Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Wystąpienie! „Wolne Media” Warszawa 11.01.2024r

11 sty 2024

W Y S T Ą P I E N I E

MANIFESTACJA PRZED SEJMEM – „WOLNE MEDIA”

WARSZAWA dnia 11 stycznia 2024 r.

Witam Państwa bardzo serdecznie!,   Eugeniusz Maciejewski Prezes partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

    Drodzy Rodacy w kraju i za granicą!, dziś kraina PIASTÓW – Polska ponownie stanęła w niebezpiecznym zakręcie swojej historii.

     Ojczyzno Nasza umiłowana „Matko”, jak długo jeszcze twoi synowie będą protestować na ulicach o jasne, czytelne prawo i jego przestrzeganie, czyli sprawiedliwość społeczną itd..

     Obecne, siłowe zmiany w zarządzaniu Telewizją Polską, bez przestrzegania prawa i elementarnych zasad cywilizowanego państwa, przejęcie Telewizji Narodowej wyłącznie przez obóz rządzący i stosowanie cenzury – świadczy o władzy totalitarnej.  Polacy finansują TVP i mają prawo  do obiektywnej prawdy medialnej.  PIASTOWIE żądają, by TVP była dostępna również dla PIASTÓW i innych – co zapewnia nam Ustawa o Partiach Politycznych.

     Po drugie, PIASTOWIE wzywają posłów o opamiętanie się i stosowanie się do złożonej Przysięgi, a nie do nakazów swoich wodzów.  PIASTOWIE podkreślają, że Sejm do miejsce powagi Narodowej, a nie zezwalanie na prezentacje zwyczajów innych narodów – od tego są inne obiekty!. Społeczeństwo oburza fakt, że część posłów znieważa Ojczyste wartości PIASTÓW, a hołduje tradycje innych.                                W obliczu tych wszystkich szkodliwych zachowań wobec Polaków i Polski, czym podważany jest Nasz autorytet na arenie międzynarodowej, PIASTOWIE  żądają ujawnienia swojego pochodzenia przez Parlamentarzystów i sprawujących władzę państwową oraz samorządową. Polacy mają prawo wiedzieć, kto nami rządzi!!!.

     Na zakończenie, dziś każdy Polak musi zapoznać się w Internecie z listem Katarzyny Carycy do Panina. Zgodnie z tym listem, wszystko wskazuje na to, że kraj nasz jest w ostatnim etapie rozkładu, czyli: podziału społeczeństwa, jego skłócanie i niszczenie Ducha Narodu.

      Dlatego z tego miejsca, ze stolicy Polski – Warszawy, PIASTOWIE apelują o JEDNOŚĆ NARODOWĄ – byśmy stanowili JEDNO, o co prosił również św. J.P. II – Patron PIAST – JMENiŚ.  Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, że jak drzewo rozdarte na pół od pioruna usycha, tak Naród skłócony, podzielony szybko ginie. Polacy to Królewski szczep PIASTOWY – o czym przypomina nam Rota, która jest naszym hymnem.  PIASTOWIE to Polaków Dziedzictwo, to właściwa droga dla JEDNOŚCI NARODOWEJ i wspólnego rozwoju naszej umiłowanej Ojczyzny Polski!!!.

 Dziękuję za uwagę!

Pozdrawiam, z Panem Bogiem!!!