł nieodpowiedzialny.

Zachód wozi dla nas tirami żywność nafaszerowaną chemią i genetycznie modyfikowaną,( niepewnej jakości), a nasza zdrowa żywność do „pieców” ?.

Proponujemy wybudować przetwórnie owocowo – warzywną, czy inny zakład spożywczy, aby rolnicy mieli gdzie sprzedać swoje płody, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Władze oddolne, nie mogą uprawiać polityki na kolanach, lecz kierować się zdrowym rozsądkiem i wymagać od rządu właściwych działań strategicznych.

Wierzymy w mądrość Pana Wójta, Samorządu Gminy, a przede wszystkim w mądrość rolników i do bioelektrowni kierowane będą tylko odpady biologiczne, a nie żywność przeznaczona do żywienia ludzi i zwierząt.

Otrzymują :

 1. Przewodniczący

ZZR „OJCZYZNA”

woj. wielkopolskie

 1. WIR Poznań
 2. WIR Turek
 3. Stronnictwo „PIAST” Turek
 4. Gminne Koła ZZR „Ojczyzna”

pieczatka-ojczyzna-2

Pismo do Dyrektora Mleczarni Turek

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 20 luty 2014r

 

 

 

                                                                               P A N

                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                          HUBERT MONTIGNY

 L.Dz. Z/OJCZ/TUR/2/14                                                             MLECZARNI TUREK

                                                                                                Milewskiego 11

                                                                                                      62 – 700  T U R E K

 

Zarząd Powiatowy Związków Zawodowych Rolników „OJCZYZNA” w TURKU zwraca się do PANA z prośbą o podwyższenie cen skupu mleka dla małych dostawców, aby różnica w cenie w stosunku do największego dostawcy wynosiła ok. 5 gr./l

Uzasadnienie

Wiadomym jest, że ceny produktów zależą od ich jakości. Rolnik – mniejszy dostawca, 10 -15 krów, karmi je swoimi paszami, na łąkach, na powietrzu i uzyskuje mleko o dużo większych walorach smakowych i odżywczych, niż rolnik karmiący krowy tylko w oborach paszami głównie kupionymi i genetycznie modyfikowanymi. To dzięki małym producentom, po połączeniu ich mleka z pozostałą ilością daje Panu produkt dobrej jakości i zbyt na rynku. Obecne stosowanie cen skupu mleka zniechęca małych producentów i ekonomicznie dyskryminuje ich z rynku. Ponadto informujemy Pana, że w naszym powiecie zachęca się rolników do uprawy kukurydzy dla bioelektrowni powstałej w gm. Przykona. Gdy okaże się, że uprawa kukurydzy jest bardziej opłacalna, poniżani rolnicy przejdą na uprawę kukurydzy, a Pan będzie miał określone kłopoty.

ZZR”OJCZYZNA” w trosce o Pana zakład – Mleczarnie Turek , która słynie w całym świecie– i rolników, prosi o zastosowanie regulacji jak wyżej.

pieczatka-ojczyzna-2

Rolniku? Dokąd Cię prowadzą?

pieczatka-ojczyzna-1

Rodzinne gospodarstwa rolne w myśl założeń Unii Europejskiej powinny się rozwijać, a jest odwrotnie. Więc nasuwa się pytanie, dlaczego tak się dzieje?

Schowek01

Polskie rolnictwo ma obecnie określone trudności z powodu dwóch przyczyn.  Po pierwsze, mniejsze dopłaty niż w krajach zachodnich UE. Dopłaty powinny być proste i czytelne tj. w każdym kraju Unii jednakowa dopłata do hektara w zależności od klasy ziemi i koniec, kropka. Po drugie, sprowadzanie do kraju produktów rolnych genetycznie modyfikowanych, które mają większą wydajność i producenci zachodni mogą sobie pozwolić na konkurencyjne niższe ceny.

Raz –  niższe dopłaty, dwa – konkurencyjne ceny produktów zachodnich, ekonomicznie, sukcesywnie doprowadzają do zwijania się rodzinnych gospodarstw rolnych.  Dodatkowo cwaniactwo przy skupie płodów rolnych, przez pośredników, spółki i przemysł – rolników niszczy.

reklama

Aby tej destrukcyjnej sytuacji w rolnictwie zapobiec, recepta jest prosta : równe dopłaty i Polska całkowicie wolna od GMO. Tylko w ten sposób nasze rolnictwo wytrzyma zachodnią konkurencję.

Poprzez błędną politykę rolną, obecnie rolnik nie dość, że otrzymuje za swoje płody ceny po kosztach produkcji – bywa, że ze stratą – to jeszcze wielokrotnie nie ma gdzie ich zbyć. Więc wymyśla się rynek zbytu na nasze płody rolne do bioelektrowni, która również powstaje na terenie gm. Przykona. Mała bioelektrownia obsługująca kilka powiatów dla zagospodarowania odpadów biologicznych może funkcjonować. Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA” zdecydowanie zwraca uwagę, że niedopuszczalne, nieetyczne i niemoralne jest budowanie takiego zakładu w zamyśle i planach zasilania go zdrową kukurydzą, przeznaczoną dla ludzi i zwierząt. Niedopuszczalne jest również stosowanie w tych zakładach pasz wysokobiałkowych, pozyskiwanych w browarach, gorzelniach i cukrowniach. Tym bardziej, że Polska leży na węglu.

Mieliśmy już takich kombinatorów, gdzie palono zboża w piecach, a później brakowało do jedzenia. Do kraju sprowadza się żywność genetycznie modyfikowaną i nafaszerowaną chemią, a naszą zdrową do bioelektrowni, więc pytamy, gdzie sens?, gdzie logika?

Kraj nasz nie może wszystkiego papugować z zachodu, bo wiele ich pomysłów jest szkodliwe dla naszej gospodarki. Ogólnie mówiąc, rządzący w Warszawie pozwalają sobie nie raz, na wątpliwe decyzje, dzięki polityce na kolanach, uprawianej przez decydentów od W-wy w dół, po wójtów. Wszyscy musimy mieć odwagę powiedzieć NIE dla błędnych decyzji. Musi się temu przeciwstawiać całe społeczeństwo, a przede wszystkim  politycy, wojewodowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie.

Mądrość płynie oddolnie, więc WY ROLNICY okażcie ją i powiedzcie NIE dla praktyk niezgodnych z zasadami etycznymi. Domagajcie się jednocześnie, aby w naszym rejonie powstawały : przetwórnie owocowo warzywne, cukrownie, gorzelnie i inne zakłady spożywcze, gdzie powinny być przerabiane Wasze produkty. Politycy i decydenci muszą być pytani, dokąd prowadzone jest Polskie rolnictwo ?. W tej nierównej konkurencji z rynkiem zachodnim rząd powinien stosować ingerencję i regulację w rynku rolnym i całym sektorze rolnym.

Rolnik musi zachować swój etos, bo „chłop w zagrodzie równy wojewodzie”.  Oby szelest pieniądza nie zniszczył chłopskich wartości i logicznego myślenia.

Na szczęście rolnicy nie są sami i wspierać ich będą ZZR ”OJCZYZNA”.  cdn.

Jednocześnie prosimy internautów  o rozpropagowanie naszych przekazów społecznych,  gdyż stronnicze Echo Turku  nie chce ich publikować.

pieczatka-ojczyzna-2

Pismo do Posła Jana Szyszko

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 03 kwietnia 2014 r.

 

                                                                                         P A N

                                                                                            POSEŁ

                                                                                                           JAN SZYSZKO

L.Dz. P/TUR/3/14                                                                               ul. Wiejska 4/6/8

                                                                                                                    00 -902 WARSZAWA

Stronnictwo „PIAST” w Turku oraz Związki Zawodowe Rolników „OJCZYZNA”  Powiatu Tureckiego w trosce o dobro Narodu i Ojczyzny, popieramy akcję zbierania podpisów do wniosku o poddanie pod Referendum Ogólnokrajowe Sprawy Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi. W załączeniu przesyłamy listy z podpisami w ilości 230 podpisów.

pieczatka-ojczyzna-2

Pismo do wojewody, starosty, burmistrzów i wójtów

pieczatka-ojczyzna-1

Turek 11 kwietnia 2014

 

                                                                                                           P A N

                                                                                                                                   Zbigniew Bartosik

                                                                                                               Starosta

                                                                                                                                     Powiatu Tureckiego

 

 

W trosce o rozwój rolnictwa w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” w imieniu rolników proszę o uwzględnienie rozwoju przemysłu rolno – spożywczego jak : przetwórnie owocowo – warzywne, cukrownie, gorzelnie, mieszalnie pasz itd. . Takie zakłady nie wymagają dużych nakładów i przy stworzeniu dogodnych warunków oraz wsparciu unijnym znajdą się inwestorzy.  Niektóre z tych zakładów wymagają inwestycji obejmującej kilka powiatów, więc w tym względzie prosimy o pomoc Pana Piotra Florka  wojewodę wielkopolskiego. Ten pomysł należy rozpropagować w całym województwie i Polsce. Przedstawiony kierunek gospodarczy spowoduje rozwój rolnictwa i lekkiego przemysłu spożywczego, a tym samym będzie tworzyć miejsca pracy oraz stymulować rodzimą gospodarkę. Jako inżynier technologii żywienia służę pomocą.

Odnośnie sektora paliwowo-energetycznego to profesor Zbigniew Kasztelewicz z AGH Kraków podaje, że najtańsza energia jest z węgla. Wskazuje kierunki rozwoju energetyki w naszym regionie z węgla i w tym kierunku należy iść, rozwijając również rodzimą gospodarkę. To da o wiele większe korzyści ekonomiczne, niż z dotowanych OZE.  Skoro można wybudować spalarnie śmieci przyjazną środowisku, to tym bardziej można udoskonalić spalanie węgla – przyjazne środowisku. Nie należy uprawiać polityki gospodarczej na kolanach, bijąc czołem …. , lecz opartej na twardym rachunku ekonomicznym.

Proszę o uwzględnienie przedstawionych propozycji i dziękuję za współpracę.

Otrzymują :

 1. Pan Piotr Florek

Wojewoda Wielkopolski

 1. Burmistrzowie i Wójtowie

Powiatu Tureckiego

 1. Przewodniczący ZZR”OJCZYZNA”

woj. wielkopolskiego

 1. Koła Powiatowe ZZR”OJCZYZNA”
 2. A/a

pieczatka-ojczyzna-2

Kolonie Letnie 2014

kolonie

Wystąpienie dożynkowe – Tuliszków

pieczatka-ojczyzna-1

Tuliszków 07 września 2014 r.

 

 Drodzy Rolnicy Powiatu Tureckiego z przykrością informuję, iż organizatorzy dożynek powiatowych w Tuliszkowie nie pozwolili wystąpić Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego ZZR „OJCZYZNA” w Turku i przekazać parę zdań do uczestników dożynek w dniu Waszego Święta Plonów. W jakim kraju my żyjemy ? Czy tak ma wyglądać demokracja. Dlatego jestem zmuszony przekazać moje myśli w formie pisemnej.

 

WYSTĄPIENIE DOŻYNKOWE

Szanowni Rolnicy, Przedstawiciele Władzy, Przedstawiciele Kościoła, Panie, Panowie.

Upływa już drugi rok, jak w gminach naszego powiatu działają ZZR  „OJCZYZNA”. W wyniku podjętych działań w tym roku otrzymaliśmy 50 miejsc na kolonie dla dzieci naszego powiatu. Z Gminy i Miasta Tuliszków skorzystało 9 dzieci rolników. Kolonie trwały dwa tygodnie w miejscowości Rowy – nad morzem – w Ośrodku Wypoczynkowym  „TROJAK”.  Korzystając z okazji, w imieniu : dzieci, ich rodziców, związków i własnym –  składamy podziękowania, Wójtom, którzy  dofinansowali koszty przewozu dzieci na te kolonie. Z bólem serca informuję, że Urząd Gminy i Miasta Tuliszków kierowany przez Burmistrza Grzegorza Ciesielskiego nie udzielił przewidzianej prawem odpowiedzi na  pismo  ZZR „OJCZYZNA”  z marca br. i teraz  stwarza określone kłopoty z udzieleniem dofinansowania kosztów przewozu dzieci z terenu „własnej” Gminy. Drodzy rolnicy, proszę zauważyć, że tylko za 139 zł. na dziecko ze strony Urzędu G i M mogły korzystać Wasze dzieci z dwutygodniowego wypoczynku nad morzem. Ja, jako dziecko rolnika nie mogłem korzystać z kolonii, lecz musiałem pracować, aby zarobić pieniądze na książki do szkoły. Teraz, gdy mogę pomóc  dzieciom, to tego dokonałem i będę robił, bo największą radością jest uśmiech  dzieci przywożonych z kolonii.

