Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „Dokumenty PIAST-JMENiŚ

GENEZA PIAST-JMENiŚ.(klikij tutaj)

 

 

 WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII :  PIAST – JMEN

PIAST – określa POLSKOŚĆ, to nasze korzenie, wiara, kultura i tradycja,

JMEN – skrót oznaczający Jedność Myśli Europejskich Narodów, to kierunek współczesnej polityki zagranicznej propagujący Europę Ojczyzn, czyli mniej dyktatu Unii Europejskiej, a więcej wolności w działaniu jej państw. Jedność UE w zakresie wolnego przepływu ludności i kapitału, nadzorowanej gospodarki paliwowo – energetycznej i wspólnego bezpieczeństwa w tym militarnego. (W przyszłości w tej część nazwy partii  dodamy  „iŚ”, czyli  JMENiŚ  – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata – akcentując równocześnie Jedność Europy i świata w dążeniu do pokoju na świecie i współpracy) Więcej wyjaśnień o nazwie partii zawiera program.

EXPLANATION OF THE PARTY NAME: PIAST – JMEN

PIAST – defines Polishness, our roots, faith, culture and tradition.

JMEN – an acronym means the unity of thoughts of European Nations, it is a modern foreign policy propagating Europe of homelands, so less dictates of the European Union, and more freedom in the actions of its states. The unity of the EU in the free movement of people and capital, supervised economy of fuel and common security including military. (In the future to the name of the party we will add ending „IŚ”. JMENIŚ – Unity of thoughts of European Nations and World – while accepting the unity of Europe and the World in pursuit of world peace and cooperation). More explanation about the name of the party is included in the program.

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

HUB – definiert Polentum, unsere Wurzeln, Glaube, Kultur und Tradition,

JMEN – eine Abkürzung für europäisches Denken Einheit der Nationen, das ist die Richtung der zeitgenössischen Außenpolitik der Förderung der Europa-Heimat, weniger das Diktat der Europäischen Union, und mehr Handlungsfreiheit in ihrem Land. Die Einheit der Freizügigkeit von Personen und Kapital der EU, überwacht den Kraftstoffverbrauch – und gemeinsame Energiesicherheit im Militär.(In der Zukunft in diesem Teil des Namens der Partei, wird „IS“ hingefügt also JMENiŚ- Unity Gedanke der Europäischen Nationen und der Welt –zugleich die Einheit Europas und der Welt, in der Verfolgung der Welt Frieden und Zusammenarbeit).  Mehr Erklärungen über das Parteien einhält  Programm.

ВЫЯСНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ: ПЯСТ – ЕМЕН

ПЯСТ – обозначает ПОЛЬСКОСТЬ, это наши корни, вера, культура и традиция,

 ЕМЕН – сокращение, которое обозначает Единство Мысли Европейских Народов, это направление современной заграничной политики предлагающей Европу Стран, значит меньше диктата Европейского Союза а больше свободы

в деятельности этих государств. Единство Европйского Союза в предмете перемещения людей и капитала, надзора народного хозяйства в области топлива и энергетики и совместной милитарной безопастности. ( В будущим к названию нашей партии добавим буквы *иС* значмит: ЕМЕНиМ – Единство Мысли Европейских Народов и Мира – акцептируя одновременно Единство Европы и Мира в стремлении к миру на земле и общего сотрудничества ).

Hymnem PIAST-JMEN jest pieśń „ROTA” 

(zgodnie ze statutem art.58 p 4)

                        Ta piękna pieśń   „Jak długo w sercach naszych”

         niech budzi w Polakach ducha patriotyzmu,  dodaje odwagi 

                  i wigoru w organizowaniu nowej  alternatywy  :  PIAST – JMEN

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

Kraków 26-31 lipca 2016r

 to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to              –  PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to           –  JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to   –  życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

Prezes

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

  POLSKA CAŁKOWICIE WOLNA OD GMO !!!

Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić naród dotychczasowymi sprawdzonymi produktami

wysokiej jakości i jednocześnie stosować eksport. Dyrektywa UE wymaga tylko od poszczególnych państw zajęcia stanowiska w sprawie GMO, co ważne : nie nakazuje stosowania tych organizmów, pozostawiając wolny wybór. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód jakie spowoduje wprowadzenie upraw roślin GMO. Szkodliwość ta jest publikowana przez naukowców i dostępna na stronach internetowych.

