Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Krzysztof Prokopczyk

Lat 63, żonaty, wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Były działacz partii politycznej Samoobrona. Prezes Stowarzyszenia „Cyberdemokracja”. Własna działalność gospodarcza. Działacz Społeczny.