Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚWIĘTĄ Z OKAZJI ŚWIĘTA CHRZTU POLSKI

24 mar 2023

Zarząd Krajowy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata ZAPRASZA  Przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych na Uroczystą Mszę Świętą za Ojczyznę

„O WIERNOŚĆ WARTOŚCIOM CHRZEŚCIJAŃSKIM W NASZEJ OJCZYŹNIE, EUROPIE I ŚWIECIE”

– z okazji Państwowego Święta Chrztu Polski w dniu 14 kwietnia, o godz. 12.00, w Katedrze p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – kolebce Piastów. Po uroczystości Mszy Świętej zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem pierwszego Króla Polski Bolesława Chrobrego – z dynastii Piastów w latach 992 – 1025 . ( obok Katedry)

Warto wspomnieć, że Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Akt przyjęcia Chrztu przez księcia słowiańskich Polan Mieszka I z dynastii Piastów datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 r., uważa się za symboliczny początek państwa Polskiego i cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego w naszym kraju. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie Chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Czeską Dobrawą w 965 r. Przyjęcie Chrztu przyczyniło się do trwałego zespolenia młodego organizmu państwowego.  Przez Chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej. Uchroniło to Polskę od groźby > przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. Odebrało to wówczas Niemcom powody do najazdów na Polskie ziemie pod pretekstem krzewienia chrześcijaństwa, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie kolejnych terytoriów. Ustanowienie Święta Chrztu Polski, to upamiętnienie bardzo ważnego dla Polski wydarzenia, a także okazja do zadumy i refleksji nad odpowiedzialności za naszą przyszłość. To dobry moment by przypomnieć, a zwłaszcza młodzieży, że jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, z czego możemy być  dumni i nie jesteśmy gorsi od innych narodów. W takim dniu należy powspominać nauczania  – rady naszych bohaterów np. „bez szacunku do przeszłości nie zbudujemy właściwej przyszłości”, „Wyciągać właściwe wnioski z historii, ku przyszłości.  Idąc myślą Patrona PIASTÓW Jana Pawła II:”… abyście się nie znużyli, nie zniechęcili się i abyście sami nie podcinali korzeni skąd wyrastacie”, „.. abyście stanowili JEDNO”, Błogosławiony Kardynał Stefa Wyszyński: „kiedy przyjdą niszczyć ten Naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego Narodu” itd., itd..  Teraz Chrześcijański Naród Polski jako spadkobiercy PIASTÓW mamy szczególny obowiązek to Dziedzictwo Narodowe chronić, przestrzegać i kontynuować do końca świata. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE, Z MYŚLĄ KU PRZYSZŁOŚCI.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski