Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

STANOWISKO PIAST – JMEN W SPRAWIE KOMISII SPOŁECZNEJ DS. PEDOFILI

16 maj 2019

Partia  nasza  popiera utworzenie  Ogólnospołecznej  Komisji , by  ustalić  jak  i  kto , dopuścił  do  ochrony  pedofilów  w  naszej  Ojczyźnie , a   w  szczególności   jak  funkcjonowała  ochrona  elit  nad  zboczeńcami, brak  słów ,by  wyrazić  nasze  oburzenie  w  sprawie  pedofilii.

Po  drugie:

Należy  utworzyć  podkomisję , która  zbada , czy być  może  nie  istnieje  zjawisko  pedofilii  w  społecznościach   torpedujących  pracę  nad ustawą.

Skrócenie  przedawnienia, wyjście  z  Sali  plenarnej  przed  głosowaniem, daje  dużo  do  myślenia. Dlatego  też  podkomisja  jest  konieczna  I  niezbędna.

Uważamy , że  do  prac  w  komisji,  powinny być  zaproszone Partie  pozaparlamentarne, które  reprezentują  znaczną część  naszego  społeczeństwa. Tym  samym ,  zgłaszamy  udział  w  pracach  powyższej Komisji,  jeżeli  taka  powstanie.

Z  PIASTOWSKIM  POZDROWIENIEM

KRZYSZTOF  PROKOPCZYK