Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Wybory Prezydenckie 2020r

11 lut 2020

W Y B O R Y

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2020 r.

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów   POPIERA    Kandydata na PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO.

Wesołowski Zbigniew Antoni; lider i realizator projektu pilotażowego w Polsce (2002-2005) z zakresu samochodów wycofanych z eksploatacji z Europy Środkowej na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 
Kandydat w wyborach na Prezydenta RP w 2000 r.; popierany m. innymi przez płk Stanisława Kimszala, ps. Orlicz, i wiele związków AK; orędownik wdrażania ekonomii fizycznej wg Leibniza – Lyndona LaRouche, oraz Adama Doboszyńskiego jako kompilacja koncepcji do rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Forum Biznesmenów z Polski i Polonii.
 
Przedsiębiorca, nauczyciel i wychowawca z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie budowy okrętów i statków pełnomorskich, maszyn i urządzeń, oraz  wyposażenia morskiego w Polsce. Nauczyciel wyspecjalizowany w nauczaniu personelu z Polski, Tunezji, Wietnamu, Grecji i Kuby. Jest humanistą i orędownikiem ścisłej współpracy nauki z przemysłem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm, oraz tworzenia nowych obiektów badawczych działających przede wszystkim dla przemysłu.
 
Dane osobowe:
 
Data urodzenia: 22 stycznia 1946 r. w Mogowie pow. Pułtusk,
Obywatelstwo i narodowość – polskie, status rodzinny: wdowiec; syn – 43 lata; dr. inż. automatyki i robotyki przemysłowej + studia podyplomowe rachunkowość zarządcza.
Wykształcenie: wyższe; magister nauk technicznych z zakresu mechaniki i elektroniki, specjalizacja: przemysł okrętowy, dydaktyka i wychowanie. Obecne: 2020 r. / Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy; Światowego Ruchu Polaków i Polonii.
 
Doświadczenia zawodowe:
 
2007 – 2009 Prezes i Dyrektor Zarządzający – ARI General Management S.A. w Luksemburgu. Głównym przedmiotem zainteresowania spółki akcyjnej z 32-letnim stażem było zarządzanie i integracja inicjatywy połączenia projektu inwestycyjnego z inżynierią finansową. Głównym celem partnerstwa było zarządzanie monetarnymi instrumentami pochodnymi. Jeden z projektów obejmował przejęcie dwóch spółek naftowo-gazowych w Rosji i prace wprowadzające do nabycia GDI Game Domain International Plc.
 
2002 – 2006 Przewodniczący Rady Dyrektorów w konsorcjum „EKO Recykling” Organizacja Odzysku S.A. / Dyrektor Komitetu Organizacyjnego. Realizacja prac wstępnych i planowanych na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tworzenie kompleksowych rozwiązań dla przemysłowego przechowywania i przetwarzania.
 
1995 – 2001 Właściciel wydawnictwa książkowego i prasowego oraz drukarni offsetowej i sitodruku „HELIOGRAF”, kontynuowany pod nazwą „VESTON”. Druk książek naukowych i publikacji dla Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. Druk i edycja miesięcznika „Szczecińskie Skrzyżowania” – publikacja informacyjna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Druk specjalistyczny dla przemysłu maszynowego i systemów elektroenergetycznych. Edycja graficzna i przygotowanie do druku, montaż cyfrowy i zamówiony druk offsetowy. Redakcja i druk katalogów prestiżowych międzynarodowych spotkań „Baltic Herring Meeting”.
 
1991 – 1994 Właściciel „Wytwórni Pomocy Dydaktycznych”. Projekty dla szkół średnich i wyższych obejmujące przygotowanie pomocy edukacyjnych i szkolnych, takich jak kompleksowe wyposażenie w pomoce audiowizualne dla Akademii Morskiej w Szczecinie (przygotowanie grafiki bitew lądowych i morskich oraz modelu 2D struktury NATO). Produkcja pomocy edukacyjnych wykorzystujących zjawisko polaryzacji światła do dynamicznej prezentacji zjawisk fizycznych i mechanicznych. Realizacja zamówienia Ministerstwa Edukacji na wyposażenie Mobilnych Centrów Edukacyjnych w sprzęt komputerowy i maszyny do publikacji.
 
1986 – 1990 Nauczyciel zawodowy w dziedzinie pneumatyki i hydrauliki maszyn i urządzeń przemysłowych, sprzętu elektrycznego, mechaniki technicznej i nauk mechanicznych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjne im. Prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Szczecinie.
 
1982 – 1985 Starszy specjalista naukowo – techniczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Praca ze studentami na tematy specjalistyczne, między innymi: maszyny cieplne, urządzenia hydrauliczne, badania wytrzymałości metali i tworzyw sztucznych, przetworniki pomiarowe, systemy automatyki przemysłowej. Nauczyciel Rzemiosła Artystycznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Przewodniczący Komitetu Edukacji Politechnicznej w Zakładzie Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Szczecinie.
 
1979 – 1982 Starszy specjalista ds. Technologii numerycznych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie.
 
1968 – 1982 Nauczyciel i Wychowawca przedmiotów okrętowych w Zasadniczej Szkole Budowy Okrętów dla Pracujących Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Nauczyciel mianowany dożywotnio przez Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego w Polsce. Wykształcił i wychował ponad trzy tysiące absolwentów w różnych zawodach okrętowych.
 
Do żadnej partii nigdy nie należał; wspierał aktywnie i czynnie ruchy wolnościowe i rekonstrukcyjne w zakresie Państwowości Polskiej – Narodowej. Jest Apostołem Fatimy przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi w Krakowie.

 

Idziemy do wyborów pod hasłami :

–   „ BRONIĆ POLSKICH WARTOŚCI I GODNEGO ŻYCIA POLAKÓW”

–   „ZAPEWNIĆ GODNŚĆ  PRAWU – RODZINIE – PRACY – ROLNICTWU ”

–   „DECYZJE SUWERENNE TU NAD WISŁĄ, DLA DOBRA POLSKI”

– ” ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”

– „SILNA POLSKA ARMIA – GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA”

Prosimy członków PIAST – JMEN, sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli o zbieranie podpisów poparcia dla Kandydata na Prezydenta RP 2020 Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego. Listę  podpisów poparcia  można pobrać na naszej stronie w zakładce „Dokumenty” i przesyłać na adres Biura Krajowego : PIAST -JMEN  ul. 3-go Maja 2/9, 62 – 700 Turek do dnia 20 marca 2020 r., za co z góry bardzo dziękujemy. Osoby, które pomogą nam w zbieraniu podpisów mogą skorzystać z możliwości udziału w Komisjach Wyborczych z Komitetu Wyborczego  Z. Wesołowskiego.  Za pomoc i współpracę bardo dziękujemy.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

607-983-870