Rodzinne gospodarstwa rolne w myśl założeń UE powinny się rozwijać, a jest odwrotnie – zwijają się.  Na naszych oczach zmienia się wizerunek wsi, obyczaje np. : na łąkach nie pasą się krowy, obory puste – nie kwiczą świnie, w stodołach hula wiatr –fruwają wróble, w zagrodach nie pieją koguty, w górach nie pasą się owce i trawa zarasta chwastami,  itd., itd.. Będąc w górach, pytam górala – dlaczego nie chowacie owiec ?, odp. Ano panocku, nie opłaci się. Więc pytam publicznie Ministra Rolnictwa, dlaczego się nie opłaci ?. Wioząc dzieci nad morze, na odcinku ponad 400 km. zobaczyłem tylko w trzech miejscach pasące się krowy przy zagrodach. Dokąd Cię prowadzą, Drogi Rolniku.

Nasuwa się pytanie,  Dlaczego tak się dzieje ?

Wg. mojej oceny składają się na to dwie główne przyczyny : po pierwsze niższe dopłaty niż w krajach zachodnich UE i po drugie sprowadzanie do kraju żywności genetycznie modyfikowanej, która ma większą wydajność, a za tym ich producenci mogą stosować konkurencyjnie niższe ceny. Obecnie trudności te spotęgowało embargo.  Nadmierne sprowadzanie żywności GMO,  nafaszerowanej chemią  i o konkurencyjnych cenach spowoduje upadek naszych gospodarstw.  Ponadto taka żywność  powoduje różne problemy zdrowotne ludności m.in. otyłość. Kuriozalne jest przeznaczanie naszej zdrowej kukurydzy, bardzo dobrej paszy poprodukcyjnej z cukrowni, gorzelni, browarów do biogazowni, a żywność GMO  dla zwierząt i ludzi. Pytam, gdzie sens, gdzie logika.

Rolnik musi produkować żywność dla siebie i na sprzedaż jednakowo zdrową. Musi mieć świadomość, że jego produkt też wpływa na zdrowie społeczeństwa.

Złe technologie w przetwórstwie mięsnym, gdyż wędliny kupione w sklepie na drugi dzień w lodówce ślimaczeją, zmieniają zapach i niejednokrotnie nadają się na wyrzucenie. Piekarnie otrzymują mąkę z dodatkami chemicznymi, która zaraz musi iść do produkcji, bo po tygodniu zaczyna się psuć. W przeszłości, gdy byłem inspektorem piekarń – ciastkarń w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Koninie, to mąka pszenna musiała do dwóch tygodni leżakować w magazynie, aby nastąpiło naturalne dojrzewanie białka. Wówczas aromat świeżego pieczywa roznosił się na duże odległości i po zapachu można było trafić do piekarni. Dziś są tylko wspomnienia, itd., itd., itd..

Pytam, gdzie są instytuty żywienia, sanitarne, PIH  – aby społeczeństwo miało do dyspozycji zdrową żywność.

Władze wszystkich szczebli muszą robić wszystko, aby temu zapobiec, bo inaczej w przyszłości  może to przynieść problem z wyżywieniem społeczeństwa.

W sprawie problemów rolnictwa, obrony Polskiej ziemi pisaliśmy  m.in. do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, do Władz Samorządowych Gmin i Powiatu, do Wielkopolskiej Izby Rolniczej – wskazując na rozwiązania. I co, i nic, bez echa, ignorancja, żadnej odpowiedzi.

Nie ma sensu stosować protesty uliczne, bo to i tak nic nie da.

W demokratycznym kraju mamy jeszcze większą „broń” w postaci kartki wyborczej.

Obecne problemy w kraju to nie tylko problem związków, czy Eugeniusza Maciejewskiego, to problem całego narodu. Jako naród Polski musimy się obudzić i w 100 % iść na wybory.

Musimy wybrać ludzi o gorącym sercu i czystych rękach, ludzi mających odwagę przeciwstawić się  błędnym decyzjom  „Warszawy”.

Garstka ludzi w Warszawie nie może czynić tak destrukcyjnych działań dla naszej ukochanej Ojczyzny.  Panowie w Warszawie pozwalają sobie na taką zuchwałość, bo dotychczasowi Decydenci od Warszawy w dół uprawiają politykę na kolanach. Tam, gdzie jest pieniądz społeczny, jest polityka, więc również w Samorządach. Przecież Samorządy współuczestniczą w rządzeniu krajem i ponoszą pełną odpowiedzialność za obecny stan naszej OJCZYZNY.

Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją i powiedźcie  NIE, dla praktyk szkodzących naszemu NARODOWI i OJCZYŹNIE.

Rolnik musi zachować swój etos, bo „chłop w zagrodzie równy wojewodzie”.

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej, poprzez przywrócenie powiedzenia naszych ojców „CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA”.

Przekazuję wszystkim, serdeczne pozdrowienia i życzę wszelkiej pomyślności z okazji Święta Plonów.

Dziękuję,  Szczęść Boże.

pieczatka-ojczyzna-2

Zdjęcie0222

W TROSCE O PRZYSZŁE POKOLENIA

pieczatka-piast

W nawiązaniu do poprzedniego listu do „Echa” chciałem przedstawić Wyborcom wiedzę jaką zdobyłem w czasie różnych spotkań. Naświetle tylko zagadnienie ekonomiczne i duchowe, co może ułatwić niezdecydowanym podjęcie decyzji w wyborach dnia 09.10.2011r, a przyszłym parlamentarzystom może być wskazówką do działania. Przedstawione poniżej kierunki funkcjonowania społecznego są zbieżne z linią programową Stronnictwa „Piast”. Nadmieniam, że Prezesem tej partii w Turku jest Józef Jesiołowski, który zafascynował mnie swoim patriotyzmem i troską o przyszłe pokolenia. Od 1989r w Polsce nastąpiła transformacja ustrojowa z socjalizmu do kapitalizmu, a znaczna część społeczeństwa jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. I tak obecnie mamy demokrację i żyjemy w ustroju kapitalistycznym. Fundamentem demokracji muszą być takie wartości jak: prawdomówność, uczciwość, praworządność, bezinteresowność, troska o wspólne dobro, wzajemne zaufanie. Obecny kapitalizm należy ukierunkować tak, aby był przyjazny dla wszystkich obywateli naszego kraju. Dotychczasowe rządy prowadzą jednak do szybkiego podziału społeczeństwa na biednych i bogatych, czyli do kapitalizmu burżuazyjnego sprzed drugiej wojny światowej. Już dziś w naszym kraju jedni nie mogą utrzymać rodzinny i idą głodni spać a drudzy wynajmują ochronę śpiąc w strachu , aby ich nie okradziono. Znaczna część polityków i społeczeństwa wskazuje kierunek na zachód. Ja byłem na tym zachodzie podróżując drogami historii Polaków, drogami chrześcijaństwa i widziałem piękne lecz puste świątynie, widziałem w pięknej Lizbonie jak na wysokim stołeczku – miejscu publicznym – siedzi sobie pan, a biedny człowiek z głową wtuloną ze wstydu w kołnierz czyści mu buty. Nie chcę takiego zachodu w naszym kraju i błędnej polityki gospodarczej prowadzącej do wyzbywania się strategicznych gałęzi przemysły. Dlatego angażuję się w politykę, aby nasze przyszłe pokolenia Polaków nie musiały czyścić butów panom. W kampanii przedwyborczej politycy zbyt często zajmują się szczegółami, a mało odnoszą się do strategii gospodarki, eksportu, polityki zagranicznej, sektora finansowego. Rządzących obecnie i przyszłych polityków odsyłam do historii. Szanowni Wyborcy nasi ojcowie po odzyskaniu niepodległości – po 123latach zaborów – rozpoczynali umacnianie kraju od rozwoju przemysłu, eksportu i finansów czyli banków. A co się robi obecnie? Czy dobry gospodarz wyzbywa się majątku przynoszącego mu zysk? Nie sztuka jest rządzić krajem mając pieniądze z wyprzedaży majątku narodowego, kredytów i dotacji unijnych. Co będzie z narodem, gdy skończą się niniejsza źródła finansowania, a nie będzie ciężkiego przemysłu i banków? Z historii wiemy, że Unie powstają i się r o z p a d a j ą.  Dlatego musimy wykazać mądrość przed szkodą. Prywatne małe i średnie przedsiębiorstwa nie wypracują dochodów do budżetu państwa, aby zaspokoić jego  wydatki. Trzeba zaznaczyć, że firmy zagraniczne transferują obroty i zyski do swoich krajów rozwijając ich gospodarki. Odbywa się to z pominięciem naszego PKB, co wpływa na zaniżenie naszego obrotu gospodarczego. Dlatego tak ważne jest aby strategiczny przemysł jak: górnictwo, hutnictwo, energetyka, przemysł paliwowy, okrętowy, maszynowy, zbrojeniowy, infrastruktura transportu oraz banki były pod władaniem skarbu państwa i przynosząc ogromne zyski wspierały rodzimą gospodarkę zapewniając społeczeństwu godziwe życie. Pozostała działalność gospodarcza zgodnie z zasadą liberalizmy kapitalistycznego może być w rękach prywatnych, wyzwalając inicjatywę społeczną. Te dwa kierunki rozwoju gospodarki przy właściwej synchronizacji uzupełniałyby się i prowadziły do wzrostu gospodarczego. Oprócz sfery ekonomicznej społeczeństwa nie mniej ważna jest sfera duchowa człowieka. Naród nasz w swojej kulturze, tradycji, zasadach, moralności jest ściśle związany z wiarą Kościoła Rzymskokatolickiego. Należy szczególnie przestrzegać i umacniać to, co tak ważne jest dla naszego narodu. Papież Jan Paweł II przypominał „abyśmy nie podcinali korzeni skąd wyrastamy”. Jak ogromne znaczenie dla narodu ma wiara doświadczyliśmy w naszych dziejach. I tak np. w czasie zaborów, mimo podziały kraju na trzy strefy naród w duchu wiary stanowił jedność, co mobilizowało go do walk wyzwoleńczych. Droga młodzieży i rodzice w naszej wierze katolickiej uczymy się szacunku do innych osób, a głównie elementarnych zachowań na przyszłość, co znajduje się w kodeksach prawa: rodzinnego, cywilnego i karnego. Nie można odchodzić od norm moralnych, które są tak ważne, a zwłaszcza dla polityków. Postrzegając niewłaściwe zachowania osób mój ojciec zawsze mi powtarzał „Nie patrz na innych, patrz na wiarę”. I pozwolę sobie na sprecyzowanie wniosku, którym podkreślam, że wszyscy mogą czerpać mądrości z wiary katolickiej, a przykłady jej pozytywnego znaczenia w życiu codziennym można podawać w nieskończoność. Politycy są odpowiedzialni za sferę ekonomiczną społeczeństwa, a  hierarchowie Kościoła są odpowiedzialni za sferę duchową społeczeństwa. Więc wszyscy musimy się wziąć do rzetelnej pracy tj.: nauczyciel do tablicy, rolnik do pługa, robotnik do warsztatu, ksiądz do kościoła, poseł do sejmu itd. – by nasz kraj rozwijał się wspaniały. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Podpis

Obywatele decydują

”Solidarność” i kilkanaście organizacji społecznych rozpoczęły w sobotę w Łodzi pracę nad przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o referendach. Zakładać ma on m.in., iż Sejm ma obowiązek zarządzić przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, jeśli pod wnioskiem podpisało się 500 tys. obywateli.

Zdjęcie0140   Zdjęcie0139

Obywatelski projekt ustawy o referendach ma być gotowy we wrześniu

 

Spotkanie ”Referenda dla obywateli” zorganizował Instytut Spraw Obywatelskich wspólnie z NSZZ ”Solidarność”. Uczestniczyło w nim prawie 100 osób z kilkunastu inicjatyw i organizacji społecznych, np. Krytyki Politycznej czy Zielonych 2004.

Zdaniem prezesa Instytutu Spraw Obywatelskich Rafała Górskiego w Polsce referenda służą obecnie do rozgrywek partiom politycznym, a nie służą obywatelom. ”Chcemy to zmienić i doprowadzić do sytuacji, kiedy referenda są w Polsce używane po to, żeby polepszyć jakość życia zwykłych obywateli, a nie po to, żeby były zagrywką w wojnach politycznych partii rządzącej czy opozycyjnej” – powiedział PAP Górski.