Wobec powyższego w trosce o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń, kondycję gospodarki rolnej i środowiska, nie ma najmniejszego powodu, by stosować uprawy roślin GMO w naszej Ojczyźnie, lub sprowadzać takie rośliny z zagranicy.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa i inne gałęzie przemysłu.  Napływ żywności zza oceanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych a zwłaszcza tradycyjnych rodzinnych gospodarstw rolnych, produkujących zdrową żywność.  Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi masowo używanymi w produkcji rolnej w Ameryce Północnej. Jest to sprawa nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa, bo JEŚĆ KAŻDY MUSI.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ, TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie ABORCJI

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości !!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Chroni życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STANOWISKO PIAST – JMEN  DOT. GRUPY SPOŁECZNEJ LGBT

Skrótowiec LGBT odnosi się do : lesbijek, gejów, osób biseksualnych i           transpłciowych. Osoby homoseksualne nie należy dyskryminować, poniżać, ale  i nie należy tego faktu rozgłaszać publicznie. Proponujemy zastosować zdrową społeczną zasadę „My nie pytamy, ty nie mówisz”.  Związki osób tej samej płci są niezgodne z prawem natury, więc nie popieramy takich regulacji. Tym bardziej wykluczona jest adopcja dzieci przez pary tej samej płci. Osobom tym należy ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez inne akty prawne.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 

REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

Ostatnie wydarzenia

28 czerwca
2022

66 ROCZNICA „CZERWCA 56” 28 CZERWCA 2022 r. POZNAŃ

– Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie!

– Na wstępie dziękuję bardzo organizatorom uroczystości ku Czci bohaterów „Czerwca 56” za zaproszenie. Pozwólcie, że powiem dwa zdania o sobie : pochodzę z Turku, po Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie na emeryturze, działam społecznie w Związku Rolniczym „Ojczyzna” i jestem twórcą – założycielem, prezesem organizacji społeczno – politycznej PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata.

Cześć i Chwała Bohaterom „Czerwca 56”,  Cześć i Chwała Bohaterom Polski walczącym za wolną suwerenną Ojczyznę Polskę!

– Poznań – Wielkopolska to siedziba PIASTÓW, stąd w tym miejscu i czasie  nie mogło zabraknąć organizacji PIASTÓW, by oddać Hołd poległym bohaterom tamtych wydarzeń, domagających się podstawowych praw i sprawiedliwości społecznej!

– Ojczyzno nasza, umiłowana Polsko – jak długo jeszcze będą ginąć twoi synowie?, za sprawiedliwość, za prawdziwie wolną i suwerenną Ojczyznę! Ojczyzno nasza „Matko” – jak długo jeszcze będziemy protestować, praktycznie o to samo, co nasi bohaterowie, którym dziś oddajemy Cześć!

– Boli serce nas wszystkich, że nadal Ojczyzna nasza jest niszczona, powrót „Targowicy”, jesteśmy poniżani jako społeczeństwo dodatkowo przez niektórych członków UE. PIASTOWIE mówią jasno : UE suwerennych Ojczyzn i partnerskie traktowanie, inaczej referendum o wyjściu!.   Nowe zagrożenia NWO, WHO, zamach na dobra ziemskie Polaków, wojna u progu , widmo głodu w Afryce, które może dotrzeć i do nas. Boli serce, a mnie bardzo mocno, gdy słyszę, że „Polacy nie potrafią się rządzić”  TO NIEPOTRZEBNIE POWIELANE KŁAMSTWO!!!  Drodzy Wielkopolanie i cała Polsko, jestem tu dziś w sercu siedziby PIASTÓW, by głośno powiedzieć i żeby poszło ECHO w świat, że POLACY, a historycznie ujmując PIASTOWIE potrafią rządzić!!! Dowodem tego jest ten piękny pomnik Hipolita Cegielskiego, przy którym jesteśmy zgromadzeni oddając hołd  bohaterom. To właśnie Hipolit Cegielski,  dał Polakom wspaniały dowód patriotyzmu gospodarczego, rozbudowując swój zakład do potęgi światowej!!! Paderewski – Mikołajczyk – Witos – Dmowski i tysiące innych bohaterów, to dowód, że Polak potrafi!  i większość Polaków ma smykałkę dobrego gospodarza, tylko takich gospodarzy brak dziś tam w Warszawie!.

