Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Roman Łaszcz