Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Wybory Prezydenckie 2020

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA  ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO

 

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego:

Krzysztof Paweł Prokopczyk

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

Roman Zygmunt Królikiewicz

 

Siedziba Komitetu Wyborczego:

ul. 3-go Maja 2/9, 62-700 Turek

 

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak danych (Komitet nie zaciągnął kredytu)

 

 Rejestr wpłat:

Brak danych (nie wpłacono kwoty powyżej 2450 zł)

 

Wesprzyj  Kampanię Wyborczą Kandydata na Prezydenta RP. Zbigniewa Wesołowskiego zbierając podpisy (druk poparcia w zakładce „dokumenty do pobrania”), jak również możesz poprzeć nas finansowo.

Dane do wpłaty :

KW Kandydata na Prezydenta RP Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego

Adres : ul. 3-go Maja 2/9, 62-700 Turek

Konto w Banku : PKO Bank Polski nr 86 1020  4795 0000 9402 0435 5897

Tytuł wpłaty : „darowizna”

 

Uwaga: wpłacać mogą wyłącznie obywatele polscy, mający miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Polacy mieszkający za granicą, a mający stałe miejsce zamieszkana w Polsce mogą wpłacać),  jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe oraz dotacje osób prawnych (spółek, stowarzyszeń, fundacji) a także wpłaty anonimowe.

Łączna suma wpłat od jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 36 750 zł (15-krotność minimalnej płacy).

Sprawy bieżące:

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów   POPIERA    Kandydata na PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO.

Wesołowski Zbigniew Antoni; lider i realizator projektu pilotażowego w Polsce (2002-2005) z zakresu samochodów wycofanych z eksploatacji z Europy Środkowej na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 
Kandydat w wyborach na Prezydenta RP w 2000 r.; popierany m. innymi przez płk Stanisława Kimszala, ps. Orlicz, i wiele związków AK; orędownik wdrażania ekonomii fizycznej wg Leibniza – Lyndona LaRouche, oraz Adama Doboszyńskiego jako kompilacja koncepcji do rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Forum Biznesmenów z Polski i Polonii.
 
Przedsiębiorca, nauczyciel i wychowawca z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie budowy okrętów i statków pełnomorskich, maszyn i urządzeń, oraz  wyposażenia morskiego w Polsce. Nauczyciel wyspecjalizowany w nauczaniu personelu z Polski, Tunezji, Wietnamu, Grecji i Kuby. Jest humanistą i orędownikiem ścisłej współpracy nauki z przemysłem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm, oraz tworzenia nowych obiektów badawczych działających przede wszystkim dla przemysłu.
 
Dane osobowe:
 
Data urodzenia: 22 stycznia 1946 r. w Mogowie pow. Pułtusk,
Obywatelstwo i narodowość – polskie, status rodzinny: wdowiec; syn – 43 lata; dr. inż. automatyki i robotyki przemysłowej + studia podyplomowe rachunkowość zarządcza.
Wykształcenie: wyższe; magister nauk technicznych z zakresu mechaniki i elektroniki, specjalizacja: przemysł okrętowy, dydaktyka i wychowanie. Obecne: 2020 r. / Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy; Światowego Ruchu Polaków i Polonii.
 
Doświadczenia zawodowe:
 
2007 – 2009 Prezes i Dyrektor Zarządzający – ARI General Management S.A. w Luksemburgu. Głównym przedmiotem zainteresowania spółki akcyjnej z 32-letnim stażem było zarządzanie i integracja inicjatywy połączenia projektu inwestycyjnego z inżynierią finansową. Głównym celem partnerstwa było zarządzanie monetarnymi instrumentami pochodnymi. Jeden z projektów obejmował przejęcie dwóch spółek naftowo-gazowych w Rosji i prace wprowadzające do nabycia GDI Game Domain International Plc.
 
2002 – 2006 Przewodniczący Rady Dyrektorów w konsorcjum „EKO Recykling” Organizacja Odzysku S.A. / Dyrektor Komitetu Organizacyjnego. Realizacja prac wstępnych i planowanych na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tworzenie kompleksowych rozwiązań dla przemysłowego przechowywania i przetwarzania.
 
1995 – 2001 Właściciel wydawnictwa książkowego i prasowego oraz drukarni offsetowej i sitodruku „HELIOGRAF”, kontynuowany pod nazwą „VESTON”. Druk książek naukowych i publikacji dla Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. Druk i edycja miesięcznika „Szczecińskie Skrzyżowania” – publikacja informacyjna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Druk specjalistyczny dla przemysłu maszynowego i systemów elektroenergetycznych. Edycja graficzna i przygotowanie do druku, montaż cyfrowy i zamówiony druk offsetowy. Redakcja i druk katalogów prestiżowych międzynarodowych spotkań „Baltic Herring Meeting”.
 
1991 – 1994 Właściciel „Wytwórni Pomocy Dydaktycznych”. Projekty dla szkół średnich i wyższych obejmujące przygotowanie pomocy edukacyjnych i szkolnych, takich jak kompleksowe wyposażenie w pomoce audiowizualne dla Akademii Morskiej w Szczecinie (przygotowanie grafiki bitew lądowych i morskich oraz modelu 2D struktury NATO). Produkcja pomocy edukacyjnych wykorzystujących zjawisko polaryzacji światła do dynamicznej prezentacji zjawisk fizycznych i mechanicznych. Realizacja zamówienia Ministerstwa Edukacji na wyposażenie Mobilnych Centrów Edukacyjnych w sprzęt komputerowy i maszyny do publikacji.
 
1986 – 1990 Nauczyciel zawodowy w dziedzinie pneumatyki i hydrauliki maszyn i urządzeń przemysłowych, sprzętu elektrycznego, mechaniki technicznej i nauk mechanicznych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjne im. Prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Szczecinie.
 
1982 – 1985 Starszy specjalista naukowo – techniczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Praca ze studentami na tematy specjalistyczne, między innymi: maszyny cieplne, urządzenia hydrauliczne, badania wytrzymałości metali i tworzyw sztucznych, przetworniki pomiarowe, systemy automatyki przemysłowej. Nauczyciel Rzemiosła Artystycznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Przewodniczący Komitetu Edukacji Politechnicznej w Zakładzie Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Szczecinie.
 
1979 – 1982 Starszy specjalista ds. Technologii numerycznych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie.
 
1968 – 1982 Nauczyciel i Wychowawca przedmiotów okrętowych w Zasadniczej Szkole Budowy Okrętów dla Pracujących Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Nauczyciel mianowany dożywotnio przez Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego w Polsce. Wykształcił i wychował ponad trzy tysiące absolwentów w różnych zawodach okrętowych.
 
Do żadnej partii nigdy nie należał; wspierał aktywnie i czynnie ruchy wolnościowe i rekonstrukcyjne w zakresie Państwowości Polskiej – Narodowej. Jest Apostołem Fatimy przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi w Krakowie.

PROGRAM

Przesłaniem ideowo-moralnym i programowym Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego w kampanii wyborczej w roku 2020,  będzie imperatyw (normy, zasady) zaprezentowania społeczeństwu rzeczywiście tez alternatywnego programu społeczno – gospodarczego dla Polski – w stosunku do realizowanych w okresie ostatnich  30 lat; po roku 1989 liberalnych i błędnych koncepcji transformacji ustrojowej w Polsce.

 

Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski realizuje przesłanie  ideowo – moralne, oraz programowe wokół haseł:

 

1)   ”BRONIĆ POLSKICH WARTOŚCI I GODNEGO ŻYCIA POLAKÓW”

2)   ”ZAPEWNIĆ GODNOŚĆ  PRAWU – RODZINIE – PRACY – ROLNICTWU”

3)   ”DECYZJE SUWERENNE TU NAD WISŁĄ, DLA DOBRA POLSKI”

4)   ”ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”

5)   ”SILNA POLSKA ARMIA – GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA”

 

Polskie wartości kształtowane przez wieki naszych rodziców są fundamentem istnienia państwa i będą konsekwentnie przestrzegane podczas mojej Prezydencji. Dziś Polakom i Polsce dla ułatwienia codziennego funkcjonowania konieczne jest czytelne – jasne – zrozumiałe PRAWO – napisane od nowa. Bo w gąszczu tych przepisów gubią się prawnicy, a co dopiero obywatele !. Również Konstytucja wymaga zmian niektórych zapisów, chociażby art. 104 chroniący posłów, a zastąpić regulacją umożliwiającą odwołanie posła, gdy sprzeniewierzy się wyborcom, następnie art. 220 , który rujnuje system finansowy państwa i hamuje rozwój gospodarczy, itd..

