Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

V KONGRES ROLNICTWA RP Warszawa 24 luty 2019 r.

24 lut 2019

Podczas Konferencji omawiano :

– zmiany w ustawie o egzekucjach komorniczych

– likwidacja utrudnień przy zatrudnianiu obcokrajowców w rolnictwie

– powszechne ubezpieczenie płodów rolnych

– restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych

Postulaty rolników :

– wypłaty wszelkich niewypłaconych odszkodowań dla rolników

– likwidacja ASF w Polsce – m.in. sanitarny odstrzał dzików

– interwencja na rynku trzody chlewnej poprzez :

– zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni

– wprowadzenie programu odbudowy hodowli prosiąt

– wsparcie gospodarstw rodzinnych

– oddłużenie rolnictwa i polityka kredytowa na 20 – 30 lat

– wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych.