Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

UROCZYSTOŚCI 31 SIERPNIA ORAZ 1 WRZEŚNIA 2017 W GDAŃSKU

1 wrz 2017

UROCZYSTOŚCI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W 37 ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH 1980 i 78 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – PIASTOWIE OBCHODZILI W GDAŃSKU