”Ta inicjatywa jest bardzo ważna i będziemy ją wspierali” – mówił dziennikarzom przewodniczący ”Solidarności” Piotr Duda.

Podczas spotkania zwrócił uwagę, że po 1989 roku nie odbyło się w kraju referendum ogólnokrajowe z inicjatywy obywateli. Przypomniał, że w ub. roku Sejm odrzucił wniosek NSZZ ”Solidarność” o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego, pod którym podpisało się 2,5 miliona osób.

Jego zdaniem rządzący i politycy obawiają się referendów. ”My jesteśmy im potrzebni raz na cztery lata, jako bydło wyborcze, a przez cztery lata mamy siedzieć cicho (…) Ale przed wyborami mówią: ‘zdajmy się na mądrość obywateli’” – mówił Duda.

Ocenił, że inicjatywa dotycząca zmiany ordynacji wyborczej w Polsce poprzez zebranie 500 tys. podpisów pod referendum niczego nie da, ”bo politycy i tak to wrzucą do kosza”. Według lidera ”S” trzeba najpierw zmienić ustawę o referendach. Podkreślił, że jednym z głównych postulatów wrześniowej akcji protestacyjnej związkowców w Warszawie będzie zmiana konstytucji w kwestii dotyczącej referendów.

Podczas spotkania opracowano wiele propozycji zmian w instytucji referendum. Zaproponowano, żeby w przypadku referendum ogólnokrajowego jego przedmiotem była każda sprawa publiczna, a Sejm miałby obowiązek zarządzić przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, kiedy pod wnioskiem podpisze się 500 tys. obywateli.

Proponuje się też, żeby okres zbiórki podpisów pod referendum wynosił 12 miesięcy i by zniesiony został wymóg frekwencji. Referenda nie byłyby łączone z wyborami; istniałaby też możliwość zbiórki podpisów przez internet. Ta ostatnia propozycja budziła kontrowersje.

W przypadku referendów lokalnych w innej sprawie niż odwołanie wójta, burmistrza czy prezydenta zaproponowano, żeby w ustawie o referendum lokalnym zapisano trzy stałe terminy w ciągu roku dla całego kraju, w których mogłyby się odbywać referenda.

Zgodnie z propozycją organizacji społecznych referendum mogłoby się odbywać na wniosek: 5 proc. wyborców (podpisy zbierane mogłyby być w okresie 90, a nie jak obecnie 60 dni) oraz na wniosek 33 proc. radnych organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Propozycje zakładają także zniesienie wymogu frekwencji dla ważności tematycznego referendum lokalnego. Co do ważności referendum personalnego postanowiono przenieść dyskusję na kolejne spotkanie.

Jak poinformował PAP Górski zgłoszone na spotkaniu postulaty mają zostać rozesłane do września do wszystkich zainteresowanych organizacji społecznych, które będą miały dwa tygodnie na wniesienie swoich uwag. Później zajmie się nimi ekspert prawny ”Solidarności” prof. Marcin Zieleniecki, który prawdopodobnie do końca września opracuje obywatelski projekt ustawy o referendach.

Wtedy ma dojść do kolejnego spotkania związkowców i organizacji społecznych, które będą dyskutować już nad gotowym projektem. ”Chcemy zanieść projekt do prezydenta i klubów parlamentarnych. Jeśli to nie poskutkuje, to rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy i będziemy chcieli ich zebrać jak najwięcej” – dodał Górski.

Zdjęcie0136

Chłop potęgą jest i basta

pieczatka-piast

,,Wśród braci rolniczej musi być zrozumienie i jedność, bo w przeciwnym przypadku wykorzystają to pośrednicy i przemysł, a straci całe środowisko wiejskie. Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej, poprzez przywrócenie powiedzenia naszych ojców: ,,Chłop potęgą jest i basta”. To słowa prezesa Stronnictwa ,,Piast” Zarządu Powiatowego w Turku Józefa Jesiołowskiego oraz jego zastępcy Eugeniusza Maciejewskiego zamieszczone w biuletynie organizacyjnym. Rozdawano go na dożynkach w Dobrej, Kawęczynie i Malanowie.

Prezes ,,Piasta” w Turku Józef Jesiołowski (z lewej) wraz ze swoim zastępcą Eugeniuszem Maciejewskim

Eugeniusz Maciejewski jest także pełniącym obowiązki przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników ,,Ojczyzna”. ZZR zorganizował struktury we wszystkich gminach powiatu tureckiego. Jego reprezentantami są: gmina Turek – Bożena Ignasiak (mieszka w miejscowości Chlebów), gmina Tuliszków – Jerzy Sikorski (Tuliszków), gmina Przykona – Piotr Antczak (Psary), gmina Malanów – Zdzisław Kowalski (Chachulec Stary), gmina Władysławów – Anna Piekarska (Leonia), gmina Brudzew – Piotr Ptasiński (Chrząblice), gmina Dobra – Alicja Grzelak (Strachocice), gmina Kawęczyn – Jacek Pawlak (Kawęczyn).

Podpis

Pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z 03.03.2014

pieczatka-piast

         Turek  03 marzec 2014 r.

L.dz. P/TUR/3/14

                                                                                                               P  A  N

                                                                                                                               DONALD TUSK

                                                                                                                     PREMIER

                                                                                                                                                Rzeczypospolitej Polskiej

 

Panie Premierze, serce pęka, łzy z oczu lecą „PIASTOM”, gdy słyszymy, że znowu rolnicy protestują w obronie Polskiej ziemi, która jest sprzedawana w obce ręce podstępem.

Jaki wstyd, żeby prosty chłop bronił Ojczystej ziemi, zamiast pracować w zagrodzie. Gdzie Pan ma administracje, organy ścigania, wymiar sprawiedliwości.

Ziemia z zasobów Skarbu Państwa powinna być już dawno rozdysponowana wśród Polskich rolników. Skoro nie mają pieniędzy, jest instytucja dzierżawy. Dlaczego samorządy sprzedają ziemię obcokrajowcom, skoro jest instytucja dzierżawy. W kraju występuje problem finansowy, a w naszym powiecie w gm. Malanów wójt sprzedał  firmie Niemieckiej ziemię w kwocie 650,- zł. za ar, a cena rynkowa ziemi przemysłowej ok. 5.000,- zł, – czy to jest normalne ?, czy to jest właściwa gospodarka ?.

