Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

STANOWISKO PIAST – JMEN W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO DOT. USTAWY ANTYABORCYJNEJ

1 lut 2021

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości! Na obecny stan prawny w Polsce Wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący od 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustawy antyaborcyjnej jest zgodny z Konstytucją z 1997 r. i dlatego nie mógł być inny.  T.K. jest strażnikiem przestrzegania prawa i nie może ulegać zwolennikom aborcji – całej tej  tłuszczy, wulgaryzującej i płaczącej nad Wyrokiem.  Nie ma i nie będzie zgody PIASTÓW na żądania protestujących by zalegalizować „aborcję na żądanie” – zdrowych ciąży.  W przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – gdzie medycyna nie rokuje wyleczenie – suwerenną decyzję powinni podejmować rodzice i lekarze. Obecnie, skoro państwo zakazuje aborcji takich płodów ponosi pełną 100 % odpowiedzialność ekonomiczną  w leczeniu i egzystencji ekonomicznej tej osoby do naturalnej śmierci.   PIASTOWIE podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko, iż dotychczasowa – kompromisowa ustawa aborcyjna była optymalna i akceptowalna przez większość społeczeństwa. Chroniła życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach – i tak powinno pozostać. Państwo musi mówić – nie zabijaj i jednocześnie musi maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko przerywania ciąży, która jest wynikiem czynu zabronionego, lub  upośledzenia płodu, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.  Takie założenia będzie realizował – za przyzwoleniem wyborców –  PIAST – JMEN.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski