Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

SPOTKANIE PATRIOTYCZNE, WROCŁAW dnia 03 września 2022 r.

3 wrz 2022

W budynku NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) we Wrocławiu dnia 03 września 2022 r. odbyło się spotkanie w temacie : DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – SZANSA DLA POLSKI, zorganizowane przez Stowarzyszenie Vitalis i Fundację RIAD. Pan prof. Mirosław Matyja zam Szwajcaria omówił zagadnienie związane z demokracją bezpośrednią w Szwajcarii, proponując te rozwiązania zastosować w Polsce. Wyjaśnił, że zasady demokracji w Polsce były już stosowane w XV – XVI wieku za panowania szlachty w Królestwie Polskim i właśnie te rozwiązania Szwajcarzy przenieśli do siebie udoskonalając i stosują po dzień dzisiejszy. Demokracja bezpośrednia – z greckiego : demos = lud oraz kratos = władza, czyli bezpośrednie rządy ludu – system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe w referendum. PIASTOWIE ten system polityczny sprawowania władzy w Polsce mają do zastosowania w programie i za przyzwoleniem wyborców będziemy to realizować. Pan inż. Krzysztof Tytko omówił zasoby naturalne w Polsce i zaproponował  uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych – by zabezpieczyć majątek narodowy przed wysprzedażą obcemu kapitałowi. PIASTOWIE te rozwiązania mają również w programie. Pan Jerzy Zięba omówił konieczność zjednoczenia wszystkich ugrupowań patriotycznych i iść do wyborów pod jednym „szyldem”, by mieć większość posłów w Sejmie, a tym samym zdolność do zmian szkodliwych zapisów w Konstytucji i sprawnego zarządzania państwem POLSKIM. PIASTOWIE za zjednoczeniem narodowym, dla dobra obywateli i Polski. Proponujemy wszystkim, by iść do wyborów pod KW PIAST – JMENiŚ z uwagi na atrybuty Polskości jakie zawiera organizacja i rozwojowy program, gdzie każdy przystępujący do wspólnego działania może wprowadzać swoje rozwiązania – za akceptacją wszystkich uczestniczących. ZAPRASZAMY!

Eugeniusz Maciejewski