Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Marek Kopczyk

Lat 50, mgr pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.

Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości Wydział Prawa Uniwersytet Łódzki. Działalność społeczna.