 

(…) wprowadzę projekt ustawy weto obywatelskie i inicjatywę obywatelską; również wprowadzę projekt ustawy regulującej sprawy referendum. Doprowadzę także do zreformowania 500 + , po konsultacjach społecznych / ponadto:

 

jako Prezydent  wdrożę sprawdzony, nowy islandzki system bankowy – który stworzono na gruzach upadłych banków – i stanie się inspiracją dla Polskiego systemu bankowego. Tylko Ziemski Narodowy Bank Polski – Bank państwowy; własność suwerena – Polaków; zmieni strukturę zarządzania państwem Polskim. Naszą – Polaków wspólną własnością.

 

Ziemski Narodowy Bank Polski włączy w swoje struktury dzisiejszy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); po to aby jako jeden z departamentów Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego zagwarantował dożywotnią rentę i emeryturę każdemu w wysokości minimalnej 3,700.00 PLN (równowartość $1000.00 USD).

 

W walce z kryzysem Islandia obrała zupełnie inną drogę niż ta, którą strefa euro podąża od 2010 r. Reykjavik nawet nie próbował ratować banków. Trzy giganty, których skumulowane bilanse dziesięciokrotnie przewyższały PKB kraju, nie zostały dokapitalizowane. Zamiast ratować banki, bezwzględnie ścigano winnych krachu finansistów, stawiając im zarzuty. Same banki zostały znacjonalizowane. Reykjavik nie próbował ratować interesów wierzycieli zagranicznych jak i krajowych.

 

Zapraszamy do organizowania się Polaków w Polsce i na obczyźnie. Tylko POLACY mogą powstrzymać globalny kryzys moralny i finansowy.

 

Główne aksjomaty (postulaty prawdziwe – rzetelne) które zamierzam przedstawić i wdrożyć sprowadzają się do:

 

 • zdolności dokonywania odkryć, posiadanej przez człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, oraz umiejętności jej wykorzystania w aktywności gospodarczej,
 • imperatywu (norm) wzbogacania tzw. energii systemu, (liczonej na 1 km² i jedno gospodarstwo domowe),  będącego  pochodną  tzw. inwestycji infrastrukturalnych  (budowa  nowej  generacji  maszyn i  urządzeń,  nowe techniki i technologie),

 

 • imperatywu posługiwania się w sposób usystematyzowany instytucją kredytu produktywnego, nie generującego inflacji, ukierunkowanego na rozwój badań podstawowych, nauk stosowanych, nowe techniki i technologie,

 

 • realizacji koncepcji państwa wg kanonów dobra wspólnego,

 

 • eliminacji z procesów gospodarczych posługiwania się kapitałem finansowym – w warunkach rynków kapitałowych – tak jak innymi realnymi dobrami występującymi w obrocie gospodarczym (towary, usługi), a tym samym usuwanie zjawiska sprzeczności wewnętrznej z procesów gospodarczych, zachowania instytucji banku narodowego i parametrów kształtujących koszt kredytu w wyłącznym zakresie kompetencyjnym Polskiego rządu narodowego,

 

 • kształtowania paradygmatu (konkretnych rozwiązań) kulturowego, polegającego na podporządkowaniu funkcji kapitału finansowego potrzebom obsługi realizacji zadań zgłaszanych przez kapitał rzeczowy – przemysłowy i inny,

 