Dlaczego nie proponuje się Polakom, którzy zostali przymusowo wywiezieni w głąb Rosji,  ziemi za darmo, aby wrócili do ukochanej Ojczyzny.

Jeżeli instytucje powołane do ścigania przestępstw nie odzyskają przemyconej ziemi dla obcokrajowców przez tzw. słupy, jeżeli do 2016 roku nie rozdysponuje się ziemi wśród polskich rolników, to może doprowadzić do buntu społecznego.

Zniszczony polski przemysł można odbudować, ale sprzedana ziemia, to tak, jakby Pan sprzedał terytorium naszej Ojczyzny, a tego  naród Polski i historia nie wybaczy.

Czyżby tak szybko powróciła historia sprzed II Wojny Światowej, gdzie również sąsiedzi masowo wykupywali Polską ziemię. Nie kuśmy losu i nie dawajmy w przyszłości innym państwom możliwości ingerencji w nasze terytoria, pod pretekstem obrony interesów swoich obywateli. Stwórzmy przyszłym pokoleniom spokojne życie.

Prosimy o odpowiedź. Serdecznie pozdrawiamy.

Do wiadomości :

 1. Pan Bronisław Komorowski

   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Pan Janusz Piechociński

           Prezes PSL

 1. Kluby Parlamentarne                                                                                                   Z poważaniem:
 2. A/a

          Podpis

Pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 12.02.2014

      pieczatka-piast

   Turek 12 luty 2014 r

L.dz. P/TUR/1/14

                                                                  P  A  N

                                                                           Donald Tusk

                                                                      PREMIER

                                                                                                Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stronnictwo „PIAST” w Turku wyraża zdecydowany sprzeciw w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Uzasadnienie : Polska ma węgiel na kilkaset lat, więc należy budować elektrownie oparte na rodzimych surowcach, wykorzystując własne technologie i swoich  specjalistów. Wówczas będzie rozwijała się nasza gospodarka, a tym samym będą powstawać miejsca pracy w kraju. Polska wzoruje się m.in. na gospodarce Niemieckiej, a tam odchodzi się od energii jądrowej. Więc skąd u Pana, Panie Premierze takie odwrotne działania gospodarcze. Prosimy nie wmawiać Polakom , że warunkują to wymagania ekologiczne. Jeżeli można wybudować spalarnie śmieci przyjazną środowisku, to tym bardziej można zbudować piece węglowe również proekologiczne.

Z naszych informacji wynika, że nie będzie społecznego przyzwolenia na elektrownie jądrowe. Więc niech Pan nie wyrzuca w błoto mld. zł. na przygotowania, bez konsultacji społecznych. Proszę zastanowić się jak kończą przywódcy, gdy działają wbrew narodu.

Prosimy bardzo o wstrzymanie realizacji przedmiotowych decyzji.

Do wiadomości :

 1. Pan Prezydent

           Rzeczypospolitej Polskiej

           Bronisław Komorowski

 1. Kluby Parlamentarne
 2. A/a

                                                                                                                   Z poważaniem :

Podpis

List otwarty do Premiera RP luty 2012 r.

         pieczatka-piast

   Turek, dnia 28.02.2012r

 

                                                                                           PAN

                                                                                                         Donald Tusk

                                                                                                             Premier Rządu

                                                                                                                              Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                                   Al.Ujazdowskie 1/3

                                                                                                                         00 – 583 WARSZAWA

 

 

 

LIST OTWARTY

 

Panie Premierze, Zarząd Powiatowy Stronnictwa „Piast” w Turku po konsultacjach ze społeczeństwem w trosce o przyszłość Ojczyzny pragnie podzielić się oceną, spostrzeżeniami i wskazówkami.

Wyborcy przychodzą do naszego biura prosząc o pomoc, bo nie mają pracy i środków do życia. Stąd zrodziła się konieczność tego przekazu.

Treść niniejszego listu nie dotyczy tylko obecnej ekipy sprawującej władzę w Polsce, lecz również ekip już rządzących, wybierających się do kierowania państwem oraz hierarchów kościoła.

Dziś ponownie nabierają znaczenia słowa Roty, które są tak bliskie Stronnictwu „Piast”

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy,

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy.

Należy podkreślić, że polityka została doprowadzona do takiego stanu, że społeczeństwo nie chce nawet na ten temat rozmawiać. Ludzie są rozczarowani, zniechęceni, mówią, że Ojczyzna została już sprzedana, brak autorytetów, zanika zaufanie, wręcz rodzi się złość i lęk o przyszłość.

Określenia medialne o wojnie „Polsko-Polskiej” są poniżające dla naszego narodu, bo większość  społeczeństwa wie doskonale, że jest to tylko kłótnia mniejszości narodowej. Stąd też krąży opinia, że Polacy nie potrafią rządzić. Jeżeli tak, widocznie są to niewłaściwe osoby.

Obecnie sprawujących władzę i przyszłych odsyłamy do lekcji historii po odzyskaniu niepodległości, jak to nasi ojcowie umacniali kraj poprzez rozwój przemysłu, exportu, banków.

A co zrobiono w czasach współczesnych po 1989r wszyscy wiemy. Tych wszystkich co przyczynili się do wyzbycia za bezcen majątku narodowego historia surowo oceni.

W tym miejscu prosi się przypomnieć jak wielu patriotów Polski  gorliwie walczyło z trybuny sejmowej, aby nie prywatyzować banków,  gałęzi przemysłu strategicznego i rolnego, które przynoszą ogromne zyski  do budżetu państwa mówiąc „Nie sprzedaje się kur, co znoszą złote jajka”. Wyśmiewano się z nich, poniżano mimo, że mieli rację. Już dziś szczupłość kasy budżetu potwierdza te fakty.

Ponadto wiadomym było, że firmy zagraniczne transferują obroty i zyski do swoich krajów rozwijając ich gospodarki. Odbywa się to z pominięciem naszego PKB co wpływa na zaniżenie naszego obrotu gospodarczego.

Od 1989r do chwili obecnej nie sztuka było rządzić krajem gdy były pieniądze z prywatyzacji, dotacji unijnych i z kredytów.

Pytamy, co będzie z egzystencją narodu gdy zakończą się te źródła finasowania?

Ponadto z historii wiemy, że Unie powstają i się rozpadają.

