Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

SPOTKANIE NOWOROCZNE POWIATU TURECKIEGO w lokalu BARBÓRKA, TUREK 9 Luty 2024 r.

11 lut 2024

     Przedstawiciele Zarządu Krajowego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Powiatu Tureckiego, gdzie spotkali się: głównie przedstawiciele samorządów, izb rolniczych, placówek, instytucji, organizacji politycznych i stowarzyszeń oraz różnych firm. Takie spotkanie noworoczne to okazja do podsumowania minionego roku, wskazania planów na przyszłość, wymiana doświadczeń, integracja społeczna.

      Osiągnięcia powiatu podsumował Starosta Turecki  Dariusz Kałużny. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii powiatu pozyskano  prawie 87 mln zł środków zewnętrznych – co znacznie zwiększyło inwestycje drogowe i oświatowe itd. – służące mieszkańcom naszego powiatu.  Dokładną informację można  uzyskać na stronie internetowej starostwa.

      W imieniu przedsiębiorców głos zabrał wiceprezes Tureckiej Izby Gospodarczej Witold Jarecki podkreślając m.in. sukces najniższego bezrobocia w regionie, dziękując za współpracę z PUP i zakładów pracy.

       Przewodniczący Izby Rolniczej w Turku Krzysztof Kałużny przedstawił problemy w rolnictwie i z tym związane obecne protesty rolników w całym kraju i Unii Europejskiej.

       Przedstawiciel Tureckiego Klubu Ekologicznego Zdzisław Czapla  omówił działalność ekologów. Głos zabrali również obecni na Gali parlamentarzyści – Ryszard Bartosik i Leszek Galemba, wyrażając m.in. niezadowolenie obecnej sytuacji w rolnictwie i współczucie rolnikom.

        Na zakończenie Gali Samorządowej wręczono tytuły i nagrody osobom najbardziej zasłużonym swoimi działaniami w roku minionym, w kategoriach: Rolnik Roku, Człowiek Powiatu Tureckiego, Firma Roku i Człowiek Zatroskany o Środowisko.

        Jako organizacja polityczna PIAST – Jednść Myśli Europejskich Narodów i Świata przedstawiamy pogląd, iż rolnikom współczucie NIC nie pomoże!!! To właśnie w Sejmie muszą zapadać decyzje stabilizujące sytuacje w rolnictwie. Jako PIASTOWIE żądamy od Rządu RP i Parlamentarzystów rozwiązań dla rozwoju rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu pod względem JAKOŚCI i ILOŚCI. 

PREZES

PIAST – JMENIŚ

Eugeniusz Maciejewski