Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Łukasz Kurek

lat 32, inż. ochrony środowiska. Politechnika Łódzka. Podinspektor w UG Malanów.