Jak dadzą sobie rade przyszłe pokolenia w przypadku rozpadu UE, a państwo nie będzie dysponować sektorem bankowym i przemysłem strategicznym?

Niech każdy odpowie na te pytania sam.

Powinniśmy wykazać mądrość, ale przed szkodą.

Wpływy z podatków, prywatne małe i średnie przedsiębiorstwa nie wypracują dochodów do budżetu państwa, aby zaspokoić jego wydatki – co jest odczuwalne w obecnych budżetach.

Gdy przemysł strategiczny i banki będą w zasobach Skarbu Państwa przyniosą ogromne zyski i będą wspierać rodzimą gospodarkę.

Pozostała działalność gospodarcza wraz z rolnictwem, zgodnie z zasadą liberalizmu kapitalistycznego może być w rękach prywatnych , wyzwalając inicjatywę społeczną. Te dwa kierunki rozwoju gospodarki przy właściwym zarządzaniu uzupełniałyby się i prowadziły do wzrostu gospodarczego, zapewniając społeczeństwu godne życie.

Jak słyszymy, że ma być prywatyzowana Grupa Lotos za wartość, którą można osiągnąć z zysków ok. 4 lat działalności – to Stronnictwo „Piast” i społeczeństwo mówi  kategoryczne  NIE  takiej prywatyzacji. Nie mogą podlegać prywatyzacji  kopaliny ziemi, lasy państwowe oraz inne bogactwa natury.

Należy pilnie reaktywować banki i przemysł strategiczny w zasoby Skarbu Państwa poczynając od stoczni polskich, Cegielskiego itd.

Uruchomić wszystkie służby zagraniczne, aby szukać rynków zbytu na towary i pod te zapotrzebowania organizować zakłady, fabryki itp. Zwiększać współpracę gospodarczą na wschód.

Jest to podstawowa droga do organizowania miejsc pracy i zwiększanie dochodu narodowego. Bez tych działań poprawa bytu Polaków będzie tylko DZIECINNĄ PAPLANINĄ.

Polityka rolna musi zapewniać funkcjonowanie małych i średnich gospodarstw. Wraz z upadkiem takich gospodarstw zanikłaby również tradycyjna kultura obyczajowa wsi, sztuka ludowa i koloryt lokalnych prowincji.  Wprowadzanie rozliczeń księgowych do tych gospodarstw spowoduje dodatkowe trudności  i tak już ciężkiej doli rolnika. Przecież można to załatwić w prosty sposób – ryczałtem.

Kształtujący się kapitalizm należy ukierunkować tak, aby był przyjazny dla wszystkich obywateli naszego kraju – o co walczyła Solidarność. Kto przelał krew w protestach – ROBOTNIK,  a teraz ON, czy jego DZIECI muszą za chlebem emigrować do innych państw, gdzie są niejednokrotnie poniżani i czy to jest normalne PANOWIE.

Dotychczasowe rządy prowadzą jednak do szybkiego podziału społeczeństwa na biednych i bogatych, czyli do kapitalizmu burżuazyjnego sprzed drugiej wojny światowej.

Już dziś jedni nie mogą utrzymać  rodziny i idą głodni spać, a drudzy wynajmują ochronę śpiąc w strachu, aby ich nie okradziono.

Pytamy, jakim prawem jedni mogą zarabiać np. 20.000,- zł miesięcznie i więcej, a drudzy 1.500,- zł m-nie, lub w ogóle nie mają pracy?

Bracie i siostro spróbuj żyć za 1.500,- zł m-nie i utrzymać rodzinę! Nie Wy sami wywalczyliście wolność, lecz poprzez robotników itd., którym też należy się lepsze życie, a nie gorsze.

Z obserwacji wynika, że współcześni decydenci i posiadacze są zdominowani przez ego i chcą posiadać wykorzystując możliwości żeby służyć swojej zachłanności, gromadzą ale wewnętrznie są biedni; mogą dużo posiadać, ale są biednymi żebrakami.

Ego-izm i interes własny dzieli nas, izoluje od reszty ludzkości, a to poczucie oddzielenia stwarza obojętność na potrzeby innych, przez co struktura społeczna wytrącona jest z równowagi. Z powodu tego w jednej grupie powstają coraz większe braki, a narastająca obfitość  w grupie innej tą równowagę wytrąca.

Oto jak rodzi się walka i wojna.

Tak jak burze wybuchają z powodu nadmiaru różnic w ciśnieniu atmosferycznym, tak bunt społeczny wybucha z różnic w położeniu ludzi. Oby w przyszłości nasz naród nie musiał śpiewać pieśni „Gdy naród do boju”. Nie twórzmy sobie sami piekła na ziemi.

Jeżeli szukacie coś innego niż dobro narodu Polskiego, wtedy stworzycie własne iluzje, które mają się nijak do sprawiedliwości  i solidarności o których mówicie w różnych wystąpieniach.

Społeczeństwo na dołach zastanawia się dlaczego inteligencja potrafi dokonać przewrotu ustroju, a kierować państwem nie potrafi.

Jeden człowiek jak kropla nic nie znaczy, ale krople łączą się w jeziora, morza, oceany. Morze już się sroży i oby fala nie zrobiła czystki.

Wiele dotychczasowych działań jest nieprzemyślanych, niestrategicznych, robionych na oślep.

Jest powiedzenie: „ Nie może ślepy prowadzić ślepego, bo obaj wpadną w dół”.

Dlatego Stronnictwo „Piast” ostrzega, by uniknąć tego.

Dla wprowadzenia wysokiego solidaryzmu społecznego i uspokojenia nastrojów wskazane jest  m.in. niezwłoczne uregulowanie wynagrodzeń od robotników po Prezydenta, a podwyżki uzależnić od wzrostu PKB.

Wprowadzać reformy, oszczędności, a uzyskane środki przeznaczać na reaktywowanie sektorów gospodarki jw., co da nowe miejsca pracy.

Polska w ostatnim okresie stworzyła najwięcej miejsc pracy, ale głównie w administracji, co zbytecznie obciążyło budżet państwa, a tym samym dało odwrotny skutek gospodarczy. Dlatego w administracji uprościć system dokumentacji i maksymalnie zredukować zatrudnienie.

Należy dogłębnie przemyśleć budowę elektrowni jądrowej, skoro mamy węgla na setki lat i dochodzi gaz łupkowy również na setki lat. Prosimy w tym względzie brać przykład z Niemiec.