– Czy wiecie Państwo, że po okrągłym stole w Sejmie było tylko 8 posłów rdzennych Polaków, a pozostali to obywatele Polski innego pochodzenia?!  To oni doprowadzili od likwidacji naszej gospodarki, w tym zakładu Cegielskiego i z 7 potęgi gospodarczej Świata, dziś mamy kolonialny system gospodarczy. To niepojęte, żeby garstka „opętanych” zniszczyła CEL 10 milionowej Solidarności!.   Dotychczasowi oszuści i złodzieje polityczni zniechęcili społeczeństwo do polityki, a co gorsze młodzież Polską.  PIASTOWIE wprowadzą jawność osób na stanowiskach państwowych i instytucję odwołania posła i tym prostym sposobem, bez nakładów finansowych, przywrócimy szacunek do polityki.   Musimy być czujni, bo na fali niezadowolenia funkcjonują tzw. zadaniowcy, którzy wykorzystują dodatkowo łatwowierność chrześcijańskiego narodu i mącą w głowach mówiąc, „że partie to nie” i tworzą różne grupy społeczne, stowarzyszenia – dzieląc oddolnie Polaków. Zaznaczam, że oczywiście nie wszyscy.  Na szczęście tworzą się ruchy zjednoczeniowe i proponujemy wszystkim pozytywnym grupom końcowe zjednoczenie pod skrzydła Orła PIASTÓW i tylko zjednoczeni  możemy współuczestniczyć w zarządzaniu swoją Ojczyzną. Zapewne bohaterowie Czerwca 56 oczekują od Nas takiego odpowiedzialnego działania dla dobra Polski.  – Oddając Cześć bohaterom, pokazujemy Rodakom w kraju i za granicą, że PIASTOWIE byli – są i będą, żeby młodzi poczuli się dumnie, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, co podkreśla patriotyczna pieśń ROTA, która jest hymnem PIAST – JMENiŚ.  „Nie lękajcie się”, „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” – to słowa Św. J. P. II – który jest Patronem PIAST – JMENiŚ. Bohaterowie Czerwca 56 idąc ulicami Poznania śpiewali hasło : BÓG – Honor – Ojczyzna, hasło noszone na sztandarach przez Ojców naszych, a dziś to hasło jest MOTTEM PIAST – JMENiŚ. Powiem tylko jeszcze jedno do Młodych : bądźcie jak Orły szybujące nad graniami i strzeżcie swojej Ojczyzny – o co apelował do Was patriota – duchowny Bł. Kardynał Wyszyński – z mądrości których czerpią PIASTOWIE. Kochani, tak się składa, że nazwę organizacji PIASTÓW można porównać właśnie do Orła o dwóch zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to : PIAST, to nasza historia i kultura, a drugie skrzydło to : jedność, współczesność, postęp i przyszłość.   Wielkopolanie, PIASTOWIE – Polacy, rolnicy – robotnicy – inteligencjo, dziś jest kolejny historyczny moment w dziejach Polski, by zjednoczyć wszystkie pozytywne siły społeczne i iść do wyborów pod skrzydłami PIASTÓW, to właściwa droga ku przyszłości  – i takiego działania żądają od nas Bohaterowie  Czerwca 56” i tysiące bohaterów Polski. NIE MOŻEMY ICH ZAWIEŚĆ I ZNIWECZYĆ ICH KRWI .

– Na zakończenie chcę mocno podkreślić, że PIASTOWIE idą DUCHEM bohaterów „Czerwca 56” i wszystkich bohaterów Polski walczących o wolną i suwerenną Polskę proponując Polakom, Europejczykom i Światu nową jakość w życiu społeczno – politycznym tj. : drogę prawdy, uczciwości i normalności, drogę wolności, suwerenności i pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI. CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary, inaczej mówiąc CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!.

– CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM „CZERWCA 56 I WSZYSTKIM BOHATEROM WALCZĄCYM ZA WOLNĄ SUWERENNĄ POLSKĘ !!!

PREZES

PIAST – JMENiŚ

 Eugeniusz Maciejewski

 

25 czerwca
2022

PATRIOTYCZNA MANIFESTACJA PRZY POMNIKU ROMANA DMOWSKIEGO W 103 ROCZNICĘ TRAKTATU WERSALSKIEGO Warszawa 25.06.2022 r.

Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Cześć i Chwała Romanowi Dmowskiemu!, w 103 rocznicę Traktatu Wersalskiego!, również Cześć i Chwała wszystkim poległym i walczącym za wolną – suwerenną Ojczyznę Polskę!!!

Roman Dmowski, to piękny wzór patriotyzmu i nacjonalizmu Polskiego, do naśladowania przez obecnych i przyszłe pokolenia Polaków.

– Ojczyzno nasza, umiłowana Polsko – jak długo jeszcze będą ginąć twoi synowie?, za sprawiedliwość, za prawdziwie wolną i suwerenną Ojczyznę! Ojczyzno nasza „Matko” – jak długo jeszcze będziemy protestować o nasze prawa i wolności. 

– Boli serce nas wszystkich, że nadal Ojczyzna nasza jest niszczona, powrót „Targowicy”, jesteśmy poniżani jako społeczeństwo. Nowe zagrożenia NWO, WHO, zamach na dobra ziemskie Polaków, wojna u progu. Boli serce, a mnie bardzo mocno, gdy słyszę, że „Polacy nie potrafią się rządzić”  TO NIEPOTRZEBNIE POWIELANE KŁAMSTWO!!! Drodzy patrioci i cała Polsko, jestem tu dziś przy pomniku R. Dmowskiego, by głośno powiedzieć i żeby poszło ECHO w świat, że POLACY, a historycznie ujmując PIASTOWIE potrafią rządzić!!! Dowodem tego jest m.in. R. Dmowski, przy pomniku którym jesteśmy zgromadzeni oddając hołd. To właśnie Roman Dmowski,  dał Polakom wspaniały dowód patriotyzmu i ogromnej troski o Polskę!!!    To dowód, – i tysiące innych – że Polak potrafi!, tylko takich patriotów brak dziś u steru władzy!!!.

– Czy wiecie Państwo, że po okrągłym stole w Sejmie było tylko 8 posłów rdzennych Polaków, a pozostali to obywatele Polski innego pochodzenia?!  To oni doprowadzili Ojczyznę do obecnego stanu. To niepojęte, żeby garstka „opętanych” zniszczyła CEL 10 milionowej Solidarności!. Dziś jest kolejny historyczny moment w dziejach Polski, by zjednoczyć wszystkie pozytywne siły społeczne i iść wspólnie do WYBORÓW – ZAPEWNE TEGO ŻĄDA OD NAS ROMAN DMOWSKI I TYSIĘCE POZOSTAŁYCH BOHATERÓW!!!. Rozproszeni NIC nie osiągniemy, zjednoczeni możemy zrobić wszystko! Na szczęście tworzą się ruchy zjednoczeniowe i proponujemy wszystkim pozytywnym grupom końcowe zjednoczenie pod skrzydła Orła PIASÓW – co zapewni Nam współzarządzanie Krajem.

– Oddając Cześć Romanowi Dmowskiemu, pokazujemy Rodakom w kraju i za granicą, że PIASTOWIE byli – są i będą, żeby młodzi poczuli się dumnie, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym, co podkreśla patriotyczna pieśń ROTA, która jest hymnem PIAST – JMENiŚ. „Nie lękajcie się”, „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” – to słowa Św. J. P. II – który jest Patronem PIAST – JMENiŚ.  Nasi Bohaterowie walcząc za wolną, suwerenną Polskę nieśli na sztandarach hasło : BÓG – Honor – Ojczyzna, a dziś to hasło jest MOTTEM PIAST – JMENiŚ. Powiem tylko jeszcze jedno, a zwłaszcza do Młodych : bądźcie jak Orły szybujące nad graniami i strzeżcie swojej Ojczyzny – o co apelował do Was patriota – duchowny Bł. Kardynał Wyszyński – z mądrości których czerpią PIASTOWIE. Kochani, tak się składa, że nazwę organizacji PIASTÓW można porównać właśnie do Orła o dwóch zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to : PIAST, to nasza historia i kultura, a drugie skrzydło to : jedność, współczesność, postęp i przyszłość. Więc, to właściwa droga ku przyszłości.

   – Na zakończenie chcę mocno podkreślić, że PIASTOWIE idą DUCHEM Romana Dmowskiego i wszystkich bohaterów Polski walczących o wolną i suwerenną Polskę proponując Polakom, Europejczykom i Światu nową jakość w życiu społeczno – politycznym tj. : drogę prawdy, uczciwości i normalności, drogę wolności, suwerenności i pokoju, czyli CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI. CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary, inaczej mówiąc CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem!. 

 – CZEŚĆ I CHWAŁA ROMANOWI DMOWSKIEMU I WSZYSTKIM BOHATEROM WALCZĄCYM O WOLNĄ SUWERENNĄ POLSKĘ !!!

Okrzyk : Cześć i Chwała Bohaterom  3X.    Dziękuję bardzo za uwagę!

PREZES

PIAST – JMENIś

Eugeniusz Maciejewski