Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

UPAMIĘTNIENIE 83 ROCZNICY NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

16 wrz 2022

W Turku, 16 września 2022 r., na terenie I Liceum Ogólnokształcącego,  PIASTOWIE uczestniczyli w obchodach 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę, gdzie po mszy św. w intencji ofiar napaści ZSRR i montażu słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów I LO, złożono kwiaty przy pamiątkowych kamieniach wskazujących miejsca zbrodni : Katynia –  Miednoje –  Charkowa -Starobielska – Ostaszkowa – Tweru – Smoleńska.

Roman Łaszcz