Odnośnie reformy emerytalnej – przy zmianach zastosować jednak możliwość wcześniejszego odejścia. Zrobić wyjście „awaryjne” i nic na siłę. Może część obywateli nie chce więcej pieniędzy, a może okaże się z biegiem czasu, że wszyscy chcą dłużej pracować, więc po co tyle energii na dyskusje.

Służba zdrowia jest „chora”, uzasadnienie: jesienią 2011r w Turku wyczerpano zapisy do kardiologa na 2012r, obecnie pozostało czekać do 2013r lub leczyć się prywatnie,- ortopeda- nie mając pewności co do choroby, nie daje skierowania pacjentowi na  prześwietlenie nogi w ramach ubezpieczenia, lecz daje telefon do prywatnego punktu na wykonanie tego badania, wyjaśniając, że gdy choroba nie potwierdziłaby się to on musiałby płacić za prześwietlenie z własnych pieniędzy – przecież to jest chore. Trzeba być zdrowym, żeby się leczyć. Przecież społeczeństwo zostanie wykończone ekonomicznie i psychicznie. Kiedy nastąpi normalność w służbie zdrowia?

Trzeba zastanowić się, czy obecny czas jest właściwy do debaty nad ustawami o związkach partnerskich i in Vitro, gdy są ważniejsze sprawy.

Jeżeli już, to tworzyć przepisy zgodne z prawem natury.

Nie samym chlebem żyje człowiek, więc oprócz  sfery ekonomicznej społeczeństwa nie mniej ważna jest sfera duchowa człowieka. Naród nasz w swojej kulturze, tradycji, zasadach, moralności jest ściśle związany z wiarą Kościoła Rzymskokatolickiego.

Nie dość, że miliony Polaków pozbawiono pracy, to teraz próbuje się jeszcze podważać, ośmieszać w różny sposób sens naszej wiary. To tak jakby próbowano podważać wiarę judaizmu, czy inne.

Każdy powinien czerpać ze źródła swej religii i odrzucić wszystkie kłamliwe interpretacje. W każdej z nich znajduje się czyste złoto- mądrość Najwyższego. Wasz Bóg i mój Bóg, to nie różni bogowie, różnych narodów, ale jeden Bóg. Nie bójcie się Chrystusa, on Wam władzy nie odbierze, lecz ją umocni.

Nie ma innego losu prócz tego, który sami dopuszczamy.

Rola kościoła w narodzie jest przeogromna, nieoceniona i trzeba to kontynuować. To znaczenie wiary podkreśla nasza historia. I tak np. w czasie zaborów, mimo podziału kraju na trzy strefy naród  w duchu wiary stanowił jedność, co mobilizowało go do walki wyzwoleńczej. Młody człowiek odmawiając w pacierzu 10 przykazań uczy się podstaw prawa karnego, rodzinnego, cywilnego i kształtuje swoją pozytywną osobowość. Gdyby rządzący, politycy itd. brali do serca nauczanie „nie czyń nikomu, co tobie nie miłe”, czy 8 przykazanie Boże, nie byłoby tej wojny w Warszawie, w województwach itd.

Przykłady pozytywnego znaczenia wiary w życiu codziennym można podawać w nieskończoność.

Nie można odchodzić od norm moralnych, które są tak ważne, a zwłaszcza dla rządzących, polityków, kapłanów itd.

Ojczyzna rozdwojona przeciwko sobie ulega wstrząsowi i może runąć. Złączona zachowuje się na zawsze. Wybierzcie komu chcecie służyć. Rozdział jest klęską i śmiercią. Jedność w zasadzie Chrystusa jest wiecznym postępem, czcią i władaniem. Kościół uczy „Abyście się wzajemnie miłowali”. Miłość jest zasadą integralności, czyli zasadą wiążącą, która utrzymuje ludzkość w jedności  i doskonałej harmonii we wszystkich jego działaniach.

Kościół uczy dzielenia się z drugim człowiekiem, miłosierdzia, wybaczania, a nawet  modlenia się za rządzących i polityków. Uczy i wskazuje, gdzie tkwi zło i jak go zwalczać.                                                         Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z chwilą odpływu wiary, panoszyć się będzie zło.

W obecnych trudnościach budżetowych państwa wskazane jest niezwłoczne, czytelne uregulowanie sprawy finansowej państwo – kościół, aby wyeliminować podejrzenia, pomówienia dla przeciwników. Oszczędności należy szukać wszędzie.

Istotne jest wskazywanie błędów w rządzeniu, skoro po 22 latach transformacji  ustrojowej miliony Polaków  nie mają pracy i z tym przeróżne kłopoty,  doprowadza się do drastycznych różnic ekonomicznych  społeczeństwa, ludzie zmuszeni są emigrować za chlebem do innych państw itd..

Papież Jan Paweł II dał Kościołowi  przykład mówiąc : jeżeli troskę o dobro społeczeństwa nazywacie polityką, to ja taką politykę będę uprawiał. Więc nie bójcie się kapłani bronić waszych owieczek.

Niech słowa : Bóg,  Honor,  Ojczyzna,  będą dla wszystkich na zawsze żywe.

Podsumowując można powiedzieć, że dziś podważanie, czy osłabianie wiary i zasad etyki jest szaleństwem, bo bez nich świat ogarnąłby chaos.

Należy podkreślić, że naród rozdzielony przeciwko sobie, upada.

Rządzący i politycy są odpowiedzialni za sferę ekonomiczną społeczeństwa, a hierarchowie Kościoła są odpowiedzialni za sferę duchową społeczeństwa.

Więc wszyscy musimy się wziąć do rzetelnej pracy  –  by nasz kraj rozwijał się wspaniały.

Do wiadomości :

 1. PAN Bronisław Komorowski

Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Jego Ekscelencja

Abp Józef Kowalczyk

Prymas Polski

 1. Jego Ekscelencja

Abp Józef Michalik

Przewodniczący Konferencji

Episkopatu Polski

 1. Klub Parlamentarny PO
 2. Klub Parlamentarny PiS
 3. Klub Parlamentarny RP
 4. Klub Parlamentarny PSL
 5. Klub Parlamentarny SLD
 6. Klub Parlamentarny SP
 7. Posłowie Niezrzeszeni
 8. Pan Piotr Duda

Przewodniczący Komisji

Krajowej NZSS „Solidarność”

Podpis