Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

WYBORY DO SEJMU i SENATU PAŹDZIERNIK 2019 r.

WYBORY DO SEJMU i SENATU PAŹDZIERNIK 2019 r.

     Po ogłoszeniu terminu wyborów PIAST – JMEN będzie rejestrował Komitet Wyborczy w celu samodzielnego (lub w porozumieniu z innymi ugrupowaniami) zgłaszania kandydatów na Posłów i Senatorów.

Rodacy,  PIAST = POLAK,  dlatego organizacja polityczna PIAST – JMEN jednoczy  wszystkich Polaków nie dzieląc na lewicę, czy prawicę, natomiast odcinamy się  od skrajnych poglądów z lewej, jak i z prawej strony.  A za tym w organizacji PIASTÓW jest miejsce dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Zapraszamy do udziału w wyborach z PIAST – JMEN, by wspólnie pracować dla dobra swojej Ojczyzny POLSKI.

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAOWE PIAST – JMEN

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 r.

 

 

1- Suwerenne Decyzje podejmowane tu nad Wisłą – bez dyktatu sił zewnętrznych.

2- Przywrócić godność prawu – w tym zmiany w Konstytucji np. art. 220 (uwolnić Polską walutę), jasne i czytelne prawo napisane od nowa.

3- Fundamentem państwa jest :

– ziemia   – w rękach Polaków, obcokrajowcy – dzierżawa,

– rodzina – żona, mąż i ich dzieci,

– wiara    – kultura – tradycja chrześcijańska,

– szkoła   –  kreatywna, z nauczaniem prawdy historycznej i patriotyzmu,

– gospodarka – wolno rynkowa.

4- Gospodarka oparta o 4 filary :

– działy strategiczne w zasobach Skarbu Państwa,

– działalność prywatna,

– działalność Polskiej Spółdzielni Przetwórstwa Rolnego,

– rolnictwo.

5-  Polskie rolnictwo wolne od GMO. Nie zostanie przedłużona umowa na sprowadzanie roślin GMO. Ożywi to Polskie rolnictwo, poprawi zdrowotność żywieniową, oraz ożywi eksport.

6- Dobra ziemskie należą do wyłączności Polaków i będą wydobywane do ostatniego kilograma, z zachowaniem technologii sprzyjających środowisku.

7- Naprawić służbę zdrowia, zwiększyć wydatki, zmniejszyć kolejki. Silna Polska armia.

8- Koniec z planowaniem deficytu budżetowego państwa, czyli życia na kredyt -prowadzącego do ekonomicznych problemów dla przyszłych pokoleń. Im większy dług, tym mniejsza suwerenność !

9- Likwidacja kominów płacowych. Najwięcej zarabia Prezydent i następnie hierarchicznie w dół do robotnika, który powinien zarobić na utrzymanie rodziny, bez konieczności wspierania finansowego.

10- Sukcesywnie zwiększać kwotę wolną od podatku. Uregulować i obniżać podatki. Wprowadzać postęp techniczny, by zwiększać wydajność pracy i płace. Zmniejszać koszty pracownika na rzecz podwyższania płac. W ramach możliwości budżetu zachować wsparcie finansowe dla dzieci.

11- Wprowadzić  instytucję odwołania posła i pozbycia mandatu gdy przejdzie do innego ugrupowania w czasie trwania kadencji oraz rozdział władzy ustawodawczej – wykonawczej – sądowniczej. Poseł ma pracować w Sejmie i ze społeczeństwem.

12- LGBT –tolerancja TAK, afirmacja NIE. Nie dla legalizacji związków niezgodnych z prawem natury.

13- Koniec poniżania i okradania Narodu Polskiego. Osoby na stanowiska rządowe muszą udostępnić społeczeństwu swoją narodowość.

Program jest dynamiczny i może być modyfikowany, za wyjątkiem pkt. 1, 3, 6,12,13.

PIAST = POLAK, dlatego jednoczymy wszystkich Polaków, odrzucając skrajności z prawej, jak i z lewej strony. Jako potomkowie PIASTÓW musimy stanowić JEDNO, a nie podziały na lewo – prawo !!!

 

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski