Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

ŚWIĘTO 3-go MAJA 2024 r. – TUREK

3 maj 2024

Święto Najświętszej Maryi Panny  Królowej Polski i Konstytucji 3-go Maja, PIASTOWIE obchodzili w Turku – w siedzibie Zarządu Krajowego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. PIASTOWIE nade wszystko cenią sobie WOLNOŚĆ – SUWERENNOŚĆ – POKÓJ!!! Opowiadamy się za CYWILIZACJĄ PRZYJAŹNI, gdzie ma panować GODNOŚĆ PRAWA, JEDNOŚĆ, WZAJEMNY SZACUNEK. Gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. Tylko wtedy możemy zapewnić bezpieczeństwo Narodu i Ojczyzny Polski, która trwać będzie WIECZNIE!

Eugeniusz Maciejewski

Roman Łaszcz