Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

ROLNICTWO, a EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA – ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

13 sty 2022

W Auli WSD im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Włocławku w listopadzie 2021 r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne  dla rolników woj. wielkopolskiego, w temacie : „Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa”. Program ekologiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zrównoważonego rolnictwa dla środowiska naturalnego obejmował tematy : gospodarki wodnej, łąki i pastwiska w ochronie bioróżnorodności, zagrożenia dla ptaków terenów rolnych, zagrożenia dla świata ryb, płazów i gadów na terenach rolnych.  Warsztaty prowadzili naukowcy z Instytutu Techniczno  Przyrodniczego – Państwowego instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa.

Rolnicy, jako gospodarze środowisk wiejskich doskonale orientowali się w prezentowanych tematach przez profesorów.  Z omówionych tematów  WNIOSEK jednoznaczny : przyczyną zaniku bioróżnorodności w środowisku wiejskim i z tym związane różne zagrożenia, jest masowa likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych. Takie Warsztaty powinni odbyć parlamentarzyści i decydenci poszczególnych rządów, już na początku transformacji ustrojowej – błędnej polityki rolnej – likwidacji małych rodzinnych gospodarstw rolnych.

Dlatego już w tamtych latach brałem udział w protestach rolniczych przeciwko błędnej polityce rolnej, następnie jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” i Prezes partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata pisałem różne pisma wskazując na błędy w polityce rolnej do władz Państwowych i Samorządowych – lecz bez odzewu, jak grochem o ścianę. Akcentowałem to mocno w wystąpieniach dożynkowych i również nie było to brane pod uwagę w decyzjach strategicznych dla rolnictwa,

a dziś okazuje się, że PIASTOWIE mieli rację.

Ponadto w wystąpieniach dożynkowych mocno akcentowałem, że wraz z likwidacją małych gospodarstw wiejskich zanika przywiązanie do ziemi, kultura, tradycje rodzinne, wymiana pokoleniowa, a wraz z tym zanika wiara, która tak bardzo jest dziś ze wszystkich stron atakowana.  Dziś, z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że tak liczne pozbywanie rolników ziemi, jest jednym z podstępnych elementów walki z wiarą Ojców naszych !.

    Czy ktoś nad tym panuje, kontroluje i odpowiada ?   Moim zdaniem wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Władze, że nie potrafią właściwie zarządzać, a my –społeczeństwo – suweren, że takie władze wybieramy !.

                    Kto firmuje, popiera, głosuje na ugrupowania, co zlikwidowały rodzimą gospodarkę, wprowadzając system gospodarki KOLONIALNEJ, a nasze dzieci wysłali za chlebem, co zlikwidowały tysiące małych rodzinnych gospodarstw rolnych, naruszając bezpieczeństwo żywnościowe narodu – jest współodpowiedzialny moralnie i politycznie.

Więc nie ma sensu popierać dotychczasowych nieudaczników politycznych, prosić się kogokolwiek, czy walczyć z kimkolwiek o zmiany na lepsze – łatwiej zbudować NOWE i wspólnie to zrobimy.

Taką alternatywą jest organizacja społeczno – polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, która posiada rozwiązania programowe, by prowadzić prawidłowo funkcjonalność rolnictwa z zachowaniem bioróżnorodności w środowisku wiejskim, prowadzić rozwój gospodarczy itd. – WIĘC  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ROLNIKÓW – ROBOTNIKÓW – INTELIGENCJĘ DO WSPÓŁPRACY Z PIASTAMI.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski