Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Foto Z.A.Wesolowski