 • eliminacji mechanizmów kształtujących tzw. ekonomię kasyna, kreującą nawis pustego pieniądza inflacyjnego, powstającego w obecnym Polskim i światowym systemie finansowym w wyniku posługiwania się tzw. instrumentami finansowymi i agregatami monetarnymi (derywatywy; inaczej pochodne instrumenty ograniczania ryzyka zmian wartości instrumentu bazowego przez chciwych finansistów, którzy chcą zarobić na innych chciwych, które po przekroczeniu odpowiedniej skali obrotów spekulacyjnych tymi instrumentami mogą doprowadzić do zapaści systemu finansowego w skali kraju, kontynentu i w skali globalnej, oraz za tym idącej zapaści gospodarczej i ekonomiczno-społecznej i inne), na rzecz realnej ekonomii, służebnej wobec potrzeb społecznego narodowego rozwoju,

 

 • wyeliminowania systemowych przesłanek destrukcyjnego działania na Polskim rynku kapitałowym tzw. kapitału krótkoterminowego – spekulacyjnego,

 

 • imperatywu (norm) zorganizowania narodowego systemu finansowego stabilizującego strukturę finansową Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przyjęcie fałszywych aksjomatów (postulatów) prowadzi do fałszywych i destrukcyjnych rozwiązań gospodarczych. Dotychczasowe programy i działania Rządów Polskich po roku 1989 nie miały nic wspólnego z rzeczową  i merytorycznie dojrzałą polityką gospodarczą i polityczną. Powierzchowna i niedojrzała polemika na forum Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej godziła i godzi przede wszystkim w interesy ludzi uprawnionych do poznania realizmu oraz doniosłości tzw. Ekonomii Fizycznej dla rozwoju naszego kraju.

 

Na co my Polacy powinniśmy zwrócić uwagę ?

 

 • Na „demokratyczną fasadę” koteryjno-wasalnego systemu sprawowania władzy w

Polsce. Kampania wyborcza nie może być dalej rynkiem dla ludzi niekompetentnych i nie uczciwych. Mamy prawo do wymuszenia poważnego traktowania wyborów przez polityków. Wyborcy muszą mieć prawo usunięcia posła z zajmowanego stanowiska za sprzeniewierzenie się realizacji postulatów głoszonych w trakcie kampanii wyborczej. Damy Wyborcom to prawo, i to od Wyborców będzie zależało to, komu odtąd będzie służyło polskie prawodawstwo.

 

 • Na utratę Suwerenności państwa nad Narodowym Bankiem Polskim. Międzynarodowe banksterstwo przywłaszczyło sobie to z czego Polaków okrada inflacja, i to co jest potrzebne na wykup zwiększonego PKB. Zmusiło nas do ciągłego zadłużania się i to nie z naszej winy. Ten haracz, który płacimy naszym fałszywym przyjaciołom można szacować na jakieś 4 do 6 tyś zł rocznie od każdego Polaka. Płacimy go wszyscy, zarówno ci co aktualnie mają pożyczki w bankach jak i ci , którzy ich nie mają. Płacimy je w cenach wyrobów produkowanych przez zadłużonych przedsiębiorców i w podatkach na obsługę długu. Te kwoty, które ochronimy przed banksterską grabieżą dla każdej polskiej rodziny, pozwoli nam ograniczyć problem biedy i pozwoli odbudować kondycję naszej gospodarki.

 

Mamy rachunkowe i moralne podstawy, aby skasować nasze długi. Nikomu niczego nie jesteśmy winni !!! Pójdziemy drogą islandzką i węgierską i odzyskamy NBP; utwórzmy Ziemski Narodowy Bank Polski – Bank państwowy.

 

 • Na oligarchizację życia gospodarczego i istniejącą architekturę finansową w Polsce.

Polsce potrzebne są przedsiębiorstwa pracujące z pasją bez oderwania od misji społecznej. Nie możemy dłużej tolerować nieustannej wojny pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami. W tym celu proponujemy utworzenie nowej formy przedsiębiorczości poprzez:

 

–  uzupełnienie kodeksu spółek handlowych o nowy typ przedsiębiorstwa a mianowicie o spółkę właścicielsko-pracowniczą. Otworzymy drogę do rozwoju własności pracowniczej i kształtowania się partnerskich stosunków pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami. Pozwoli to na zrównoważenie interesów obu stron.

