Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Martyna Włodarska

lat 29, mgr administracji. Uniwersytet Szczeciński. Pracuje w gastronomii.