Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

WOJNA W UKRAINIE 24 luty 2022 r. godz. ok. 5.00

24 lut 2022

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata potępia wszelkie wojny, gdzie giną niewinni ludzie, ból, cierpienie, strach, niszczony jest dobytek ludzki. Potępiamy siłową agresję Rosji na Ukrainę. W XXI wieku w cywilizowanych narodach muszą być rozwiązywane ewentualne nieporozumienia pokojowo – z udziałem instytucji międzynarodowych. Pomimo, iż kolejne rządy Ukrainy nie rozliczyły się ze zbrodni Wołyńskiej na Polakach, to chrześcijański naród Polski okazuje serce i udziela pomocy narodowi Ukrainy w obliczu wojny. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zbliży oba narody, pozwoli zabliźnić rany z przeszłości i da otwartą drogę pokojowej współpracy ku przyszłości.

PREZES

Eugeniusz Maciejewski