 

–  uzupełnienie polskiego prawa gospodarczego o przepisy umożliwiające naszym przedsiębiorcom łączenie się w związki gospodarcze o integracji produktowej. Jak wykazuje światowe doświadczenie japońskich keiretsu, koreańskich czeboli, duńskich klastrów z brokerem sieciowym i innych podobnych struktur; są to formy gospodarowania służące poprawie kondycji gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej. Jest to oferta, zwłaszcza dla obszarów wiejskich.

 

–  kwoty emisji pieniądza dokonywane przez suwerenny Narodowy Bank Polski skierujemy na dokapitalizowanie polskich przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych. Zasilimy nimi filar własności pracowniczej w nowo powstających spółkach właścicielsko – pracowniczych. Polscy przedsiębiorcy będą mogli zwiększyć inwestycje,  a pracownicy uzyskają w ten sposób naturalny „filar kapitałowy” na emeryturę. Takie rozwiązania stworzą nowe miejsca pracy teraz i dla przyszłych pokoleń.

 

Jak możesz sobie pomóc?

 

Bądź na bieżąco. Traktuj oficjalne sprawozdania NBP „Podaż pieniądza i czynniki jego kreacji”  za udokumentowaną kradzież dokonywaną na Polakach. Znajdziesz je tutaj:

 

https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komitet.aspx

 

Uwierz, że zmiany są możliwe i nie wszystko jest stracone. Jest nas znacznie więcej i liczba ta wciąż rośnie.

 

Zbierz podpisy poparcia i przyślij oryginał na adres:

PIAST-JMEN

uL. 3-go MAJA 2/9

62-700 TUREK

 

Listy poparcia w zakładce „dokumenty do pobrania”

 

zbierz tyle podpisów poparcia ile jesteś w stanie – każdy głos się liczy.

 

 

Zbigniew Antoni Wesołowski

Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Prosimy członków PIAST – JMEN, sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli o zbieranie podpisów poparcia dla Kandydata na Prezydenta RP 2020 Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego. Listę  podpisów poparcia  można pobrać na naszej stronie w zakładce „Dokumenty” i przesyłać na adres Biura Krajowego : PIAST -JMEN  ul. 3-go Maja 2/9, 62 – 700 Turek do dnia 20 marca 2020 r., za co z góry bardzo dziękujemy. Osoby, które pomogą nam w zbieraniu podpisów mogą skorzystać z możliwości udziału w Komisjach Wyborczych z Komitetu Wyborczego  Z. Wesołowskiego.  Za pomoc i współpracę bardo dziękujemy.

 

Ciąg dalszy założeń programowych :

W ocenie Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego – nadrzędne zadanie Narodu Polskiego na przełomie XX i XXI stulecia polega na zapewnieniu suwerenności narodu w stosunku do własnego państwa, odzyskującego atrybuty jego niepodległości w ramach transformacji społeczno – ustrojowej uruchomionej od 1989 roku.

Zadanie to wymaga przede wszystkim odsunięcia od władzy sił politycznych, pozostających na usługach międzynarodowej oligarchii finansowej, narzucającej – antynarodowy i antyspołeczny model filozofii liberalnej, związany z koncepcją tzw. wolnego rynku – traktowanego jako wyłączny regulator zjawisk i procesów gospodarczych.

W ramach tych zadań należy przeciwstawić się i odrzucić koncepcje organizacji społecznej, osadzone na dominującej roli czynnika kapitału i instrumentów finansowych.

Koncepcje te należy zastąpić w budowie ładu społecznego w Polsce, formułą organizacji społecznej, opartej na prymacie człowieka w stosunku do kapitału oraz na pierwszoplanowej roli osoby ludzkiej jako podmiotu i twórcy wszelkich kreatywnych procesów, służących społeczeństwu i dobru wspólnemu (…)

Art. 1. Aby uzyskać Polskę zasobną – Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski chce zachowywać dla własności państwowej, a więc dla wszystkich obywateli, wszelkie zasoby naturalne jak kopaliny, minerały (węgiel, rudy, ropę, sole), sprzeciwiać się ich sprzedaży w ręce prywatne i w prywatne użytkowanie, wprowadzać ich rozsądną i ekologiczną eksploatację pod opieką państwa.

Dążenie do zachowania bogactw kopalnych we władaniu państwa, motywowane jest złym doświadczeniem eksploatacji tych bogactw, gdy są w posiadaniu prywatnym. Beztroskie niszczenie środowiska naturalnego przy prywatnej eksploatacji, jest argumentem dla państwowej eksploatacji wszelkich zasobów naturalnych.

Art. 2. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski nie dopuści do prywatyzacji lasów, parków, dróg śródlądowych i jezior powyżej 3 ha powierzchni.

Nieskrępowana i chorobliwa chciwość potrafi zawładnąć wszystkim, nawet z własną szkodą, nie tylko ze szkodą społeczną. Brak zabezpieczeń prawnych przed egoizmem powodować może szkody nieobliczalne dla przyszłych pokoleń. Urząd Prezydenta RP będzie się starać wprowadzić należne przepisy.

Art. 3. Aby uzyskać Polskę gospodarną – Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski będzie dążył do unormowania między pracą obywatela a jego wynagrodzeniem. Prawidłowość między wysiłkiem jaki daje z siebie obywatel dla państwa, a uzyskiwanym przez niego zarobkiem usuwa konflikty między obywatelami wzajemnie oraz między pracującym a płacącym za pracę, wprowadza wzajemny szacunek i uznanie. Przez wysiłek obywatela dla państwa rozumie się także jego wysiłek, jaki ponosi w pracy dla firm prywatnych i spółdzielczych usadowionych na terytorium państwa polskiego.

Potrzeba unormowania między pracą obywatela a wynagrodzeniem, staje się widoczna na tle niezadowolenia i strajków płacowych. Walki strajkowe dotykają bezpośrednich uczestników sporów: pracodawców i pracobiorców. Dotykają także obywateli niezwiązanych z tymi sporami. Następuje przez to pogorszenie atmosfery w szerokiej sferze, odbija się zmniejszoną aktywnością zawodową wielu innych grup pracowniczych. W efekcie pogarsza się kondycja ekonomiczna całego państwa, a tym samym ekonomika wszystkich obywateli. Słowem, spory strajkowe zubażają państwo i obywateli.

Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Zbigniew Antoni Wesołowski będzie się starał zmienić system podatkowy na taki, który będzie sprzyjał rozwojowi państwa, zapewni bezpieczeństwo finansowe służbie zdrowia, szkolnictwu i opiece społecznej. System bez podatku VAT. Będzie proponować społeczeństwu podatek obrotowy w wysokości 1 procenta od sprzedaży i kupna, płatny 1 % przez sprzedawcę i 1 % przez kupującego. W przypadku niewielkich sprzedaży np. na targowiskach, w sklepach detalicznych, sprzedawca będzie odprowadzać za siebie i za kupującego po 1% (w sumie 2 proc.) do urzędu podatkowego. Natomiast przy większych transakcjach zgłaszanych dotychczas do Urzędu Podatkowego, sprzedający i kupujący zapłacą po 1 procencie podatku. W systemie tym nie opłaci się zatajać prawdziwej kwoty sprzedaży i zakupu, gdyż będą to kwoty niewspółmiernie mniejsze niż dotychczas płacone. W dotychczasowym systemie podatkowym umykają płatności od wielu płatników, natomiast koszty systemu podatkowego spadają na najuboższych, emerytów, rencistów i zwykłych obywateli. Nowy system podatkowy zlikwiduje szarą strefę, ożywi gospodarkę, będzie wpływać na postępujące zmniejszanie się bezrobocia.

Art. 4. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski będzie dążył do wprowadzenia pełnej jawności gospodarczej, która likwiduje nieuczciwą płatność podatkową.

Wprowadzenie pełnej jawności gospodarczej nie przeszkadza prowadzącym działalność gospodarczą w sposób rzetelny. Mogą w każdej chwili wykazać się swoimi dochodami, których uczciwości nikt nie podważa. Natomiast spotyka się często działalność za zasłoną tajemnicy firmy, tajemnicy gospodarczej, tajemnicy handlowej. Policja nie może wówczas dojść przy przeprowadzanym dochodzeniu, np. przy wyjaśnianiu przestępstwa, skąd i kiedy doszło do operacji finansowych, podejrzanych w udziale przestępczym.

Art. 5. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski doprowadzi do prawidłowej gospodarki surowcami, przesteruje gospodarkę na odzyskiwanie surowców i materiałów. Wprowadzi bezpieczne i tanie źródła energii dla przemysłu i domowych gospodarstw obywateli.

Osiągnięcie ww. jest potrzebne i konieczne. Ale – nieosiągalne bez skutecznego państwowego planowania. Zarówno gospodarka surowcami jak i odpadami powinna być pod baczną kontrolą państwową, a także pod bardzo uważnym planowaniem na co najmniej 25 lat naprzód. Nie wolno pomijać losów następnych pokoleń, nie można następnych pokoleń skazywać na zagładę ekologiczną. Planowanie państwowe ze względów etycznych, moralnych jest konieczne.

Bezpieczne i tanie źródła energii są w zasięgu ręki. Energia termalna pod ziemią czeka na wykorzystanie tanim kosztem. Czekają na budowę elektrownie wodne i wiatrowe dające bardzo tani prąd, tańszy 40-krotnie w odniesieniu do węgla i 2000-krotnie tańszy niż z elektrowni atomowej. Brak w Polsce zbiorników retencyjnych zatrzymujących wody powodziowe, a oddających nagromadzone wody w czasie suszy. Każda zapora na zbiorniku retencyjnym może dawać najtańszy, prawie darmowy prąd, nie tylko do wykorzystania przez fabryki, zakłady produkcyjne, ale przede wszystkim do wykorzystania w gospodarstwach domowych. Każda zapora na rzekach to zapobieganie powodziom, które w Polsce występują cyklicznie co 3 lata, z mniejszym lub większym zagrożeniem. Polska mimo częstych powodzi, to kraj przesuszony, już od kilku lat pojawiają się rośliny stepowe. Jak lekkomyślnie przechodzimy obok strat powodziowych świadczy fakt, że za straty co 3 lata przychodzącej powodzi moglibyśmy kupić 4 lotniskowce z pełnym uzbrojeniem i samolotami.

Art. 6. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski doprowadzi do zaniku bezrobocia w Polsce.

Bezrobocie w Polsce można będzie eliminować przez organizowania szerokich robót publicznych. Kilkadziesiąt lat temu były wielkie budowy, hut, miast, wielkich obiektów przemysłowych. Zatrudnienie znalazło setki tysięcy i miliony ludzi. Obecnie pilnym zadaniem jest budowa tańszego transportu wodnego i zabezpieczenie przed powodziami (punkty poprzedni i następne). Konieczne jest dokonanie zmian w prawie pracy, które tłumi inicjatywę.

Art. 7. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Antoni Wesołowski będzie inicjatorem budowy sieci dróg wodnych. Rozbuduje tani transport wodny, obniży koszt krajowego transportu.

Budowa sieci dróg wodnych jest łatwa przy dobrej organizacji tej budowy. Budowa kanałów żeglownych, regulacje rzek, znane są od tysięcy lat. W Polsce rozpoczęto budowę kanałów transportowych kilkaset lat temu. Wisła w XVI wieku przewoziła więcej towarów niż obecnie. Moda na transport kołowy przytłumiła zdrowy rozsądek. Na zachód od Polski wozi się drogą wodną około 60 % towarów. W Polsce – około 1,5 %. Obniżenie kosztów krajowego transportu to szybsze spłacanie zagranicznych długów, szybsze podniesienie poziomu życia. W kraju czekają na zielone światło zespoły budowniczych dróg wodnych, których apele o przyspieszenie budownictwa wodnego stale są lekceważone.